Panevėžio moterų kalėjimas: kas slepiasi už raudono pastato sienų

1565–1566 metais vykdant administracijos ir teismų reformą Panevėžyje atsirado pirmasis kalėjimas. Tik jis dažnai būdavo tuščias, mat to meto įstatymai tik išimtiniais atvejais numatydavo laisvės atėmimo bausmę ir dar rečiau ją vykdydavo.

Panevėžio pataisos namai – viena seniausių įkalinimo įstaigų Lietuvoje. Pirmasis kalėjimas Panevėžyje atsirado dar XVI amžiuje. Dabartiniame pastate kalėjimas įsikūrė 1892 metais.

Atkreipkite dėmesį ir į istorinio dokumento nuotrauką. Ji dar niekur nepublikuota. Šį dokumentą Panevėžio pataisos namų darbuotojai rado Kauno apskrities archyve.

Tai 1893 m. rugsėjo 18 d. antspaudu pažymėtas raportas tuometiniam Kauno burmistrui, kuriame pranešama, jog 1893 m. rugsėjo 14 d. apžiūrėjus naująjį kalėjimo pastatą Panevėžyje, jis pasirodė esąs visiškai baigtas ir gali būti užimtas areštantų.

Iki šio dokumento atradimo tiksli kalėjimo įsikūrimo dabartiniame pastate data nebuvo visiškai aiški – vienuose šaltiniuose minėti 1892, kituose – 1893 metai.

Galima pagrįstai teigti, kad Panevėžio pataisos namai yra įsikūrę seniausiame kalėjimo paskirties pastate Lietuvoje (dabar jau uždarytas Lukiškių kalėjimas pastatytas 1904 m., o Šiaulių tardymo izoliatorius – 1911 metais).

Įkūrimo dokumentas

Po Pirmojo pasaulinio karo kalėjimas trumpam buvo ištuštėjęs, bet greitai vėl prisipildė. 1935 m. jame bausmę atliko 301 vyras ir 33 moterys. Kartu su jais buvo ir penki vaikai. Kalėjimo dirbtuvėse gaminti baldai, replės, vinys, vytos virvės. Nuteistieji dirbo ir už kalėjimo ribų: krovė vagonus, kasė šulinius, ėmė derlių. 1940 m. birželio pabaigoje Panevėžio kalėjime buvo 230 kalinių. Po mėnesio čia įkalinti ir politiniai kaliniai.

Panevėžio kalėjimo transportas

1960 m. kalėjimas buvo reorganizuotas į moterų įkalinimo įstaigą. Įstaiga vadinosi OČ 12/5 ir buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Pataisos reikalų departamentui.

Šiandien Panevėžio pataisos namai – tai specifinė įkalinimo įstaiga, nes čia terminuotą laisvės atėmimo ar arešto bausmę atlieka vien moteriškos lyties atstovės: suaugusios moterys ir nepilnametės mergaitės.

Įstaigoje sudarytos sąlygos nuteistosioms moterims auginti vaikus iki trejų metų amžiaus čia veikiančiame Vaikų (kūdikių) skyriuje arba Vaiko ir motinos namuose, įkurtuose už pataisos įstaigos ribų. Šiuose namuose vaikai su motinomis gali augti iki 4 metų.

Pasitaiko atvejų, kai moterys gimdo bausmės atlikimo metu. Dažnesni atvejai, kai moterys jau atvežamos į pataisos namus būdamos nėščios ir pagimdo įkalinimo metu. Yra buvę, kad moterys pastojo pasimatymų metu, tačiau tokių atvejų pasitaiko retai (apytikriai vienas atvejis per metus).

„Atsakydami į klausimą, kodėl moterys ryžtasi gimdyti įkalinimo metu, manome, kad daugeliu atveju šį apsisprendimą nulemia moterų moralinės nuostatos, taip pat ir žinojimas, kad pataisos įstaigoje yra sudarytos tinkamos sąlygos auginti vaiką iki 3 metų“, – sako Panevėžio pataisos namų darbuotojai.

Panevėžio pataisos namuose moterys kali už įvairius nusikaltimus, tarp jų – ir už nužudymus, plėšimus, vagystes, sukčiavimą ir kitus.

Be to, čia laikomos tiek pirmą kartą, tiek pakartotinai bausmę atliekančios moterys.

Šiuo metu pataisos namuose bausmę atlieka apie 250 moterų.

15min apsilankė šioje įkalinimo įstaigoje likus kelioms dienoms iki šv. Valentino dienos. 

Kviečiame pasižvalgyti, kas slypi už šio pastato sienų. Ar daug širdelių rasime artėjant meilės dienai?

Prieš patenkant į saugomą teritoriją teks palikti mobiliuosius telefonus, raktus, pinigines. Tuomet lauks metalo ieškiklio patikra, po kurios išduodamas leidimas įeiti į vidų. 

