Dabar populiaru
Publikuota: 2014 gegužės 4d. 12:27 , Atnaujinta: 2016 spalio 7d. 14:21

Emigranto skundas: Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės vardu vykdoma V.Putino ir homofobiška propaganda

Einaras Vildė
Nuotr. iš asmeninio albumo / Einaras Vildė

Sveiki, rašau Jums, nes esu susirūpinęs kai kurių Londone gyvenančių lietuvių antilietuviška veikla. Prašau pasidalinkite mano atsiųsta informacija su visais. Saugumo sumetimais prašau neskelbkite mano vardo. Iš anksto dėkoju.

Sveiki, rašau Jums, nes esu susirūpinęs kai kurių Londone gyvenančių lietuvių antilietuviška veikla. Prašau pasidalinkite mano atsiųsta informacija su visais. Saugumo sumetimais prašau neskelbkite mano vardo. Iš anksto dėkoju.

Einaras Vildė – aktyvistas ir visuomenininkas, pasisakantis visose diskusijose ir visais klausimais turintis savo nuomonę. Jis nepailstamas bemaž visų renginių dalyvis, vaizdo kamera fiksuojantis ir teigiamus, ir neigiamus emigrantiškojo gyvenimo reiškinius. 2010 metų pavasarį E. Vildė buvo išrinktas JK lietuvių bendruomenės valdybos sekretoriumi. Šitas veikėjas 2010 metais buvo vienas iš kandidatų tapti Anglijos metų lietuviu, IT specialistas, “Britanijos lietuvių žiniasklaidos tarnyba tinklas” įkūrėjas (sunku suprasti kokia veikla užsiima šita tarnyba), administruoja Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės puslapį Facebook’e. Nuolat dalyvauja Lietuvos ambasados Londone, Jungtinės karalystės lietuvių jaunimos sąjungos renginiuose. Skamba gražiai, bet kas ištikrųjų yra Einaras Vildė?

Einaras Vildė – aktyvistas ir visuomenininkas, pasisakantis visose diskusijose ir visais klausimais turintis savo nuomonę.

Einaras Vildė – klaipėdietis, pukiai žinomas veikėjas tarp Anglijos lietuvių kaip homofobas, Drąsiaus Kedžio garbintojas, palaikantis Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir visaip kitaip garbinantis Rusiją bei sovietų sąjungą.

Pažinčių svetainėse bei kituose socialiniuose tinkluose apstu nuotraukų, kuriose jis su šypsena rankose laiko kūjį ir pjautuvą, užsidėjęs peruką segi Georgijaus juostą, taip išreikšdamas paramą Putinui bei Rusijai, šnekučiuojasi su garsiąja Lietuvos bėgle Neringa Venckiene. Ir kas liūdniausia, jis savo nuomonę, savo homofobiškas ir antilietuviškas mintis skelbia Anglijos lietuvių bendruomenės vardu. Beje, poną Einarą kamuoja paranoja, kad Lietuvą jau visai netrukus užpuls amerikiečiai. Butų juokinga, jeigu nebūtų graudu.

Papildyta 2016.10.07 14.20 val.

EINARAS VILDĖ – ATSAKYMAS ĮSLAPTINTAM EMIGRANTUI, KITAIP TARIANT – „ANANIMUI“

GERBIAMAS SUSIRŪPINĘS EMIGRANTE, TIESIOG TAUTOS BUDĖTOJAU IŠEIVIJOJE,

Leiskite prisistatyti, esu Einaras Vildė. Prašau redakcijos skelbkite mano vardą, kad anoniminę kliauzą apie mane parašęs emigrantas, kitaip tariant „ANANIMAS“ bet kuriame kampe galėtų girdėti, kaip šis vardas persekioja jį.

