Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota 2022 01 14, 19:08

Išskirtinis ginčas teisme: savavališkai išklotos trinkelės po dvejų metų tampa legaliomis?

Kauno teismas nagrinėjo daug klausimų iškėlusią bylą. Manoma, kad viena įmonė, vykdydama statybos darbus Kaune, 2014 metais valstybinėje žemėje ant vejos išklojo trinkeles. Savivaldybė tai pastebėjo tik 2021 metų rudenį ir nubaudė įmonės atsakingą asmenį įspėjimu. Šis padavė skundą teismui, teigdamas, kad tuomet net nedirbo, o ir bausti už tokius pažeidimus nebegalima praėjus dvejiems metams.
Vilniaus Širvintų gatvė
Trinkelės/ Asociatyvi nuotr. / Juliaus Kalinsko / 15min nuotr.

Remiantis bylos medžiaga, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės D.G. 2021 metų lapkričio 10 dienos nutarimu dėl administracinio nusižengimo Rimui A. paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas, už tai, kad jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės atsakingu asmeniu, 2014 metais atlikdamas statybos darbus Kauno A.Mickevičiaus gatvėje, valstybinėje žemėje ant vejos išklojo trinkeles.

Šiais savo veiksmais Rimas A. neva pažeidė 2014 metų lapkričio 6 dienos Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų „Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ (nauja redakcija priimta 2020 metų kovo 25 dieną) 25.5 punktą ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 366 straipsnio 1 dalyje.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Trinkelės
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Trinkelės

Teigia, kad suėjo dvejų metų senatis

Administracinėn atsakomybėn patraukto Rimo A. advokatas padavė skundą teismui, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės D.G. nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

Skunde pareiškėjas nurodė, kad yra pasibaigęs administracinių nuobaudų skyrimo terminas, be to, Rimas A. nepadarė jokio nutarime nurodyto pažeidimo.

Neva ANK 39 straipsnyje numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o trunkamojo administracinio nusižengimo atveju – per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

Skunde pareiškėjas nurodė, kad yra pasibaigęs administracinių nuobaudų skyrimo terminas.

Kaip tikino advokatas, Rimas A. nubaustas už veiką, atliktą veikimu, o štai trunkamasis nusižengimas padaromas tik neveikimu. Juk trinkelės išklojamos kartą, niekas jų kiekvieną dieną neklojo.

„Jei „Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse“ būtų nustatyta pareiga pašalinti trinkeles, tuomet tai tikrai būtų trunkamasis nusižengimas, šiuo atveju to nurodyta nebuvo“, – patikino advokatas.

Todėl, jo įsitikinimu, administracinių nusižengimų teisena turi būti nutraukta, nes skundžiamas nutarimas surašytas 2021 metais už veiksmus, atliktus dar 2014 metais.

Advokatas tikino teismą, kad skundžiamame savivaldybės darbuotojos nutarime nurodyta, jog buvo pažeisti tam tikri teisės aktai, kurie net negaliojo atitinkamos veikos padarymo metu.

Be to, nebuvo nurodyta jokio pagrindimo, kodėl skundžiamas nutarimas surašytas būtent Rimui A. 2014 metais jis net nebuvo bendrovės vadovas, trinkelių neklojo.

Advokato žiniomis, trinkelės šalia pastaro buvo išklotos iki 2014 metų lapkričio 1 dienos. Rimas A. įmonės vadovu tapo 2016 metų gegužę.

Pažeidinėjo, kol „neprigavo“

Atsiliepime į skundą Kauno miesto savivaldybė prašė jo netenkinti ir palikti galioti priimtą Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės D.G. 2021 metų lapkričio 10 dienos nutarimą.

Savivaldybė nurodė, kad 2021 metų spalio 20 dieną atliekant patikrinimą (2021 metų spalio 19 dieną buvo gautas skundas dėl valstybinėje žemėje įrengtos transporto priemonių statymo aikštelės, kurio transporto priemonės yra statomos pažeidžiant KET) nustatyta, jog ant valstybinės žemės dalies – vejos, yra išklotos trinkelės.

