Publikuota: 2014 sausio 6d. 13:45
15min.lt

Povilas Gylys: Euras, Lietuva ir Jungtinės Europos Valstijos

„Braliukai“ latviai tapo 18-ąja euro zonos nare. Tai reiškia, kad Lietuva liko vienintelė Baltijos šalis, kuri tebeturi savo nacionalinę valiutą. Tiesa, A.Šleževičiaus dėka – mes su šviesios atminties J.Veselka tam nesėkmingai priešinomės – mūsų šalis jau seniai, t.y. nuo 1994 metų neturi tikros, visavertės nacionalinės valiutos ir atitinkamai savarankiškos monetarinės politikos, nes mūsų centrinis bankas veikia pagal valiutų valdybos modelį.

Veikiant pagal šį modelį, Lietuvos bankas (LB) negali daryti įtakos litų kiekiui pinigų cirkuliacijoje, palūkanų normai šalyje. Kitaip sakant, jis negali prisidėti prie valstybės vykdomos skatinančios ar ribojančios makroekonominės politikos. Lito kursas šiame modelyje yra fiksuotas, nelankstus. Pradžioje litą „prikalėm“ prie JAV dolerio, o vėliau „pririšom“ prie euro. Taigi, LB ir ramaus ekonomikos skrydžio, ir ekonominių audrų bei perkūnijų metu veikia autopiloto principu. Todėl prie jo šturvalo gali sėdėti bet kas – teisininkas, sociologas, politologas. Nes jam belieka stebėti, kas vyksta. Šturvalas, kurį turi ir gali valdyti pagal klasikinį modelį veikiantys centriniai bankai, yra fiksuotoje padėtyje ir nepajudinamas. Tiesa, Lietuvos bankas gali prižiūrėti komercinius bankus. Jei moka tai daryti...

Pirmasis instinktas stebint, kaip estai ir latviai įsijungia į Europos pinigų sąjungą, yra: būtina paspartinti euro įvedimą mūsų šalyje. Daug kas impulsyviai klausia, kaip mes galėjom taip atsilikti. Arba kodėl mes paskutiniai.

Lietuvos bankas ir ramaus ekonomikos skrydžio, ir ekonominių audrų bei perkūnijų metu veikia autopiloto principu. Todėl prie jo šturvalo gali sėdėti bet kas – teisininkas, sociologas, politologas.

Tačiau triskart įkvėpę ir iškvėpę, iki dešimt suskaičiavę, turėtume blaivia galva apsvarstyti situaciją. Pavyzdžiui, ką gavo ir ką prarado estai ir latviai. Arba kodėl neskuba kiti kaimynai – lenkai, čekai, vengrai? Negi jie kvailesni nei Baltijos šalys? O ką prarado ar išlaikė britai, švedai, turintys suverenias, nacionalines pinigų sistemas su pagal klasikinį modelį veikiančiais centriniais bankais priešakyje?

Deja, mūsų naujoji nomenklatūra mums laisvai tokių klausimų svarstyti neleidžia. Ji bruka mums mintį, kad stojimas į euro zoną yra neišvengiamas gėris, reiškia vien tik naudą. Tokią mintį mums nuolat perša premjeras, finansų ministras, Lietuvos banko vadovas ir nemaža politologų bei žurnalistų dalis. Jie, kaip velnias kryžiaus, vengia kalbėti apie neigiamas proceso puses ir taip, manau, sąmoningai supaprastina, susmulkina, sumažina problemą taip klaidindami tautą.

Juk visi žinom: nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą, ir nėra to gero, kuris neišeitų į bloga. Kitaip tariant, nėra absoliučiai gerų ir absoliučiai blogų sprendimų. Tie, kurie tikrovę mato rožinėmis spalvomis, nėra realistai. Pastarieji stengiasi pamatyti abi – teigiamą ir neigiamą – kiekvieno reiškinio puses.

Taip, įsitraukimas į euro zoną neabejotinai atneša keliagubą naudą. Pirmiausia, įvedus eurą dingsta vadinamoji valiutinė rizika, t. y. rizika, kad lito kursas gali pasikeisti ir daliai žmonių, firmų atnešti žalos. Įsivaizduokime situaciją, kai dėl priežasčių, kurių šiame mažame straipsnelyje negalime aptarti, lito kursas, kitaip sakant – jo kaina valiutų rinkose, krinta ir dėl to už vieną eurą tenka mokėti ne dabartinę kainą ~3,5 lito, o 5 litus. Atitinkamai pabrangtų doleris, JK svaras ir kitos lietuvių už litus perkamos užsienio valiutos. Pajamas gaunant litais ir negalint išsiversti be eurų, nes, tarkim, reikia grąžinti eurais paimtą paskolą būsto statybai, lito nuvertinimo atveju, nemaža dalis – šimtai tūkstančių – individų ir firmų patirtų nemažus nuostolius.

Pateiksiu supaprastintą pavyzdį. Sakykim, šeima yra paėmusi kreditą, kurio suma yra 100 000 eurų. Dabartinėmis sąlygomis, paprastumo dėlei atsiribokime nuo palūkanų, turėtų grąžinti skolą, kurios suma litais ~350 000 litų. Bet litui nuvertėjus ir santykiui tarp euro ir lito tapus 1:5, skola be palūkanų litais, vien dėl lito kurso kritimo, padidėtų iki 500 000 Lt, t.y. maždaug 150 000 litų.

