Dabar populiaru
Publikuota: 2015 liepos 10d. 14:50

Kazlų Rūdos policija vykdo projektą „Keturi metų laikai“

Kazlų Rūdos policija vykdo projektą „Keturi metų laikai“
Kazlų Rūdos policijos nuotr. / Kazlų Rūdos policija vykdo projektą „Keturi metų laikai“

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – apskr. VPK) Kazlų Rūdos policijos komisariatas (toliau – PK) vykdo tęstinį projektą „Keturi metų laikai“.

Projekto tikslas – delinkventinio elgesio (tai poelgiai, pažeidžiantys egzistuojančias elgesio normas, bet nesukeliantys rimto pavojaus ir nedarantys didelės žalos)  nelaimingų atsitikimų mažinimas bei ankstyvoji  prevencija mažamečių tarpe, socialinės partnerystės pagrindu kuriant ir įgyvendinat kryptingą prevencinę veiklą, sąlygojančią sėkmingą  mažamečių vaikų  socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius, padedančią sudaryti geresnes socialines ir edukacines ugdymosi sąlygas. Projektą finansuoja UAB „IKEA Industry Lietuva“. 

Projektu siekiama kuo ankstesniame nepilnamečių amžiaus tarpsnyje, šviečiant pradinių klasių moksleivius apie galimas smulkių pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų  pasekmes, užkirsti kelią nusikaltimams bei nusižengimams kituose brandos amžiaus tarpsniuose tokiu būdu kuriant saugią aplinką Kazlų Rūdos bendruomenėje.

Apklausa 

2012 metais, rengiant pirmą  paraišką projektų atrankos konkursui,  Kazlų Rūdos PK buvo atlikta pirminė delinkventinio elgesio (delinkventinis elgesys - tai smulkūs nusižengimai, moralinių elgesio normų pažeidimai, kurie nesukelia didelio pavojaus ir nepadaro didelės žalos (nedrausmingumas, šiukšlinimas, necenzūrinių žodžių vartojimas  ir kt.)  bei nelaimingų atsitikimų mažamečių tarpe analizė.

Projekto vykdymo pradžioje apklausti 200 Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų pradinių klasių moksleivių tėvų. Šios apklausos tikslas buvo išsiaiškinti rizikingo elgesio paplitimą tarp mažamečių bei, atsižvelgiant į gautus anketų rezultatus, paruošti efektyvias priemones, skirtas pažeidimų, nusikaltimų, bei nelaimingų atsitikimų prevencijai. 

Iš 200 apklaustų respondentų   44 tėvai   atsakė, kad „jų  vaikai daro smulkius pažeidimus“, 143 tėvai atsakė, kad „yra girdėję apie kitų vaikų daromus pažeidimus“. Į klausimą „Ar jums yra tekę dalyvauti prevenciniuose renginiuose?“, 138 pažymėjo atsakymą „Ne“; 51- „Taip“. Iš anketinių apklausų  pastebėtas  prevencinių paskaitų ir  renginių poreikis : „Ar asmeniškai jums prevenciniai renginiai reikalingi?“, „Taip“ atsakiusių -117; „Ne“- 66. 

Į klausimą „Kokios pagalbos tikėtumėtės, pageidautumėte iš socialinių  įstaigų?“,  32 respondentai atsakė – tarpininkavimo; 25- prevencinių paskaitų; 33- prevencinių renginių. Į klausimą „Į kokius specialistus ar įstaigas kreipėtės dėl vaiko per pastaruosius 2012 metus?“, daugiausia  respondentų (77) atsakė, kad į  gydymo įstaigas. Į klausimą „Ar Jūsų vaikas daug laiko praleidžia gamtoje, lauke?“ 86 respondentai atsakė „Nelabai daug“, 29 - „Mažai“. 

Atsižvelgiant į gautus anketinės apklausos rezultatus darytina išvada, kad Kazlų Rūdos savivaldybės  mažamečių tėvai, žinodami apie savo bei kitų vaikų  daromus smulkius pažeidimus, yra neabejingi socialinių organizacijų siūlomoms prevencinės veikloms.

Marijampolės apskr. VPK Kazlų Rūdos PK, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, informuoja suinteresuotas institucijas apie vaikų padarytus pažeidimus (smulkias vagystes, smurtą, patyčias) bei nelaimingus atsitikimus (autoįvykius, apsinuodijimus medikamentais ir pan.). Neretai  net dėl visiškai smulkių vaiko padarytų pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų, kuriuose dalyvavo vaikas, šeima patenka valstybės institucijų akiratin.

Dėl nurodytų aplinkybių kiekvieną dieną, kiekvienu metų laikotarpiu mažamečiai, susidurdami su naujais gyvenimo išbandymais, rizikuoja patekti į „socialinės rizikos“, „policiją dominančių“ vaikų sąrašus. Pastebėtina, kad, taikant įvairias sankcijas ir bausmes (šiuo atveju mažamečių tėvams), laikinai galima nuslopinti nepageidautiną elgesį, tačiau šis pagerėjimas negali būti ilgalaikis, jeigu liks ankstyvoje vaikystėje nepastebėtos bei laiku neužkardytos  „nevisuomeniškos“   elgesio priežastys.

