Antanas Muraška
Nutrinti
Loterijos bilietas

Įsteigė įmonių tinklą, į kurį jau 15 metų teka „Olifėjos“ pinigai.

Šis tinklas nuo 2004 m. uždirbo 33 mln. € gryno pelno. Didelė jo dalis atkeliavo iš „Olifėjos“.

Šiuo pelnu su sportininkais dalintis nereikia.

Iš „Olifėjos“ pinigų jis statėsi ir savo namą – tam gavo 362 tūkst. € beprocentę paskolą.

2017 m. visas jo turtas įvertintas 23 mln. €*

*Žurnalo „Top“ duomenys
Nutrinti