Elenos Urbaitytės-Urbaitis šimtmetis: išeivijos menininkė, savo drąsa nustebinusi daugelį

Tapytoja, skulptorė Elena Urbaitytė (nuvykusi gyventi į  JAV pakeitė pavardę į Urbaitis) gimė 1922 m. birželio 4 d. Kaune. 1941 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1941–1943 m. studijavo Kauno taikomosios dailės institute, vokiečiams jį uždarius, grįžo į Šiaulius. Artėjant frontui šeima persikėlė į Švėkšną, iš kur Elenai vienintelei iš šeimos pavyko pasitraukti į Vakarus. Dailininkė prisimena:

„Visi buvo apimti panikos. Tėvelis neketino palikti mamos ir mažų broliukų. Buvo aišku, kad į vežimą teks šokti man. [...] Man atrodė, kad ši situacija yra laikina ir greit mes vėl būsim kartu. [...] Tai buvo nežinios ir tragizmo akimirka, kai žmogus jautiesi visiškai bejėgis ką nors pakeisti. Įžengiau į naują ir nežinomą gyvenimo etapą. Likau viena. Man buvo 21-eri. “

_resize_1920x1080_d1_2.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-111-l.-3.
Elena Urbaitytė. 1925 m.
_resize_1920x1080_d1_3.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-111-l.-5.
Elena Urbaitytė po pirmosios Šv. Komunijos. 1935 m.

„1941 m. baigusi Šiaulių mergaičių gimnaziją [...], nuvažiavau į Kauną laikyti egzaminų į tuometinį Kauno taikomosios dailės institutą. Ten pirmą kartą sutikau V.K.Jonyną. Jis buvo šios meno mokyklos direktorius ir pirmininkavo egzaminams. [...] Ant egzamino piešinio parašiau savo incialus AU (Aliutė Urbaitytė). Jonynas apeidamas mus sustojo prie manęs ir klausia: „Kas čia prie AU. Mergele, mes čia atėjome ne „šposų“ krėsti.“ Reikia pasakyti, kad per dvejus metus neturėjome laiko „šposų“ krėsti. Pats likimas krėtė „šposus“ mums.

_resize_1920x1080_6.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-21.
Elena Urbaitytė (antra Iš kairės) – Kauno taikomosios dailės instituto audinių klasėje. 1941 m.
__resize_1920x1080_4.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-111-l.-6.
Elena Urbaitytė. 1936 m.
_resize_1920x1080_7.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-23.
Elena Urbaitytė – Kauno taikomosios dailės instituto studentė. 1943 m.
_resize_1920x1080_12.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-83-l.-4.
Alegorinė kompozicija. 1943 m.
_resize_1920x1080_13.-llma-f.-678-ap.-1-b.-83-l.-5.
Draugė iš Kauno. 1943 m.
_resize_1920x1080_8.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-24.
Elena Urbaitytė prie nacių uždaryto Kauno taikomosios dailės instituto su studijų draugais. 1943 m.

1944 m., kartu su 70 000 lietuvių, E. Urbaitytė pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus. Karo pabaigos sulaukė netoli Zalcburgo (Austrija). Pragyveno už maistą piešdama žmonių portretus. Vėliau  persikėlė į Miuncheną (Vokietija), kur įstojo į Miuncheno meno akademiją, perkeltą į Schloss Heimhauzeną.

„Už paskutinius pinigus iš vieno vokiečio nusipirkau seną surūdijusį dviratį. Pasiėmusi mažą lagaminėlį tuo dviračiu išvažiavau Miuncheno link.[...] Susiradau garsiąją Miuncheno meno akademiją, bet iš jos buvo likę vieni griuvėsiai. [...] Mokyklą perkėlė į Schloss Heimhauseną, 30 kilometrų už miesto. 1946 m., pasiėmusi tik gabalėlį duonos iš DP stovyklos, išvažiavau į Heimhauzeną, [...].“

_resize_1920x1080_1.llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-27.
Elena Urbaitytė Miuncheno meno muziejuje. 1945 m.

„Išlaikiusi stojamus egzaminus aš buvau vienintelė lietuvė Miuncheno dailės akademijoje. Prof. Schiuneris, piešimo mokytojas, davė supratimą, kaip konstruktyviai matyti žmogaus kūno formas ir nebijoti jas reikšti savitu pajautimu.“

_resize_1920x1080_4.llma.-f.-678-ap.-1-b.-83-l.-52.
Moters figūros studija. 1946 m.
_resize_1920x1080_8.llma.-f.-678-ap.-1-b.-83-l.-85.
Moters figūros studija. 1947 m.