Tarpdisciplininė komanda 

Vykdomo tęstinio projekto metu  naudojami novatoriški metodai – tarpdisciplinės komandos formavimas, bendras paskaitų skaitymas siekiant to paties tikslo – smulkių pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų mažinimo tarp mažamečių. Kazlų Rūdos savivaldybės pradinių klasių mokiniai įgijo savisaugos žinių, bendravimo įgūdžių, susitiko su įvairių sričių specialistais.
Suformavus tarpdisciplininę komandą iš įvairių institucijų darbuotojų, mokslo metais  organizuojamos šviečiamojo pobūdžio paskaitos: „Miškų apsauga“ (VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdijos informacinio centro vadovas Redas Rutkauskas), „Saugus elgesys ir pirmoji medicininė pagalba (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinės draugijos narės Marija Kudrevičiūtė ir Justina Vaitiekūnaitė), VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros specialistės Toma Metevičiūtė ir Inga Gudynaitė;  „Priešgaisrinė apsauga“ (Marijampolės apskrities priešgaisrinės valdybos priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektorė Ilona Barauskienė), ekologijos (Metelių regioninio parko specialistas Artūras Pečkys), teisinio švietimo, eismo saugumo ir kitomis temomis (Marijampolės apskr. VPK Kazlų Rūdos PK pareigūnai) visose Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose. Džiugu, kad prie vykdomų prevencinių veiklų prisijungė nauji socialiniai partneriai – Rimvydo Žigaičio menų mokyklos dailės skyrius ( mokytoja Milda Žemaitienė). 

Konkursai 

Vykdant šį tęstinį  projektą,  stengiamasi ugdyti mažamečių kūrybiškumą, atsakingumą  todėl ankstesnius  projekto metu sėkmingai vykdytus konkursus „Mano svajonių atšvaitas“ ir „Ekologiškas pirkinių krepšelis“ pratęsė toliau naujai  vykdomi  kūrybiniai konkursai „Aš saugus“ ir „Aš spindulėlis“ . Konkursų metu  dalyviai  skatinami panaudoti savo išradingumą, kuriant priemones iš pateiktų (atšvaitinės medžiagos) žaliavų. 
Konkursų geriausių darbų laureatams  organizuojamos edukacinės –pažintinės kelionės. 2015 gegužės 25 d.  rašinių „Aš saugus“ (gamtosaugos, medicinos, priešgaisrinės apsaugos, eismo saugumo temomis) nugalėtojai ir dalyviai lankėsi   Metelių regioninį parke, kur pilną įspūdžių dieną praleido kartu su   parko reindžeriu (vyresniuoju specialistu)  Artūru  Pečkiu. 

Pažintinių ekskursijų  metu mokiniai turi  galimybę viską  praktiškai pamatyti ir suvokti. Pastebėta, kad  steigiant novatoriškus prizus –pažintines edukacines ekskursijas – didėja mokinių  motyvacija dalyvauti prevencinėse veiklose. 

Bendradarbiavimas su tėvais 

Projekto metu taip pat buvo  skatinamas bendradarbiavimas mokinių su tėvais. Šiuo metu Kazlų Rūdos policijos komisariate vykdomas konkursas „Aš spindulėlis“, kurio metu kviečiame prisijungti bei aktyviai dalyvauti  Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybines organizacijas, bendruomenes,  švietimo įstaigų 1-4 klasių mokinius  bei tėvelius. Organizatoriai pageidavimą dalyvauti konkurse išreiškusiems dalyviams pateikia šviesą atspindinčios medžiagos, skirtos šviesą atspindinčios liemenės, viršutinių drabužių dekoravimui, gamybai. Susitikimų  metu  piešimos, siuvamos,  tobulinamos šviesą atspindinčios  liemenės. 

Delinkventinio elgesio ankstyvosios prevencijos mažamečių tarpe  rezultatai pasiekiami ir matomi ilgalaikėje perspektyvoje. Tik nuoseklia ir kryptinga veikla, taikant novatoriškus metodus, tokius kaip tarpdisciplininės komandos formavimas, vaikų sąmoningumo ugdymas menine išraiška,   įmanoma pasiekti realių rezultatų.

 „Keturi metų laikai“ – tęstinis  projektas, kuris vieningos tarpdisciplininės  komandos dėka peraugo į nuoširdų beveik 3 metų darbą – tai bendro darbo išraiška užkertant kelią  nelaimingiems atsitikimams bei nusižengimams tarp mažamečių, kuriant saugią aplinką Kazlų Rūdos bendruomenėje.

Už galimybę pamatyti mokinių šypsenas projekto „Keturi metų laikai“ metu, suteikti prevencinės naudos Kazlų Rūdos bendruomenei, dėkojame projekto konkurso iniciatoriui „UAB Ikea Industry Lietuva“ bei socialiniams partneriams, savo nuoširdžiu darbu prisidedantiems  prie projektinių veiklų vykdymo. 

