Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugpjūčio 23d. 08:54

Baltijos kelio atmintis – šiauliečio namuose

Hen­ri­kas Ivaš­kus
Vy­tau­to Mikos/Šiauliai plius nuo­tr. / Hen­ri­kas Ivaš­kus

Bu­vęs la­kū­nas, lais­vės gy­nė­jas šiau­lie­tis Hen­ri­kas Ivaš­kus sa­vo na­muo­se yra iš­sau­go­jęs gy­vą Bal­ti­jos ke­lio pri­si­mi­ni­mą – juo­du kas­pi­nu per­riš­tą žva­kę. Da­bar ji kaip nie­kad vy­rui at­ro­do reikš­min­ga.

Pum­pė­nuo­se iš­tar­ti žo­džiai ta­po pra­na­šin­gi

1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną, 19 val., kai 2–2,5 mi­li­jo­no žmo­nių, iš ku­rių maž­daug mi­li­jo­nas bu­vo Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, su­sto­jo į gy­vą (apie 600 km) il­gio gran­di­nę, nu­si­drie­ku­sią nuo Vil­niaus iki Ta­li­no, H.Ivaš­kus bu­vo vie­nas iš jų. Tuo­met, kai trys Bal­ti­jos vals­ty­bės bu­vo sim­bo­liš­kai at­skir­tos nuo SSRS, dau­gu­ma ak­ci­jos da­ly­vių, iš­reikš­da­mi po­žiū­rį, kad Molotovo-Ribentropo pa­ktas – tra­giš­kas įvy­kis, prie dra­bu­žių bu­vo pri­si­se­gę juo­dus kas­pi­nus ir lai­kė už­deg­tas žva­kes.

H.Ivaš­kus is­to­ri­ne ta­pu­sia die­ną sa­vo žva­kė­je iš­rai­žė da­tą, vie­tą ir gy­vos ei­lės truk­mę. „Mes vi­si kaip vie­nas sto­vė­jo­me su­si­ki­bę 20 mi­nu­čių“, – pa­me­na vy­ras. Jis la­bai ge­rai pa­me­na sa­vo en­tu­ziaz­mą ir jau­du­lį. Vyks­tant į Bal­ti­jos ke­lią, jam į gal­vą smel­kė­si vie­nin­te­lė min­tis – su sky­du ar­ba ant sky­do. Tą­dien žmo­nėms dar ne­bu­vo aiš­ku, kuo baig­sis tri­jų ša­lių iš­reikš­tas so­li­da­ru­mas ir pa­ro­dy­tas no­ras bū­ti lais­viems.

H.Ivaš­kus is­to­ri­ne ta­pu­sia die­ną sa­vo žva­kė­je iš­rai­žė da­tą, vie­tą ir gy­vos ei­lės truk­mę. „Mes vi­si kaip vie­nas sto­vė­jo­me su­si­ki­bę 20 mi­nu­čių“, – pa­me­na vy­ras.

„Tuo­met Pum­pė­nuo­se iš­tar­ti ma­no žo­džiai, kad rau­do­nie­ji bė­ga iš Lie­tu­vos, o mes gau­si­me lais­vę, ta­po pra­na­šin­gi“, – pri­si­me­na vy­ras.

Da­bar jis ne­pa­me­na, nei kas, nei kaip or­ga­ni­za­vo jo iš­vy­ki­mą į Pum­pė­nus. Tai bu­vo ne tik val­džios, bet ir dau­ge­lio įmo­nių rū­pes­tis.

„Bu­vo gauti au­to­bu­sai. Ta­da nie­kas už tai neė­mė pi­ni­gų“, – tei­gia H.Ivaš­kus. Tuo me­tu jis dir­bo Ši­lu­mos tink­luo­se (da­bar – UAB „Šiau­lių ener­gi­ja“). Vie­nu me­tu ta­me pa­čia­me ka­bi­ne­te jam te­ko sė­dė­ti ir su bu­vu­siu Šiau­lių mies­to me­ru Ge­na­di­ju­mi Mik­šiu, ku­ris taip pat dir­bo tuometiniuose Šiaulių ši­lu­mos tink­luo­se.

Šiau­lie­tis ne­si­ste­bi, ko­dėl Bal­ti­jos ke­lio te­ma šio­mis die­no­mis taip gar­siai ap­ta­ri­nė­ja­ma, bet apie tai tu­ri sa­vo nuo­mo­nę.

„Da­bar Bal­ti­jos ke­lias tam­pa ir ga­li­my­be pa­si­kel­ti sau rei­tin­gus“, – ma­no H.Ivaš­kus.

Kai bu­vo tei­kia­mi sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liai, H.Ivaš­kus jo at­si­sa­kė. Vy­ras ne­si­nau­do­jo net jo­kio­mis leng­va­to­mis, ku­rios siū­ly­tos vi­siems žmonėms, gynusiems Tėvynę.

Tė­vy­nė – mo­ra­li­nė ver­ty­bė

Šiau­lie­tis į Bal­ti­jos ke­lią vy­ko tik iš mei­lės Tė­vy­nei. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties 1991-ųjų sau­sio 13-ąją jis vy­ko gin­ti Sei­mo.

Šiau­lie­tis ten va­žia­vo ne dėl pri­vi­le­gi­jų ir me­da­lio. Kai bu­vo tei­kia­mi sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liai, H.Ivaš­kus jo at­si­sa­kė. Vy­ras ne­si­nau­do­jo net jo­kio­mis leng­va­to­mis, ku­rios siū­ly­tos vi­siems žmonėms, gynusiems Tėvynę.