Sužinojusi apie Vytauto Kazimiero Jonyno įsteigtą Taikomosios dailės ir amatų mokyklą, E. Urbaitytė 1948 m. persikėlė į Prancūzijos okupacinėje zonoje buvusį Freiburgą.

„Atsidūriau tarp daugelio savo draugų lietuvių ir tie metai praėjo kaip pasaka: džiaugėmės kiekviena diena, kūryba, bohemišku gyvenimu. Visi buvome jauni, mus jungė bendra lemtis: visi buvome praradę savo šeimas, savo žemę ir visi turėjome bendrą tikslą – studijuoti meną. [...]“

_resize_1920x1080_9.llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-32.
Freiburgo dailės ir amatų mokyklos studentai per pertrauką. Iš kairės sėdi E.Urbaitytė, A.Kurauskas, R.Viesulas, iš kairės stovi V.Kanytė-Balutienė, J.Daugvila, S.Nyliūnienė, iš dešinės stovi A.Krivickas, A.Zylė ir kt. 1948–1949 m.

„...Freiburge buvo tęsiama idealistinės filosofijos poimpresionizmo laikotarpio pasaulėžiūra mene. Mūsų mokytojai tęsė Europos kultūros dailės pasireiškimus. Freiburgo užuovėjoje per kelis metus mums atsidarė muziejai, ir galėjome studijuoti ir stebėti pasaulio meną. Tos privilegijos neturėjome Lietuvoje.“

_resize_1920x1080_10.llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-29.
Elena Urbaitytė Freiburgo dailės ir amatų mokyklos piešimo studijoje. 1948–1949 m.
_resize_1920x1080_12.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.1.
Peizažas. 1948 m.
_resize_1920x1080_14.llma.-f.-678-ap.-1-b.-83-l.153.
Kalnų peizažas. 1949 m.
_resize_1920x1080_11.llma.-f.-678-ap.-1-b.-121-l.-44a.
Freiburgo dailės ir amatų mokyklos studentai. Iš kairės – Pr.Repšys, V.Kanytė-Balukienė, E.Urbaitytė. 1948–1949 m.

1949 m. laimėjo stipendiją tęsti dailės studijas Paryžiuje, o vėliau ir meno bakalauro stipendiją JAV Alabamos koledže (dabar Montevalo universitetas).

„Pagaliau aš esu Alabamos koledže. Kol privažiavau Alabamą, buvau bepradedanti labai apgailestauti savo likimą. 17 d. keliavau jūra. Pasirodo, tai nėra menkas reikalas keliauti jūra. Aš nesirgau, galiu pasiguosti, bet kiek reikėjo energijos nesirgti. Ištisas 17 d. beveik nieko nevalgiau. Dieną ir naktį jautiesi kaip ant sūpuoklių. [...].“

Iš laiško V.K.Jonynui 1950 m.

_resize_1920x1080_1.llma.-f.-678-ap.-1-b.-122-l.-2.
Alabamos koledžas (dabar Montevallo universitetas) Alabamoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1950 m.
_resize_1920x1080_3.llma.-f.-678-ap.-1-b.-122-l.-4.
Elena Urbaitytė su kitais studentais Alabamos koledže (dabar Montevallo universitetas). 1950–1951 m.

Į Ameriką patekau 1950 metais – įdomiausiu, intensyviausiu laikotarpiu. Aš domėjausi abstrakčiuoju ekspresionizmu, konstruktyvizmu, minimalizmu, imponavo Willem‘as de Kooning‘as, Hans‘as Hofman‘as, Elsworth‘as Kelley, ypač Mark‘as Rothko, kurio abstraktūs minimalistiniai spalvų plotai išreiškia emocinę kūrėjo būseną.

_resize_1920x1080_8.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.-9.
Tapybos eskizas. 1950 m.
_resize_1920x1080_10.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.-27.
A.Šalčiaus portreto eskizas. 1953 m.
_resize_1920x1080_7.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.-6.
Tapybos eskizas. 1952 m.
_resize_1920x1080_5.llma.-f.-678-ap.-1-b.-122-l.-28.
Elena Urbaitytė su studijų draugėmis Iš Indijos ir Prancūzijos diplomų įteikimo dieną Alabamos koledže (dabar Montevallo universitetas). 1951 m.

Menininkė nuo 1953 m. gyveno Niujorke, dirbo mokytoja, studijavo Niujorko Kolumbijos universitete.