Taigi pradėkim. Jūs, brangusis ANANIME, mane kaltinate „ANTILIETUVIŠKA“ veikla. Pagal tai, kaip skamba jūsų kaltinimas – iš karto, jūsų supratimu, reikėtų mane kalti prie sienos ir sušaudyti be teismo, pagal karo stovio reikalavimus. Aš jau drebu. Tiesiog nuo 2014-tų metų drebu ir laukiu, kada mane gi už ANTILIETUVIŠKĄ veiklą pagaliau atvažiuos ir suims Lietuviškos veiklos nepailstami sergėtojai. Jau beveik du metus laukiu. Kaip neatvažiuoja, taip ir neatvažiuoja. Nutariau pats atvažiuoti į Vilnių, paieškoti jų. Ir – nusivyliau. Pasirodo, Lietuvoje dar ne karo stovis ir, kaip nebūtų keista galioja nekaltumo prezumpcija! Taip ir palikau nesupratęs, kada gi mane – PRIE SIENOS?!.

Kol laukiu, galbūt išsiaiškinkim, prieš sušaudant mane, kas gi yra ta taip garsiai skambanti sąvoka – ANTILIETUVIŠKA veikla? LR Konstitucijoje kažkaip nerandu tokio apibrėžimo. Tiesioginio įteisinto apibrėžimo, kas yra ANTILIETUVIŠKA VEIKLA, vargu ar egzistuoja. Viskas tik šalia ir aplinkui. BET UŽ TAI KAIP SKAMBA!

Nuotr. iš asmeninio albumo/Einaras Vildė ir Neringa Venckienė
Nuotr. iš asmeninio albumo/Einaras Vildė ir Neringa Venckienė

Bet visgi, kas gi ta – „ANTI“? Siūlau pradėti nuo kito galo! Kas gi yra LIETUVIŠKA VEIKLA? Žinau, kad egzistuoja toks bendru sutarimu Lietuvių Tautai reikšmingas istorinis dokumentas, kuris buvo priimtas 1949 metais, tuometinio VLIK‘o. Jis vadinasi LIETUVIŲ CHARTIJA. Šis pamatinis dokumentas aiškiai pateikia, kas yra Lietuviška veikla bendru sutarimu.

Aš drįsiu teigti, kad būdamas Išeivijoje 14 metų nepažeidžiau nė vieno šios chartijos punkto. Ko negaliu pasakyti apie akcinę bendrovę LITHUANIAN ASSOCIATION UK LTD, kuri pastoviai ir sistemingai nesilaiko šios CHARTIJOS. Taipogi drįstu teigti, manau, vieną kartą reikia aiškiai pasakyti šiai Bendrovei, kad ji jau seniai prarado pasitikėjimą Jungtinės Karalystės lietuvių tarpe ir ji nebegali atstovauti Lietuvius Jungtinėje Karalystėje.

O Pasaulio Lietuvių Bendruomenė vietoj to, kad tylėtų apie nuolat vykdomus pažeidimus, numatytus CHARTIJOJE, geriau Jungtinėje Karalystėje inicijuotų demokratinį procesą ir padėtų įkurti tikrąją Lietuvių Bendruomenę. Aš jau daugiau kaip dešimt metų reguliariai informuodavau PLB apie daromus pažeidimus ir apie tai, kad JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE jau seniai pribrendo reikalas kurti JUNGTINĖS KARALYSTĖS BENDRUOMENIŲ FEDERACIJĄ, atitinkančius visų Lietuvių Jungtinėje Karalystėje poreikius. Ši federacija ir turėtų būti pagrindinė JK atstovė PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS sudėtyje. Deja... Yra kaip yra. Už šiuos pasisakymus viešai aš esu apkaltintas „ANTILIETUVIŠKA“ veikla, neatitinkančia BENDROVĖS siekių. Lieka tik neatsakytas klausimas: KOKIE TIE LITHUANIAN ASSOCIATION UK LTD SIEKIAI?