Visuomenėje yra nemaža grupė žmonių, kurie supranta valiutinę riziką, t.y. grėsmę, kad litas gali nuvertėti ir vien todėl yra už euro įvedimą. Suprantamas privatus interesas. Įvedus eurą visos skolos ir visos pajamos būtų išreikštos eurais, todėl valiutinė rizika išnyksta. Iš eurais paimtų kreditų būstą pasistatę euro įvedimo atveju lengviau atsidustų. Jaučiu, tokių nemažai tarp žurnalistų, politologų, politikų, verslininkų ir kitų įtakingų žmonių.

Kitas laimėjimas gyventojams bei verslui, tiesa, šiuo atveju pralaimi bankai, yra vadinamųjų konvertavimo arba lietuviškai – valiutos keitimo – kaštų išnykimas. Tie kaštai aktualūs žmonėms, kurie veikia tarptautiniu mastu, pradedant verslu, baigiant turistais. Pastariesiems vykstant į euro zonos šalis nereikėtų keisti litų į eurus ir už tai mokėti bankams komisinių už valiutos keitimą. Bankai netektų kelių šimtų milijonų litų pajamų, bet tiek pat laimėtų firmos ir fiziniai asmenys.

Trečias laimėjimas – tai didesnis kainų skaidrumas tarptautiniu mastu. Būdami euro zonoje galėtume tiesiogiai palyginti, pavyzdžiui, sviesto kainas Vokietijoje ir Lietuvoje. Tiesiogiai palyginami būtų ir darbo užmokesčiai, ir kiti ekonominio gyvenimo parametrai. Pamatytume, kad kai kas pas mus tikrai ne taip, kaip turi būti. Pavyzdžiui, kad proporcijos tarp pagrindinių prekių kainų ir darbo užmokesčio sunkiai paaiškinamos. Toks skaidrumas padėtų geresniam mūsų padėties suvokimui, konkurencijai, labiau subalansuotam kainų išsilyginimui vidutiniu ir ypač ilguoju laikotarpiu.

Būdami euro zonoje galėtume tiesiogiai palyginti, pavyzdžiui, sviesto kainas Vokietijoje ir Lietuvoje. Tiesiogiai palyginami būtų ir darbo užmokesčiai, ir kiti ekonominio gyvenimo parametrai.

Kiti pranašumai nėra tokie akivaizdūs, kaip juos bando pateikti mūsų naujoji nomenklatūra, sakanti, kad, tarkim, dėl euro įvedimo labai (net 50 mlrd. Lt) padidės užsienio prekybos su ES šalimis apimtys, sumažės palūkanos ir t.t. Kartais mūsų valdytojai persistengia ir kalba apie naudas, kurios įstojus į euro zoną gali tapti žalomis. Arba bando nutylėti tai, kas nėra patrauklu. Pavyzdžiui, kad teks mokėti įnašą į bendrą stabilumo fondą. Beje, įnašo sumos gana įspūdingos. Vadinasi, bus juntamas papildomas krūvis mūsų viešiesiems finansams.

Pabandykime plačiau aptarti galimas su stojimu į euro zoną susijusias grėsmes. Apie jas mūsų vadai – nė mur mur. Bet veik kiekviename reiškinyje ar veiksme, kaip sakyta, glūdi ir naudos, ir grėsmės. Duotu atveju, kai kurios iš jų yra strateginės.

Viena iš esminių neigiamų pasekmių yra galutinai prarasta galimybė vykdyti nacionalinius interesus atitinkančią monetarinę politiką, t.y. galimybė naudoti pinigų masės kiekio valdymą, diskonto normą arba kitaip – bazinę palūkanų normą, o taip pat valiutos kursą makroekonominės politikos tikslams. Vienais atvejais ekonomikos skatinimui, o pastarajai perkaistant – ūkio plėtros pristabdymui. Krizė Europos Pietuose rodo, kaip šių svertų pristinga šalims, patekusioms į bėdą.

Čia galima pateikti ir Jungtinės Karalystės pavyzdį. Neįstojusi į euro zoną paskutinės krizės metu JK turėjo galimybę išnaudoti visąmonetarinės ir fiskalinės politikos arsenalą. Šios šalies centrinis bankas padidino cirkuliacijoje esančių pinigų kiekį maždaug 200 mlrd. svarų, bazinę palūkanų normą sumažino nuo maždaug 5 proc. iki 0,5 proc. (tai atpigino kreditus), svaro kursui leido kristi maždaug penktadaliu. Be to, norėdama išlaikyti visuminę paklausą ir nesužlugdyti viešojo sektoriaus, ji drastiškai nemažino valstybės išlaidų, dėl ko biudžeto deficitas gerokai išaugo – iki 11 proc. nuo BVP. Tačiau dėl visų šių priemonių, jos mūsų politinės klasės nėra suprastos, tos šalies nacionalinis produktas sumažėjo keletu, o ne keliolika procentų kaip Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jeigu JK nebūtų taikiusi šių priemonių, jos rezultatai būtų panašūs į mūsiškius.

Čia galima pateikti ir Jungtinės Karalystės pavyzdį. Neįstojusi į euro zoną paskutinės krizės metu JK turėjo galimybę išnaudoti visąmonetarinės ir fiskalinės politikos arsenalą.

Pasakyta rodo, kokia svarbi yra visavertė makroekonominė politika ekonominės plėtros apskritai ir krizių suvaldymo požiūriu konkrečiai. Tai taip pat paaiškina, kodėl ne tik JK, bet ir, kad ir mažesnė, savus pinigus išlaikiusi Švedija, ilgam atideda euro įvedimą. Beje, tik 10 proc. švedų palaiko euro įvedimo idėją. Kadangi tai demokratiška šalis, jokia vyriausybė ten nedarys to, kam visuomenė nepritaria. Latvijoje ar Lietuvoje visuomenės nuomonė nėra reikšminga. Be to, ja galima manipuliuoti... Tai nacionaliniai šių šalių politinės sistemos ypatumai.