Todėl 2021 metų lapkričio 10 dieną įmonės, atlikusios statybas, direktoriui Rimui A., kaip atsakingam asmeniui, buvo surašytas administracinio nusižengimo nutarimas – skirtas įspėjimas.

Savivaldybė atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas sutiko su administracinio nusižengimo padarymo faktinėmis aplinkybėmis, t. y. tuo, kad pareiškėjas 2014 metais, atlikdamas pastate ir žemės sklype statybos darbus, kartu savavališkai pakeitė ir valstybinėje žemėje buvusią dangą trinkelėmis.

Savivaldybė įsitikinusi, kad šiuo atveju pažeidimas buvo trunkamojo pobūdžio, todėl jam dvejų metų terminas nuo trinkelių išklojimo momento negalioja.

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše nurodyta, kad gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, kurių statybų metu ir buvo išklotos trinkelės, statybos pradžios metai – 2014-ieji, pabaigos – 2016-ieji.

Savivaldybės teigimu, padarytas nusižengimas yra trunkamasis, nes nusižengimo padarymo pradžia yra 2014 metai, pabaiga – nustačius patį pažeidimą 2021 metų spalio 2 dieną.

Pašalinti trinkelių dar neliepė

Savivaldybė teisme nesutiko su tuo, kad Rimas A. nėra nusižengimo subjektas, kadangi įmonė, kuri klojo trinkeles, bendravo su institucija, pats Rimas A. parašė paaiškinimą, kuriame ir nurodė aplinkybes, o kadangi šiuo metu yra įmonės direktorius ir nenurodė jokio kito atsakingo asmens, nutarimas administracinio nusižengimo byloje buvo surašytas būtent jam.

Savivaldybė pripažino, kad šiai dienai jokio įpareigojimo pašalinti savavališkai išklotas trinkeles nėra, mano, kad tuomet, kai bus užbaigtas šis administracinis procesas, toks įpareigojimas bus surašytas.

Aplinkybę, kad savavališkos statybos darbai pabaigti 2014 metais, savivaldybė pripažino išsiaiškinusi iš paties Rimo A. paaiškinimų ir tik iš jų.

Turi nelikti abejonės

Sausio 6 dieną Kauno apylinkės teismas šioje administracinėje byloje priėmė nutartį, kuria Rimo A. advokato skundą tenkino iš dalies.

Kaip patikino teismas, duomenų, remiantis kuriais tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir administracinei nuobaudai skirti.

Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda.

Teismas konstatavo, kad šioje byloje itin svarbu nustatyti tikslų administracinio nusižengimo padarymo laiką. Ir nors savivaldybės atstovė nurodė, kad faktą, jog nusižengimas padarytas 2014 metais konstatavo tik iš paties Rimo A. paaiškinimo, tačiau, kaip matyti iš to paaiškinimo, Rimas A. tikslios galimo nusižengimo datos nenurodė, spėjęs, kad tai galėjo įvykti apie 2014 metus.

Sauliaus Žiūros nuotr./Trinkelių klojimas
Sauliaus Žiūros nuotr./Trinkelių klojimas

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad statyba vyko iki pat 2016 metų, o tokio pobūdžio darbai kaip trinkelių išklojimas įprastai atliekami pačioje statybos pabaigoje, kadangi sunkiasvorė ir statybinė technika, patekdama į statybvietę, galėtų lengvai suardyti naujai išklotą trinkelių dangą, tad galimo nusižengimo padarymo laikas – 2014 metai, t. y., vos pradėjus statybą, mažai tikėtinas.

Kita vertus, esamomis aplinkybėmis visgi lieka nepaneigta ir administracinėn atsakomybėn patraukto Rimo A. advokato teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, kad minėtos trinkelės buvo suklotos iki 2014 metų lapkričio 1 dienos.

Pagrįsti, teismo įsitikinimu, ir Rimo A. advokato argumentai dėl to, kad Rimas A. tuo metu net nedirbo įmonėje, tad savivaldybė turi išsiaiškinti įmonės vadovų istoriją, kadangi tai taipogi gali turėti tiesioginės reikšmės nustatant atsakingus asmenis.

