Dabar populiaru
Publikuota: 2015 sausio 28d. 13:36

Ką veikti žiemą, jei nemėgstate slidinėti?

Baidarėmis plaukti smagu ne tik vasarą
Baidarėmis plaukti smagu ne tik vasarą

Žiemos sporto entuzi­astų Lietu­voje kiekvienais metais daugėja, tačiau nemažai žmonių patogaus buvimo namie nemainytų į žiemos teiki­a­mus malonumus. O be reikalo!

Žiema, snie­gas ar šaltukas nėra tie fak­to­riai, kurių reikėtų vengti, priešin­gai – žiema gali pasiū­lyti fan­tastiškų potyrių ir naujų atradimų visai šeimai. Žiemos pramogų asor­ti­men­tas išties gausus!


Dali­namės žiemos pramogų idėjomis, kurios įkvėps praleisti dau­giau laiko gry­name ore:
 

Gyvūnų pėd­sakų seki­mas miške – azartiškas užsiėmi­mas visai šeimai

Išbandžiusieji šią pramogą teigia, kad išmokus skaityti pėd­sakus, apsi­lanky­mai gam­toje jau niekuomet nebūna tokie pat — akys nuo­lat ieško paslėptų ir nematytų pėdsakų

Dau­gu­mos mūsų pažin­tis su laukini­ais gyvū­nais yra neaki­vaizd­inė – skaitėme kny­gose, matėme pop­u­liarias gam­tos pažin­imo laidas tele­viz­ijos ar kom­pi­u­te­rio ekran­u­ose. Geri­au­siu atveju, apsilankėme zoologi­jos sode.

Vasarą gry­bau­dami ar žiemą slid­inė­dami miške daž­ni­au­siai nepaste­bime nei laukinių gyvūnų, nei jų pėd­sakų. Geriau apsidairius, pėd­sakų galima rasti tikrai daug. Pėd­sakus gal­ima paly­ginti su žodžiais, kuriuos dėlio­dami, sukursime pasako­jimus apie miško gyven­to­jus.

Sek­dami miško gyvūnų pėd­sakais, ne tik išmoksime juos pažinti, bet ir geriau suprasime gyvūnų elgsenos įpročius. Išbandžiusieji šią pramogą teigia, kad išmokus skaityti pėd­sakus, apsi­lanky­mai gam­toje jau niekuomet nebūna tokie pat – akys nuo­lat ieško paslėptų ir nematytų pėdsakų.

Ledo rit­ulio varžy­bos ant užšalu­sio ežero

Vien tik aikštelės ant užšalusio ežero valymas ir paruoši­mas bus puiki pramoga ir linksmas dar­bas visiems. Nuva­lykite norimo dydžio aikštelę ant pamėgto ežero kranto, paimkite laz­das į rankas ir pirmyn. Gre­itesni draugų kom­pani­jos nar­iai bėgioja, o lėtesni  – saugo var­tus, netur­in­tys lazdų – skaiči­uoja rezul­tatą ir links­mai teisė­jauja. Svarbu: prieš žaidžiant įsitikinti, ar ledas tvir­tas ir saugus žaisti gru­pei žmonių.

 Žiemą su baidarėmis – mažes­nės eilės, sraunes­nės upės ir fan­tastiški potyriai

 Sąmonę užlie­jan­tis atotrūkis nuo civ­i­lizaci­jos, ledi­nis van­duo ir braškan­tis šaltukas sukurs fan­tastiškus pojūčius

Dalis aktyvių baidarininkų sako, kad geriausias laikas keliauti baidarėmis yra šaltasis sezonas. Aki­vaizdu, kad tokiu metų laiku plaukiant srau­niomis upėmis ir aštrių pojūčių patirsime kur kas dau­giau. Sąmonę užlie­jan­tis atotrūkis nuo civ­i­lizacijos, ledi­nis van­duo ir braškan­tis šaltukas sukurs fan­tastiškus pojūčius. Ekstremalu, tiesa? Padidėjęs adren­a­lino kiekis krau­jyje – garantuotas.

