Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugsėjo 8d. 08:00

Skaitytojas: lietuviški traukiniai „(ne)veža“, bet lobsta iš studentų

Dviaukštis traukinys
„Lietuvos geležinkelių“ nuotr. / Dviaukštis traukinys

Artėjant savaitgaliui Kauno geležinkelio stotyje ketinau įsigyti traukinio bilietą su studento nuolaida. Kasininkės paprašytas pateikti studento pažymėjimą, su pasididžiavimu ištraukiau dar vakar universitete gautą pažymą, kurioje juodu ant balto parašyta: „Pažymima, kad Tomas yra magistrantūros studijų I kurso studentas. Tomas studijuoja nuolatinės studijų formos valstybės finansuojamoje vietoje.“ Ten dar pridurta, kad numatoma mano studijų pabaiga – 2016 m. birželį (kaip norėčiau, kad tai būtų tiesa), o pažyma galioja iki šių metų rugsėjo 30 d. Dokumentaslygiroficialus, skirtasnaudotibūtentviešajametransporte, pasirašytasStudentųreikalųtarnybosvadovoirnetgisuantspaudu. Pasirodo, nėvelnio.Vienas didžiųjų šalies universitetų meluojaarbatiesiogapsigavoirsykiumane apmulkino.Žinoma, čiaašironizuoju, bet tuoj pat paaiškinu, kodėl. „Pažymosnegalioja, – manovisąligtolinįpasididžiavimąakimirksniusugniuždėtrumpaiiraiškiaipareiškusiKaunogeležinkeliostotieskasininkė. – Messutokiomispažymomisužstudentiškąkainąnevežame – reikiatikrostudentopažymėjimo.“ Jidarmandagiaipasiteiravo, arneturiutarptautiniostudentopažymėjimo ISIC.Deja, tarptautinioneturiuir man jonereikia, o lietuviškągausiutikrugsėjo 10 d. Suskubau jį pasidaryti vos tik mano duomenys apie studijas atsirado vieningojoje Lietuvos studento pažymėjimų (LSP) administravimo sistemoje. Vis dėlto LSP – tai ne asmens pasas, kurį už papildomą mokestį gautum jau kitą dieną po užsakymo. Veikiausiai dėl šios priežasties pirmomis rugsėjo dienomis aukštosiose mokyklose ir buvo išduodami laikini dokumentai, pažymintys apie studento statusą. „Matote, mokslometaidartikprasidėjo, šiandientėrarugsėjopenktoji, todėlkolkasman nepagaminopažymėjimo, tačiaušipažymaoficialiaipatvirtina, jog esustudentas, – mėginu įtikinti bilietų pardavėją, o kad būtų dar įtaigiau, greta atkišu ir savo asmens dokumentą. – Šioje pažymoje išties minimas aš, pasižiūrėkite.“ Kasininkė irgi nestokoja įrodinėjimo metodų ir balsu šūkteli prie kito langelio įsitaisiusiai kolegei: „Klausyk, pas mus pažymos apie studentus juk negalioja, ar ne?“ Toji patvirtina pirmosios žodžius. „Supraskite, ne mes juk tai sugalvojome“, – apgailestaudama priduria moteris. Visiškai ją suprantu. Kasininkė tėra sraigtelis toje didelėje valdiškos įmonės biurokratų mašinoje. Kažin, o ką apie tokį absurdą mąsto tie, kurie būtent tai ir sugalvojo? Jau ne vieną vasarą mano dėmesį patraukdavo geležinkelio stotyse mirgėdavę plakatai, skelbę apie nuolaidas jaunimui ir kvietę keliauti traukiniais. Pastaruoju metu akis bado ir ausyse nuolat skamba TV eteryje besisukanti reklama, kur traukinio palydovė sviedžia oranžinį krepšinio kamuolį, o tas, lyg tyčia, pataiko į šilumvežio kaminą (suprask, toks geležinkelietiškas „krepšinis“).Akivaizdu, kad reklama ir lieka tik reklama, o realybėje situacija gerokai skiriasi. Tiesa, minėtos reklamos pabaigoje, berods, skamba klausimas: „O kas veža tave?