„Emigravome į Ameriką, neturėdami nė mažiausio supratimo, kad Niujorke būsime liudininkais bei dalyviais drastiškų pasikeitimų meno arenoje [...]. Šio milžiniško miesto atmosfera dvelkė šaltumu ir nužmoginimu. Žmogus atrodė kaip mažas ratelis didelės mašinos – industrinės civilizacijos sūkuryje. [...] Mums, lietuviams, užaugus gamtoje ir staiga atsiradus tarp asfalto, dangoraižių, mašinų ir kitų moderniško gyvenimo apraiškų, teko pergalvoti Europoje sukurtas sąvokas apie žmogaus ir gamtos tiesioginį santykį“.

_resize_1920x1080_11.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.-13.
Jones beach. Niujorkas. 1953 m.
_resize_1920x1080_9.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.-15.
Niujorkas. 1953 m.
_resize_1920x1080_12.llma.-f.-678-ap.-1-b.-1-l.-54.
Kleva. 1954 m.
_resize_1920x1080_3.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-115-l.-14.
Elena Urbaitis kelionėje po Europą. Nica. 1956 m.

„Nuo ryto iki vakaro studijavau tapybą visuose Paryžiaus muziejuose [...]. Paryžiuje sudomino Matisas, kuris pro Cezanno atvertas duris toliau „stūmė“ vizualinius ieškojimus. Savo konstruktyvia forma taip pat traukė Picasso ir Leger.“

E.Urbaitis mintys pirmo apsilankymo Paryžiuje metu

_resize_1920x1080_4.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-115-l.-18.
Elena Urbaitis kelionėje po Europą. Paryžius. 1958 m.
_resize_1920x1080_1.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-115-l.-6.
Elena Urbaitis kelionėje po Europą. Venecija. 1956 m.
_resize_1920x1080_8.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-112-l.-39.
Elena Urbaitis 1960 m.
_resize_1920x1080_6.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-14-l.-138.
Kleionės po Europą eskizai. 1957 m.

Gail Gelburg-Kilmer apie E.Urbaitis kūrybą 1979 m. rašė:

„Estetinę įtampą, kurią Urbaitis sukuria savo darbuose (raudona – prieš mėlyną, dvimatė erdvė – prieš trimatę), atitinka jos darbų psichologinių elementų įtampą – kintančios spalvinės plokštumos išreiškia kintančius psichologinius niuansus. Raudona spalva naudojama todėl, kad ji „rėkia“, mėlyna – todėl, kad išreiškia „vienišumą“. Drauge su kitomis kontrastingomis spalvomis jos atspindi mūsų gyvenime egzistuojančius disonansus.“

 

_resize_1920x1080_7.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-20-l.-32.
Amerikieti. 1964 m.
_resize_1920x1080_10.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-21-l.-8.
Kompozicija. 1965 m.
_resize_1920x1080_15.1.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-23-l.-9.
Pakartotos formos. 1978–1986 m.
_resize_1920x1080_8.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-5-l.-16.
Koliažas. 1964 m.
_resize_1920x1080_6.-llma-f.678-ap.1-b.25-l.45
Elenos Urbaitis studija 1993–1998 m.

Gail Gelburg-Kilmer apie E.Urbaitis kūrybą 1979 m. rašė:

„Elenos Urbaitis menas – tai kūriniai menininkės, migravusios iš savo šalies į kitą, sugėrusios geriausią meninį išsilavinimą, kokį tik galėjo pasiūlyti kiekviena iš šalių. Rezultatas – menas, pasižymintis tradicinio meno stabilumu ir turintis autorės individualybės jėgą.“

_resize_1920x1080_16.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-23-l.-24.
Shiseido. 1984 m.
_resize_1920x1080_17.llma.-f.-678-ap.-1-b.-23-l.-39.
Messenger. 1985 m.
_resize_1920x1080_1.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-6-l.-129.
Žmogaus figūros eskizas. 1961 m.
_resize_1920x1080_3.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-6-l.-175.
1963 m.

Pirmąją tapybos parodą surengė 1961 m. „Ruth Sherman“ galerijoje Niujorke, vėliau dar 15 individualių parodų Niujorke, Čikagoje ir Toronte, dalyvavo per 100 grupinių parodų JAV muziejuose ir galerijose. Lietuvoje jos kūrybą pristatė Lietuvos dailės muziejus, Taikomosios dailės muziejus, Šiuolaikinio meno centras, Lietuvos aido galerija Vilniuje, Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus Kaune.