Jūs prašote portalo 15min SAUGUMO sumetimu neskelbti Jūsų vardo. Toks jausmas, kad esate laisvės kovų partizanas, rezistentas, o aš – KGB stribas ar SS gestapininkas, turintis agentūrinį smogikų tinklą, kuris būtinai jus suras ir sunaikins. Jūs bandote man prikabinti begalę nepagrįstų epitetų. Ačiū Jums už tai. Tačiau turiu Jus nuliūdinti – aš esu buvusių Lietuvos Tremtinių, kuriuos buvo ištrėmę į Irkutsko sritį be teisės grįžti į Žeimelio kraštą palikuonis.

O gal vis gi yra bėda visiškai kitame – esu „NEPATOGUS“ UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS kuriamai imperijai pagal URM‘o kurpalių Lietuvos Išeivijoje? Ypač po to, kai išėjo mano straipsnis NAKO tinklaraštyje su pavadinimu: AČIŪ JUMS, POLITIKAI UŽ NEAPSAKOMĄ RŪPESTĮ EMIGRANTAIS. Tada visiškai logiška, kodėl URM‘o puslapyje atsirado tokia nuoroda – pareiškimas dėl mano administruojamos facebook‘o paskyros JKLBTINKLAS.

Gerbiamas ANANIME, Iš aukščiau taipogi kyla kitas retorinis klausimas, nuo kada, švelniai tariant URM‘o inspiruojamas lojalumas Jungtinėms Amerikos Valstybėms, o liaudiškai kalbant „subinlaižiavimas Jankiams“, nepaisant Lietuvos saugios kaimynystės interesų, yra įteisinta privaloma norma lietuviškai veiklai apibūdinti?

Norėčiau įvesti tam tikrą aiškumą prieš komentuodamas sekantį ANANIMO klausimą apie Facebook‘ą. Todėl truputį istorijos nepamaišys.

Istorinis faktas yra tai, kad Didžiojoje Britanijoje organizacija Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (LITHUANIAN ASSOCIATION IN GREAT BRITAIN) atsirado 1947-tais metais. O tai žymiai anksčiau nei PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, kuri buvo įsteigta Lietuvių Chartijos pagrindu 1949 metais. Tuo metu PLB, VLIK‘as (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas), tai irgi istorinis faktas, pateikė reikalavimus Britanijos Lietuvių asociacijai užsidaryti ir atsidaryti bendruomenę pagal PLB kurpalių. Tačiau Britų Lietuviai pasiuntė juos velniop. Buvo aštrūs konfliktai, todėl 1951 metais PLB iniciatyva buvo įkurta taip vadinama Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruomenė, kuri ir atstovaudavo Britaniją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime. Laikui bėgant faktiškai gavosi taip, kad abejose organizacijose dalyvaudavo vos ne tie patys aktyvistai, iki 1979-tų metų. Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruomenės veikla buvo uždaryta, o DBLS (Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga) 1980 metais, siekdama išlaikyti Lietuvių SODYBĄ Headley Park, nors ir pakeitė savo statusą į LTD (uždarąją akcinę bendrovę), pakeitė ir savo įstatus į atitinkančius Lietuvių Chartijos reikalavimus. Todėl po ilgų derybų tapo pagrindine Didžiąją Britaniją atstovaujančia organizacija. Taipogi tai lėmė ir tas faktas, kad ji tame laikotarpyje buvo didžiausia ir finansiškai stipriausia organizacija šiame regione, bet ne vienintelė.

Grįžkime iš istorijos verpetų į šią dieną. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje Lietuvių yra dešimteriopai daugiau nei 1980-tais. Tačiau dalyvaujančių DBLS veikloje kasmet vis mažėja ir mažėja. Laikui bėgant, dėl neišvengiamo narių mažėjimo DBLS (LITHUANIAN ASSOCIATION IN GREAT BRITAIN LTD ) sumažėjo iki JKLS (LITHUANIAN ASSOCIATION IN UK LTD). Aišku mažėjimo priežasčių buvo daug. Kas emigravo į JAV ar kitas šalis, kas natūraliai išeidavo – anapilin. Be abejonės vidinės intrigos irgi davė vaisių, ypač neskaidri veikla aplink Lietuvių SODYBĄ. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA taipogi pradėjo mažėti po to, kai subyrėjo Sovietų Sąjunga. Nebeliko pagrindinės priežasties dėl ko vienytis. Šiai dienai šiame UAB‘e iš kažkada buvusių kelių tūkstančių yra likę vos keletas šimtų popierinių narių.

