„Aras“ – paslapties gaubiamas elitinis padalinys

Antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ – specialiosios paskirties Lietuvos policijos pajėgos, kurių pagrindinės užduotys yra antiteroristinės bei įkaitų vadavimo operacijos, pavojingų ir ginkluotų nusikaltėlių sulaikymas ir sprogstamųjų įtaisų paieška bei nukenksminimas. Didžioji dalis rinktinės veiksmų, taktikos ir pareigūnų  yra įslaptinta.

Atranka į rinktinę „Aras“

Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovinių padalinių pareigūnais gali tapti tik nepriekaištingos reputacijos, neturintys teistumo ir sąsajų su nusikalstamu pasauliu Lietuvos piliečiai. Kandidatai turi būti idealios sveikatos būklės, gerai pasiruošę fiziškai ir psichologiškai. Jie turi gebėti prisiimti individualią atsakomybę, bet tuo pačiu ir sugebėti dirbti komandoje. Visi kandidatai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą arba  būti Vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnais. 

Kandidatas į „Aro“ pareigūnus atlieka prisitraukimus ant skersinio. Minimalus privalomas atlikti prisitraukimų skaičius yra 12. Tačiau reikia nepamiršti, kad juos gali tekti atlikti po bemiegės nakties, didelio fizinio krūvio ar stresinės situacijos. 

Nežinomybė ir stresas – vienas iš pagrindinių atrankos į „Arą“ elementų. Kandidatai nežino ir gali tik spėlioti, kas jų laukia, kada teks keltis, ką atlikti ir kokį išbandymą patirti. 

Kandidatams iš  anksto pranešama, ką reikia turėti su savimi atrankoje. Tai yra įrankiai, drabužiai, maisto produktai ir kiti, viešai neskelbiami, reikmenys. Geras ir kruopštus pasiruošimas – vienas iš sėkmės elementų. 

Sugebėjimas save suvaldyti baimės ir mirties akivaizdoje ir elgtis vadovaujantis šaltu protu – vienas iš svarbiausių reikalavimų norintiems tapti „Aro“ pareigūnais. Tad į atranką eiti patariama tiems, kurie sugeba mąstyti šaltu protu ir įveikti savo baimes. 

Niekada nepasiduok. Net kai padėtis atrodo beviltiška. Tai turėtų būti kiekvieno, svajojančio tapti „Aro“ kovotoju, vidinis šūkis. Tą teks įrodyti ir atrankoje. 

Atranka į „Arą“ nėra lengvas pasivaikščiojimas. Tačiau ji įveikiama, jeigu tam ruošiamasi ir yra motyvacija. 

 

 

 

Fizinis pasiruošimas

Pretenduojantys tapti koviniais „Aro“ pareigūnais privalo būti idealios sveikatos ir tinkamai fiziškai pasiruošę. Atrankos metu jiems teks didelis fizinis krūvis. Kandidatai šalia kitų fizinių normatyvų privalo gulėdami išspausti ne mažiau kaip 90 kg svorio štangą, padaryti bent 12 prisitraukimų ir 3 km nubėgti greičiau negu per 16 minučių. Tačiau minimalių reikalavimų atlikimas negarantuoja atrankos fizinių testų išlaikymo. Atrankos dalyviai lyginami tarpusavyje, o teisę tapti rinktinės nariu gauna tik stipriausieji.  

Norintys tapti realiu kandidatu į elitinio padalinio pareigūnus privalo 3 km nubėgti greičiau nei per 16 minučių. Tai tik viena iš bėgimo rungčių, kurioje vertinamas ne tik fizinis pasiruošimas, bet ir stebima, kaip kandidato organizmas atlaiko fizinius krūvius. 

90 kilogramų. Mažiausiai tokio svorio štangą gulėdami turi išstumti vyrai arba moterys, norintys tapti „Aro“ kovotojais. 

Atrankos metu kandidatus stebi psichologas, instruktorius ir medikas. Taip užtikrinamas dalyvių saugumas ir tiriama asmenybė. 

