Dabar populiaru
Publikuota: 2012 rugsėjo 23d. 10:23

2012 m. antrąjį ketvirtį visų rūšių transportu krovinių ir keleivių vežta mažiau

Terminalas, kuriame buvo rastas konteineris su kokainu.
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Asociatyvinė nuotr.: jūriniai konteineriai

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. antrąjį ketvirtį visų rūšių transportu krovinių vežta 3,4 procento mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2012 m. II ketv. – 27,7 mln. t, 2011 m. II ketv. – 28,7 mln. t).

Kelių transportu vežta 48,9 procento, geležinkelių – 43,2, jūrų – 6,8, vidaus vandenų transportu – 1,1, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 0,001 procento visų krovinių. Palyginti su 2011 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo krovinių vežimas jūrų transportu – 3,1 procento (2012 m. II ketv. – 1,9 mln. t, 2011 m. II ketv. – 1,8 mln. t), vidaus vandenų transportu – 3 procentais (2012 m. II ketv. –307,7 tūkst. t, 2011 m. II ketv. – 298,9 tūkst. t), kelių transportu – 1,2 procento (2012 m. II ketv. – 13,5 mln. t, 2011 m. II ketv. – 13,4 mln. t), tačiau mažiau krovinių vežta geležinkelių transportu – 9,2 procento (2012 m. II ketv. – 12 mln. t, 2011 m. II ketv. – 13,2 mln. t), ir Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 63 procentais (2012 m. II ketv. – 0,3 tūkst. t, 2011 m. II ketv. – 0,8 tūkst. t).

Antrąjį 2012 m. ketvirtį visų rūšių transportu keleivių vežta 0,4 procento mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2012 m. II ketv. – 99,8 mln., 2011 m. II ketv. – 100,2 mln.). Daugiausia – 98 procentai – keleivių vežta kelių transportu, 1,3 procento – geležinkelių transportu, 0,4 procento – vidaus vandenų transportu, 0,2 procento – oro transportu, ir 0,1 procento – jūrų transportu.

2012 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. pusmečiu, visų rūšių transportu krovinių vežta 2,6 procento mažiau (2012 m. I pusm. – 51,7 mln. t, 2011 m. I pusm. – 53,1 mln. t), o keleivių – 0,2 procento daugiau (2012 m. I pusm. – 201 mln., 2011 m. I pusm. – 200,5 mln.).

1 lentelė. Krovinių ir keleivių vežimas antrąjį ketvirtį ir 2012 m. pirmąjį pusmetį

Transporto rūšis

Rodiklio pavadinimas

II ketv.

Sausio–birželio mėn.

Padidėjimas, sumažėjimas (–), proc.

2012 m. II ketv., palyginti su 2011 m.
II ketv.

2012 m. sausio–birželio mėn., pa­lyginti su 2011 m. sausio–birželio mėn.

Iš viso

Vežta krovinių, tūkst. t 1

27713,6

51673,9

–3,4

–2,6

Vežta keleivių, tūkst.

99796,7

200959,1

–0,4

0,2

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm 1, 2

9736055

19200273

–1,1

0,6

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

1184663

2064002

8,4

6,9

 

 

 

 

 

 

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

11982,2

23531,3

–9,2

–10,3

Vežta keleivių, tūkst.

1264,6

2307,8

4,3

4,8

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

3598708

6923207

–5,8

–8,7

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

113495

192878

5,7

6,7

 

 

 

 

 

 

Kelių transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

13548,8

24091,0

1,2

6,5

Vežta keleivių, tūkst. 3

97838,4

197626,6

–0,5

0,1

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

6136661

12276062

2,0

6,8

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km 3

717348

1365461

0,6

0,8

 

 

 

 

 

 

Vidaus vande­nų transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

307,7

422,3

3,0

4,0

Vežta keleivių, tūkst.

