Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota: 2021 rugsėjo 6d. 11:35

ES ragina neįsileisti turistų iš JAV ir Izraelio. Lietuva rekomendacijų klauso iš dalies

Keleiviai Vilniaus oro uoste
Martyno Jaugelavičiaus nuotr. / Keleiviai Vilniaus oro uoste
Praėjusią savaitę Europos Sąjunga atnaujino sąrašą šalių, kurių piliečiai pandemijos metu yra laukiami Bendrijoje net ir atvykstant tik turistiniais tikslais. Iš šio sąrašo išbrauktos šešios šalys, tarp jų – ir Izraelis bei JAV. Tačiau išbrauktųjų šalių turistai Lietuvoje vis tiek laukiami. Tik – jeigu jie yra pasiskiepiję.

„Izraelis, Kosovas, Libanas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Jungtinės Amerikos Valstijos buvo pašalinti iš sąrašo“, – praėjusį pirmadienį nurodyta Europos Vadovų Tarybos (EVT) pranešime.

Šiuo metu ribojamos nebūtinos kelionės į 27 narių bloką iš jam nepriklausančių valstybių bei aštuonių asocijuotųjų šalių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos, Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano.

Vis dėlto kai kurioms šalims ir teritorijoms taikoma išimtis, nors pastaraisiais mėnesiais jų skaičius sumažėjo. Dabar šių valstybių sąraše yra tik 17 valstybių.

Po ES sprendimo ne viena šalis, tarp jų ir Lietuva, pabrėžia – ES rekomendacija ir yra tik rekomendacija.

Iki šiol dauguma ES valstybių narių laikėsi Briuselio rekomendacijų dėl kelionių krizės metu. Tačiau po naujausio sprendimo ne viena šalis, tarp jų ir Lietuva, pabrėžia – ES rekomendacija ir yra tik rekomendacija.

Ir toliau gali atvykti, jeigu yra pasiskiepiję

Lietuva ir toliau priims keliautojus net ir iš tų valstybių, kurios nepatenka į ES sąrašą, tačiau kelia būtiną sąlygą – jie privalo būti pilnai pasiskiepiję nuo koronaviruso.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Turistai
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Turistai

„Europos Sąjunga šiuo metu nebeteikia siūlymo taikyti lengvatas minėtoms šalims, tačiau tai yra rekomendacija ir į Lietuvą gali atvykti vakcinuoti Izraelio, JAV piliečiai, – atsakyme 15min aiškina Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

– Pagal Vyriausybės nutarimą. į Lietuvą gali atvyti trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi viena iš oficialių ES kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą.“

Kitaip tariant – ES atnaujinus sąrašą, persirgimo įrodymas arba neigiamas testo rezultatas nebesuteikia galimybės JAV, Izraelio ir 4 kitų minėtų šalių piliečiams atvykti į Lietuvą. Įsileidžiami tik paskiepyti.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Parnidžio kopa
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Parnidžio kopa

Jeigu nepaskiepyti asmenys iš į ES sąrašą nepatenkančių šalių nori atvykti į Lietuvą, jie privalo atitikti vieną iš išimtį suteikiančių sąlygų. Pavyzdžiui, turi teisę gyventi Lietuvoje, yra diplomatai, kariai, jūrininkai, aukšto meistriškumo sportininkai, kerta šalį tranzitu, yra jaunesni nei 16 metų ir pan.

Visą išimčių sąrašą rasite teksto apačioje.

ES šalių sprendimai – skirtingi

Lietuva nekeitė savo teisės aktų po ES sprendimo išbraukti 6 šalis iš sąrašo. Išimtis dėl pasiskiepijusių turistų galioja jau senokai.

Tačiau nemažai ES šalių priėmė naujus sprendimus. Europos šalys kiekviena savaip interpretavo ES rekomendaciją.

Pavyzdžiui, Bulgarija praėjusią savaitę JAV įtraukė į „raudonąją zoną“ ir paskelbė, kad amerikiečiai į šalį galės atvykti tik su retomis išimtimis (jeigu turi Bulgarijos pilietybę, tam tikrų specialybių atstovams ir pan.)

AFP/„Scanpix“ nuotr./Bulgarija
AFP/„Scanpix“ nuotr./Bulgarija

Italija taip pat sugriežtino taisykles amerikiečiams, tačiau jiems neuždraudė atvykti. Nepasiskiepiję turistai turės 5 dienas izoliuotis, o pasiskiepiję – pasidaryti COVID-19 testą prieš kelionę. Tokius pačius apribojimus įvedė ir atvykstantiems iš Izraelio, Kanados, Japonijos.

Portugalija paskelbė, kad liks atvira turistams iš JAV, jeigu jie atvykdami galės pateikti neigiamą COVID-19 testo rezultatą.

Nyderlandai amerikiečiams turistams įvedė kelias būtinas sąlygas – būti ir pasiskiepijus, ir karantinuotis, ir turėti neigiamą COVID-19 testo rezultatą.

Kai kurios šalys – pavyzdžiui, Belgija ir Vokietija, – amerikiečių turistus dar prieš ES rekomendaciją buvo įtraukusios į raudonuosius sąrašus. Atvykti iš tokių šalių gali tik pasiskiepiję turistai arba turintys svarią priežastį.

O Kroatija, pavyzdžiui, ir toliau lieka atvirta JAV turistams, jeigu šie įrodo esantys vakcinuoti, persirgę arba turi neigiamą COVID-19 testą.

Išimtys užsieniečiams

Pagal Vyriausybės nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo, valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

2.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas;

2.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

2.3.4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams;

2.3.5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams;

2.3.6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.3.7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

2.3.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

2.3.9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;

2.3.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

2.3.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;

2.3.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

2.3.12.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

2.3.12.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2.3.12.5. užsieniečiams, turintiems vienos iš visą Šengeno acquis taikančių Šengeno valstybių išduotą ilgalaikę nacionalinę vizą, vykstantiems į Šengeno valstybę, kuri išdavė ilgalaikę nacionalinę vizą;

2.3.12.6. su Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos piliečiais keliaujantiems ar prie jų prisijungiantiems jų šeimos nariams (sutuoktiniui, asmeniui, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), jaunesniems nei 21 metų tiesioginiams palikuonims arba išlaikytiniams, įskaitant sutuoktinio arba registruoto partnerio palikuonis ar išlaikytinius, tiesiosios aukštutinės linijos išlaikomiems tiesioginiams giminaičiams, įskaitant atitinkamus sutuoktinio arba registruoto partnerio giminaičius);

2.3.13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;

2.3.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;

2.3.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti Lietuvos Respublikoje investicijas, ne mažesnes, nei nustatytos Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte;

2.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens pasiūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.3.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo laidotuvėse;

2.3.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

2.3.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

2.3.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.3.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.3.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.3.20. užsieniečiams iki 16 metų.

Norėdamas tęsti – užsiregistruok

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Tausokime maistą kartu

Susigrąžink gyvenimo spalvas

Video

03:15
07:09
07:38

Esports namai

Maistas

15MAX

URBAN˙/

Grožio programa 360°

Parašykite atsiliepimą apie PasaulisKišenėje