Lietuvių autoriaus knyga

Herkus Kunčius „Geležinė Stalino pirštinė“

Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

„Geležinė Stalino pirštinė“

Šio ironiško romano ašis – Nikolajaus Ježovo (1895–1940) gyvenimas bei karjera, prasidėjusi Lietuvoje ir dramatiškai pasibaigusi Lubiankos kalėjime Maskvoje. Istorinių perturbacijų fone veikia ne tik proletariato vadai Leninas, Stalinas, Kalininas, Molotovas, Jagoda, Dzeržinskis ir kiti, bet ir prie komunizmo statybų prisidėję lietuviai Uborevičius, Putna, Vareikis bei III-iojo Internacionalo veikėjai Aleksa-Angarietis ir Mickevičius-Kapsukas.

Herkaus Kunčiaus „Geležinė Stalino pirštinė“ – pasakojimas apie vieną gyvenimą, ir apie tai, kaip jis vienaip ar kitaip veikė gausybę kitų egzistencijų. Nikolajus Ježovas kunčiškai – su stebėtinu tikslumu, įtaiga, ironija, makabrišku karnavalu ir po jais slypinčia „pajaco išmintimi“.

Lina Buividavičiūtė