Graudu stebėti, kaip menkai makroekonominės politikos dalykus išmano mūsų šalį, taip pat ir viešąją nuomonę, valdantieji. Pavyzdžiui, viešojoje erdvėje pavojinga sakyti, kad lito kurso kritimas gali turėti ir teigiamų pasekmių, nes stiprina eksporto šakų padėtį. Tiesa, pabrangina importą. Bet užsienio prekybos balansas, t.y. balansas tarp eksporto ir importo, tokiu atveju gerėja. Pabandykit kokioj nors populiarioj laidoj pasakyti, kad aukštas lito kursas gali būti blogis (nes menkina eksporto galimybes), o žemas kursas gali atnešti naudos, nes skatina užsienio investicijas. Kiltų reali grėsmė, kad laidos vedėjo bei kitų studijos dalyvių būsi „užkapotas“. Nors ekonominiuose vadovėliuose ir rašoma taip, kaip aukščiau išdėstyta. Bet ko norėti, kai pas mus LB vadovas – teisininkas, o net ekonomines laidas veda ekonominio išsilavinimo neturintys žmonės.

Kita rimtų abejonių kelianti aplinkybė – įsitraukimas į sistemą, kuri pagal savo politekonominę logiką turi tapti Jungtinėmis Europos Valstijomis. Apie tai kalba ne tik keinsistinės krypties ekonomistai Josephas Stiglitzas ar Paulas Krugmanas, bet ir neoliberalios mąstysenos atstovai, tokie kaip, pavyzdžiui, buvęs JAV centrinio banko vadovas Allanas Greenspanas.

Jų nuomone, euro zona su savo bendra bankų sistema, vieninga monetarine politika yra netvari. Tik tuo atveju, jeigu ji būtų papildyta vieninga, iš vieno europinio centro vykdoma fiskaline politika, ekonominiai procesai būtų tvaresni. Holistas čia pridėtų: ir bendro europinio gėrio būtų sukurta daugiau. Vykdant koordinuotą monetarinę ir fiskalinę politiką, krizių prevencija būtų nepalyginamai efektyvesnė. Bet bėda – tikra, visavertė, vieninga europinė fiskalinė politika galima tik tuo atveju, jei politinė integracija yra pasiekusi aukštą brandumo lygį. Kitaip sakant, tai turi būti Europos šalių federacija, kuri iš anksto vadinama Jungtinėmis Europos Valstijomis (JEV).

JEV turėtų būti labai panaši į JAV arba Šveicariją. Ji turi turėti pakankamai stiprią centrinę valdžią, kuri renka federalinius mokesčius ir per federalinį biudžetą finansuoja federalinio lygio viešųjų gėrybių kūrimą – bendros kariuomenės, policijos ir pan. išlaikymą. Be to, ji reaguoja į makroekonominę situaciją vykdydama diskretišką mokesčių ir išlaidų politiką arba ateina į pagalbą smarkiai nukentėjusioms valstybėms – federacijos narėms. Veikia tokioje vieningoje ekonominėje erdvėje ir vadinamieji savaiminiai stabilizatoriai – automatiškai reaguojantys į nuosmukius ir ekonomikos perkaitimus režimai.

Jungtinių Europos Valstijų kūrimas yra problemiškas, nes, pirma, jis vykdomas vogčiomis, antra, jį vykdo Briuselio institucijos, pasitikėjimas kuriomis yra menkas, trečia, tokios šalys kaip Prancūzija nenori atiduoti „centrui“ dar didesnę savo nacionalinio suvereniteto dalį.

Ir Prancūzija čia ne viena, nes daugelyje šalių kyla nepasitenkinimas tuo, kad nacionalinės valstybės patyliukais netenka vis didesnės dalies savo suvereniteto, už tai negaudamos deramo kiekio bendrojo gėrio, europinio lygio viešųjų gėrybių, turinčių ekonominio saugumo, tvarumo, stabilumo ir kitokias išraiškas. Tokiais atvejais primenama – šalys nestojo į federaciją, į Jungtines Europos Valstijas. Jos stojo į Europos Sąjungą, kuri yra vieninga rinka, muitų sąjunga ir t.t., bet nėra tikras federacinis darinys...

Egzistuoja dar viena – paradigminė kliūtis, trikdanti sėkmingą Europos integraciją. Pastarąją bandoma vykdyti neoliberalios ekonominės filosofijos rėmuose. Tai reiškia, kad integracijos procesas vyksta dėl nesupratimo ar sąmoningai ignoruojant europinio lygio viešųjų gėrybių poreikį. Padėtis šiuo požiūriu pasikeistų, jeigu būtų vadovaujamasi holistiniu integracijos suvokimu. Deja, dėl įvairių priežasčių holistinis mąstymas mūsų žemyne blokuojamas. Holizmas yra reali ir veiksminga paradigminė alternatyva individualistiniam, neoliberaliam mąstymui bei veikimui. Jo rėmuose galima suderinti, sutaikyti privatų ir viešąjį gėrį, rinkos ir solidarumo bei socialinio teisingumo režimus, atsikratyti rinkos fundamentalizmo prietarų, kurie, be kitų dalykų, pasireiškia verslo ir ekonomikos sutapatinimu.

Jungtinių Europos Valstijų projektas bent kol kas pasmerktas nesėkmei. Demokratinių šalių sąjungos negali būti kuriamos vogčiomis, tautas pastatant prieš faktą. Kaip kitaip galima traktuoti dabartinę euro zonos plėtrą?

Jungtinių Europos Valstijų projektas bent kol kas pasmerktas nesėkmei. Demokratinių šalių sąjungos negali būti kuriamos vogčiomis, tautas pastatant prieš faktą. Kaip kitaip galima traktuoti dabartinę euro zonos plėtrą? Tai, kad žingsniai federacijos link, tai liudija faktai, atliekami deramai nesitariant su tautinėmis valstybėmis, atvirai nekalbant, kad tai labai rimtas žingsnis į JEV, daro tą procesą neskaidrų, vadinasi, ir nedemokratišką. Latvija ir Lietuva perima tas nedemokratiško veikimo taisykles. Juk tik penktadalis „braliukų“ rėmė euro įvedimą šiuo metu. Lietuvių dauguma taip pat skeptiškai žiūri į nacionalinės valiutos atsisakymą. Kartais atrodo, kad tauta geriau nujaučia makroekonomikos ir politekonomikos principus nei elitas...

Egzistuoja dar viena problemos pusė. Federacija ekonomiškai yra reikalinga tik euro zonos šalims. Tik joms federacija – ekonominė būtinybė. Kitos šalys euro zonos judėjimo federacijos link atveju lieka „už borto“. Tai smarkiai komplikuoja politinę padėtį kontinente. Europos Sąjunga gali skilti į dvi, o gal net tris dalis – euro zona, senosios ES šalys nepriklausančios euro zonai ir Vidurio Europa.

Neatmestinas dar vienas scenarijus: euro zoną, greičiau nei susiformuos Jungtinės Europos Valstijos, gali ištikti dar viena gili krizė. Todėl dalis euro zonos šalių gali būti priverstos palikti pinigų sąjungą, susigrąžinti nacionalinę valiutą (labiausiai tikėtinos kandidatės – Graikija ir Kipras), ją devalvuoti ir per tai atgauti savo tarptautinį konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Tokio scenarijaus nuostoliai toms valstybėms ir euro zonai apskritai būtų didžiuliai. Įdomu būtų apsvarstyti, kokia tokio scenarijaus atveju būtų Lietuvos situacija.

Apibendrinant tenka konstatuoti, kad esame labai komplikuotoje situacijoje. A.Šleževičiaus mūsų šaliai „padovanotas“ valiutos valdybos modelis stato dabartinius Lietuvos politikus į keblią padėtį. Viena vertus, lyg ir reiktų eiti į euro zoną, nes vis tiek negalime vykdyti savo monetarinės politikos. Situacija nebūtų tokia kebli, jei mes turėtume svyruojantį valiutos kursą, kaip, pavyzdžiui, lenkai. Tuomet lito kursas svyruotų veikiamas rinkos jėgų ir reikštų taip liberalų mėgstamą savaiminį kurso prisitaikymą prie situacijos. Lenkų zloto kursas, artėjant krizei, sumažėjo kone trečdaliu ir lietuviai puolė važiuoti pas kaimynus pigiai prisipirkę jų valiutos. Lenkijai tai reiškė jų eksporto padidėjimą, o mums – importo iš šios šalies augimą. Zloto kurso savaiminis kritimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, paaiškinančių, kodėl Lenkijos ekonomika taip mažai nukentėjo nuo krizės. Kita svarbi aplinkybė – Lenkijos politinis elitas buvo išlaisvintas nuo pareigos priimti rizikingą politinį sprendimą – keisti zloto kursą. Viskas vyko be politikų dalyvavimo.

Mūsų valdžia negali pasinaudoti savaiminiu lito kurso svyravimu, nes litas yra „prikaltas“ prie euro. Norint pagerinti eksporto sąlygas, užsieniečiams atpiginti investicijas, tektų priimti atitinkamą sprendimą – devalvuoti litą. O jis yra labai skausmingas, nes yra nepalankus ne tik kreditus eurais paėmusiems, bet ir importuotojams. Tam reikia politinio ryžto, o taip pat nuoširdaus tarimosi su visuomene, įvairiais jos sluoksniais. Argentina tokį žingsnį savo metu žengė ir jis davė teigiamų makroekonominių rezultatų.

Euro įvedimas politinį elitą išgelbsti nuo šios politinės kančios – būtinybės priimti skausmingus, politiškai rizikingus sprendimus. Taigi įvesdama eurą mūsų politinė klasė pabėga nuo nemalonios atsakomybės. Kadangi ta klasė neturi gebėjimo mąstyti strategiškai, ji nesuvokia, kad įstojus į euro zoną mūsų galimai – tfu tfu – laukia Graikijos likimas arba sunkumai susijęs su – vėl tfu tfu – pačios Europos pinigų sąjungos dezintegracija.

Taigi, antra vertus, įstojus į euro zoną ir atsisakius savarankiškos monetarinės politikos, situacija išlieka kebli – kančių rizika esant į euro zonoje neišnyksta. Graikijos pavyzdys turėtų būti pamokantis: euras ne tik neišgelbėjo šios šalies, bet jai primesta labai griežto taupymo politika, nemažos dalies ekonomistų nuomone, tik pagilino krizę šioje šalyje. Kančios neišvengiamos ir tuo atveju, jei euro zoną ardytų išcentrinės jėgos ir ji suskiltų.

Graikijos pavyzdys turėtų būti pamokantis: euras ne tik neišgelbėjo šios šalies, bet jai primesta labai griežto taupymo politika, nemažos dalies ekonomistų nuomone, tik pagilino krizę šioje šalyje.

Manytina, kad dabartiniai Lietuvos valdytojai tikisi, jog stojimo grėsmės taps tikrove valdant jau kitai politikų pamainai.

Arba kad visas problemas išspręs Briuselio „centras“. Esą jis žino geriau. Betgi istorija ir aukščiau išdėstyti argumentai mums sufleruoja – nereiktų gyventi šia diena ir per daug pasitikėti „centrais“. Ypač, kai jie neturi pakankamų galių efektyviai veikti, nes yra šlubi – neturintys tikrų fiskalinės politikos svertų ir kai jie per dažnai tarnauja sau, bet ne bendram europiniam gėriui.

Šiame nedideliame straipsnelyje mes nesiekiame duoti visapusiškų ir galutinių vertinimų bei politinių receptų. Mūsų tikslas buvo parodyti, kad euro įvedimo klausimas yra žymiai sudėtingesnis nei bando pateikti mūsų finansų ministras R.Šadžius ir kad reikalinga laisva diskusija tarp skirtingas nuomones turinčių žmonių ir kad ta diskusija neturi būti supaprastinta iki propagandinio lygio.

P.S. Politinei klasei norėčiau priminti, kad referendumas dėl euro įvedimo būtų ir teisėtas, ir prasmingas. Taip, Lietuva, kaip ir kitos į ES stojusios šalys, pasižadėjo įsivesti eurą. Tačiau tame pasižadėjime nebuvo datos. Todėl tauta turi teisę apsispręsti dėl to, ar verta stoti į euro zoną DABAR? Drįstu teigti, kad tautos sprendime būtų daugiau išminties ir nacionalinių interesų suvokimo nei dabartinėje nomenklatūros pozicijoje. Tiesa, su sąlyga, kad tautai būtų leista laisvai diskutuoti, aptarinėti VISUS argumentus „už“ ir „prieš“.

Profesorius Povilas Gylys yra Seimo narys,  frakcijos „Drąsos kelias“ atstovas

Skaityti visus komentarus 36
Komentuoti straipsnį
PRISIMINTI
ATSTATYTI
Pranešti klaidą
Pažymėkite klaidą tekste, pele paspaudę kairijį pelės klavišą
Užpildykite klaidos formą ir išsiųskite
Komentuoti
* - privalomi laukai

Komentaras įrašytas

Naujausi komentrai

Skaityti visus komentarus 36
Komentarų nėra

Tribūna

 
 

/ Mindaugas Palijanskas

Mindaugas Palijanskas: Kiek gali atlaikyti Lietuvos verslas?

Seimo rudens sesija prasidėjo išskirtiniais ir kaip visada labai svarbiais darbais – reikia pakeisti šimtus su euro įvedimu susijusių įstatymų. Vyriausybė jų parengė beveik 500. Ir tai padaryti reikia iki spalio pabaigos. Sakytume: „Puiku!“, tačiau džiaugsmas kažkodėl sumišęs su nerimu – kartu su euro euforijos konvejeriu važiuoja ne tik nekalti kurso perskaičiavimai, bet ir esminiai mokesčių ir jų administravimo pakeitimai. Taip pat šioje eilėje (tiksliau – be eilės) tuoj pajudės ir kitų metų biudžeto projektas su lydinčiųjų įstatymų pakeitimais. Skaitykite daugiau...

Žymės: Akcizas, Euro įvedimas, Mokesčiai, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)

/ Linas Balsys  11

Linas Balsys: Kodėl ritualinio skerdimo įteisinimas ūkininkų problemos neišspręs?

Seime priimtos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisos, įteisinančios ritualinį gyvulių skerdimą be apsvaiginimo jau susilaukė Gyvūnų gerovės organizacijas Europos Sąjungos šalyse vienijančio aljanso „Eurogroup for Animals“ smerkiančių komentarų. Skaitykite daugiau...

Žymės: Linas Balsys

/ Rūta Vainienė  8

Rūta Vainienė: Iš kokios balos tas dosnumas?

Valdžia mestelėjo dosnumo. Net nelaukdama Naujųjų, nuo spalio pakėlė minimalią algą iki 1035 litų. Nuo Naujųjų nežino, ar dar kels, bet visko gali būti. Kitais metais pakels ir pensijas, vidutinė senatvės pensija didės maždaug 3,5 lito. Ir kompensacijas pensininkams mokės, 90 milijonų litų šiemet, po 180 milijonų per ateinančius dvejus metus. Nuo kitų metų didina ir ligos pašalpas, už 3–7 ligos dienas mokės nebe 40, o 80 procentų susirgusiojo vidutinio darbo užmokesčio. Skaitykite daugiau...

Žymės: Akcizas, Mokesčiai, Pensija, Pensijų socialinis draudimas, PVM (pridėtinės vertės mokestis), Rūta Vainienė, „Sodra“ (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), Valstybinis socialinis draudimas, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)

/ Audrius Žvybas

Audrius Žvybas: Komercinis arbitražas – mitai ir tikrovė

Nors šiandien komercinis arbitražas, kaip viena iš ginčų sprendimo alternatyvų, Lietuvoje jau nebekelia nuostabos, jo populiarumas vis dar yra menkas ir didėja gana lėtai. Prie tokio gana atsargaus požiūrio ir vertinimo gali prisidėti ir tam tikras nežinojimas, paremtas populiariausiais mitais ar nepagrįsta arbitražo kritika. Be to, šalys dažnai neįvertina ir tų arbitražo savybių, kurios jį daro itin patrauklų palyginti su įprastiniais valstybiniais teismais. Skaitykite daugiau...

Žymės: Arbitražas

/ Edgaras Mickus

Edgaras Mickus: Pasaulio ekonomikoje jaučiamas atsigavimas

Rugsėjo pradžioje Europos centrinis bankas (ECB) netikėtai sumažino bazinę palūkanų normą iki rekordiškų žemumų – 0,05 procento ir paskelbė pradėsiąs obligacijų bei kitų finansinių priemonių supirkimo programą. Nors netyla diskusijos apie šių sprendimų efektyvumą, tačiau ECB žinia yra aiški – norima sutelkti pastangas skatinant ekonomikos augimą euro zonoje. Minėtos priemonės turėtų išjudinti vis dar sunkiai atsigaunančią kreditavimo rinką bei paspartinti viso ūkio augimą ir tuo pačiu padėti spręsti didelio nedarbo iššūkius. Skaitykite daugiau...

Žymės: Ekonomika, Europos centrinis bankas, JAV doleris, Makroekonomika, Mario Draghi, „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

/ Valentinas Mazuronis  2

Valentinas Mazuronis: Minimalią algą padidinsime – o kas toliau?

Valdančioji koalicija nuo spalio mėnesio minimalų mėnesinį atlyginimą didina 35 litais ir žada didinti dar daugiau. Tai yra gerai. MMA didinimas numatytas koalicijos partnerių, tame tarpe ir „Tvarkos ir teisingumo“ partijos rinkiminėse programose ir šie pažadai vykdomi. Tačiau vien tik MMA didinimas nepakeis žmonių gyvenimo ir nepadarys jo geresniu. Skaitykite daugiau...

Žymės: Partija „Tvarka ir teisingumas“, Valentinas Mazuronis

/ Rimas Ručys

Rimas Ručys: Mažesni mokesčiai už šildymą – ar tai realu?

Su kiekviena diena vis trumpiau tenka laukti naujojo šildymo sezono, o kartu su juo pasitiksime, kaip tikėtina, ne tokias ir mažas išlaidas už šildymą. Tiesa, žinoma, nemaloni, bet – neišvengiama. Ir toliau girdime pažadus, kad piniginiai nuostoliai bus mažesni. Tačiau atsižvelgiant į dabartinę šalies situaciją, deja, bet sunku jais patikėti. Skaitykite daugiau...

Žymės: Šildymas, „Gazprom“, Rimas Antanas Ručys, Partija „Tvarka ir teisingumas“

/ Julius Naščenkovas  2

Julius Naščenkovas: Neišvengiamos pergalės išvengus

Ne paslaptis, kad artėjantys savivaldos rinkimai – intriguoja. Visus skirtingai, bet dažną labiausiai domina klausimas, kaip stipriai pralaimės socialdemokratai. Skaitykite daugiau...

Žymės: Gintautas Paluckas, Juras Požela , Lietuvos socialdemokratų partija, Savivaldybė

/ Raminta Popovienė

Raminta Popovienė: Tyla? Ar iš tiesų „nieko baisaus“?

Paskutinis rugsėjo sekmadienis – Pasaulinė kurčiųjų diena. Visame pasaulyje bent šią dieną klausos negalią turintys žmonės nori, kad juos išgirstų. Jie primena savo problemas, norus gyventi lygiomis galimybėmis su kitais. Skaitykite daugiau...

Žymės: Kurtumas, Lietuvos socialdemokratų partija, Raminta Popovienė, Neįgalieji

/ Vytautas Landsbergis  37

Vytautas Landsbergis: Sultonų ultimatumai

1990–1991 metais gaudavom M.Gorbačiovo ultimatumus. Nedrebėjom. Atsakydavome, kad jis klysta. Dabar ir Europos Sąjunga, ir asocijuotoji su ja Ukraina, gal ir Jungtinės Valstijos, gauna V.Putino ultimatumus. Kai kurie dreba. Kiti delsia. Skaitykite daugiau...

Žymės: Europa, Europos Sąjunga (ES), Rusija , Vladimiras Putinas, Ukraina, Vytautas Landsbergis

/ Aušrys Macijauskas

Aušrys Macijauskas: Šūviai pro šalį

Nors naujasis 2014-2020 m. finansinis laikotarpis prasidėjo beveik prieš metus, bet kol kas Lietuvos žemdirbiai vietoje realiai veikiančių programų iš Žemės ūkio ministerijos girdi tik nesibaigiančius ir jau atsibodusius pažadus, kad taisyklės, pagal kurias turėsime gyventi ateinančius šešerius metus, tuoj bus patvirtintos. Nors ir stipriai vėluodama, pagaliau ministerija parengė ir į Briuselį išsiuntė naujuosius programinius dokumentus. Skaitykite daugiau...

Žymės: Aušrys Macijauskas, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkis

/ Irena Šiaulienė  59

Irena Šiaulienė: Dar kartą apie pensijas

Artėjant naujiems biudžetiniams metams, kaip visada, daugiausia diskusijų kyla ir bus dėl lėšų, skiriamų socialinei apsaugai. Niekam ne paslaptis, kad Lietuvos senatvės pensija yra mažiausia Baltijos valstybėse. Tai kelia pasipiktinimą bei klausimą – valstybė beširdė ar nepajėgi? Skaitykite daugiau...

Žymės: Algirdas Mykolas Brazauskas, Gediminas Vagnorius, Irena Šiaulienė, Lietuvos socialdemokratų partija, Minimali alga, Pensija, Pensijų socialinis draudimas, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), Valstybinis socialinis draudimas, „Sodra“ (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

/ Odeta Bložienė  22

Odeta Bložienė: Euro belaukiant – kaip grūdinosi lietuviai

Daugumos šalių piliečiai visą gyvenimą nugyvena atsiskaitydami vienos rūšies pinigais – amerikiečiai turi savo dolerį, rusai – rublį, kinai – juanį, švedai – kroną ir taip toliau. Nacionalinė valiuta tarsi įaugusį į žmonių kraują ir, regis, yra nepakeičiama. Tuo tarpu Lietuvoje situacija visai kitokia. Šiuo metu mūsų šalyje gyvena 354 žmonės, kuriems nuo naujų metų litą pakeisiantis euras bus jau aštuntoji valiuta jų gyvenime. Skaitykite daugiau...