Ilges­nėms dis­tan­ci­joms žiemą rekomen­duo­jamos šios upės – Vil­nelė, Žeimena, Vokė, Siesar­tis, Neris, Musė, Lakaja ir jos ežery­nas. Prieš kelionę atsakingai pasirinkite rūbus (geri­au­sia tiks neo­preni­nis kostiu­mas), pasirūpinkite karš­tais gėri­mais ir išsirinkite tin­kamą maršrutą.

Žiemos žygis pėsčiomis – grįšite pil­ni įspūdžių

Keli­au­to­jams, kurie mėgsta aktyvų gyven­imo būdą ir leisti laiką gry­name ore, nėra nieko geriau už pėsčiųjų žygius. Žiemos žygiai suteikia gal­imybę pažinti kiekvieną kelionės maršruto dalį neskubant. Dar vienas kelionių pėsčiomis pri­val­umas yra tas, kad mes nuolat judame.  Be to, pėstieji yra patys draugiški­ausi keli­au­to­jai gam­tai. Jie nepalieka neigiamo poveikio aplinkai, ko nepasakysi, pavyzdžiui, apie auto­mo­bil­ius. Ėjimas nieko nekain­uoja – jums nereikės jokios spe­cialios įran­gos, tik patogių batų ir gero nusiteikimo. Žygiui rekomenduojama rinktis 5–15 km maršrutą.

Šunų kink­iniai – nuošir­dus energi­jos užtaisas

AFP/„Scanpix“ nuotr./Šunų kinkinių lenktynių akimirka
AFP/„Scanpix“ nuotr./Šunų kinkinių lenktynių akimirka

Jei galvojate, kad važi­uo­jant šunų kink­iniu ramiai įsisupsite į pledą ir nuo­bodži­ausite – klystate. Šunų kink­iniai – tai nesi­baigiantys nuo­tykiai, ištver­mės išbandy­mas ir puikūs apylinkių vaiz­dai.

Šunų kink­inių tėvynė yra Šiau­rės šalys. Nuo seno šia trans­porto priemone nau­do­josi vietiniai Aliaskos, šiau­r­inės Kana­dos, Gren­landi­jos, Sibiro, Lap­landi­jos gyven­to­jai. Papras­tai vienas roges traukia 6 šunys. Vienas iš svar­biausių tokio kink­inio bruožų yra gera komanda. Kiekvienas kink­inio šuo turi savo vietą, o svar­biau­sios jų savy­bės – noras ben­dradar­biauti, pak­lus­nu­mas, drąsa, ištvermė ir ais­tra bėgimui.

Šaldyti muilo bur­bu­lai – žiemos pasaka su vaikais

Ar kada nors ban­dėte muilo bur­bu­lus šaltą žiemos dieną pūsti lauke? Nors muilo bur­bu­lai yra labai trapūs, vis dėlto jie sukurs tikrą žiemos pasaką ir ilgam prikaustys vaikų dėmesį. Žemes­nėje nei -10 laip­snių tem­per­atūroje muilo bur­bu­lai gre­itai stingsta ir virsta leng­vais ledini­ais bur­bu­lais.

VIDEO: Muilo burbulai žiemą

Spalvoti ledo rutu­liai – pramoga kūry­bingiems vaikams ir suaugusiems

Spalvo­tus balionus ruošti smagu ir paprasta. Balioną prip­ildykite van­dens, įlašinkite kelis lašelius mais­tinių dažų, užriškite ir palikite balionus lauke per naktį. Ryte vaikai su nuostaba atras spalvo­tus bur­bu­lus iš kurių galės statyti pilis ar deko­ruoti namų aplinką. Mal­onaus žaidimo žiemą!

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt
 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Daugiau vandens

Ginekologė pataria

Video

00:42
01:02
00:55

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką