Spalvingas Viekšnių fotografo J.Kinčino gyvenimas – taisė laikrodžius, nuomavo dviračius, vaidino Tadą Blindą

Multimedija parengta 15min bendradarbiaujant su Fotografijos muziejumi – Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu – įgyvendinant publikacijų ciklą „Fotografų Lietuva: pasakojimai vaizdais“.  

Nedidelis šiaurės Lietuvoje, Mažeikių krašte, esantis Viekšnių miestelis Lietuvos kultūrai išugdė būrį žymių asmenybių: brolius Mykolą, Vaclovą ir Viktorą Biržiškas, aviacijos pradininką Aleksandrą Griškevičių, istorikę Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, rašytoją Juozą Erlicką, maestro Juozą Miltinį, fotografą, keliautoją Paulių Normantą.

Mažiau žinomas, tačiau tarpukariu buvęs tikra vietos įžymybė, pirmasis miestelio fotografas Jonas Kinčinas Viekšniuose gimė 1900 m. vasario 9 d. Fotografijose jis įamžino savojo laikmečio miestelėnų portretus, svarbiausias jų gyvenimo akimirkas bei šio nedidelio, tačiau istorija turtingo miestelio įvykius.  

Merginos prie stalo. 1929 m.
Merginos prie stalo. 1929 m.
Poilsis gamtoje. 1929 m.
Poilsis gamtoje. 1929 m.
Puodžiai ruošiasi turgun. 1928 m.
Puodžiai ruošiasi turgun. 1928 m.

Mūsų dienas pasiekė, kaip spėjama, daugiau kaip pusė – apie 5000 – J.Kinčino stiklinių negatyvų, datuojamų 1927–1940 m. laikotarpiu. Kiti negatyvai pražuvo, sudužo, dalį apgadino netinkamos saugojimo sąlygos bei laikas. Tačiau tai, kas išliko, liudija ne tik fotografo profesionalumo, tačiau ir neabejotiną talentą bei sumanumą.

Baigęs tik pradžios mokyklą, apie 1920-uosius J.Kinčinas savarankiškai ėmė mokytis fotografijos amato skaitydamas knygas užsienio kalbomis, taip pat ir tuo metu Lietuvoje jau bepasirodančius pirmuosius lietuviškus fotografijos pradžiamokslius.  

Studijinis grupinis vaikinų portretas. 1933 m.
Studijinis grupinis vaikinų portretas. 1933 m.
Grupinis portretas. 1929 m.
Grupinis portretas. 1929 m.
Mažas vaikas su šuniuku. 1929 m.
Mažas vaikas su šuniuku. 1929 m.
Berniukas prie kalėdinės eglutės. 1936 m.
Berniukas prie kalėdinės eglutės. 1936 m.

Beje, fotografas mokėjo ne tik vokiečių ir rusų kalbas, tačiau susikalbėdavo ir jidiš, mat miestelyje gyveno gausi žydų bendruomenė, kurios narius J.Kinčinas taip pat įamžino savo darbuose.

Dienos šviesos paviljoną, kuriame daugiausia ir darbavosi, fotografas buvo įsirengęs nuomojamo namo kiemo pašiūrėje dabartinėje Dariaus ir Girėno gatvėje (anuomet – Stoties g. 22). Tiesa, nei namas, nei paviljonas iki mūsų dienų neišliko.   

Močiutė su seneliu. 1929 m.
Močiutė su seneliu. 1929 m.
Prie sergančio žydo patalo. 1938 m.
Prie sergančio žydo patalo. 1938 m.
Trijų moterų grupinis portretas. 1929 m.
Trijų moterų grupinis portretas. 1929 m.

Prie vartelių kabėjo iškaba: „Fotografija J.Kinčino“, o šalia kairėje – „Sutaiso laikrodžius J.Kinčinas“. Tiesa, vėliau paliko tik fotografuotis kvietusią iškaba, nors laikrodininko bei juvelyro darbo neapleido ilgus metus. Užtat viekšniškiams pagaliau nebereikėjo vykti nusifotografuoti į Mažeikius, Šiaulius ar Telšius, tad jo ateljė greitai išpopuliarėjo Viekšniuose ir miestelio apylinkėse.

Fotografavimui J.Kinčinas naudojo firmos „Zeiss Ikon“ kameras, o „Agfa“ ir „Kodak“ fotomedžiagų vykdavo pirkti net į Vokietiją. Matyt, būtent tai ir nulėmė jo negatyvų bei nuotraukų kokybę.  

Vyro vilkinčio karišką uniformą portretas. 1928 m.
Vyro vilkinčio karišką uniformą portretas. 1928 m.
Moters su gitara portretas. 1928 m.
Moters su gitara portretas. 1928 m.
Mergaičių grupinis portretas. 1929 m.
Mergaičių grupinis portretas. 1929 m.
Grupinis kūdikio ir mergaitės portretas. 1928 m.
Grupinis kūdikio ir mergaitės portretas. 1928 m.

Darbo ateljė buvo daug ir neretai šiame versle J.Kinčinui padėdavo ir kiti šeimos nariai: dukra nešiodavo fotografijoms gaminti reikalingą vandenį, o nuotraukas dažniausiai spausdindavo žmona Elena specialiai tam darbui pritaikytoje kamaroje.

Iki 1931 m. savo studijoje fotografas naudojo dvi dekoracijas, tikėtina, pirktas specialioje fotoparduotuvėje. Vienoje jų buvo nupieštas kalvų apsuptyje tolumoje skendintis miestas, kitoje – miglotas peizažas su medžiais. Vėliau jis naudojo dar vieną dekoraciją, kurioje buvo mėgėjiškai nupieštas prabangaus kambario su portjeromis interjeras.  

Sportininkų studijinis portretas. 1930 m.
Sportininkų studijinis portretas. 1930 m.
Grupinis merginų portretas. 1933 m.
Grupinis merginų portretas. 1933 m.
Mergaičių grupinis portretas. 1929 m.
Mergaičių grupinis portretas. 1929 m.

Jo ateljė, pagal tų laikų papročius bei madas, buvo gan įprastas rekvizitas: pintas staliukas ir krėslai, stalai, gėlės, knygos, fotografijų albumas. Beje, norintys galėjo nusifotografuoti net ir su dviračiu – J.Kinčinas užsiėmė net jų nuoma. Klientų patogumui ateljė buvo specialus fotografijų albumas, iš kurio jie galėjo pasirinkti norimas pozas ir daiktus, su kuriais būtų fotografuojami.

Vis dėlto, J.Kinčinas neužsidarė vien tik savo studijoje: daug jo portretų padaryta viekšniškių namuose, kiemuose ar sodeliuose. Neliko neužfiksuotos ir miestelio šventės bei svarbesni įvykiai, tokie kaip Vytauto Didžiojo paminklo statyba, Viekšnių bažnyčios gaisras ar Tilto per Ventą rentimas, sporto varžybos ir skautų susibūrimai.  

Dvejų merginų portretas prie medžio. 1933 m.
Dvejų merginų portretas prie medžio. 1933 m.
Elgeta. XX a. 4 deš.
Elgeta. XX a. 4 deš.
Vaikino portretas. 1929 m.
Vaikino portretas. 1929 m.
Vaikino ir moters portretas. 1929 m.
Vaikino ir moters portretas. 1929 m.

Ilgą laiką būdamas vieninteliu fotografu Viekšniuose, J.Kinčinas imdavosi įvairiausio darbo: fotografuodavo dokumentams, darydavo reprodukcijas, iš keleto fotografijų montuodavo grupinius portretus, vinjetes. Pasitaikydavo ir netradicinių atvejų: tekdavo talkinti policijai fotografuojant nelaimingo atsitikimo auką ar tvarkos sergėtojams įkliuvusį sukčių.

Vis dėlto, didžiausią jo fotografinio palikimo dalį sudaro miestelio ir apylinkių gyventojų pavieniai ir grupiniai portretai, krikštynų, pirmosios Komunijos, vestuvių, mokyklos baigimo ar laidotuvių nuotraukos. Iš jo nuotraukų žvelgia įvairaus amžiaus, skirtingų tautybių, tikėjimų ir visuomeninės padėties vyrai, moterys, vaikai ir ištisos šeimos.

Vakarėlis. 1930 m.
Vakarėlis. 1930 m.
Grupinis portretas prie namo. 1929 m.
Grupinis portretas prie namo. 1929 m.
„MAKABI“ futbolininkai. 1939 m.
„MAKABI“ futbolininkai. 1939 m.

Pasak fotografijos istoriko Stanislovo Žvirgždo, J.Kinčinas fotografavo išmoningai, stengėsi parinkti įdomias, išraiškingas, nors mūsų dienų požiūriu ir banalias pozas, bandė eksperimentuoti, daug dėmesio skirdamas kompozicijai, apšvietimui ir net, regis, paprasčiausioms situacijoms surasdavo savitą meninį sprendimą.  

Mergaitės su šuniuku portretas. XX a. 4 deš.
Mergaitės su šuniuku portretas. XX a. 4 deš.
Berniukų studijinis portretas. 1930 m.
Berniukų studijinis portretas. 1930 m.
Viekšnių žydų kapinėse. 1939 m.
Viekšnių žydų kapinėse. 1939 m.
Dviratininkai. 1927 m
Dviratininkai. 1927 m.

„Fotografuodamas portretus jis naudojo minkštą apšvietimą ir minkštai piešiančią optiką. Žmonės jo portretuose orūs, dvasingi, tarsi pakylėti nuo kasdienybės. Retsykiais, norėdamas sukurti efektingus portretus, J.Kinčinas pasitelkdavo vadinamąjį „rembrantišką“ apšvietimą: pro langą krentančią saulės šviesą, kuri iš ateljė prieblandos išgriebdavo tik žmonių veidus ir juos supančius daiktus“, – rašė S.Žvirgždas.

Mergaičių grupės studijinis portretas. 1932 m.
Mergaičių grupės studijinis portretas. 1932 m.
Viekšnių muzikantų grupė. 1934 m.
Viekšnių muzikantų grupė. 1934 m.
Vaiko laidotuvės. 1933 m.
Vaiko laidotuvės. 1933 m.

J.Kinčinas buvo labai įvairiapusis, plačių interesų ir smalsus žmogus. Miestelyje buvo žinomas ne tik kaip fotografas ir laikrodininkas, juvelyras ir dviračių nuomos punkto savininkas, tačiau ir kaip dramos mėgėjų būrelio narys, suvaidinęs net Tadą Blindą.

1933 m. su dviem savo fotografijomis „Keramika“ jis dalyvavo „Putpelės“ draugijos surengtoje visos Lietuvos fotomėgėjų parodoje Šiauliuose.  

Moters su tautiniu kostiumu studijinis portretas. 1936 m.
Moters su tautiniu kostiumu studijinis portretas. 1936 m.
Puodžius. 1937 m.
Puodžius. 1937 m.
Senelio ir mažo vaiko studijinis portretas. 1935 m.
Senelio ir mažo vaiko studijinis portretas. 1935 m.
Mergaitės ir moters portretas. 1929 m.
Mergaitės ir moters portretas. 1929 m.

Antrasis pasaulinis karas tapo lūžiu J.Kinčino gyvenime. Šeima buvo iškraustyta iš namo, kuriame gyveno ir dirbo, o 1940 m. už gatvėje nufotografuotus kariškius jis buvo areštuotas. Tiesa, tąkart už fotografą laidavus jo studijoje mėgusiems lankytis kareiviams, jis buvo paleistas. Vis dėlto, sovietų valdžia nepasitikėjo aktyviu, viskuo besidominčiu, su užsienio firmomis bendraujančiu ir viską miestelyje fotografuojančiu asmeniu. Galbūt tai ir buvo viena priežasčių, kodėl netrukus po karo J.Kinčinas šį amatą beveik visiškai ir apleido.  

Vyrų grupės portretas lauke žiema. 1934 m.
Vyrų grupės portretas lauke žiema. 1934 m.
Skalbėjos. 1937 m.
Skalbėjos. 1937 m.
Vaiko laidotuvės. 1932 m.
Vaiko laidotuvės. 1932 m.

Vieni paskutinių jo darbų buvo susiję su sovietinių pasų keitimu. Naujiems dokumentams reikėjo žmonių portretų, tad J.Kinčinas, kaip ir daugelis kitų fotografų, taupydamas deficitines medžiagas, fotografavo juos susodinęs grupėmis, o vėliau, spausdindamas nuotraukas, iškadruodavo po vieną. Tuomet šio darbo buvo tiek daug, kad fotografui net teko samdytis pagalbininkus. 

Vyro su cigarete portretas. 1930 m.
Vyro su cigarete portretas. 1930 m.
Studijinis berniuko portretas. 1933 m.
Studijinis berniuko portretas. 1933 m.
Moters portretas. 1930 m.
Moters portretas. 1930 m.
Močiutės portretas. 1932 m.
Močiutės portretas. 1932 m.

Vis dėlto, po karo vis sunkiau jam sekėsi gauti medžiagų fotografuoti, o ir sveikata silpnėjo. Susilaužęs koją, J.Kinčinas visai liovėsi fotografavęs ir užsiėmė tik laikrodžių taisymu. Mirė 1966 m. vasario 28 d., tik ką paminėjęs savo 66-ąjį gimtadienį.  

Jaunos merginos šermenys. 1929 m.
Jaunos merginos šermenys. 1929 m.
Moters studijinis portretas. XX a. 4 deš.
Moters studijinis portretas. XX a. 4 deš.
Moters ir vaiko portretas. 1929 m.
Moters ir vaiko portretas. 1929 m.
Vaikino studijinis portretas. 1934 m.
Vaikino studijinis portretas. 1934 m.
Vaikų grupės fotografija. 1930 m.
Vaikų grupės fotografija. 1930 m.
Vienuolio studijinis portretas. 1940 m.
Vienuolio studijinis portretas. 1940 m.
Močiutės studijinis portretas. 1939 m.
Močiutės studijinis portretas. 1939 m.
Grupės studijinis portretas. 1931 m.
Grupės studijinis portretas. 1931 m.
Mergaičių grupinis portretas.1929 m.
Studijinis vyro portretas. 1933 m.
Vyras prie karsto. 1929 m.
Vyras prie karsto. 1929 m.
Studijinis šeimos portretas. 1933 m.
Studijinis šeimos portretas. 1933 m.
Mergaitė pievoje. 1930 m.
Mergaitė pievoje. 1930 m.
Grupinis studijinis portretas. XX a. 4 deš.
Grupinis studijinis portretas. XX a. 4 deš.
Studijinis vyro portretas. 1933 m.
Studijinis vyro portretas. 1933 m.
Dviejų vaikinų portretas. Vaikinas kairėje apsirengęs Lietuvos kario uniformą, dešinėje – Lietuvos jūrų skautų uniforma. 1929 m.
Dviejų vaikinų portretas. Vaikinas kairėje apsirengęs Lietuvos kario uniformą, dešinėje – Lietuvos jūrų skautų uniforma. 1929 m.
Grupinis portretas sodybos kieme. 1939 m.
Laidotuvių procesija. 1937 m.
Grupinis penkių vyrų portretas. 1929 m.
Grupinis penkių vyrų portretas. 1929 m.
Trys kartos. Šeimos nuotrauka. 1929 m.
Trys kartos. Šeimos nuotrauka. 1929 m.
Šeimos studijinis portretas. 1935 m.
Šeimos studijinis portretas. 1935 m.
Studijinis mergaitės portretas. 1933 m.
Studijinis mergaitės portretas. 1933 m.
Grupinis merginų portretas. 1929 m.
Grupinis merginų portretas. 1929 m.
Grupinis moterų portretas. 1929 m.
Grupinis moterų portretas. 1929 m.
Grupinis portretas prie Mergelės Marijos altoriaus. 1932 m.
Grupinis portretas prie Mergelės Marijos altoriaus. 1932 m.

Nuotraukos Jonas Kinčinas iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondų  

  Tekstą parengė Gediminas Kajėnas pagal Stanislovo Žvirgždo ir „Aušros“ muziejaus medžiagą  

  Įgyvendinimas Lina Zaveckytė