Šiuo me­tu ašt­raus pro­to vy­rui 1991-ųjų įvy­kius pri­me­na tik gal­vo­je li­kęs ran­das, pri­si­mi­ni­mai apie žmo­nių drą­są, jų pra­lie­tas krau­jas ir vi­sam gy­ve­ni­mui 80 pro­c. nuo­lai­dą ke­lio­nėms mies­ti­niais ir tarp­mies­ti­niais au­to­bu­sais tei­kian­tis Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­žy­mė­ji­mas, ku­riuo, kaip tei­gė pa­ts H.Ivaš­kus, jis be­veik ne­si­nau­do­ja. Ir da­bar vy­ras ko­vo­tų už Lie­tu­vą, bet tik ne už da­bar­ti­nę val­džią.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Rusijoje sukčiavimu kaltinamas buvęs „Snoro“ savininkas V.Antonovas pripažino kaltę

Sportas

„Žalgirio“ kapitonas aiškiai išdėstė tikslą mače su „Sevilla“

Vardai

15min studijoje – Marijos Grabštaitės premjera „Skanei“ apie Naglį Bierancą ir greitą maistą

Aktualu

Stojimų rezultatai: vėl ruošime bedarbius?

Verslas

Artėja palūkanų augimo metas: ar dėl to gali pigti būstas?

Aktualu

JAV išplėtus sankcijas Rusijai, Maskva rengia atsakomąsias priemones

Vardai

Veronikos Montvydienės vasaros atradimai: kaip ji derina šeimos poilsį su aktyviu laisvalaikiu

Aktualu

Dėl galimo salmoneliozės užkrato „Forto dvare“ Panevėžyje sunegalavo penki žmonės

Gyvenimas

Šakutę rankinėje besinešiojanti L.Plioplytė: nesuprantu, kam žmogui reikalingas šiaudelis

Aktualu

Vytautas Plečkaitis: Konjunktūrinis požiūris į buvusius Lietuvos komunistus

Interviu Sportas

Marius Stankevičius – apie metus Sevilijoje ir nedrąsius „Žalgirio“ šnipus

Aktualu

Metalinių garažų masyvai: miesto šiukšlės ar alternatyva perpildytiems kiemams

24sek

Kodėl apie naujausią „Ryto“ pirkinį internete nerasite daug informacijos

Spalvingos gamtos gėrybės

Vardai

Popkaralienei Madonnai – 60 metų: scenos revoliucionierė, maištininkė ir pasaulio rekordininkė

Gyvenimas

Specialistai pataria: norite sveikai ir taupiai maitintis? Planuokite savo biudžetą

Vardai

Ieva Zasimauskaitė – apie planuojamą antrą vestuvių šventę ir nelengvas santuokos pamokas

Verslas

Ankstyvi traukiniai tarp Klaipėdos ir Vilniaus – jau rugsėjį

Aktualu

Klaipėdos rajone nužudytas vyras, įtariamajai nustatytas 4,54 promilės girtumas

Gyvenimas

6 aprangos idėjos rudeniui, kurios puikiai tiks ir vėsesnėms rugpjūčio dienoms

Naujienos

Aktualu

Rusijoje sukčiavimu kaltinamas buvęs „Snoro“ savininkas V.Antonovas pripažino kaltę

Sportas

„Žalgirio“ kapitonas aiškiai išdėstė tikslą mače su „Sevilla“

Vardai

15min studijoje – Marijos Grabštaitės premjera „Skanei“ apie Naglį Bierancą ir greitą maistą

Aktualu

Stojimų rezultatai: vėl ruošime bedarbius?

Verslas

Artėja palūkanų augimo metas: ar dėl to gali pigti būstas?

Aktualu

JAV išplėtus sankcijas Rusijai, Maskva rengia atsakomąsias priemones

Vardai

Veronikos Montvydienės vasaros atradimai: kaip ji derina šeimos poilsį su aktyviu laisvalaikiu

Aktualu

Dėl galimo salmoneliozės užkrato „Forto dvare“ Panevėžyje sunegalavo penki žmonės

Gyvenimas

Šakutę rankinėje besinešiojanti L.Plioplytė: nesuprantu, kam žmogui reikalingas šiaudelis

Aktualu

Vytautas Plečkaitis: Konjunktūrinis požiūris į buvusius Lietuvos komunistus

Interviu Sportas

Marius Stankevičius – apie metus Sevilijoje ir nedrąsius „Žalgirio“ šnipus

Aktualu

Metalinių garažų masyvai: miesto šiukšlės ar alternatyva perpildytiems kiemams

24sek

Kodėl apie naujausią „Ryto“ pirkinį internete nerasite daug informacijos

Spalvingos gamtos gėrybės

Vardai

Popkaralienei Madonnai – 60 metų: scenos revoliucionierė, maištininkė ir pasaulio rekordininkė

Gyvenimas

Specialistai pataria: norite sveikai ir taupiai maitintis? Planuokite savo biudžetą

Vardai

Ieva Zasimauskaitė – apie planuojamą antrą vestuvių šventę ir nelengvas santuokos pamokas

Verslas

Ankstyvi traukiniai tarp Klaipėdos ir Vilniaus – jau rugsėjį

Aktualu

Klaipėdos rajone nužudytas vyras, įtariamajai nustatytas 4,54 promilės girtumas

Gyvenimas

6 aprangos idėjos rudeniui, kurios puikiai tiks ir vėsesnėms rugpjūčio dienoms

Vardai

Atgal į mokyklą

Parašykite atsiliepimą apie 15min