Dabar populiaru
Publikuota: 2019 gruodžio 12d. 16:13

Įspūdingiausios lietuviškos Kanados vietos – viename žemėlapyje

Įspūdingiausios lietuviškos Kanados vietos – viename žemėlapyje
Įspūdingiausios lietuviškos Kanados vietos – viename žemėlapyje

Interaktyvus nemokamas www.tikslasamerika.lt žemėlapis išsiplėtė į Kanadą. Pažymėtos 93 papildomos įspūdingos lietuviško paveldo vietos: lietuvių bažnyčios, kapinės, muziejai, paminklai, žymių lietuvių kapai, lietuviškai pavadintos vietos ir kita. Visas jas projekto kūrėjai Augustinas ir Aistė Žemaičiai patys aplankė, nufotografavo, bei užrašė jų istorijas išklausę vietos lietuvius.

Ekspedicija „Tikslas – Amerika 2019“ Kanadoje vyko 2019 m. rugsėjo 17 – spalio 10 dienomis, ir ekspedicijos dalyviai aplankė 73 lietuviškas vietas Kanadoje bei 20 vietų JAV. Visos istorijos ir nuotraukos surinktos ir viešai pasiekiamos lietuviško paveldo už Lietuvos ribų enciklopedijoje www.gabaleliailietuvos.lt, o tikslių vietų koordinates galima rasti interaktyviame žemėlapyje www.tikslasamerika.lt (lietuvių ir anglų k.).

Trečioji „Tikslas – Amerika“ ekspedicija

Tai – jau trečioji „Tikslas – Amerika“ ekspedicija. Per pirmąsias dvi buvo sužymėta, nufotografuota, aprašyta 550 lietuviškų vietų Jungtinėse Amerikos Valstijose.

„Tikslas – Amerika“ ekspedicijos 2017 m. ir 2018 m. vyko labai sklandžiai, sutiktieji nepaprastai maloniai dalinosi pasakojimais apie lietuviškas vietas, norėjo, kad jos būtų užfiksuotos ir lengvai aptinkamos viename žemėlapyje, pasiekiamame internete lietuvių ir anglų kalbomis. Iš kai kurių pašnekovų jausdavosi, kad jei dabar jie nepapasakos apie savo prižiūrimą lietuvišką vietą, jos istorija kitų ausų gali ir nebepasiekti. Tai nestebina sužinojus, kiek Amerikoje sutikome guvių devyniasdešimtmečių, kurie naudojasi internetu, socialiniais tinklais, ir mielai patys atvykdavo su mumis susitikti. Todėl smagu, kad po sėkmės Jungtinėse valstijose pavyko projektą išplėsti ir Kanadoje“, – sakė „Tikslas – Amerika“ savanorė Aistė Žemaitienė.

„Nuo pat „Tikslas – Amerika 2019“ pradžios palaikiau šį projektą, nes manau, kad jo tąsa į Kanadą yra tiesiog būtina – Kanadoje yra daug svarbaus lietuviško paveldo, kuris gali sudominti turistus iš Lietuvos, savo šaknų ieškančius Kanados lietuvių palikuonis, tyrėjus. Apskritai pats „Tikslas – Amerika” žemėlapis ir „Gabalėliai Lietuvos” internetinė lietuviško paveldo enciklopedija įdomiai, kokybiškai ir išsamiai pateikia informaciją apie Amerikos žemyno lietuvių paveldą, jo fotografijas bei videomedžiagą, turi didelę išliekamąją vertę”, – sakė žymus Kanados lietuvių rašytojas Antanas Šileika, sutikęs Aistę ir Augustiną Žemaičius Kanados megapolyje Toronte.

„Tikslas – Amerika 2019“ metu Kanadoje nuvažiuota per 5000 km. Daugiausia lietuviškų vietų misijos savanoriai Aistė ir Augustinas Žemaičiai užfiksavo Toronte (su jo priemiesčiu Misisaga) – 27, Vasagoje – 10, Monrealyje (su apylinkėmis) – 9, Romuvos stovykloje – 7, Hamiltone – 6, Delhajuje – 3, kituose miestuose – po 2 ar mažiau.

Taip pat misijos dalyviai grįžo ir į JAV, kur surengė projekto pristatymus, pažymėjo dar 20 papildomų vietų. Iš viso „Tikslas – Amerika 2019” surengti 12 lietuviško paveldo pristatymų, į kuriuos atėjo apie 300 JAV ir Kanados lietuvių. Įrašyta 30 videointerviu su JAV ir Kanados lietuvišką paveldą kuriančiais žmonėmis – jie bus paskelbti „gabaleliailietuvos” Youtube kanale bei feisbuke.

