Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

6 priežastys rinktis vietinius maisto produktus

Obuoliai
Fotolia nuotr. / Obuoliai
Šaltinis: www.ekorekomendacijos.lt
0
Skaitysiu vėliau
A A

Glob­al­izacija suteikė gal­imybę plėsti prekių ir maisto pasirinkimo įvairovę tiek Lietu­voje, tiek visame pasaulyje. Tačiau nulėmė ir nau­jų prob­le­mų – išaugo negirdėtų susirgimų ir alergijų skaičius, pastebimas ben­druomeniškumo nyki­mas, didėja transporto priemonių išmetamų dujų tarša.

Daugiau 15min Maistas naujienų – mūsų Facebook puslapyje!

Rinkdamiesi vietinius maisto produktus ne tik pagerinsime savo sveikatą, mėgausimės šviežesniu ir kokybiškesniu maistu, bet ir sumažinsime neigiamą poveikį aplinkai.

Kuo vietiniai maisto produktai geresni už įvežtinius?


1. Šviežesni. Rinkdamiesi sezoninius pro­duk­tus, val­gome švieži­ausią maistą, kuri­ame tuo metu yra dau­giau­siai mūsų orga­niz­mui reikalingų maist­ingųjų medžiagų.
 

Gyvenkime pagal mūsų kli­mato metų laikus – tai padės išlikti sveikiems ir žvaliems.

2. Yra ir pigesni, ir vertingesni maistine prasme. Sezoninių pro­duktų pasi­ūla yra didžiausia. Remiantis ekono­miniais dėsniais, produktai, kurių rinkoje yra dau­giau­siai, daž­ni­au­siai būna ir pigiausi. Sezono metu vaisiai ir daržovės yra patys ska­ni­ausi ir vertin­giausi mais­tine prasme. Gyvenkime pagal mūsų kli­mato metų laikus – tai padės išlikti sveikiems ir žvaliems.

3. Kuria ben­druomenesPerkant vietinius pro­duk­tus, gal­ime pasin­erti į pro­dukto sukū­rimo istoriją. Susi­pažinkite tiesio­giai ar netiesio­giai su tuo ūkininku, kuris užaug­ino tirp­stančius burnoje obuolius ar iškepė kvap­nią duoną. Tuomet tai jau nebe­bus bevardis obuolys iš tūk­stančių obuolių preky­bos cen­tre, o ypatin­gas – jums išaug­in­tas obuolys.

4. Remia viet­inę ekonomikąVar­to­dami vietinius pro­duk­tus, mes remi­ame viet­inę ekonomiką, skati­name ūkininkus atsakingai nau­doti turimą žemę, tiekti koky­biškus pro­duk­tus. Ūkininkas bus labiau motyvuo­tas aug­inti koky­bišką pro­duk­ciją, kai jaus ben­druomenės por­eikį jo pro­duk­ci­jai. Tikėtina, kad tuomet atsiras dau­giau smulk­iųjų ver­slų, bus efek­tyviau išnau­do­jami žemės plotai, kurie dabar nejudinami.

Taip pat skaitykite: Mitybos specialistė Vaida Kurpienė: koks maistas tinkamiausias lietuvio skrandžiui?

5. Turi mažesnį poveikį aplinkaiKiekvieno pro­dukto gamyba, perdirbimas, pla­tin­i­mas, laiky­mas ir var­to­ji­mas daro neigiamą poveikį aplinkai – išsiskiria šilt­namio efektą skati­nančios dujos, vyk­sta dir­vožemio degradacija, oro ir van­dens tarša, išnau­do­jami energi­jos ištek­liai, susi­daro pakuočių ir maisto atliekos ir t. t.

Maži­au­siai aplinkai kenkia vietiniai var­to­to­jai, t. y. žmonės, suvar­to­jan­tys kuo arčiau gyve­n­amo­sios vietos užaug­in­tus pro­duk­tus.

6. Trans­portavi­mo kelias trumpes­nisSiekiantiems bran­desnio požiūrio į ekologišką gyven­imo būdą, būtina susi­pažinti su „maisto mylių” (angl. food miles) kat­e­gorija, kuri nusako pro­dukto trans­portavimo metu išmetamų teršalų kiekį, patenkantį į aplinką nuo pro­dukto pagamin­imo iki jo atsidū­rimo preky­bos cen­trų lentynose.

Pirkė­jai daž­ni­au­siai net neį­si­vaiz­duoja, kaip jų perkami maisto pro­duk­tai atke­li­auja iki prekys­talio. Maži­au­siai aplinkai kenkia vietiniai var­to­to­jai, t. y. žmonės, suvar­to­jan­tys kuo arčiau gyve­n­amo­sios vietos užaug­in­tus pro­duk­tus. Vietini­ais laikomi tie pro­duk­tai, kurie gabenami ne dau­giau kaip 400 kilometrų.

Taip pat skaitykite: Mitybos specialistė Vaida Kurpienė: „Gausus gyvūninės kilmės produktų vartojimas gali sukelti vėžį“

Įvert­i­nus pliusus ir minusus, gal­ima neabejoti ir tuo, kad vietinių maisto pro­duktų var­to­ji­mas yra palankes­nis tiek sveikatai, tiek gam­tai, tiek vietiniai ekonomikai. Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyvenimo kokybei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas.
www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt
 
Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie MAISTO rubriką