Užsienio autoriaus knyga

David E.Fishman „Knygų gelbėtojai Vilniaus gete“

Vertėjas: Olga Lempert

Leidykla: „Baltos lankos“

„Knygų gelbėtojai Vilniaus gete“

Populiariu stiliumi parašyta istorinė studija pasakoja apie Vilniaus gete veikusią „Popieriaus brigadą“ – grupelę žmonių, kurie, nacių priversti atrinkinėti į Vokietiją grobiamus žydų kultūros dokumentus (knygas, paveikslus, religinius reikmenis), stengėsi bent dalelę jų paslėpti ir išsaugoti. Dalis išgelbėtų lobių pergyveno ir Vilniaus getą, ir po jo atėjusį sovietmetį.

Tai istorija apie ypatingą knygnešystę, apie tai, kaip būrelis geto kalinių Vilniuje slapta, rizikuodami gyvybėmis, gelbėdavo knygas ir kitas meno vertybes. Ši „Popieriaus brigados“ veikla dabar atrodo beveik neįtikėtina – kaip šie žmonės aukojosi tam, kad gelbėtų kultūrą net tokiomis sąlygomis, suvokdami, jog knygos ir dokumentai – visa jų bendruomenės esmė. Tai knyga, ne tik leidžianti dar geriau susipažinti su karo ir pokario, Vilniaus žydų istorija, bet ir pabrėžianti kultūros, knygų reikšmę ir tai, kam gali ryžtis žmonės, suvokiantys, jog tai perteikia jų buvimo pasaulyje esmę.

Audrius Ožalas