_resize_1920x1080_4.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-44-l.-16.
Elena Urbaitytė savo tapybos kūrinių parodos Čiurlionio galerijoje Čikagoje atidaryme. 1967 m.
_resize_1920x1080_10.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-30-l.-3.
Elenos Urbaitis instaliacija „Illuminated Constructions“ (Iliuminuotos konstrukcijos). 1979 m.
_resize_1920x1080_14.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-31-l.-14.
Solar. (Saulė). 1979 m.
_resize_1920x1080_13.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-31-l.-3.
Closed.II (Uždarytas.II). 1979 m.
_resize_1920x1080_21.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-44-l.-110.
Elena Urbaitis parodoje „Messenger“ „Phoenix“ galerijoje Niujorke. 1984m.
_resize_1920x1080_19.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-44-l.-108.
Elenos Urbaitis paroda „Messengers“ (pasiuntiniai) „Phoenix“ galerijoje Niujorke. 1984 m.
_resize_1920x1080_18.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-44-l.-125-a.p.
Elenos Urbaitis parodos „Messengers“ (pasiuntiniai) „Phoenix“ galerijoje Niujorke katalogas. 1984 m.

1975 m. E.Urbaitis apdovanota Hekšerio muziejaus premija už didelius kūrybinius laimėjimus, 1977 m. – Lietuvių kultūros centro aukso medaliu, 1988 m. – Amerikos šiuolaikinio meno sąjungos skulptūros premija, 1992–1993 m. – Tarptautinio biografijų centro (International Biographical centre, Kembridžas, Anglija) Metų moters titulu, 1993 m. – Amerikos lietuvių kultūros tarybos pagrindiniu prizu už kūrybą, 2004 m. – Tarptautinio biografijų centro Tarptautinio vizualiojo meno metų menininko titulu.

E.Urbaitis parengė dvi knygas: „Works on Paper“ („Darbai ant popieriaus“, 2000 m.), „Nubaustieji. Igno Urbaičio ir jo artimųjų likimas okupuotoje Lietuvoje“ (2007 m.).

_resize_1920x1080_2.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-27-l.-35.
Elena Urbaitis savo studijoje prie tapybos darbų 1965 m.

aš [...] suaugau su Niujorku ir negaliu įsivaizduoti, kad jį man reiktų palikti. Tačiau, mes, pabėgėliai iš Lietuvos, negimėme Amerikoje, ir bent aš nesijaučiu šimtaprocentinė amerikonė.  

 E.Urbaitis

_resize_1920x1080_9.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-25-l.-45.
Elenos Urbaitis studija 1999-2000 m.

Laiko tėkmė ir gyvenimas skirtingose civilizacijose daro įtaką mąstymui ir formuoja pasaulėžiūrą. [...] man pradėjo atrodyti, kad tremtis į Vakarus su savo nesibaigiančiu vienišumu nebuvo tokia sunki, kaip gyvenimas Tėvynėje.