Be abejonės LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE didžiąja prasme egzistuoja iki šiol. Jungtinėje Karalystėje gyvena arti 400 tūkstančių lietuvių, tačiau – kaip nebūtų keista jie nesijungia prie šio UAB‘o, o kuria savo organizacijas ir susivienijimus. Klausiama kodėl? Aš atsakingai sakau, kad dėl vidinių intrigų ir buvusių tokių šios organizacijos vadovų kaip Živilė Ilgūnaitė ir Zita Čepaitė, pasitikėjimas šia organizacija kasmet ženkliai blėso, tiek dėl jų vykdomos neskaidrios veiklos Lietuvių Sodyboje, tiek veiklos strategijos nebuvimo, tiek neatsakingo URM‘o įsikišimo. Ypač tai pasireiškė kai LR ambasadoriumi Londone buvo Vygaudas Ušackas, su standartiniu konservatorišku principu – SKALDYK ir VALDYK. Po jo, kaip URM‘o vadovo, įsikišimo įsikūrė dešimtys skirtingų organizacijų, kurios visiškai atsiribojo nuo UAB‘o ir vystė savo profesines veiklas. Aš šį JK LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS procesą mačiau savo akimis, kai buvau JKLS sekretoriumi, bandžiau gelbėti situaciją, bet buvau nepajėgus kažką pakeisti. Siūliau ne kartą keisti kardinaliai JKLS valdymo struktūrą ir iš esmės įkurti naują organizaciją JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ FEDERACIJĄ. Tačiau nebuvau iki galo išgirstas. Nes UAB‘o tuometiniams vadovams rūpėjo labiau kaip nugręžti sultingesnį kąsnį nuo Lietuvių Sodybos o ne Lietuvių bendruomenės reikalai. Už tokią „visuomeninę veiklą“ net Lietuvoje jau seniai būtų iškelta baudžiamoji byla šiems vadovams. Tačiau ilgametė „tolerancija“ šiai nusikalstamai veiklai JK Lietuvių Bendruomenėje dangstė ją nuo viešumo ir padarė savo – LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ PRARADO SODYBĄ HEADLEY PARK. Apie Lietuvių Bendruomenę Jungtinėje Karalystėje galėčiau pasakoti ir pasakoti, bet palikim perliukus kitam kartui. Beje, dabartinė BENDROVĖS direktorė Dalia Asanavičiūtė yra pati labai smarkiai nukentėjusi nuo anksčiau minėtų dviejų ponių. Dėl vidinių intrigų buvo palikta ant ledo, vos tik pradėjus dirbti LIETUVIŲ SODYBOS administratore. Norėčiau pagirti Dalią. Ji yra šaunuolė, nepalūžo, įsiliejo į Bendrovės veiklą ir pati pradėjo jai vadovauti. Tik va, kuo aš jai nusikaltau – niekaip nesuprantu. Dabartinė JKLS direktorė Dalia Asanavičiūtė be reikalo siunta ant manęs, kad aš JKLS vadinu UAB‘u. Nes jis ir yra toks – toks jo juridinis statusas šiandien! Ir jos kolegų inspiruotas mano pašalinimas iš JKLS narių yra neteisėtas. Nes juridine prasme, JKLS nariai yra akcininkai. O akcininkų be jų pačių sutikimo pagal Britų teisę pašalinti negalima. Nekalbant jau apie tai, kad JKLS valdyba priimdama savo sprendimus apriboti mano teises Bendruomenėje, grubiai pažeidė ir Lietuvių Chartijos principus. Aš ne kartą siūliau išsiaiškinti santykius civilizuotai – t.y. GARBĖS TEISME. Deja šitai JKLS valdyba padaryti atsisakė. Bet, gerbiamieji tai nereiškia, kad aš atsisakiau. Nes JKLS valdybos visiškai nepagrįsti kaltinimai ir veiksmai mano atžvilgiu, inspiruoti LR Užsienio Reikalų Viceministro Bekešiaus pateikti gan sunkūs. O už juos anksčiau ar vėliau reikės atsakyti. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI TAIPOGI. Ateis tam laikas tikrai. Todėl naudodamasis proga, noriu pabrėžti – NEIEŠKOKITE PRIEŠŲ TEN, KUR JŲ NĖRA!