Žymės: Euro įvedimas, Euras, Euro zona, „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas, „Eurą pasitinkant“

/ Artūras Rudomanskis  27

Artūras Rudomanskis: Ar neveidmainiaujate, gerbiama ministre?

Vos pasikeitus sveikatos apsaugos ministrui, atsirado nauja anksčiau negirdėta iniciatyva – įpareigoti moteris, prieš nutraukiant nėštumą, papildomai atkentėti 72 valandas. Skaitykite daugiau...

Žymės: Abortas, Nėštumas, Rimantė Šalaševičiūtė

/ Güntheris H.Oettingeris  5

Güntheris H.Oettingeris: Energetikos sąjunga – ko dar laukiame?

Ar Rusija užsuks dujas prieš pat Kalėdas ir galbūt paliks milijonus europiečių šalti? Rusijos ir Ukrainos ginčai dėl dujų aiškiai rodo, kad Europa turi veikti išvien ir mažinti priklausomybę nuo išorinių energijos tiekėjų. Todėl šį penktadienį Berlyne būtent Europa Sąjunga, o ne pavienės valstybės narės, ves Rusijos ir Ukrainos derybas dėl dujų. Skaitykite daugiau...

Žymės: Europos Komisija, Europa, Europos Sąjunga (ES), Gamtinės dujos, Ukraina, „Gazprom“

/ Eligijus Masiulis  13

Eligijus Masiulis: Seimo pasakos, naujas leidimas

Šią savaitę Seime stebiu, kaip įstatymų kūrimą keičia pasakų sekimas. Tos pasakos vis kažkaip susijusios su dviem politikais, kurie šiandien Europos Parlamente dirba ir daug gerų darbų Lietuvai yra prisižadėję. Skaitykite daugiau...

Žymės: Eligijus Masiulis, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Partija „Tvarka ir teisingumas“, Rolandas Paksas, Viktoras Uspaskichas

/ Julius Naščenkovas

Julius Naščenkovas: Apie tikėjimą tikėjimu

Sako, tikėjimo kritikuoti neverta: argumentams jis nepasiduoda, o tikėjimo tranšėjose su kiekviena abejone kasamasi tik giliau. Skaitykite daugiau...

Žymės: Religija

/ Rimas Ručys  13

Rimas Ručys: Ritualinis gyvūnų skerdimas – kelias į naujas galimybes

Rusijai paskelbus sankcijas maisto produktams iš Europos šalių, Lietuvos galvijų augintojai patyrė didžiulį smūgį. Jau neminint finansinių nuostolių. Tad ar mes norime, kad mūsų šalies ūkininkai atsidurtų dar keblesnėje situacijoje? Akivaizdu, jog būtina ieškoti išeities iš šios situacijos. Viena iš jų – ritualinio gyvulių skerdimo įteisinimas Lietuvoje, kuris buvo priimtas pastarosiomis dienomis. Skaitykite daugiau...

Žymės: Partija „Tvarka ir teisingumas“, Rimas Antanas Ručys

/ Žilvinas Šilėnas  2

Žilvinas Šilėnas: Ar tikrai MMA kėlimas geriausias būdas padėti mažiausiai uždirbantiems?

Dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo ginčytis šiek tiek beprasmiška, ir ne vien todėl, kad sprendimas didinti MMA simboliniais 35 litais jau priimtas. Paprasčiausiai – ginčijamasi ne dėl faktų, priežasčių ir pasekmių, o dėl norų ir emocijų. Visi, tiek kairieji, tiek dešinieji, norėtų, kad žmonės uždirbtų daugiau. Bet jei norai virstų bandelėmis, pasaulis jau seniai būtų pavalgydintas. Skaitykite daugiau...

Žymės: Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI), Žilvinas Šilėnas

/ Giedrė Gečiauskienė  6

Giedrė Gečiauskienė: Euro narystės nauda Lietuvos ekonomikai

Ketvirtadienį sulauksime Europos centrinio banko (ECB) vadovo Mario Draghi apsilankymo Lietuvoje. Tai pirmasis aukščiausio rango ECB pareigūno vizitas šalyje, žymintis artėjantį Lietuvos įsiliejimą į euro zoną. Kartu vizitas simboliškai patvirtina, kad euro diena labai greitai artėja, ir skatina įvardyti naudas, kurias Lietuvos ekonomika ilgainiui patirs, būdama euro zonos nare. Skaitykite daugiau...

Žymės: Euras, Euro įvedimas, Euro zona, Mario Draghi, „Danske Bankas“, „Eurą pasitinkant“

/ Julita Varanauskienė  3

Julita Varanauskienė: Pajamų nelygybės dydis – įsivaizdavimas ir tikrovė

Pajamų nelygybės mažinimas – vienas iš dabartinių Vyriausybės prioritetų. Ar turi valstybė perskirstyti pajamas atimdama jas iš pertekusių (ir kiek jų atimti) ir atiduodama stokojantiems – ko gero, pati ryškiausia ekonominių pažiūrų takoskyra tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Bet ir žmonės, nelaikantys savęs nei kairiaisiais, nei dešiniaisiais, turi skirtingus požiūrius. Skaitykite daugiau...