448,0

630,0

–6,6

0,1

 

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

489

604

–45,8

–40,2

 

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

676

858

–25,9

–19,3

 

 

 

 

 

 

Jūrų transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

1874,6

3628,6

3,1

–4,6

Vežta keleivių, tūkst.

83,8

149,9

14,9

17,4

 

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

53471

95502

27,4

29,9

 

 

 

 

 

 

Oro transportas (Lietuvos oro bendrovės)

Vežta krovinių, tūkst. t

0,3

0,6

–63,0

–58,5

Vežta keleivių, tūkst.

161,9

244,8

30,3

38,9

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

198

400

–72,3

–70,6

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

299673

409303

30,5

27,4

1 Neįskaitant transportavimo naftotiekiais.

2 Neįskaitant jūrų transporto.

3 Keleivių vežimas autobusais (įskaitant maršrutinius taksi) ir troleibusais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

2012 m. rugpjūčio mėn. augo keleivių ir krovinių srautai oro uostuose

2012 m. rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 20,2 procento daugiau keleivių. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais keleivių vežta 9,2 procento daugiau.

2012 m. rugpjūčio mėn. geležinkelių transportu krovinių vežta 2 procentais daugiau, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 69,8 procento mažiau nei 2011 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2012 m. rugpjūčio mėn. krovinių perkrauta 0,2 procento, oro uostuose – 51,7 procento daugiau.

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 2,2 mln. keleivių, tai 22,5 procento daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę (496,6 tūkst., arba 23 proc.), Vokietiją (236,3 tūkst., arba 11 proc.), Latviją (148,6 tūkst., arba 6,9 proc.), Daniją (127,2 tūkst., arba 5,9 proc.) ir Airiją (129,2 tūkst., arba 6 proc.). Palyginti su 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn., daugiau keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę – 41,6, Vokietiją – 30,1, Airiją – 12,9, Daniją – 10,1 procento, bet sumažėjo keliaujančiųjų iš ir į Latviją – 10,9 procento. Dauguma keleivių – 91,5 procento (2 mln.), arba 23,7 procento daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. oro uostuose pakrauta ir iškrauta 8,7 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 3,9 procento daugiau nei atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai oro uostuose nusileido ir pakilo 28,4 tūkst. kartų, arba 8,7 procento daugiau.

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 415,7 tūkst. keleivių, tai 27,8 procento daugiau nei 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. Keleivių apyvarta sudarė 757,2 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, padidėjo 33,9 procento. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 812 tonų krovinių ir pašto, arba 64 procentais mažiau, o krovinių apyvarta sumažėjo 73,7 procento ir sudarė 507 tūkst. tonkilometrių.

Geležinkelių transportu 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. vežta 32,4 mln. tonų krovinių, arba 8,4 procento mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, iš jų vidaus vežimais – 11,7, o tarptautiniais – 7,2 procento mažiau (atitinkamai 8,7 ir 23,7 mln. tonų).

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. krovinių krova sudarė 28,1 mln. tonų ir sumažėjo 7,4 procento, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 23 mln. tonų krovinių, arba 6,2 procento mažiau, Būtingės terminale – 5,1 mln. tonų, arba 12,2 procento mažiau nei tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu. Skystieji kroviniai sudarė 41,9 procento (11,8 mln. t), birieji – 32,1 procento (9 mln. t), bendrieji – 26 procentus (7,3 mln. t) visų per-krautų krovinių. Sumažėjo skystųjų (11,2 proc.), biriųjų (6,1 proc.) ir bendrųjų (2,2 proc.) krovinių krova (per 2011 m. aštuonis mėn. – atitinkamai 13,3 mln. t, 9,6 mln. t ir 7,5 mln. t). Palyginti su 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn., sumažėjo konteinerių (7,1 proc.), kelių transporto priemonių (3,9 proc.) ir prekinių vagonų (55,9 proc.) krova. Perkrauta 250,1 tūkst. konteinerių (TEU), 175,5 tūkst. kelių transporto priemonių ir 1,6 tūkst. prekinių vagonų.