E.Urbaitis

_resize_1920x1080_1.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-118-l.-7.
Po 30 metų vėl Lietuvoje. Iš kairės Rita Variakojytė-Kiguolienė, mama E.Urbaitienė ir Elena Urbaitytė-Urbaitis. 1976 m.
_resize_1920x1080_2.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-118-l.-8.
Elenos Urbaitytė-Urbaitis apsilankymas Lietuvoje. 1976 m.
_resize_1920x1080_3.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-47-l.-4.
Elenos Urbaitytės-Urbaitis pirmoji personalinė tapybos paroda Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje. Iš kairės R.Budrys, E.Urbaitytė-Urbaitis, V.K.Jonynas. 1988 m.
_resize_1920x1080_7.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-47-l.-31.
Elena Urbaitytė-Urbaitis pirmoje personalinėje tapybos parodoje Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje. 1988 m.
_resize_1920x1080_8.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-67-l.-2.
Elenos Urbaitytės-Urbaitis pirmoji personalinė tapybos paroda Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje. 1988 m.
_resize_1920x1080_9.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-48-l.-9.
V.Kančiauskas ir Elena Urbaitytė-Urbaitis prie skulptūros „Erdvės skrydis“. Kūrinį pagal autorės eskizą įgyvendino skulptorius Vladas Kančiauskas. Skulptūra stovėjo prie Spaudos rūmų Vilniuje, šiuo metu eksponuojama Europos skulptūrų parke). 1992 m.
_resize_1920x1080_10.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-48-l.-25.
Elena Urbaitytė-Urbaitis prie skulptūros „Erdvės skrydis“. 1992 m.
_resize_1920x1080_11.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-49-l.-30.
Skulptūros „Erdvės skrydis“ atidengimas prie Spaudos rūmų Vilniuje. 1992 m.
_resize_1920x1080_13.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-49-l.-24.
Elena Urbaitytė-Urbaitis prie skulptūros „Erdvės skrydis“. 1992 m.
_resize_1920x1080_24.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-57-l.-19.
Elena Urbaitytė-Urbaitis prie skulptūrų instaliacijos „Plienas dabar“ Lietuvos technikos bibliotekos kiemelyje Vilniuje. 1996 m.
_resize_1920x1080_15.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-50-l.
Elena Urbaitytė-Urbaitis ir G.Karosas Europos skulptūrų parke prie E.Urbaitytės-Urbaitis skulptūros „Atspindžiai“. Kūrinį pagal autorės eskizą įgyvendino skulptorius Vladas Kančiauskas. 1995 m.
_resize_1920x1080_d1_16.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-51-l.
„Atspindžiai“ Europos skulptūrų parkas, Vilnius. 1995 m.
_resize_1920x1080_26.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-58-l.-11.
Skulptūrų instaliacijos „Plienas dabar“ atidengimas Lietuvos technikos bibliotekos kiemelyje Vilniuje. 1996 m.
_resize_1920x1080_34.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-60-l.-1.
Elena Urbaitytė-Urbaitis ir Šiuolaikinio meno centro direktorius K.Kuizinas. 1997 m.
_resize_1920x1080_35.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-60-l.-65.
Elena Urbaitytė-Urbaitis parodoje „Iliuminuoti konstruktai“ Šiuolaikiniame meno centre Vilniuje. 1997 m.
_resize_1920x1080_36.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-60-l.-52.
Elena Urbaitytė-Urbaitis parodoje „Iliuminuoti konstruktai“ Šiuolaikiniame meno centre Vilniuje. 1997 m.
_resize_1920x1080_39.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-60-l.-59.
Elena Urbaitytė-Urbaitis parodoje „Iliuminuoti konstruktai“ Šiuolaikiniame meno centre Vilniuje. 1997 m.
_resize_1920x1080_42.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-61-l.-13.
Personalinės Elenos Urbaitytės-Urbaitis parodos „Darbai ant popieriaus“ Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Kauno paveikslų galerijoje atidarymas. Iš kairės stovi E.Urbaitytė-Urbaitis, Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktorius O.Daugelis, E.Lubytė. 2000 m.
_resize_1920x1080_45.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-62-l.-30.
Paroda „Darbai ant popieriaus“ Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Kauno paveikslų galerijoje. 2000 m.
_resize_1920x1080_48.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-64-l.-62.
Elena Urbaitytė-Urbaitis parodoje „Darbai ant popieriaus“ Lietuvos Aido galerijoje Vilniuje. 2000 m.
_resize_1920x1080_49.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-64-l.-19.
Elena Urbaitytė-Urbaitis parodoje „Darbai ant popieriaus“ Lietuvos Aido galerijoje Vilniuje. 2000 m.
_resize_1920x1080_51.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-64-l.-44.
Elena Urbaitytė-Urbaitis parodoje „Darbai ant popieriaus“ ir knygos „Darbai ant popieriaus“ pristatyme Lietuvos Aido galerijoje Vilniuje su A.Butrimu ir A.Šalteniu. 2000 m.
_resize_1920x1080_52.-llma.-f.-678-ap.-1-b.-65-l.-7.
Elena Urbaitytė-Urbaitis ir Lietuvos Aido galerijos direktorė B.Patašienė. 2000 m.

Savo kūrybinį bei archyvinį palikimą Elena Urbaitis testamentu padalijo Lietuvos literatūros ir meno archyvui, Lietuvos dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui ir Šiaulių Aušros muziejui. Jos darbai papuošė atviras erdves Vilniuje ir kitur: „Erdvės skrydis“ (1992 m.) prie Spaudos rūmų Vilniuje (perkelta į Europos parką), „Atspindžiai“ (1996 m.) Europos parke, penkios skulptūros iš serijos „Plienas dabar“ (1997 m.) Technikos universiteto bibliotekos kieme Vilniuje ir t.t. Maža dalis jos archyvų ir keli meno darbai liko ALKAI Putname ir Pasaulio lietuvių centre Lemonte (JAV).

E. Urbaitis mirė 2006 m. vasario 17 d. Niujorke. Palaidota Antakalnio kapinėse Vilniuje.