Reziumuodamas konstatuoju, nors dabartiniai UAB‘o LITHUANIAN ASSOCIATION UK LTD vadovai mano kitaip, nuo 1980 metų tokio juridinio asmens kaip Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė Britų teisėje – NEEGZISTUOJA. Tai yra faktas.

Todėl pats laikas išsiaiškinti ar ši organizacija turi moralinę teisę vadintis JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ? Manau – NE. Todėl ir pretenzijos, pateiktos man dėl facebook‘o paskyros JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ yra taipogi – NEPAGRĮSTOS. Neužmirškime – tiesioginis savininkas šios paskyros yra be abejonės pats FACEBOOK įkūrėjas. Aš esu tik vienas iš „memberių“, kuris užregistravo šią paskyrą, prisiimdamas atsakomybę už jos turinio valdymą savo vardu. Ją užregistravau dar nebūdamas LITHUANIAN ASSOCIATION UK LTD Valdybos sekretoriumi. Beje, iki Ukrainos įvykių dėl šioje paskiroje talpinamos informacijos ypatingų pretenzijų nekildavo. Jos atsirado tik po to, kai aš pradėjau talpinti joje ne vienašališką informaciją, iš skirtingų šaltinių, kuri labai nepatiko URM‘ui. Iš čia ir pradėjo kilti visokio rango nepasitenkinimai, inspiruoti URM‘o. Kas svarbiausiai – URM‘as pretenzijas reiškė, kaip visada, ne tiesiogiai o per tarpininkus – tiek per Lietuvių Bendruomenę, tiek per LRT struktūrą. Tuo parodydamas, koks jis niekšingai “skaidrus“.

Ponas ANANIMAS, Jūs kaltinate mane antiamerikietiška propaganda, kad aš palaikau Rusijos agresiją prieš vargšus ukrainiečius. Jūs taipogi skundžiatės, kad vienoje iš nuotraukų aš laikau kūjį ir pjautuvą. Iš tikrųjų jums reikėtų skųstis prastu regėjimu, jeigu jūs neskiriate peruko nuo kepurės bei pjautuvo nuo laužtuvo! Priminsiu ši nuotrauka padaryta Lietuvių Sodybos HEADLEY PARK direktorių organizuotoje talkoje. Taip jau sutapo, kad talka vyko gegužės devintą dieną. Beje pats Lietuvos patriotas „ANANIMAS“ kodėl nedalyvavo talkoje? Gal talka irgi yra antilietuviška veikla?

Patį emigrantą ANANIMĄ labai kankina nemiga, kad man patinka Putinas. O kodėl man jis turėtų nepatikti, jei net viešųjų ryšių agentūra „FORBS“ jį laiko pačiu įtakingiausiu politiku pasaulyje? Iš stiprių lyderių visada yra ko pasimokyti, ne tik man, bet ir Sunkiajai Lietuvos Daliai! Užsislaptinusį emigrantą baigia sugraužti ir paranoja dėl Šv. Jurgio juostos, nes jam, kai pamato šią juostą nesvietiškai vaidenasi, kad „RUSAI PUOLA PER VISUS GALUS“! Ir visiškai jis nesigilina, kad šiai dienai Ignalinos atominė elektrinė iki šiol neužgesinta ir neša grėsmę dabartiniame stovyje, prilygstančiai tūkstančiui standartinių atominių bombų. O jos dėka Lietuva gali sprogti iš vidaus bet kokiu momentu. Ir čia ne koks „feikas“ – o faktas, pateiktas pačių tos elektrinės buvusių darbuotojų bei projektuotojų!