2 lentelė. Krovinių vežimas ir perkrovimas bei keleivių vežimas 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

 

Rodiklio pavadinimas

Rugpjūčio
mėn.

Sausio–rugpjūčio mėn.

Padidėjimas, su­ma­­žėji­mas (–), proc., 2012 m. rugpjūčio mėn., palyginti su

Padidėjimas, su­ma­žėjimas (–), proc., 2012 m. sau­sio–rugpjūčio mėn., pa­ly­gin­ti su 2011 m. sau­sio–rugpjūčio mėn.

2011 m. rugpjūčio mėn.

2012 m. liepos mėn.

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių, tūkst. t

4629,8

32375,8

2,0

9,8

–8,4

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

1298651

9474540

0,1

3,7

–7,2

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos jūrų uostas ir Būtin­gės terminalas

Perkrauta krovinių, tūkst. t

3840,1

28076,2

0,2

–3,0

–7,4

pakrauta

2266,5

17171,7

–5,8

0,4

–8,3

iškrauta

1573,6

10904,5

10,3

–7,4

–6,0

 

 

 

 

 

 

Oro uostai

Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.

334,2

2154,7

20,2

–1,4

22,5

atvyko

162,8

1069,4

17,8

–7,9

22,5

išvyko

171,4

1085,3

22,5

5,7

22,5

Pakrauta ir iš­krauta krovinių, tūkst. t

1,6

8,7

51,7

37,3

3,9

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos oro bendrovės

Vežta keleivių, tūkst.

89,2

415,7

9,2

9,3

27,8

Vežta krovinių, tūkst. t

0,1

0,8

–69,8

35,2

–64,0

Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km

178318

757198

40,2

5,2

33,9

Krovinių apyvarta, tūkst. tkm

71

507

–74,4

92,9

–73,7

Sąvokos

  • Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.
  • Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių nuvežtus atstumus. Geležinkelių transporte atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris buvo nuvažiuotas šalies teritorijoje.
  • Pakraunami / iškraunami kroviniai jūrų uoste – pakraunami ar iškraunami kroviniai į ar iš jūrų laivų ir gabenami jūra.
  • Oro uostų duomenys apima keleivių, krovinių ir pašto srautus šalies oro uostuose, įskaitant tiek Lietuvos, tiek užsienio oro bendrovių vežimus.
  • Vežimas geležinkelių transportu – krovinių arba keleivių vežimas geležinkeliu iš pakrovimo (įlaipinimo) vietos į iškrovimo (išlaipinimo) vietą.
  • Vežimas kelių ir vandens transportu – krovinių ir keleivių vežimas transporto priemonėmis, registruotomis šalies registruose.
  • Vežimas oro transportu – krovinių ir keleivių vežimas Lietuvos oro bendrovių orlaiviais.

Rugsėjo mėn. transporto įmonių statistikos rodikliai bus skelbiami 2012 m. spalio 22 d.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Neapsikentę meksikiečiai ragina į karavaną susibūrusius migrantus: „Nešdinkitės!“

Tiesiogiai Sportas

Šansas trinktelėti durimis: Serbija – Lietuva

Interviu Kultūra

Filosofas Nerijus Milerius: arba draudžiame prievartą, arba eksponuojame ją nekritiškai

Gazas

15min renka Lietuvos verslo automobilį: 7 pagrindiniai pretendentai

15min iš Maskvos 24sek

Pokštais su Šaru apsikeitęs CSKA generolas įvertino „Žalgirio“ pokyčius

„Eurolygos diena“: „Žalgirio“ kelyje dar nenugalėta CSKA su M.Jordano krikštasūniu (2/4)

Pasaulis kišenėje

Kelionė Vietname: kaip autobuso keleiviai elgiasi su kelyje sutikta gyvate

Gyvenimas

Mes lygūs. Vizažistas Darius Galankovas: „Makiažas nėra moterų privilegija“

Vardai

Sukvietęs draugus Žilvinas Grigaitis pristatė savo kūrybos šaukštelius

„Ginčas“: Kodėl „Žalgiris“ pralaimi namie ir nemeta tritaškių?

