#91 Mimainiai
Mindaugas Nastaravičius
Irmantas Gelūnas
Įsivaizduokime, kad taip atrodo atmintis, skirtingi mūsų prisiminimai.
Galvokime, kad tai kelias, vedantis per Mimainius ir atmintį.
Tas kelias – iki ežero, o jeigu tiesiai – iki Vaclovo Slivinsko sodybos.
Ir jeigu mums pasirodys, kad ji negyvenama, – suklysime.
Nes čia gyvena ponas Vaclovas. Net ir tuomet, kai čia negyvena.
Mimainiai, Jonavos rajonas. Ir tas pats kelias, kurį pavadinome atmintimi.

77-erių Vaclovas Slivinskas daugiau kaip keturiasdešimt metų tiesė kelius – vadovavo darbams, tarp kurių – ir Karmėlavos oro uosto pakilimo takas. Išėjęs į pensiją vyras susidomėjo partizaniniu judėjimu Vidurio Lietuvoje, archyvuose nagrinėjo Laisvės kovotojų bylas, partizanų kūrybą, liudininkų prisiminimus, šiai temai skyrė ne vieną knygą.

Su 74-erių žmona Leokadija, buvusia  vaistininke, ponas Vaclovas gyvena Jonavoje. Jų dviejų dukrų ir trijų anūkų šiame pasakojime nesutiksime. Bet septintą Tvenkinio gatvės namą – pamatysime. Ponios Leokadijos paklausime ir apie klasės draugo vaikystės namus. Tų namų adresas – Ežero g. 12, Mimainiai. Tas klasės draugas – Vaclovas. Rudenį bus 54 metai, kai jiedu kartu.

Pusšešto hektaro žemės sklypas, kurio viduryje – sodyba. Kaimynystėje – nedidelis Mimainių ežeras, senkantis greičiau nei pono Vaclovo atmintis – vyras puikiai prisimena sovietinės melioracijos vajų, kolūkių kūrimą, netrukus papasakos, kokiu būdu jo tėvas Juozas mėgindavo išsisukti nuo aktyvistų raginimo „dirbti išvien“.

Mamą Jadvygą, po tėvo mirties sodyboje likusią vieną, Vaclovas netrukus atsivežė gyventi į Jonavą. Tėvų namuose kurį laiką šeimininkavo giminaičiai, tačiau pastaraisiais metais durys užrakintos. Kiekvieną savaitgalį Vaclovas su bičiuliais čia atvažiuoja į pirtį. Šiandien jis taip pat Mimainiuose. Bet šįkart atrakinti ne pirties, o namų.

Jadvyga (1911–1997) ir Juozas (1907–1984) Slivinskai 1975 metais.
Šiai sienai ir langams – 91 metai. Šis „100 Lietuvų“ pasakojimas – 91-as.
Mimainių kaimas. Didesnė dalis namų atrakinami tik vasarą.
Mimainių ežeras. Pelkėjantis, bet tinkamas ir maudytis, ir žvejoti.
Ponas Vaclovas sako, kad jam keista fotografuotis tuščiuose namuose.
Todėl jį nufotografuojame prie namų.
Šiuo keliu pas Vaclovo tėvus ateidavo ne tik kaimynai.
Partizanų pasipriešinimo tyrinėtojas sako, kad jį domina ir stribų likimai.
Štai šioje vietoje su ponu Vaclovu atsisveikiname.
Bet pasakojimas nesibaigia, nes po savaitės susitinkame vėl.
Jonavoje, prie Varnakos upelio tvenkinių.
Prie namo, kurio adresas Tvenkinio g. 7.
Vaclovas kartu su žmona Leokadija.
Praėjusį kartą pono Vaclovo nepaklausėme apie jo darbus.
Kol sėdime pavėsinėje, ponia Leokadija renka obuolius.
Vaclovas šią savaitę Mimainiuose jau buvo.
Klausiame jo apie atminties namus – iš ko jie pastatyti?
Ežero g. 12: Vaclovas, stovintis prie savo namų.
Tvenkinio g. 7: Vaclovas, išlydintis „iki kito karto“.
O dabar įsivaizduokime, kad taip atrodo mūsų atmintis.
Nors puikiai suprantame, kad tai – ne atmintis, o Jonava. Iki.
Projektą iš dalies
finansuoja

Apie projektą „100 Lietuvų“

Lietuva yra viena, tačiau skirtinga: auganti ir klestinti, nesikeičianti ir kintanti, apleista ir tuštėjanti. Lietuva yra ir didžiausi miestai, ir atokiausi vienkiemiai. Ir visiems žinomi miesteliai, ir mažai kam girdėti kaimai. Lietuva yra ten, kur esame bent vienas iš mūsų.

„100 Lietuvų“ – tai mūsų valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas projektas, skatinantis atrasti ir pažinti visokią Lietuvą – jos savitumą ir kasdienybę. „100 Lietuvų“ – tai neįprasti maršrutai, nekasdieniai vaizdai, maži, bet dideli žmonės.

Po Lietuvos miestelius, kaimus ir vienkiemius keliauja kūrybingasis 15min fotografas Irmantas Gelūnas ir tekstų autorius Mindaugas Nastaravičius – žurnalistas, poetas, dramaturgas, 2015 metų Kultūros ministerijos Jaunojo menininko premijos laureatas.

Nelaukdamas 2018 metų Vasario 16-osios, naujienų portalas 15min kviečia į smagią, keistą ir asmenišką kelionę po Lietuvą. Aplenkiant pilis ir kitus turizmo simbolius. Neieškant gintaro. Nejodinėjant ant žemaitukų. Neragaujant cepelinų.

P. S. O jūs žinote, kad Rubežiaus kaime, Trakų rajone, yra toks medis, kurio viršūnėje kabo varpas? Tai va.

Pastebėjote klaidą ar netikslumą? Palikite atsiliepimą.
Siūlykite savo Lietuvą