“ Jei tiesiogine prasme, tai šiuo metu mane išties veža traukinys. Patogūs gi tie dviaukščiai – įsitaisai, pasidedi kompiuterį ant kelių ir dėlioji sau graudų tekstą apie patirtas nuoskaudas dėl nenupiginto bilieto. Senokai jau įpratau kursuojant maršrutu Kaunas-Vilnius naudotis būtent geležinkelio paslaugomis. Ir šįkart, kilus kuriozui dėl nelemto studento pažymėjimo, neturėjau, kur dėtis, skubėjau, nebebuvo laiko lėkti ieškoti autobuso, tad ir susimokėjau visą kainą už bilietą. Tačiau ta perkeltine prasme „Lietuvos geležinkeliai“ manęs jau visiškai „nebeveža“. Jei tarp dviejų tolygių dokumentų kažkodėl galioja tik vienas, o kitas pasirodo esąs nieko vertas, tai anoks čia „vežimas“? Žinoma, dėl tų papildomų 9 litų man terba ir ubago lazda dar negresia, tačiau linkiu šiųdviejų neišsižadėti uoliesiems geležinkeliečiams, nes su tokiu požiūriu į akademinį jaunimą simpatijos traukiniams slobsta su kiekviena minute, o juk įmonės klestėjimo šimtmetis jau visai čia pat. Tiesa, vardan objektyvumo vertėtų pasidomėti, ką apie universitetų studentams išduodamas pažymas mano tarpmiestinių autobusų atstovai. Panašu, kad artimiausiu metu į traukinius kojos nekelsiu, tad jau greitai žadu įsitikinti ir kitos rūšies transporte studentams teikiamomis lengvatomis ir jų niuansais. Antai dar vakar asmeniškai teiravausi Kauno viešojo transporto kontrolierių ir šie patikino, kad aukštųjų mokyklų pažymos galios lygiai mėnesį ir bus pripažįstamos, kaip įprasti studentų pažymėjimai. Tai kuo Kauno miesto viešasis transportas skiriasi nuo šalies geležinkeliečių? Vis mėginu suvokti, kur slypi tokio „Lietuvos geležinkelių“ sprendimo logika – viena ranka siūlyti nuolaidas, bet tuo pat metu kita letena jas atiminėti. Galbūt sunki finansinė padėtis prislėgė vieną didžiųjų šalies akcinių bendrovių? O gal pernelyg daug išleido lėbaudami rugpjūčio 30 d., kuomet minėjo profesinę Geležinkelininkų dieną ir sykiu švęsdami įmonės 95 metųgyvavimosukaktį? Jei vis dėlto paaiškėtų, kad „Lietuvos geležinkeliai“ taip nuskurdo parėmę mūsų šalies vyrų krepšinio rinktinę (juk apie tai ir sukasi reklama televizijose, kur kamuolį į tą nelemtą garvežio kaminą svaido) ir tik dėl to mėgina pralobti studentų sąskaita, tebūnie, nepebyksiu ir prireikus dar kartą sumokėsiu tuos papildomus kelis litus. Esu tikras lietuvis ir taipogi išpažįstų tą mūsų mylimąantrąją religiją.

