Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

„Auksinės“ ekonomiško ir saugaus vairavimo taisyklės

Elektromobilis
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Elektromobilis
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Ekonomiško vairav­imo entuzi­as­tai pastebi, kad vairavimas nuolat skubant ir rizikuojant yra tiesiogiai susijęs ne tik su didesnėmis kuro sąnaudomis, bet ir su nusivylimu — auto­mo­bilis, kurį viršy­dami gre­itį aplenkėme kelyje, ramiai pasivys ir sus­tos šalia jau prie pir­mojo švieso­foro signalo.

Ekonomiškas (ekologiškas) vairav­i­mas – tai vairav­imo būdas, kurio pagrin­diniai prin­ci­pai: važi­uoti ir saugiai, ir tau­piai. Eksper­tai teigia, kad vairuo­jant tau­piai auto­mo­bilis sunau­dos net 2 litrais 100 km mažiau degalų nei vairuo­jant įprastu būdu. Suskaiči­uokime, kiek tūk­stančių kilo­metrų per metus nurieda trans­porto priemonė ir suprasime, kad vairav­imo stil­ius turi milžinišką įtaką kuro sąnau­doms. Negana to, vairav­imą paver­tus smagiu žaidimu, kuri­ame reikia pasiekti aukštesnį lygį, t.y. važi­uoti dar ekonomiškiau, sutaupysime dar daugiau.

Auksinės ekonomiško vairav­imo taisyklės:

Didži­ausią įtaką auto­mo­bilio važi­av­imui ir jo sunau­do­jamų degalų kiek­iui daro pats vairuo­to­jas ir jo pasirenka­mas vairav­imo stil­ius

Vairav­imo stil­ius. Didži­ausią įtaką auto­mo­bilio važi­av­imui ir jo sunau­do­jamų degalų kiek­iui daro pats vairuo­to­jas ir jo pasirenka­mas vairav­imo stil­ius. Pasirinkite pas­tovų gre­itį nau­do­jant mak­si­maliai aukštą pavarą. Nuo­lat sekite auto­mo­bilio kuro sąnaudų rodik­lius, anal­izuokite didži­ausių sąnaudų priežastis. Be reikalo ned­erėtų įsibėgėti. Juk didži­au­sias auto­mo­bilio ekonomi­jos priešas – pajudėji­mas iš vietos ir gre­itėji­mas. Ypač ramiai reiktų važi­uoti į kalną.

Pavaros. Greičiau per­junkite pavaras – t.y. kai varik­lis pasieks 2000–2500 apsukų per min­utę (anksčiau dyze­lio varik­li­u­ose, vėliau – benzino).

Auto­mo­bilio tech­n­inė būklė. Atlikti tech­n­inę auto­mo­bilio patikrą patartina bent kartą per metus, o ne vien tik ruošiant jį pri­val­o­ma­jai tech­ninei apžiūrai. Tin­ka­mai neveikiančios auto­mo­bilio dalys, tokios kaip, katal­iza­to­rius ar liambda zon­das, gali tapti net iki 40 pro­centų padidėjusių degalų sąnaudų priežastimis.

Aero­d­i­namika. Važi­uo­jant uždarykyte auto­mo­bilio lan­gus. Nevežiokite nereikalingų daiktų – papil­do­mas svoris padid­ina kuro sąnaudas.

Padangų slėgis. Nuo­lat sekite oro slė­gio pak­itimus padan­gose. Tikrinkite ir prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

Kelionės planav­i­mas. Palaikykite pas­tovų gre­itį ir nes­pauskite akcel­er­a­to­ri­aus ped­alo iki dugno. Įvertinkite ir gebėkite numatyti eismo srautą. Pasis­tenkite prisi­taikyti, o ne kovoti su srautu. Išjunkite variklį, jei sus­to­jote ilgiau nei vienai min­utei. Pri­imta manyti, kad variklį išjungti apsimoka tada, kai tiki­masi, kad sus­to­ji­mas truks ilgiau kaip 20 sekundžių (degi­mas turi būti įjungtas).

Elek­tron­ika. Kondi­cionierius, radijo imtu­vas, galinio lango šildy­mas – visi šie dalykai kartu sudėjus žymiai padid­ina degalų sąnau­das. Derėtų išjungti tuo metu nenau­do­jamą įrangą. Jei nėra būtiny­bės, nejunkite oro kondicionieriaus.

Nau­jos kar­tos auto­mo­bil­iai. Rinkitės auto­mo­bil­ius, kurie ekonomiškai nau­doja degalus ir mažiau teršia aplinką. Nau­jes­nėse dyzelinėse trans­porto priemonėse turėtų būti įrengti kietųjų dalelių fil­trai. Atkreip­kite dėmesį į pri­etaisų sky­de­lyje pateiki­amą infor­ma­ciją apie degalų sąnau­das ir stenkitės nekar­toti klaidų.

važi­av­i­mas laisva pavara yra nesaugus, ypač žiemos metu

SVARBU: Saugu­mas svar­biau nei taupy­mas. Eisme pasitaiko situacijų kai reikia staiga padid­inti gre­itį, kad būtų išvengta pavo­jaus. Važi­av­i­mas paskui kitą auto­mo­bilį 3–5 metrų ats­tumu bus ekonomiška, tačiau ar saugus? Toki­ais atve­jais galioja taisyklė – saugu­mas svarbiau. Net ir po staigaus įsibėgėjimo gal­ima šiek tiek sumažinti kuro sąnau­das per­jun­giant aukštesnę pavarą ar vieną pavarą praleisti, pavyzdžiui, po trečios – jungti penktą. Kitas mitas — važi­av­i­mas laisva pavara yra ekonomiškas. Rekomen­duo­jama riedėti įjungta pavara – būtent tuomet auto­mo­bil­iui degalų beveik nereikia. O važi­av­i­mas laisva pavara yra nesaugus, ypač žiemos metu.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie Gazas