Po šios procedūros patenkame į „Pasimatymų ir siuntinių biurą“.

Pavadinimas viską pasako. Čia pasitinka darbuotoja, kuri tikrina atneštus siuntinius. 

Taip pat pro čia patenkama į pasimatymų ir ilgalaikių pasimatymų patalpas.

Gyvenimo įstaigoje modelis labai primena bendrabutį: bendro naudojimo buitinės patalpos, laisvalaikio, miegamieji kambariai, kiekviename gyvenamo korpuso aukšte įrengtos nedidelės patalpos su virtuvės įranga, kad nuteistosios galėtų šeimininkauti pačios.

Moterys gyvena pagal joms nustatyta dienotvarkę. 7 val. – signalas keltis, 22.30 val. – signalas miegoti.

Dar kelios durys ir laiptais užlipame į jau minėtą pasimatymų patalpą, joje yra virtuvė, susitikimų kambarys ir miegamasis.

Čia šeimas turinčios nuteistosios turi galimybę gauti ilgalaikius pasimatymus. 

Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: trumpalaikiai – iki trijų valandų ir ilgalaikiai – iki vienos paros.

Trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas (šiuo atveju galima pasimatyti su bet kuo). Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta papildomi trumpalaikiai pasimatymai socialiniams ryšiams palaikyti arba trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta pataisos įstaigos atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma. Nuteistojo pageidavimu trumpalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem telefoniniais pokalbiais.

Maisto likučiai virtuvėje ir jau minėtas miegamasis.

Jame dvigulė lova su švaria patalyne, televizorius, stalas, pakaba rūbams ir mažas langelis storomis grotomis.

Ilgalaikiai pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų pataisos įstaigų parduotuvėse. Nuteistojo pageidavimu vienas ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais.

Nuteistajam suteikiamų pasimatymų skaičius priklauso nuo grupės, kuriai priskirtas nuteistasis:

– paprastajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę per du mėnesius gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasimatymą;

– lengvajai grupei – per du mėnesius gauti du ilgalaikius ir du trumpalaikius pasimatymus;

– drausmės grupei – per keturis mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą.

Be to, nuteistiesiems, kurie laisvės atėmimo bausmę atlieka būdami priskirti paprastajai arba lengvajai grupei, socialiniams ryšiams palaikyti pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimu gali būti suteikiami papildomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai.

Nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, per metus gali būti suteikiami du ilgalaikiai pasimatymai ir vienas trumpalaikis pasimatymas. Pasimatymais šie nuteistieji sutuoktiniai gali pasinaudoti, jei abu turi teisę gauti norimus pasimatymus. Šių pasimatymų vietą nustato pataisos įstaigų, kuriose sutuoktiniai atlieka bausmes, direktoriai. Nuteistųjų pervežimo išlaidas apmoka patys nuteistieji.

Grįžkime atgal, pro kur atėjome. Keliausime į „zoną“.

Nuo 2017 metų, įsigaliojus bausmių vykdymo kodekso pakeitimams, nuteistosios laikomos užrakintos gyvenamuosiuose aukštuose ir teisę pasivaikščioti gryname ore turi tik dienotvarkėje numatytu laisvalaikio metu. Lengvajai grupei priskirtos nuteistosios – keturias valandas, paprastajai – tris valandas, drausmės – dvi valandas.

Šiuo metu įstaigoje patvirtinti 142 darbuotojų pareigybės, iš jų 93 – jaunesniojo specialisto ar specialisto, kuriems priskirtos apsaugos ir priežiūros funkcijos. Pirmiau minėtų specialistų pareigas eina ir vyrai, tačiau jiems pavedama atlikti ne visas priežiūros funkcijas – pavyzdžiui, vyrai neatlieka moterims asmens kratų, nėra skiriami dirbti gyvenamuosiuose korpusuose ir pan.

Šiuo metu Panevėžio pataisos namų Vaikų (kūdikių) skyriuje gyvena 8 mamos ir 10 vaikų. Dar 5 motinoms (su 5 vaikais) yra suteikta teisė gyventi už pataisos įstaigos ribų įsikūrusiuose Vaiko ir motinos namuose. Pataisos namų Vaikų (kūdikių) skyriuje mamos vaikus gali auginti tol, kol jiems sueis treji metai. Leidimas gyventi ir auginti vaiką už pataisos įstaigos teritorijos ribų, atsižvelgiant į vaiko interesus, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kol vaikui sueis ketveri metai. Jei vaikui sueina treji (pataisos namuose) ar ketveri (už pataisos įstaigos teritorijos ribų) metai, o mamos bausmės laikas dar nepasibaigęs, vaikas yra perduodamas giminaičiams ar globėjams.

