Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Kaip sumažinti sąskaitas už elektros energiją?

Pažangi buitinė technika
Shutterstock nuotr. / Pažangi buitinė technika
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Kiekvieną mėnesį gau­name laišką, kuris nejučia pakeičia mūsų veido išraišką — tai sąskaita už elek­tros, šildymo ar komu­nalinias išlaidas. Energi­jos suvar­to­jimą tiesio­giai lemia mūsų kas­di­eni­nis gyven­imo būdas. Net maži pokyčiai gali padėti ženkliai taupyti. Pavyzdžiui, ar kada nors susimąstėte — kiek energi­jos galė­tumėte sutaupyti, jei sumažin­tumėte savo aplinkos tem­per­atūrą nuo 1 iki 2 °C ?

Du šimt­mečius žmonėms tar­nau­dama elek­tra sukėlė revoli­u­ciją pra­monėje ir tapo nepakeiči­amu pro­greso varik­liu. Dėl augančio por­eikio elek­tros energi­jos gamyba, per­davi­mas ir paskirsty­mas  nuo­lat brangsta, o įmonių ir šeimos biudžete išlaidų dalis už elek­tros energiją vis didėja.

šeimos biudžete išlaidų dalis už elek­tros energiją vis didėja

Verti­nant var­to­jimo poveikį aplinkai nus­tatyta, kad labiau išsivysčiu­siose šalyse didži­ausią poveikį aplinkai daro ketu­rios pagrind­inės var­to­jimo sferos: mais­tas ir gėri­mai, būs­tas, asmeninės kelionės ir mobilumas, tur­iz­mas.

Labai svarbi priežastis, sąly­go­janti vis didė­jantį būsto poveikį aplinkai, yra spar­tus įvairių šiuo­laik­iškų namų apy­vokos reik­menų – skalbimo mašinų, indaplovių, mikrobangų kros­nelių, muzikinių cen­trų, namų kino sis­temų ir pan., skaiči­aus augi­mas. Nors šių pri­etaisų ekologinio veiksmingumo didin­imui pas­taraisi­ais dešimt­meči­ais skiria­mas ypatin­gas dėmesys ir jie sunau­doja vis mažiau energi­jos, tačiau šios poz­i­tyvios ten­den­ci­jos neatsve­ria spar­taus jų kiekio augimo ir ben­dros namų ūkių elek­tros sąnau­dos auga.

Kaip sumažinti išlaidas už elek­tros energiją?

Var­tokite tiek, kiek reikia, o kai nereikia elek­tros pri­etai­sai turi būti išjun­giami arba sumaži­nama jų var­to­jama galia. Tam reikia pakeisti kelis vartojimo įpročius: kur įmanoma, autom­a­tizuoti apšvi­etimo, šildymo ir kitų bui­tinių pri­etaisų įjungimą-išjungimą. Tokiu būdu užuot kalbėjus apie grandiozinius pro­jek­tus, kurie skatins vartojimą kalbėkime ir keiskime savo kasdienius įpročius. Juk kuo mažiau var­tosime, tuo būsime mažiau prik­lau­somi nuo elek­tros energi­jos šaltinių. Mažes­nis var­to­ji­mas lei­džia išspręsti pagrind­inį dar­naus var­to­jimo uždavinį — didė­jant var­to­jimui neigia­mas poveikis aplinkai nedidėtų.

Kiekvienas žmogus turi galią reikšmingiems pokyčiams - tereikia pradėti. Daugiau patarimų, kaip sutaupyti namuose rasite čia.

Šie nedideli pokyčiai neturės didelės įtakos Jūsų gyvenimo kokybei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką