Dabar populiaru
Sužinokite daugiau
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

„Auksinės“ ekonomiško ir saugaus vairavimo taisyklės

Elektromobilis
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Elektromobilis
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
A A

Ekonomiško vairav­imo entuzi­as­tai pastebi, kad vairavimas nuolat skubant ir rizikuojant yra tiesiogiai susijęs ne tik su didesnėmis kuro sąnaudomis, bet ir su nusivylimu — auto­mo­bilis, kurį viršy­dami gre­itį aplenkėme kelyje, ramiai pasivys ir sus­tos šalia jau prie pir­mojo švieso­foro signalo.

Ekonomiškas (ekologiškas) vairav­i­mas – tai vairav­imo būdas, kurio pagrin­diniai prin­ci­pai: važi­uoti ir saugiai, ir tau­piai. Eksper­tai teigia, kad vairuo­jant tau­piai auto­mo­bilis sunau­dos net 2 litrais 100 km mažiau degalų nei vairuo­jant įprastu būdu. Suskaiči­uokime, kiek tūk­stančių kilo­metrų per metus nurieda trans­porto priemonė ir suprasime, kad vairav­imo stil­ius turi milžinišką įtaką kuro sąnau­doms. Negana to, vairav­imą paver­tus smagiu žaidimu, kuri­ame reikia pasiekti aukštesnį lygį, t.y. važi­uoti dar ekonomiškiau, sutaupysime dar daugiau.

Auksinės ekonomiško vairav­imo taisyklės:

Didži­ausią įtaką auto­mo­bilio važi­av­imui ir jo sunau­do­jamų degalų kiek­iui daro pats vairuo­to­jas ir jo pasirenka­mas vairav­imo stil­ius

Vairav­imo stil­ius. Didži­ausią įtaką auto­mo­bilio važi­av­imui ir jo sunau­do­jamų degalų kiek­iui daro pats vairuo­to­jas ir jo pasirenka­mas vairav­imo stil­ius. Pasirinkite pas­tovų gre­itį nau­do­jant mak­si­maliai aukštą pavarą. Nuo­lat sekite auto­mo­bilio kuro sąnaudų rodik­lius, anal­izuokite didži­ausių sąnaudų priežastis. Be reikalo ned­erėtų įsibėgėti. Juk didži­au­sias auto­mo­bilio ekonomi­jos priešas – pajudėji­mas iš vietos ir gre­itėji­mas. Ypač ramiai reiktų važi­uoti į kalną.

Pavaros. Greičiau per­junkite pavaras – t.y. kai varik­lis pasieks 2000–2500 apsukų per min­utę (anksčiau dyze­lio varik­li­u­ose, vėliau – benzino).

Auto­mo­bilio tech­n­inė būklė. Atlikti tech­n­inę auto­mo­bilio patikrą patartina bent kartą per metus, o ne vien tik ruošiant jį pri­val­o­ma­jai tech­ninei apžiūrai. Tin­ka­mai neveikiančios auto­mo­bilio dalys, tokios kaip, katal­iza­to­rius ar liambda zon­das, gali tapti net iki 40 pro­centų padidėjusių degalų sąnaudų priežastimis.

Aero­d­i­namika. Važi­uo­jant uždarykyte auto­mo­bilio lan­gus. Nevežiokite nereikalingų daiktų – papil­do­mas svoris padid­ina kuro sąnaudas.

Padangų slėgis. Nuo­lat sekite oro slė­gio pak­itimus padan­gose. Tikrinkite ir prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

Kelionės planav­i­mas. Palaikykite pas­tovų gre­itį ir nes­pauskite akcel­er­a­to­ri­aus ped­alo iki dugno. Įvertinkite ir gebėkite numatyti eismo srautą. Pasis­tenkite prisi­taikyti, o ne kovoti su srautu. Išjunkite variklį, jei sus­to­jote ilgiau nei vienai min­utei. Pri­imta manyti, kad variklį išjungti apsimoka tada, kai tiki­masi, kad sus­to­ji­mas truks ilgiau kaip 20 sekundžių (degi­mas turi būti įjungtas).

Elek­tron­ika. Kondi­cionierius, radijo imtu­vas, galinio lango šildy­mas – visi šie dalykai kartu sudėjus žymiai padid­ina degalų sąnau­das. Derėtų išjungti tuo metu nenau­do­jamą įrangą. Jei nėra būtiny­bės, nejunkite oro kondicionieriaus.

Nau­jos kar­tos auto­mo­bil­iai. Rinkitės auto­mo­bil­ius, kurie ekonomiškai nau­doja degalus ir mažiau teršia aplinką. Nau­jes­nėse dyzelinėse trans­porto priemonėse turėtų būti įrengti kietųjų dalelių fil­trai. Atkreip­kite dėmesį į pri­etaisų sky­de­lyje pateiki­amą infor­ma­ciją apie degalų sąnau­das ir stenkitės nekar­toti klaidų.

važi­av­i­mas laisva pavara yra nesaugus, ypač žiemos metu

SVARBU: Saugu­mas svar­biau nei taupy­mas. Eisme pasitaiko situacijų kai reikia staiga padid­inti gre­itį, kad būtų išvengta pavo­jaus. Važi­av­i­mas paskui kitą auto­mo­bilį 3–5 metrų ats­tumu bus ekonomiška, tačiau ar saugus? Toki­ais atve­jais galioja taisyklė – saugu­mas svarbiau. Net ir po staigaus įsibėgėjimo gal­ima šiek tiek sumažinti kuro sąnau­das per­jun­giant aukštesnę pavarą ar vieną pavarą praleisti, pavyzdžiui, po trečios – jungti penktą. Kitas mitas — važi­av­i­mas laisva pavara yra ekonomiškas. Rekomen­duo­jama riedėti įjungta pavara – būtent tuomet auto­mo­bil­iui degalų beveik nereikia. O važi­av­i­mas laisva pavara yra nesaugus, ypač žiemos metu.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija
Statistika Metai Eismo įvykių Sužeista Žuvo
Lietuvos keliuose iki rugsėjo 21 d.: 2017 2412 2877 135
2016 2193 2606 122
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie Gazas