• Parašė 23 knygas
  • 1956 m. Marija Gimbutienė suformulavo Kurganų hipotezę
  • Buvo savimi pasitikinti, savarankiška asmenybė, siekusi mokslo aukštumų
  • Senosios Europos koncepto kūrėja