Artėjant savaitgaliui Kauno geležinkelio stotyje ketinau įsigyti traukinio bilietą su studento nuolaida. Kasininkės paprašytas pateikti studento pažymėjimą, su pasididžiavimu ištraukiau rugsėjo 4 d. universitete gautą pažymą, kurioje juodu ant balto parašyta: „Pažymima, kad Tomas yra magistrantūros studijų I kurso studentas. Tomas studijuoja nuolatinės studijų formos valstybės finansuojamoje vietoje.“

Pažymima, kad Tomas yra magistrantūros studijų I kurso studentas. Tomas studijuoja nuolatinės studijų formos valstybės finansuojamoje vietoje.

Ten dar pridurta, kad numatoma mano studijų pabaiga – 2016 m. birželį (kaip norėčiau, kad tai būtų tiesa), o pažyma galioja iki šių metų rugsėjo 30 d. Dokumentas lyg ir oficialus, skirtas naudoti būtent viešajame transporte, pasirašytas Studentų reikalų tarnybos vadovo ir netgi su antspaudu.

Pasirodo, nė velnio. Vienas didžiųjų šalies universitetų meluoja arba tiesiog apsigavo ir sykiu mane apmulkino. Žinoma, čia aš ironizuoju, bet tuoj pat paaiškinu, kodėl.

„Pažymos negalioja, – mano visą ligtolinį pasididžiavimą akimirksniu sugniuždė trumpai ir aiškiai pareiškusi Kauno geležinkelio stoties kasininkė. – Mes su tokiomis pažymomis už studentišką kainą nevežame – reikia tikro studento pažymėjimo.“

Ji dar mandagiai pasiteiravo, ar neturiu tarptautinio studento pažymėjimo ISIC. Deja, tarptautinio neturiu ir man jo nereikia, o lietuvišką gausiu tik rugsėjo 10 d. Suskubau jį pasidaryti, vos tik mano duomenys apie studijas atsirado vieningojoje Lietuvos studento pažymėjimų (LSP) administravimo sistemoje. Vis dėlto LSP – tai ne asmens pasas, kurį už papildomą mokestį gautum jau kitą dieną po užsakymo. Veikiausiai dėl šios priežasties pirmomis rugsėjo dienomis aukštosiose mokyklose ir buvo išduodami laikini dokumentai, pažymintys apie studento statusą.

Pažymos negalioja, – mano visą ligtolinį pasididžiavimą akimirksniu sugniuždė trumpai ir aiškiai pareiškusi Kauno geležinkelio stoties kasininkė.

„Matote, mokslo metai dar tik prasidėjo, šiandien tėra rugsėjo penktoji, todėl kol kas man nepagamino pažymėjimo, tačiau ši pažyma oficialiai patvirtina, jog esu studentas, – mėginu įtikinti bilietų pardavėją, o kad būtų dar įtaigiau, greta atkišu ir savo asmens dokumentą. – Šioje pažymoje išties minimas aš, pasižiūrėkite.“

Kasininkė irgi nestokoja įrodinėjimo metodų ir balsu šūkteli prie kito langelio įsitaisiusiai kolegei: „Klausyk, pas mus pažymos apie studentus juk negalioja, ar ne?“ Toji patvirtina pirmosios žodžius.

„Supraskite, ne mes juk tai sugalvojome“, – apgailestaudama priduria moteris.

Visiškai ją suprantu. Kasininkė tėra sraigtelis toje didelėje valdiškos įmonės biurokratų mašinoje. Kažin, o ką apie tokį absurdą mąsto tie, kurie būtent tai ir sugalvojo?

Reklamuojamos nuolaidos jaunimui ir krepšinis

Jau ne vieną vasarą mano dėmesį patraukdavo geležinkelio stotyse mirgėdavę plakatai, skelbę apie nuolaidas jaunimui ir kvietę keliauti traukiniais. Pastaruoju metu akis bado ir ausyse nuolat skamba TV eteryje besisukanti reklama, kur traukinio palydovė sviedžia oranžinį krepšinio kamuolį, o tas, lyg tyčia, pataiko į šilumvežio kaminą (suprask, toks geležinkelietiškas „krepšinis“). Akivaizdu, kad reklama ir lieka tik reklama, o realybėje situacija gerokai skiriasi. Tiesa, minėtos reklamos pabaigoje, berods, skamba klausimas: „O kas veža tave?“

Jei tiesiogine prasme, tai šiuo metu mane išties veža traukinys. Patogūs gi tie dviaukščiai – įsitaisai, pasidedi kompiuterį ant kelių ir dėlioji sau graudų tekstą apie patirtas nuoskaudas dėl nenupiginto bilieto. Senokai jau įpratau kursuojant maršrutu Kaunas-Vilnius naudotis būtent geležinkelio paslaugomis. Ir šįkart, kilus kuriozui dėl nelemto studento pažymėjimo, neturėjau, kur dėtis, skubėjau, nebebuvo laiko lėkti ieškoti autobuso, tad ir susimokėjau visą kainą už bilietą. Tačiau ta perkeltine prasme „Lietuvos geležinkeliai“ manęs jau visiškai „nebeveža“.

Ta perkeltine prasme „Lietuvos geležinkeliai“ manęs jau visiškai „nebeveža“.

