Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Šiauliai spaudos veidrodyje: Alkoholikai prašo kompensuoti gydymą „torpedomis“

Alkoholis
„Shuterstock“ nuotr. / Alkoholis
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Šiaulių spauda šiandien apnuogina alkoholio gydymo „torpedomis“ subtilybes. Taip pat akcentuoja atvejį, kai savivaldybės turtas naudojamas komerciniais tikslais, bet – dykai. Bandoma įsijausti ir į tų žmonių kailį, kurie ieško dingusių be žinios artimųjų.

Savaitraštis „Šiauliai plius“ rašo, jog su­gy­ven­ti­niai Ma­ri­jus ir Li­gi­ta, pu­sant­rų me­tų nevartojan­tys al­ko­ho­lio vais­to „Tor­pe­do“ pa­gal­ba, pa­pra­šė skir­ti vien­kar­ti­nes išmokas kom­pen­suo­ti šią pa­slau­gą.

Įstatymo, ku­riuo re­mian­tis pa­cien­tams kom­pen­suo­tų gy­dy­mą nuo al­ko­ho­liz­mo, nėra.

Me­di­kai mi­nė­tų vais­tų, kol pi­ni­gai ne­su­mo­kė­ti, ne­švirkš­čia, o kol „Tor­pe­do“ ne žmo­gaus kū­ne, pa­ra­mos tei­kė­jai ne­tu­ri pa­grin­do skir­ti iš­mo­kos.

Šiau­lių pri­klau­so­my­bių li­gų cent­ro va­do­vas El­man­tas Pra­nas Ze­ver­tas sa­ko – įstatymo, ku­riuo re­mian­tis pa­cien­tams kom­pen­suo­tų gy­dy­mą nuo al­ko­ho­liz­mo, nėra.

Jis pabrėžia: „Tik 8 pro­c. žmo­nių į cent­rą atei­na sa­vo no­ru. 92 pro­c. rei­kia ra­gin­ti gy­dy­tis. Jie at­vyks­ta, kai iš­ky­la grės­mė dėl al­ko­ho­liz­mo ne­tek­ti vai­kų, iš­mo­kų ir kt. Lietuvo­je alkoho­liz­mu ser­ga net 400 tūkst. žmo­nių, bet re­gist­ruo­tų yra tik 69 tūkst.“

Neseniai Šiaulius drebino skandalas, kai vieno sporto klubo vadovas į kairę ir dešinę taškė automobilių sportui skirtas lėšas. „Šiaulių kraštas“ jau kitame klube aptiko dar vieną skandalą.

Mies­to biu­dže­tas dėl to­kios gud­ry­bės ne­te­nka apie 4000 li­tų kas mė­ne­sį.

Dienraštis rašo, jog Šiau­lių kar­tin­go klu­bo na­riai pa­gal pa­nau­dą iš mies­to Sa­vi­val­dy­bės ga­vo dau­giau nei 400 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pas, kuriose įstei­gė pri­va­tų au­to­mo­bi­lių ser­vi­są. Mies­to biu­dže­tas dėl to­kios gud­ry­bės ne­te­nka apie 4000 li­tų kas mė­ne­sį.

Šiau­lių kar­tin­go klu­bo va­do­vas Rai­mon­das Ne­ver­daus­kas ti­ki­no, kad pa­tal­pas – ga­ra­žus – yra pa­si­da­li­ję klu­bo na­riai. „Mes pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį ne­ga­li­me su­bnuo­mo­ti pa­tal­pų. Jei­gu jie ne­nut­rauks tos veik­los, bū­siu pri­vers­tas juos iš­vy­ti iš klu­bo“, – ža­dė­jo R.Ne­ver­daus­kas.

„Šiaulių naujienos“ rašo apie tai, kokiose kančiose gyvena dingusių artimųjų ieškantys žmonės. Kartais savaitę, o kartais ir metų metus žmonės gyvena nežinioje, kuomet jų artimieji dingsta.

Šiuo metu tokia nežinia kankina devynių Šiaulių miesto ir rajono gyventojų artimuosius.

Pareigūnai didžiulį dėmesį sutelkę į praėjusios savaitės pradžioje iš namų išėjusios ir negrįžusios 84-erių metų šiaulietės Stefanijos Abromavičienės paieškas. Manoma, kad Alzheimerio liga serganti moteris neprisimena, kur jos namai.

Dngusiosios sesuo „Šiaulių naujienoms“ pasakojo, kad savo seseriai skambindavo kasdien.

Vis pasiteiraudavo, ar ši nepamiršo pavalgyti, išgerti vaistų. „Kai paskutinį kartą kalbėjome, aš jai pasakiau, kad antradienį atvažiuosiu. Atsirakinu duris – tuščia. Likęs tik jos išsikrovęs mobilusis telefonas“, – prisimena moteris.

Komentarai
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie 15min