Nuotr. iš asmeninio albumo/Einaras Vildė
Nuotr. iš asmeninio albumo/Einaras Vildė

Taipogi Ponas ANANIMAS kažkodėl nutyli, kad būtent JAV paskutinio 50-mečio karų iniciatorė, sugriovusi dėl savo imperialistinių siekių ir pseudodemokratijos puoselėjimo – per 10 šalių! Tame tarpe ji yra ir pagrindinė karo bei teroristinių organizacijų SIRIJOJE fundatorė. Būtent JAV investavo į UKRAINĄ PER 5 MILIJARDUS DOLERIŲ dabartiniam Ukrainos nestabilumui sukurti bei perversmui organizuoti. Būtent šiais pinigais buvo remiami tokie pseudopatriotai ir neonacistinės organizacijos kaip PRAVYJ SEKTOR, TORNADO, ŠACHTIORSK, AZOV, SVIATAJA MARIJA. Visos šitos organizacijos yra pagarsėjusios žmonių žiauriu kankinimu, vandens nuodijimu, mokyklų bei ligoninių, gyvenamųjų kvartalų bombardavimu ir sprogdinimu, turto plėšimais. Visa ši “NEPATOGI TIESA“ nėra iš piršto laužta ir yra užprotokoluota OSCE organizacijos stebėtojų ir pagrįsta konkrečiais faktais.

Beje irgi konkretus faktas – po to kai žmonės sužinojo, kad mano sukurta FB paskyra JKLBTINKLAS nepriklauso UAB‘ui, prisijungusiųjų prie jos šoktelėjo nuo 300 iki 3000 ir stabiliai auga. PARADOKSAS! Bet juk tai – NEPATOGI TIESA ir jos, pagal URM‘o rekomendacijas, nepatartina skleisti!

Baigdamas komentuoti FB temą, aš visada sakiau ir sakysiu – nesilaikau įsikabinęs šios FB paskyros. Kai Jungtinėje Karalystėje atsiras tikroji, ne URM‘inė demokratiniais pagrindais pagrįsta Lietuvių Bendruomenių Federacija, o šiai dienai tik šis kelias yra racionaliausias, siekiant suvienyti visą JK Lietuvių Bendruomenę, tada su malonumu perduosiu visas šios paskyros vadžias FEDERACIJAI.

Pan ANANIM, Jūs mane kaltinate homofobija. Širdingai Ačiū Jums už tai, nes jei jūs esate už „pimpadrylius“ tai man su jumis tikrai ne pakeliui, nes aš esu už tradicines krikščioniškas vertybes, už tradicinę šeimą. Yra tokia lietuviška patarlė: „įleisk kiaulę į bažnyčią, tai ji ir ant altoriaus užlips“. Mano supratimu šitokio plauko „homosapiensai“ visiškai užmiršo šiai dienai, kad mes, tradicinės orientacijos žmonės bei tradicinės šeimos puoselėtojai, irgi turime teises žmogaus teisių konvencijoje ir mūsų teisės yra – PAMATINĖS.

Ponas ANANIME, Jūs esate visiškai teisus – aš gerbiau, gerbiu ir gerbsiu Drąsių Kedį bei jo aplinkos bendražygius už jų drąsą nepaklusti teisiniam nihilizmui Lietuvoje. Maža to, ne tik dalyvavau Jungtinėje Karalystėje visuose žygiuose, palaikant DRASIŲ ir NERINGĄ, bet ir įamžinau mūsų organizuotas protesto akcijas video reportažuose, ateities kartoms. Gaila, kad jo nebėra gyvųjų tarpe ir jis negali už save pastovėti pats. Bet tam esame tokie kaip mes – TIKRIEJI LIETUVOS PATRIOTAI. Mūsų dėka jo pradėtas kelias prieš totalinę neteisybę dega mumyse – drąsos liepsna ir tikiuosi ne tik neišblės, bet ir persiduos ateities kartoms. Todėl ir mūsų šūkis yra: SVARBIAUSIA IŠDRĮSTI!