Kandidatas privalo turėti ne tik fizinę jėgą, bet ir reikiamą ištvermę. Jo tikslas įrodyti, kad net ir sunkiausiomis sąlygomis jis įvykdys užduotį. 

Atsilenkimai, prisitraukimai, štangos stūmimas ir bėgimas – tai tik dalis fizinės jėgos ir ištvermės įvertinimo pratimų. Taip pat reikia nepamiršti, kad ir šiuos kandidatams gali tekti daryti ne vieną ir ne du kartus. 

 

 

 

Baimių įveikimas

Atrenkant elitinių pajėgų narius stebima, kaip kandidatai sugeba įveikti pagrindines baimes. Pareigūnas privalo įveikti aukščio, vandens, uždarų patalpų, šunų, traumų, kraujo ir mirties baimes. Tokiomis situacijomis kandidatas privalo suvaldyti save, grėsmės akivaizdoje elgtis šaltakraujiškai. 

Kandidatams į „Aro“ pareigūnus reikia įrodyti, kad sugeba įveikti pagrindines žmogaus baimes. Viena jų – aukščio. Būsimas pareigūnas privalo elgtis šaltakraujiškai ir sugebėti save šaltakraujiškai valdyti net ir būdamas dešimtis metrų virš žemės. 

Įprastai žmonės bijo didelių ir juolab juos puolančių šunų. Atrankos dalyviai turi mokėti nugalėti ir šią baimę. 

Siauros ir uždaros erdvės kai kuriems žmonėms sukelia klaustrofobiją. „Aro“ pareigūnai sau to negali leisti. Todėl priimant naujoką patikrinama, ar šis nesupanikuos, jeigu jam teks atsidurti siaurame vamzdyje ar ankštame tunelyje. 

Mirties baimė yra viena sunkiausiai suvaldomų baimių žmogaus gyvenime. „Aro“ pareigūnai turi nebijoti mirties. Jei ji jiems gresia, jie privalo veikti šaltakraujiškai ir besąlygiškai pasitikėti savo komandos nariais. 

Žmonės, bijantys kraujo ir žaizdų, negali tarnauti šiame elitiniame padalinyje. Jeigu, pavyzdžiui, šturmo operacijos metu bus sužeistas komandos draugas – šalia esantis pareigūnas bus tas, kuris jį gelbės. Todėl mokėjimas ir galėjimas stabdyti kraujavimą, sutvarstyti šautines ir plėštines žaizdas yra privalomas visiems kandidatams. 

Vandens baimės nebuvimas nėra vien geras mokėjimas plaukti. Kandidatas turi nebijoti po vandeniu atlikti įvairias užduotis, plūduriuoti surištomis rankomis ir kojomis, būti panardintas ir, iškvėpęs visą orą, pats panerti į baseino dugną. 

Atrankos metu kai kurie baimės testai būna sujungiami į vieną. Pvz., šios užduoties metu kandidatams tenka brautis siaura vieta, o ant jų galvų pilamas didelis kiekis vandens. 

 

 

 

Komandinis darbas ir lyderio savybės

Instruktoriai atrankos metu nuolat stebi kandidatų gebėjimą dirbti komandoje ir jų sugebėjimą imtis lyderio vaidmens. „Aro“ pareigūnas privalo pasitikėti komandos nariais, dalintis atsakomybe ir palaikyti vienas kitą. Prireikus jis turi imtis lyderio vaidmens arba sugebėti veikti vienas. 

Pasitikėjimas kolegomis ir pagalba jiems – labai svarbi savybė dirbant antiteroristiniame padalinyje. Čia privalai visuomet būti pasiruošęs padėti kolegai ir žinoti, kad jis padės, kai tau prireiks. 

Instruktoriai atrankos metu stebi komandos narių bendravimą tarpusavyje. Noras pasirodyti geresniam išnyksta kandidatui išvargus fiziškai ir emociškai. Tad geriau nebandyti nuslėpti savo savybių, nes tik laiko klausimas, kada instruktoriai jas pastebės.