Jei tarp dviejų tolygių dokumentų kažkodėl galioja tik vienas, o kitas pasirodo esąs nieko vertas, tai anoks čia „vežimas“? Žinoma, dėl tų papildomų 9 litų man terba ir ubago lazda dar negresia, tačiau linkiu šiųdviejų neišsižadėti uoliesiems geležinkeliečiams, nes su tokiu požiūriu į akademinį jaunimą simpatijos traukiniams slobsta su kiekviena minute, o juk įmonės klestėjimo šimtmetis jau visai čia pat.

Tiesa, vardan objektyvumo vertėtų pasidomėti, ką apie universitetų studentams išduodamas pažymas mano tarpmiestinių autobusų atstovai. Panašu, kad artimiausiu metu į traukinius kojos nekelsiu, tad jau greitai žadu įsitikinti ir kitos rūšies transporte studentams teikiamomis lengvatomis ir jų niuansais.

Antai dar vakar asmeniškai teiravausi Kauno viešojo transporto kontrolierių ir šie patikino, kad aukštųjų mokyklų pažymos galios lygiai mėnesį ir bus pripažįstamos, kaip įprasti studentų pažymėjimai. Tai kuo Kauno miesto viešasis transportas skiriasi nuo šalies geležinkeliečių?

Kuo Kauno miesto viešasis transportas skiriasi nuo šalies geležinkeliečių?

Vis mėginu suvokti, kur slypi tokio „Lietuvos geležinkelių“ sprendimo logika – viena ranka siūlyti nuolaidas, bet tuo pat metu kita letena jas atiminėti. Galbūt sunki finansinė padėtis prislėgė vieną didžiųjų šalies akcinių bendrovių? O gal pernelyg daug išleido lėbaudami rugpjūčio 30 d., kuomet minėjo profesinę Geležinkelininkų dieną ir sykiu švęsdami įmonės 95 metų gyvavimo sukaktį?

Jei vis dėlto paaiškėtų, kad „Lietuvos geležinkeliai“ taip nuskurdo parėmę mūsų šalies vyrų krepšinio rinktinę (juk apie tai ir sukasi reklama televizijose, kur kamuolį į tą nelemtą garvežio kaminą svaido) ir tik dėl to mėgina pralobti studentų sąskaita, tebūnie, nepebyksiu ir prireikus dar kartą sumokėsiu tuos papildomus kelis litus. Esu tikras lietuvis ir taipogi išpažįstu tą mūsų mylimą antrąją religiją.

„Lietuvos geležinkelių“ komentaras:

Lietuvos Respublikos lengvatų įstatymas numato, kad bilietą su 50 procentų nuolaida gali įsigyti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai, važiuojantys nuo rugsėjo 1 iki liepos 1 dienos. Tam jie turi turėti studento pažymėjimą, kurio išdavimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija, o gamybą ir išdavimą organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos).

Ankstesniais metais, esant nesklandumams išduodant LSP, Švietimo ir mokslo ministerija iš anksto kreipdavosi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ su prašymu laikinai, kol bus išspręsti nesklandumai, lengvatą taikyti su universitetų išduotomis pažymomis. Šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija į bendrovę su tokiu prašymu nesikreipė. Susisiekus su ministerijos atstovais gavome informaciją, kad šiuo metu LSP išdavimas vyksta sklandžiai ir iš anksto pažymėjimus užsisakę studentai juos gauna laiku.

Atsižvelgiant į tai, mes neturime teisės savo nuožiūra taikyti lengvatos studentams, jei to nenustatė LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Studentui Tomui linkime nebūti tokiam piktam nuo pat mokslo metų pradžios, gerai išlaikyti sesiją ir kompensuodami prarastus 9 litus padovanosime puikų atidarytuvą-magnetą su užrašu Jokių kamščių su „Lietuvos geležinkeliais“.