Užkliuvo ANANIMUI ir tai, kad aš filmuoju labdaros pagrindais reportažus iš Išeivijos svarbesnių gyvenimo įvykių Jungtinėje Karalystėje. Taip, aš esu iniciatorius visiškai pelno nesiekiančio projekto „BRITANIJOS LIETUVIŲ ŽINIASKLAIDOS TARNYBOS „TINKLAS““, kurio misija yra fiksuoti bendruomeninius renginius, reikšmingus Lietuvių Išeivijos istorijai ir kultūriniam paveldui. Nes iki manęs tuo sistemingai niekas neužsiminėjo. O turėtų. Ypač save vadinantys „visuomeniniai“ TV kanalai. Beje – projektas PASAULIO LIETUVIŲ ŽINIOS per LRT pasirodė žymiai vėliau – po to, kai aš parašiau Monikos tinklaraštyje straipsnį 2007 metais apie tai kaip turėtų veikti LRT Emigrantai ir LRT: vien „pakazucha“. Ne kartą siūliau LRT vadovams bei prodiuseriams užsiimti tuo. Tik po daugelio metų atsirado vienas prodiuseris, kuris išplėtė savo projektą ir prijungė prie jo PASAULIO LIETUVIŲ ŽINIŲ idėją. Pradiniame etape, norėdamas padėti LRT visuomeniniam transliuotojo PLŽ projektui įsivažiuoti, beveik pora metų dariau šioms žinioms reportažus nemokamai. Nes finansavimas šiam projektui buvo skiriamas, liaudiškai tariant, labai „mizernas“. Ir štai – „SIURPRIZAS“! Atsiranda tokia UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS žiurkė, kaip BEKEŠIUS, kuris, ženkliai viršydamas savo įgaliojimus, pradeda kištis į Lietuvių bendruomenių organizacinius reikalus! Pasinaudodamas proga, kad Jungtinėje Karalystėje yra problemos UAB‘e , pradėjo ne tik „rekomenduoti“, bet ir reikalauti uždrausti ne tik reportažuose iš Lietuvių Bendruomenių visuomeninių minėti mano autorystę, bet ir iš kokio raupsuoto – imti reportažus, nepasiūlydamas jokios alternatyvos! Iki šiol man taip ir neatsakė ši URM‘o žiurkė, kokiu pagrindu jis kišasi į bendruomenių suverenumą?!

Daug kas kliūna ANANIMUI. Tačiau, GERBIAMAS ANANIME, aš žinau, ko Jūs iš tikrųjų taip bijote! Bijote, kad įvardinus Jus, Jums reikės atsakyti už savo žodžius. Anksčiau ar vėliau. Yra toks fizikinis dėsnis – veiksmas lygus atoveiksmiui. Turėkite tai omenyje. Ir jums labai nepasisekė – mano didžiausi ginklai –, mano liežuvis, viešumas ir atvirumas, diktofonas ir be abejonės VIDEO KAMERA, į kurios taikinį tokie kaip Jūs, ANANIMAI, anksčiau ar vėliau papulsite tikrai!

Redakcijos prierašas: Kalba netaisyta

Naujienų galite įkrauti skaitytojų naujienų portale ikrauk.lt, siųsti el. paštu 15min@15min.lt arba parašyti per „Facebook“ paskyrą štai čia.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

15min tema

Ypatingos

17:02
04:35

Metas rinktis

Atradimai virtuvėje

Skanumėlis

Video

01:00
24:59
00:45

Esports namai

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie Ikrauk.lt