Būsimasis pareigūnas privalo nebijoti bet kurią akimirką imtis lyderio vaidmens ir atsakyti už savo veiksmus ir sprendimus. 

Neretai atrankos metu užduotys būna tokios, kurių kandidatas niekaip negali atlikti vienas ir privalo dirbti komandoje su konkurentu. 

Atrankos dalyvis nežino, kokios savybės yra reikalingos būsimam pareigūnui. Jis gali tik bandyti nuspėti. Po atrankos jis supranta, kad daugumą jo spėjimų buvo neteisingi. 

Darbas psichinio ir fizinio išsekimo sąlygomis
Atrankos metu sukuriamos įvairios situacijos, kurių metu siekiama kandidatus fiziškai ir psichologiškai išvarginti. Jų metu stebima, kaip jie priima reikalingus sprendimus. Taip siekiama patikrinti pretendentų savybes, reikalingas dirbti ypač sunkiomis sąlygomis. Net ir išsekęs kandidatas privalo sugebėti vertinti gaunamą informaciją, įsiminti įvairias detales ir atlikti užduotį neprarasdamas motyvacijos. 

Vienas iš pagrindinių atrankos elementų – nežinomybė. Kandidatai nėra informuojami, nei kas, nei kada bus. Jie tiesiog privalo vykdyti tą akimirką duodamus nurodymus ir parodyti visą turimą valią. 

Atrankos dalyviams būtina suprasti, kad svarbu siekti užsibrėžto tikslo arba vykdyti duotas komandas, nepaisant aplinkybių. Net jeigu jautiesi nemaloniai, pavargęs ar mirtinai bijai – privalai vykdyti įsakymą ir neapvilti komandos draugų. Tačiau tai visuomet turi daryti mąstydamas šaltu protu. 

Atrankos į „Arą“ metu yra parengtos užduotys, kurios kiek įmanoma labiau atitinka realias sąlygas. Tam naudojamas vaizdas, garsas, lytėjimas ir net kvapas. 

Itin svarbios atrankos dalyvio savybės yra mokėjimas laukti ir kantrybė. Karštakošiai ir nenustygstantys vietoje žmonės tokioje tarnyboje greičiausiai sau vietos neatrastų. 

Kandidatus nuolat stebi instruktoriai ir psichologas. Jau atrankos metu jie susidaro tam tikrą asmenybės portretą ir sprendžia, ar dalyvis tiks tarnauti aukščiausio lygio pasirengimo padalinyje. 

Neretai atliekamos užduotys dalyviams atrodo beprasmės ir nereikalingos, o jose naudojamos priemonės su realybe susijusios tik simboliškai. Tačiau tai daroma turint konkretų tikslą – nuvarginti kandidatą. Fiziškai stipriai pavargęs žmogus atpalaiduoja savo emocinius stabdžius, todėl tampa daug lengviau nustatyti tam tikras jo charakterio savybes. 

Asmenybės nustatymas

Visos atrankos metu kandidatai tikrinami įvairiais intelektiniais bei psichologiniais testais. Jų metu nustatoma asmenybė, pagrindiniai jos bruožai, suderinamumas su kitais komandos nariais. Užduočių metu tikrinamos mąstymo ypatybės, dėmesys, reakcijos laikas, atmintis ir kitos psichofizinės savybės. 

Loginės užduotys – dar viena svarbi atrankos į specialiuosius padalinius dalis. Neretai jos paruošiamos taip, kad išspręsti jas būtų galima tik mąstant nestandartiškai ir parodant savo kūrybiškumą. 

Gera atmintis – būtina „Aro“ pareigūno savybė. Ji privalo veikti net ir pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis. Norint tai patikrinti yra rengiamos įvairios atminties užduotys streso sąlygomis. 

Atrankos metu daug dėmesio skiriama įvairiems psichologiniams testams. Kartais iš pirmo žvilgsnio jie atrodo kaip bereikšmiai ir betiksliai, tačiau jų rezultatai specialistams pasako daug detalių apie kandidato charakterio savybes.