15min recenzija Kultūra

Žvilgsnio imunitetas fotografijų parodoje „11 kelionių į Afganistaną“

Vardai

Donatui Montvydui pozavusios žmonos Veronikos nuotrauka – tarsi nuo viršelio: „Jis turi gerą akį“

Gyvi regionai

Klaipėdoje Audrius Bružas pasijuto it dūzgiančiame avilyje

Prie Pakso buvo...

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: duona „kvepiantys“ daugiabučiai Žirmūnuose

Vardai

Buvęs Paris Hilton vaikinas nori susigrąžinti dviejų milijonų dolerių vertės sužadėtuvių žiedą

Aktualu

Jogailaičių kulinarinis paveldas, arba Kaip Jogaila rengėsi lašiniais atsigavėti

Gyvenimas

Perspėja: reklamose „stebuklingai“ padedantys vaistai gali sugadinti sveikatą

Aktualu

D.Trumpas simboliškai suteikė malonę dviem Padėkos dienos kalakutams

Aktualu

Prie mokytojų streiko jungiasi ir dvi Kėdainių mokyklos

Naujienos

Aktualu

Neapsikentę meksikiečiai ragina į karavaną susibūrusius migrantus: „Nešdinkitės!“

Sportas

Agonijos pabaiga: Lietuvos rinktinė sutriuškinta Serbijoje

Interviu Kultūra

Filosofas Nerijus Milerius: arba draudžiame prievartą, arba eksponuojame ją nekritiškai

Gazas

15min renka Lietuvos verslo automobilį: 7 pagrindiniai pretendentai

15min iš Maskvos 24sek

Pokštais su Šaru apsikeitęs CSKA generolas įvertino „Žalgirio“ pokyčius

„Eurolygos diena“: „Žalgirio“ kelyje dar nenugalėta CSKA su M.Jordano krikštasūniu (2/4)

Pasaulis kišenėje

Kelionė Vietname: kaip autobuso keleiviai elgiasi su kelyje sutikta gyvate

Gyvenimas

Mes lygūs. Vizažistas Darius Galankovas: „Makiažas nėra moterų privilegija“

Vardai

Sukvietęs draugus Žilvinas Grigaitis pristatė savo kūrybos šaukštelius

„Ginčas“: Kodėl „Žalgiris“ pralaimi namie ir nemeta tritaškių?

15min recenzija Kultūra

Žvilgsnio imunitetas fotografijų parodoje „11 kelionių į Afganistaną“

Vardai

Donatui Montvydui pozavusios žmonos Veronikos nuotrauka – tarsi nuo viršelio: „Jis turi gerą akį“

Gyvi regionai

Klaipėdoje Audrius Bružas pasijuto it dūzgiančiame avilyje

Prie Pakso buvo...

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: duona „kvepiantys“ daugiabučiai Žirmūnuose

Vardai

Buvęs Paris Hilton vaikinas nori susigrąžinti dviejų milijonų dolerių vertės sužadėtuvių žiedą

Aktualu

Jogailaičių kulinarinis paveldas, arba Kaip Jogaila rengėsi lašiniais atsigavėti

Gyvenimas

Perspėja: reklamose „stebuklingai“ padedantys vaistai gali sugadinti sveikatą

Aktualu

D.Trumpas simboliškai suteikė malonę dviem Padėkos dienos kalakutams

Aktualu

Prie mokytojų streiko jungiasi ir dvi Kėdainių mokyklos

Vardai

Ypatingos

07:48
07:40

Gera keliauti kartu

Sveikata

Būk nesustabdoma

Parašykite atsiliepimą apie Gazas