„Kaip kasmet „Tikslas – Amerika“ misijose, Aistė vairavo, aš organizavau maršrutą, susitikimus. Kai kurios dienos, kaip dienos Toronte, buvo kupinos susitikimų ir paveldo fiksavimo, kai kurios kitos dienos buvo labiau skirtos važiavimui (pvz. Sent Katerinsas-Romuva ar Romuva-Otava), bet nebuvo nė dienos, kad neaplankytume lietuviško paveldo vietos, nesusitiktume su jas prižiūrinčiais žmonėmis. Vidutiniškai per ekspedicijos dieną Kanadoje aplankydavome 6-7 lietuviškas vietas, nes Kanadoje viskam turėjome tik 10 dienų ir dar tiek pat JAV”, – sakė „Tikslas – Amerika” misijos vadovas Augustinas Žemaitis.

Įspūdingiausios vietos Kanadoje

Paklaustas, kokios lietuviškos vietos Kanadoje labiausiai pribloškė, ekspedicijos vadovas Augustinas Žemaitis, per visas ekspedicijas į Ameriką užfiksavęs daugiau nei 600 lietuviško paveldo vietų, sutiko pateikti pastarosios ekspedicijos perliukų dešimtuką:

1. Šv. Jono lietuvių kapinės Misisagoje, pilnos didžių lietuviškų paminklų (vien kryžių kalnas su Rūpintojėliu ko vertas!), labai tautinių antkapių, svarbių kapų (pvz. istoriko Šapokos): po jas galima vaikščioti kaip po muziejų.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./Šv. Jono tautinėse lietuvių kapinėse, Misisagoje, Kanadoje
„Tikslas – Amerika“ nuotr./Šv. Jono tautinėse lietuvių kapinėse, Misisagoje, Kanadoje

Be to, kapines paprasta aplankyti, nes atdaros kasdien, yra prie Toronto. Pagal žemėlapio taisykles, į tai irgi atsižvelgiame priskirdami vietas kategorijoms pagal svarbą, nes „Tikslas – Amerika“ žemėlapis skirtas ir turistams.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./Kryžių kalnas Šv. Jono tautinėse kapinėse Misisagoje, Kanadoje
„Tikslas – Amerika“ nuotr./Kryžių kalnas Šv. Jono tautinėse kapinėse Misisagoje, Kanadoje

Taigi, Šv. Jono kapines pažymėjau kaip pačią svarbiausią lietuviško paveldo vietą Kanadoje. Šalia jų yra ir kitos svarbios vietos: Lietuvos kankinių šventovė, „Anapilis“ su Kanados lietuvių archyvu.

2. Hamiltono Aušros vartų lietuvių bažnyčia.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./Pasaulietiniai vitražai Hamiltono Aušros Vartų lietuvių bažnyčioje, Kanadoje
„Tikslas – Amerika“ nuotr./Pasaulietiniai vitražai Hamiltono Aušros Vartų lietuvių bažnyčioje, Kanadoje

Jos nuotraukos sulaukė daugiausiai dėmesio mūsų „Facebook“ paskyroje „gabaleliailietuvos“: itin mūsų skaitytojus pribloškė tautiniai vitražai su Lietuvos kariu, Vargo mokykla ir kiti. Taip pat, kiek mums sakė, bažnyčia dažnai atidaryta, tad vitražus gali pamatyti kiekvienas.

3. Stovykla „Romuva“. Stebuklinga atmosfera atvažiuoti per Kanados miškus ir ežerus į tą lietuvišką erdvę per nenusakomo stiliaus medinius vartus, išvysti visus paminklus, kryžius, praėjusių stovyklautojų kartų paliktus meno kūrinius pagrindinėje „Romuvos“ salėje. Atvykome temstant, stovyklos istoriją išklausėme prie skautiško laužo, „Romuvoje“ ir nakvojome, o kėlėmės auštant: patyrėme tai, ką patiria stovyklautojai, ir tai tikrai nuostabios akimirkos.

4. Monrealio Aušros Vartų Marijos lietuvių bažnyčia. Kitos tokios pasaulyje nėra: nors jos vidus neperkrautas paveikslas ar meno kūriniais, vitražais, architektas sugebėjo sukurti labai didingą ir labai vilnietišką-lietuvišką atmosferą. Už altoriaus – Vilniaus trys kryžiai, pats bažnyčios pastatas – Aušros Vartų formos su Marija virš durų, bažnyčios langai – gelsvi, pro juos saulės šviesa krenta tikrai stebuklingai ir t.t.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./„Tikslas – Amerika“ savanorė Aistė Žemaitienė Lietuvos ambasadoje Otavoje, Kanadoje
„Tikslas – Amerika“ nuotr./„Tikslas – Amerika“ savanorė Aistė Žemaitienė Lietuvos ambasadoje Otavoje, Kanadoje

5. Midlando kryžius lietuviams kankiniams Kanados kankinių šventovėje. Svarbus ne tiek pats paminklas, kiek jo idėja, reikšmė ir atmosfera. Juk tai lietuviai įkvėpė čia tradiciją, kad kiekviena tauta turi turėti savo šventovę, ir dabar šalimais jas turi jau daugybė Kanados tautų, o lenkų šventovėje – Vilniuje kabančio Dievo gailestingumo paveikslo kopija. Be to, viso parko atmosfera labai jauki: jei kas nėra buvęs ir važiuos iš Toronto į šiaurę, būtina stabtelti Midlande.