Pagarbiai

Vidmantas Gudas, atstovas spaudai

Naujienų galite įkrauti skaitytojų naujienų portale ikrauk.lt, siųsti el. paštu 15min@15min.lt arba parašyti per „Facebook“ paskyrą štai čia.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Nesutarimai skaldo Lietuvos totorių bendruomenę: piktinamasi rengiamu kongresu

Aktualu

15min studijoje – Viktoras Uspaskichas

Verslas

„Small Planet Airlines“ Vilniuje atleidžia 44 darbuotojus

KT apginklavo teisėsaugą kovai su neteisėtu praturtėjimu

Aktualu

Vilniuje prie vaikų darželio rasta granata F11

Aktualu

Vilniaus Fabijoniškių gyventojai pasipiktinę: niokojamas Šeškinės ozo draustinis

Aktualu

CNN: Rusijos kariuomenė tikriausiai modernizuoja savo objektus Kaliningrado srityje

Vardai

Naujas Monikos Linkytės vaizdo klipas žiūrovus nukels į kosmosą

Siaubas už langinių

24sek

Nelauktas ėjimas: Kauno „Žalgiryje“ – naujokas

Verslas

Žaibiškai pristatęs biudžeto projektą V.Šapoka prašė neskleisti gandų apie pinigus kultūrai

Vardai

Romaną išleidęs Kastetas – apie nepagražintą muzikantų realybę, garsias pavardes ir necenzūrinę leksiką

Aktualu

Vilniaus meru sieksiantis tapti V.Uspaskichas pristatė rinkimų programą: žada nemokamą viešąjį transportą

Pasaulis kišenėje

Karas viduje: „Ryanair“ paskelbė įgulos melą atskleidžiantį vaizdo įrašą

Vardai

Žmogaus elgsenos ekspertas: „N.Westas žinojo, kad Sandra Grafinina teikė eskorto paslaugas“

Vardai

Selo mylimoji Kotryna Kozlovaitė – apie modelio mitybos įpročius ir grožio ritualus

15min iš Stambulo 24sek

414 cm Šaro manevras, padėjęs „Žalgirio“ pergalės pamatą

Mokslas.IT

Šiemet net trys iš penkių susidūrė su kompiuterius „taisančiais“ sukčiais

Gazas

Testas jūsų akims: kokia tikroji šio automobilio rida?

Vardai

Jurga Šeduikytė pradeda koncertinį turą po Lietuvą: „Pasiilgau muzikantų ir pokalbio su publika“

Naujienos

Aktualu

Nesutarimai skaldo Lietuvos totorių bendruomenę: piktinamasi rengiamu kongresu

Aktualu

15min studijoje – Viktoras Uspaskichas

Verslas

„Small Planet Airlines“ Vilniuje atleidžia 44 darbuotojus

KT apginklavo teisėsaugą kovai su neteisėtu praturtėjimu

Aktualu

Vilniuje prie vaikų darželio rasta granata F11

Aktualu

Vilniaus Fabijoniškių gyventojai pasipiktinę: niokojamas Šeškinės ozo draustinis

Aktualu

CNN: Rusijos kariuomenė tikriausiai modernizuoja savo objektus Kaliningrado srityje

Vardai

Naujas Monikos Linkytės vaizdo klipas žiūrovus nukels į kosmosą

Siaubas už langinių

24sek

Nelauktas ėjimas: Kauno „Žalgiryje“ – naujokas

Verslas

Žaibiškai pristatęs biudžeto projektą V.Šapoka prašė neskleisti gandų apie pinigus kultūrai

Vardai

Romaną išleidęs Kastetas – apie nepagražintą muzikantų realybę, garsias pavardes ir necenzūrinę leksiką

Aktualu

Vilniaus meru sieksiantis tapti V.Uspaskichas pristatė rinkimų programą: žada nemokamą viešąjį transportą

Pasaulis kišenėje

Karas viduje: „Ryanair“ paskelbė įgulos melą atskleidžiantį vaizdo įrašą

Vardai

Žmogaus elgsenos ekspertas: „N.Westas žinojo, kad Sandra Grafinina teikė eskorto paslaugas“

Vardai

Selo mylimoji Kotryna Kozlovaitė – apie modelio mitybos įpročius ir grožio ritualus

15min iš Stambulo 24sek

414 cm Šaro manevras, padėjęs „Žalgirio“ pergalės pamatą

Pasaulis kišenėje

Bronzinis uostamiesčio spindesys: turistai medžioja vaiduoklį ir katiną

Mokslas.IT

Šiemet net trys iš penkių susidūrė su kompiuterius „taisančiais“ sukčiais

Gazas

Testas jūsų akims: kokia tikroji šio automobilio rida?

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie Ikrauk.lt