Žymės: Absoliutus skurdas, „SEB bankas“, AB

/ Nerijus Mačiulis  3

Nerijus Mačiulis: Pasirinkimas tarp būsto nuomos ir įsigijimo – ne skonio klausimas

Sprendimas įsigyti būstą ar jį nuomotis turi būti grįstas finansiniais skaičiavimais, o ne emociniais argumentais. Tiesą sakant, priešingai nei renkantis tarp šokoladinių ir vanilinių ledų, asmeninis skonis ir požiūris į šias dvi alternatyvas turi turėti mažiausiai įtakos. Kaip paskaičiuoti, kuri alternatyva yra finansiškai patrauklesnė? Skaitykite daugiau...

Žymės: Nekilnojamasis turtas, Nerijus Mačiulis, Nuoma, Paskola, „Swedbank“, AB, „Nepaslysk ant paskolos“

/ Edvardas Trusevičius  4

Edvardas Trusevičius: Jokių kalbos svetimkūnių... ekonomikoje!?

Praėjusią savaitę Vyriausybė „apgynė kalbą“. Seimui pasiūlyta neleisti verslui steigti įmonių, kurių pavadinimuose rastųsi nelemtoji „W“. Ką į tai verslininkai? Jų nuomonė ministrams neįdomi. Deja. Skaitykite daugiau...

Žymės: Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), Lietuvių kalba

/ Arvydas Mockus  39

Arvydas Mockus: Pensijų padidinimas – tarsi rakštis dešiniesiems

Vos socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė paskelbia apie didinamas pensijas arba keliamą minimalią algą, šios naujienos tarsi rakštys susminga į minkštas dešiniųjų vietas. Užuot sėdėję ir tylėję, jie bando prikaišioti, kad socialdemokratams trūksta socialdemokratiškumo ir jie pamiršę pažadus – neva per dvejus valdymo metus nekelia žmonių algų ir pensijų. Skaitykite daugiau...

Žymės: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), Lietuvos socialdemokratų partija, „Sodra“ (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), Pensijų socialinis draudimas, Pensija

 14

Valerijus Simulikas: Škotiška pamoka Lietuvos politikams

Praėjusią savaitę škotai balsavo dėl Škotijos nepriklausomybės. Audringai, per diskusijas, argumentus ir milžinišką aktyvumą referendumo dieną škotai nedidele persvara nusprendė, kad Škotija liktų Jungtinėje Karalystėje. Bet nusprendė. PATYS. Skaitykite daugiau...

Žymės: Valerijus Simulikas, Škotija, Seimas , Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

/ Saulius Paukštys  9

Saulius Paukštys: Istorija ir fontanai

Be jokių įmantrių įžangų pradėsiu nuo to, kad ateinančių metų kovo pirmoji taps istorine. Lietuvoje pirmą kartą miestų merai bus renkami tiesiogiai. Visi tuose rinkimuose dalyvausiantys taip pat įeis į istoriją. Skaitykite daugiau...

Žymės: Saulius Paukštys, Ingrida Šimonytė

/ Povilas Gylys  15

Povilas Gylys: Lietuviškas metropolitenas – negraži gražuolė?

„Ekonomika turi būti ekonomiška“ – tai tarybinis šūkis, kuris anais laikais buvo visuotinio pasityčiojimo objektas. Ir dabar tebėra. Tyčiotis yra pagrindo. Bet ne todėl, kad tas posakis yra visiškai neteisingas, o todėl, kad tai, moksliškai tariant, yra tautologija, o folkloriškai šnekant, tai „tas pats per tą patį“. Skaitykite daugiau...

Žymės: Metro, Povilas Gylys

/ Vincas Jurgutis  2

Vincas Jurgutis: Ko reikia vilniečiams – gražių pavardžių ar gražaus miesto?

Tiesiogiai rinkti Vilniaus merą bus įdomu. Po kelių dešimtmečių parlamentarų trypčiojimų pagaliau turėsime tokią galimybę. Žmonėms nerūpi, kokius partinius sąrašus sudaro politikai, mes norime pamatyti, ką padarys ir kokių idėjų turi kandidatuojantieji į mero postą. Skaitykite daugiau...

Žymės: Vilniaus meras 2011, Vilnius

/ Viktoras Fiodorovas  70

Viktoras Fiodorovas: Kaip užauginti lyderį už 10 litų?

Visai neseniai praėjo Rugsėjo 1-oji, kai į mokyklas ir universitetus, nešini gėlėmis ir kupini noro ir ryžto pasitempti, išmokti ir sužinoti, skubėjo moksleiviai ir studentai. Visi džiaugėmės ir gėrėjomis jaunąja mūsų karta, visos šalies ateitimi, linkėjome jiems sėkmės, motyvacijos, atkaklumo. Skaitykite daugiau...

Žymės: Viktoras Fiodorovas, Darbo partija, „Mes-JAUNIMAS“

/ Kristina Miškinienė  14

Kristina Miškinienė: Suskaičiuokite ir mažiausiai gaunančiųjų centus

Kai kurie skaičiuotojai staiga apsižiūrėję, kad daugiau išmokama pinigų valstybės tarnautojams apskelbė, kad „viešasis sektorius veikia it darbo birža“. Bet tuomet jie nepasižiūrėjo, kad valstybė ne tik įdarbina, kelia algas, gelbėja nuo skurdo, mažina socialinę atskirtį visam būriui žmonių, paskui viešąjį sektorių tempdama ir privatų. Skaitykite daugiau...

Žymės: Kristina Miškinienė, Nedarbo išmoka , Motinystės (tėvystės) pašalpa, Socialinė pašalpa, Nedarbo socialinis draudimas, Valstybinis socialinis draudimas, „Sodra“ (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)
Skaitomiausios naujienos
 

Saugukelyje.lt

Eurą pasitinkant

Iš pirmų lūpų Twitter