15 metų kartu su NATO
15 svarbiausių narystės datų
#01

2004 03 29

2004 m. kovo 29 d. tuometis Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas, lankydamasis Vašingtone, įteikė JAV valstybės sekretoriui Colinui Powellui Šiaurės Atlanto sutarties ratifikacinius raštus. Lietuva kartu su dar šešiomis šalimis tapo NATO nare.

Tą pačią dieną Lietuvoje nusileido du Belgijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai „F-16 Fighting Falcon“. Sąjungininkai pradėjo vykdyti NATO Baltijos oro policijos misiją.

#02
2005 01 14

Penkiolika karių iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono pradėjo budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose. Pirmasis Lietuvos indėlis į ketvirtąjį pusmetinį gyvavimo ciklą pradedančias NATO greitojo reagavimo pajėgas buvo vandenvalos įranga ir ją aptarnaujanti karių grupė.

Nuo 2017 m. šiose pajėgose budi apie 400 Lietuvos karių.

 

#03

2005 06 03

Prasidėjo pirma ir didžiausia savarankiška Lietuvos karių misija – vadovavimas Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupei. Iki misijos pabaigos (2013-08-31) joje iš viso tarnavo daugiau nei 2500 mūsų šalies karių.

Vadovaudama PAG, Lietuva siekė sukurti pagrindus nuosekliai ir stabiliai Goro provincijos plėtrai, o karių buvimas padėjo pritraukti tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo partnerių bei sudarė sąlygas svarbiems ūkio ir infrastruktūros projektams įgyvendinti.

(Vyr. ltn. Andriaus Česnausko nuotr.)

#04

2005 11 10

Lietuvos kariai išvyko į nuo žemės drebėjimo nukentėjusį Pakistaną, kur dalyvavo humanitarinės pagalbos misijoje.

2005 m. spalio 8 d. Pakistane įvykus ypač stipriam žemės drebėjimui, šalies vadovybė kreipėsi į NATO su prašymu suteikti pagalbą. NATO Šiaurės Atlanto Taryba priėmė sprendimą suteikti pagalbą Pakistanui ir pirmą kartą Aljanso istorijoje panaudojo NATO greitojo reagavimo pajėgas. Atsižvelgdama į tai, Lietuva priėmė sprendimą į misiją siųsti Vandens valymo vienetą.

#05
2006 06 26–07 16

Patvirtinta, kad Karinių jūrų pajėgų laivas M51 „Kuršis“ ir jo įgula atitinka visus NATO reikalavimus ir pasirengę dalyvauti Nuolatinės parengties priešmininių laivų junginio veikloje.

Pagrindinė šių laivų funkcija – minų paieška ir išminavimas. Naudodami robotus ir narus, šie laivai nesunkiai aptinka minas, jas ištiria ir, jei reikalinga, susprogdina. Laivai taip pat turi minų tralą, kuris leidžia kovoti su inkarinėmis minomis.

#06
2007 01 08

Šią dieną Karmėlavoje įsikūręs Regioninis oro erdvės kontrolės ir stebėjimo centras tapo vienu iš NATO vadovavimo ir pranešimų centrų, kuris turi visus įgaliojimus valdyti Baltijos šalių oro erdvę patruliuojančius naikintuvus.

#07

2007 08 01

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų eskadrono „Aitvaras“ kariai pradėjo maždaug metus truksiančią NATO vadovaujamą Tarptautinių saugumo paramos pajėgų misiją Afganistano pietuose.

Specialiųjų pajėgų kariai kartu su kitų NATO šalių kariais misijos metu vykdė specialiąją žvalgybą, teroristų identifikavimo, sulaikymo ir neutralizavimo, kitas aukšto intensyvumo kovines užduotis.

#08
2007 08 29

Lietuvos karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir išminavimo laivas „Sūduvis“ oficialiai paskelbtas NATO greitojo reagavimo pajėgų nuolatinės parengties priešmininių laivų junginio nariu ir pirmą kartą šio junginio sudėtyje dalyvavo rugpjūčio 31– rugsėjo 10 d. Baltijos jūroje  vykusioje išminavimo operacijoje  „Atvira dvasia 07“.

 

#09

2013 09 05

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir šalyje viešėjęs NATO Generalinis Sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas Vilniuje oficialiai atidarė NATO Energetinio saugumo kompetencijos centrą.

Centrui keliami uždaviniai – analizuoti karinio energetinio efektyvumo ir saugumo ir kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos aspektus, teikti rekomendacijas ir siūlymus dėl operacinio energetinio saugumo, alternatyvių energijos šaltinių pritaikymo karyboje ir gamtai draugiškų ir efektyvių karinių pajėgumų plėtros, įsitraukti į mokymus ir pratybas.

#10
2015 01 01

Lietuva tęsdama savo tarptautinius įsipareigojimus prisidėjo prie NATO sąjungininkų misijos „Tvirta parama“ Afganistane, kuri skirta vietos saugumo pajėgoms mokyti, remti ir joms patarti. Dvi karių grupės  tarnauja misijos štabe Kabule ir Vakarų regiono vadavietėje Herate.

Šiuo metu NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane tarnauja 21 Lietuvos karys.

#11

2015 09 03

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kartu su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite Vilniuje atidarė NATO pajėgų integravimo vienetą – nedidelę vadavietę, iš kurios būtų organizuojamas NATO pajėgų dislokavimas Lietuvoje.

Šie NATO vadovavimo struktūros elementai sukurti, siekiant geriau pasirengti priimti NATO itin aukštos parengties pajėgas ir koordinuoti tarptautines pratybas.

 

#12
2016 07 08–09

Varšuvoje NATO vadovų susitikime patvirtintas sprendimas nuo 2017 m. Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuoti po tarptautinį batalioną. Lietuvoje tokį batalioną formuoti apsiėmė Vokietija, Estijoje – Jungtinė Karalystė, Latvijoje – Kanada, Lenkijoje vadovaujantį vaidmenį atlieka JAV.

(Giedrės Maksimovicz nuotr.)

#13

2018-04-24

Prie NATO vadovaujamos tarptautinės operacijos „Tvirta parama“ Afganistane prisijungė iš Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų karių sudaryta specialiųjų operacijų patarėjų grupė. Kartu su sąjungininkais ši grupė vykdys mokymo, konsultavimo ir paramos Afganistano saugumo pajėgoms užduotis.

 

#14
2019 03 14

Lietuva yra tarp septynių NATO šalių, 2018 metais įgyvendinusių Aljanso sutartą tikslą skirti krašto apsaugai mažiausiai 2 proc. bendrojo vidaus produkto.

#15

2019 01 07

Paskelbti 2018-ųjų pabaigoje atlikto visuomenės nuomonės tyrimo rezultatai – Lietuvos kariuomene pasitiki 71 proc. Lietuvos gyventojų. Apie du trečdalius (64 proc.) tyrimo dalyvių išreiškė pritarimą, kad Lietuvos krašto apsaugos finansavimui būtų skiriama 2 proc. bendrojo vidaus produkto. 41 proc. respondentų linkę pritarti, kad finansavimas krašto apsaugai iki 2030 m. turi pasiekti 2,5 proc. BVP, kaip tai numatyta 2018 m. rudenį pasirašytame Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų partijų susitarime dėl Lietuvos gynybos politikos gairių.