Marijampolės apskr. VPK Kazlų Rūdos PK 
Viešosios policijos skyriaus vyresnioji specialistė 
Akvilė Krunglevičienė

„2013 m. Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje, inicijuojamas Kazlų Rūdos PK, buvo paskelbtas konkursas „Mano svajonių atšvaitas“. Tokių konkursų turėtų būti daugiau, nes jie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai padeda vaikams įsisavinti Kelių eismo taisykles. Šis konkursas suteikė  daug džiaugsmo mano vaikams. Visa šeima kartu kibome į darbus, galvojom idėjas, kad atšvaitai būtų praktiški ir patrauklūs. Pagaliau nuo idėjos buvo pereita prie darbų, net vaikų seneliai prisidėjo siuvant atšvaitus. Jie taip pat buvo sužavėti, kad vaikams patiems leidžiama praeiti atšvaito gamybos kelia ir suprasti jo svarbą  jų gyvybei. Ir mūsų pastangos nenuėjo veltui, abu sūnūs laimėjo konkursą, džiaugėsi galimybe nuvykti į saugaus eismo klasę. Grįžę vaikai dar ilgai klasės draugams, mums, seneliams, kaimynams pasakojo savo įspūdžius iš kelionės, dalinosi žiniomis apie saugaus eismo taisykles ir jų svarbą žmogaus gyvybei.

 Kokie svarbūs yra policijos darbuotojai, palaikantys tvarką keliuose. Kokia atsakinga policininko profesija. Vaikai pradėjo suprasti, kad visi kelių ženklai yra ne šiaip paveikslėliai, pristatyti pakelėse. Kiek daug  jų yra nukreipiamieji, informaciniai, įspėjamieji, draudžiamieji. Važiuodami ar eidami keliu jie visus ženklus pastebi ir vardija jų pavadinimus bei paskirtį. Kelių eismo taisyklių žinojimas jiems suteikia saugumą gatvėje, nes jie yra eismo dalyviai. Ir supranta, kad jei nesilaikys saugaus eismo taisyklių, tamsiu paros metu neturėsi atšvaito, eis per gatvę netinkamoje vietoje ar netvarkingai, jie bus kelyje nesaugūs. Mama Gita“. (Atsiliepimai apie vykdomą projektą „Keturi metų laikai“, gauti elektroniniu paštu.)

„Konkurse ''Mano svajonių atšvaitas'' dalyvavo mano sūnus Paulius 2a kl. Sukūrėm linksmą, žaismingą atšvaitą ''kačiuką'' Buvo daug džiaugsmo Pauliui, kai parėjęs namo pasakė, kad už atšvaitą laimėjo kelionę į Vilnių. Vilniuj vaikai aplankė ''saugaus eismo mokyklą'' gavo ''diplomus''. Taip pat pabuvojo LRT televizijoj apžiūrėjo ''Gustavo virtuvę''. Dar daug visur apvedžiojo papasakojo istoriją . Vaikai grįžo labai laimingi. Pavasary buvo dar vienas konkursas ''Ekologiškas  pirkinių krepšelis ''.  Taip ir ''užsikrėtėm'' vėl sudalyvaut. Kiek buvo diskusijų, kūrybos planų, brėžinių. Tiesiog buvo gražu matyti su kokiu užsidegimu vyksta kūryba. Man tik reikėjo padėt įgyvendint svajones.  Taip ir gimė mūsų jau 2a kl. Pauliaus, ir 3c kl. Tomo darbeliai. Ir vėl netikėtai už pastangas buvo įvertinti kelione į Kauną. Taip pat buvau pakviesta ir aš kartu su vaikais pakeliaut. Aplankėm daug įdomių vietų. Kelionė kaip visada pilna įspūdžių. Labai buvo įdomu ir smalsu ne tik vaikam, bet ir suaugusiems. Dar ir dabar vaikai klausinėja ar bus tokių , ar panašių  konkursų su kelionėm“. mama  Kristina .(Atsiliepimai apie vykdomą projektą „Keturi metų laikai“, gauti el. paštu)

„Kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės pradinių mokyklų mokiniais į saugaus eismo klasę Vilniuje vyko ir Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokiniai. Saugaus eismo klasėje mokiniai klausėsi, kaip elgtis gatvėje, kaip saugiai vykti į mokyklą ir parvykti iš jos. Mokiniai įgijo praktinių įgūdžių kaip elgtis kelyje, atsakinėjo į klausimus. Aktyviausi dalyviai parsivežė liemenes. Jie patyrė daug teigiamų emocijų, įgijo pasitikėjimo, atsakomybės jausmą. Grįžę į mokyklą klasės draugams papasakojo apie atšvaito reikalingumą, kad kiekvienas žmogus turi turėti atšvaitą, nes jis gali išgelbėti jo gyvybę.

Mokytoja Aušra (Atsiliepimai apie vykdomą projektą „Keturi metų laikai“, gauti el. paštu).

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Interviu
15min tema

Ypatingos

10:09
09:00

Esports namai

URBAN˙/

Metas ruošti automobilį

Parašykite atsiliepimą apie Ikrauk.lt