6. Niagaros krioklių Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia. Vos 2 km nuo garsiųjų Niagaros krioklių išlikę lietuviški užrašai, šimto metų senumo Vyčio bareljefas – visiems, keliaujantiems prie Niagaros krioklių, verta pravažiuoti ir čia, suprasti, kad Niagaros kriokliai turi ir gilią lietuvišką istoriją, lietuviai čia pradėjo kurtis daugiau nei prieš 100 metų. Deja, bažnyčia nebe lietuvių, bet naujieji savininkai gerbia paveldą ir viską, kas lietuviška išsaugojo.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./Niagaros krioklių Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
„Tikslas – Amerika“ nuotr./Niagaros krioklių Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia

7. Vasaga. Kurortas, Kanados lietuviams tapęs “Kanados Palanga”. Čia – ir didelė lietuviška “Kretingos” stovykla su savo kryžių kalneliu, ir lietuvių bažnyčia, kur, kaip pridera kurortui, Šv. Mišių galima klausytis ir lauke. Yra trys lietuviškai pavadintos gatvės (Vydūno, Nidos) ir aplink lietuviškas vietas mačiau ne vieną trispalvę.

8. Vilniaus rūmai Toronte. Kitokie senelių namai. Senyviems Kanados lietuviams čia sukurtas tikras gabalėlis Lietuvos – su daugybe lietuviško meno, simbolių, lietuviško maisto kavine, lietuviškomis televizijomis kiekviename bute (taip, kiekvienas senelis turi atskirą butą). Labai jauku, gražu – visai kitaip, nei daugelyje senelių namų, kuriuos teko lankyti. Tai itin svarbu tiems, kuriems Kanada visad buvo tik laikina stotelė, o širdies tėvynė – Lietuva. Nenuostabu, kad prie teisės gyventi Vilniaus rūmuose yra nuolatinė senelių eilė.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./„Tikslas – Amerika“ ekspedicijos vadovas Augustinas Žemaitis su Kanados lietuvių rašytoju Antanu Šileika Toronte laiko popierinę tikslasamerika.lt žemėlapio versija
„Tikslas – Amerika“ nuotr./„Tikslas – Amerika“ ekspedicijos vadovas Augustinas Žemaitis su Kanados lietuvių rašytoju Antanu Šileika Toronte laiko popierinę tikslasamerika.lt žemėlapio versija

9. Toronto lietuvių namai. Pribloškia savo dydžiu, milžiniškomis salėmis – o juk tai tik vienas trijų lietuvių centrų Toronte. Čia veikia ir lietuviškas baras-restoranas – vienas vos kelių Amerikos žemyne, atidarytų beveik kasdien.

10. Dainavos ežeras. Lietuviškai pavadintų ežerų šitaip toli nuo Lietuvos tiesiog praktiškai nebūna – todėl Dainavos ežeras žaviame Monrealio užmiestyje buvo žavus atradimas. Pavadinimas yra oficialus, o jį išrūpino lietuviai sovietų okupacijos laikais, kai jiems labai rūpėjo priminti visiems apie Lietuvą. Dabar šalia jau atsirado ir Dainavos kelias, ir Dainavos tiltas, pavadinimai visur surašyti.

„Tikslas – Amerika“ nuotr./Dainavos ežeras Kanadoje
„Tikslas – Amerika“ nuotr./Dainavos ežeras Kanadoje

Tikimasi „Tikslas – Amerika“ projektą tęsti ir ateityje, surengti dar vieną ar dvi ekspedicijas, kurių metu bus sužymėtos visas kriterijus atitinkantis lietuviškas paveldas Amerikoje. Po 2019 m. ekspedicijos www.tikslasamerika.lt žemėlapyje jau sužymėta ir www.gabaleliailietuvos.lt enciklopedijoje aprašyta per 85% kriterijus atitinkančio lietuviško paveldo Amerikos žemyne.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Praktiški patarimai

Skanumėlis

Sergu atsakingai

Sergu atsakingai

Esports namai

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie PasaulisKišenėje