Trūksta nurodymo

Vis dėlto, vienas esminių klausimų, kurį tenka spręsti savivaldybei nagrinėjamoje byloje, anot teismo, yra administracinės atsakomybės senaties klausimas.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nors Rimo A. skundžiamame savivaldybės nutarime išvardinti veiksmai nurodomi kaip padaryti 2014 metais, savivaldybė jo veiką pripažįsta trunkamąja, be to, institucijos atstovė teismo posėdžio metu konstatavo, kad ir teismui nagrinėjant bylą, veika dar nėra nutraukta, savavališkos statybos padariniai nepašalinti, todėl administracinės atsakomybės senatis nesuėjo – nėra atkurta iki pažeidimo buvusi padėtis.

Visgi, šiame kontekste savivaldybės atstovė teismo posėdžio metu pripažino, kad iki šiol joks nurodymas Rimui A. pašalinti galimai savavališkos statybos padarinius nesurašytas, ir laukiama bylos rezultato, o Rimo A. advokatas motyvavo, kad vieną kartą tokią veiką padarius veikimu – išklojus trinkeles, iki kokio nors įpareigojimo pašalinti galimai savavališkos statybos padarinius nėra pagrindo kalbėti apie trunkamojo pobūdžio veiką, ir tokie argumentai yra pagrįsti.

Teismų praktikoje iš esmės laikomasi pozicijos, kad, teisėsaugos institucijoms nutraukus trunkamą nusižengimą, tolesnis atitinkamos pareigos nevykdymas suponuoja tyčios atsinaujinimą, tad asmuo nauju laikotarpiu daro naują nusižengimą, kurį sudaro nors ir analogiškas, bet iš esmės kitas teisę pažeidžiantis elgesys, todėl, teismo įsitikinimu, pareiškėjas – Rimo A. advokatas, pagrįstai kelia klausimą dėl senaties terminų skiriant administracinę nuobaudą.

Teismo nuomone, savivaldybė taiko ydingą praktiką, kuomet nustačiusi galimai padarytą nusižengimą, o šiuo atveju – tai trinkelių išklojimas valstybinėje žemėje, nedavus atsakingam asmeniui jokio imperatyvaus nurodymo pašalinti galimai savavališkos statybos padarinius, ar kitokio nurodymo, taiko administracinę atsakomybę.

Nurodė ištaisyti trūkumus

Kauno apylinkės teismas nustatė ir keletą kitų savivaldybės atstovės surašyto nutarimo trūkumų. Jie, teismo teigimu, turi būti ištaisyti bylą gražinus savivaldybei.

Pats teismas neturi galimybės keisti administracinio nusižengimo protokole ir priimtame nutarime nurodytų esminių galimo nusižengimo aplinkybių, t. y. keisti juose suformuluotą kaltinimo turinį, sukonkretinant administracinio nusižengimo padarymo laiką, būdą, nustatyti tinkamą administracinėn atsakomybėn trauktiną subjektą, atsakingiems asmenims duoti nurodymą pašalinti galimai savavališkos veikos padarinius, nes tai pažeistų Rimo A. procesines teises žinoti, kuo yra kaltinamas, ir nuo to kaltinimo gintis.

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Kauno apylinkės teismas
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Kauno apylinkės teismas

Taigi, teismo įsitikinimu, tikslinga perduoti bylą institucijai, kurios pareigūnas surašė nutarimą dėl administracinio nusižengimo – savivaldybei, dėl neaiškiai suformuluoto kaltinimo, o taip pat neišsamaus tyrimo atlikimo, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens procesinių teisių pažeidimo.

Pats savivaldybės nutarimas yra naikintinas, tačiau nesant pagrindo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, Rimo A. advokato skundas tenkinamas iš dalies, o byla gražintina institucijai šioje nutartyje nurodytų esminių trūkumų šalinimui.

Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Norėdamas tęsti – užsiregistruok

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie 15min