Daugiau nei 90 proc. nuteistųjų yra vienaip ar kitaip užimtos: jos dirba, mokosi, lanko pataisos programas. Šiuo metu įstaigoje vykdoma apie 20 įvairių programų ir pozityvaus užimtumo priemonių, orientuotų į psichologinį pasiruošimą gyvenimui laisvėje. Tarp šių priemonių – nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, teisinio ir socialinio švietimo programa, socialinių įgūdžių ugdymo, priklausomybių nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos ir kitos programos.

Pagal nustatytus grafikus nuteistosios išleidžiamos ir į valgyklą, dušą, paskambinti telefonu, apsipirkti parduotuvėje, apsilankyti pas sveikatos priežiūros specialistus ir panašiai.

Ketvirtame gyvenamojo pastato aukšte veikia Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro skyrius. Čia galima siekti ir įgyti pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Įkalinimo įstaigoje esančiose dviejose bibliotekose yra daugiau nei 6 000 knygų.

Populiariausios – grožinės literatūros knygos, be jų, čia galima žiūrėti televizorių, klausytis muzikos, žaisti stalo žaidimus.

Dar čia yra du akvariumai. Viename žuvys, o kitame – vėžlys.

Koridoriaus gale įrengta renginiams skirta erdvė. Čia vyksta įvairūs pasirodymai.

Scenos užkulisiuose šventųjų paveikslas. Čia ateina kunigas, kuris bendrauja su nuteistosiomis, sako pamokslus.

Grįžkime prie jau minėtos meilės dienos. Nusileidus į gyvenamuosius aukštus mus pasitinka širdelių gausa. 

Akivaizdu, kad moterys šiai šventei ruošėsi itin kruopščiai.

Bausmę atliekančios moterys gali sudaryti santuoką. Nuteistos moterys tuokiasi tiek su laisvėje gyvenančiais asmenimis, tiek su kitose įkalinimo įstaigose kalinčiais nuteistaisiais. 2019 m. ištekėjo 13 moterų, dvi iš jų – su laisvėje gyvenančiais asmenimis.

Vestuvių ceremonija, kai santuoka sudaroma su laisvėje gyvenančiu piliečiu, vyksta Panevėžio pataisos namų posėdžių salėje, į kurią nuteistoji atvyksta lydima saugumo valdymo skyriaus pareigūno (-ų). Santuokos liudininkais dažniausiai tampa įstaigoje dirbantis personalas. Po civilinės santuokos įregistravimo, naujai susikūrusią šeimą pasveikina administracija, ta proga įstaigos direktorius suteikia ilgalaikį pasimatymą.

Kai santuoka sudaroma su kitoje įkalinimo įstaigoje bausmę atliekančiu nuteistuoju, Panevėžio pataisos namų nuteistosios paprastai konvojuojamos į kitas įkalinimo įstaigas santuokai sudaryti.

Nuteistųjų miegamieji yra bendri. Nors patalpos ir bendros, kiekviena moteris nori turėti šiek tiek privatumo ir išsiskirti savo erdvėje.

Populiariausias daiktas – televizorius. Taip pat, daug dekoracijų ir gėlių. Jų galima rasti ne tik miegamuosiuose, bet ir bendruose koridoriuose.

O čia žalingų įpročių kampelis – rūkomasis.

Gyvenamojo korpuso koridoriuose įrengtas apsaugos postas. 

Šias pareigas moterų kalėjime atlieka moterys. Vyrams gyvenamojo korpuso patalpose dirbti draudžiama.

Apsilankymo metu kairėje už šių laiptų esančioje virtuvėje moterys gamino maistą ir kepė tortą.

Lengvo režimo grupėje bausmę atliekančioms moterims leidžiama turėti miltų.

„Gyvenimui pasaldinti“, – atsakė moterys, paklaustos, kokiai progai gaminamas skanėstas.

Poilsio kambarys. Jame galima užsiimti rankdarbiais, pasinaudoti siuvimo mašina. Pažaisti kompiuteriu.

Jame taip pat netrūksta gėlių ir įvairių rankdarbių.

Moteris aplanko ir įvairių organizacijų atstovai, savanoriai, įvairių konfesijų dvasininkai. 

Pataisos namuose veikia Panevėžio profesinio rengimo centro filialas. Jame nuteistosios gali įgyti siuvėjos, virėjos ar kirpėjos specialybes.

Pagrindinė įkalinimo bausmę atliekančių moterų darbinė veikla pataisos namuose yra patalynės, darbo drabužių siuvimas bei gintaro pusgaminių apdirbimas.

Nuteistosios taip pat gali dirbti ūkio darbus.

Šiuo metu vyriausiai Panevėžio pataisos namuose laikomai nuteistajai yra 71 metai, jauniausiai – 19 metų.