15min paskyros Naudojimosi taisyklės

15min paskyra: bendrosios nuostatos

15min Komentarų politika

Naudojantis 15min paskyra draudžiama:

- 15min gali susipažinti su vartotojo turiniu, kurį jis nori viešai publikuoti pasinaudodamas paslauga, jį atmesti arba perkelti; turinys, prieštaraujantis taisyklėms ar kitaip nepageidaujamas 15min projektuose, gali būti panaikintas neatstatomai.

- Vartotojas sutinka, jog 15min gali susipažinti su jo 15min paskyros informacija ir turiniu tiek, kiek tai leidžia įstatymai tokiais atvejais: vykdant teisėsaugos institucijų prašymus ir užklausas; prižiūrint šių taisyklių laikymąsi; atsižvelgiant į nusiskundimus ar trečių šalių teisių pažeidimus; atsiliepiant į vartotojų kreipinius; užtikrinant 15min, vartotojų ir visuomenės teises, nuosavybę ir saugumą.

- Vartotojas privalo suprasti, jog paslaugos teikimo techniniam procesui, taip pat turinio perdavimui ir apdorojimui gali būti naudojami trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklai bei įranga, ir nuo jų ribojimo gali priklausyti kai kurių paslaugų teikimo kokybė ar sąlygos.

- Neteisėtas turinio, gauto pasinaudojant paslauga, kopijavimas, publikavimas, tolesnis platinimas ar viešinimas yra draudžiamas.

- 15min neprisiima atsakomybės už publikuotą trečiųjų šalių produktų ir paslaugų reklamą, jos teisingumą ar produktų ir paslaugų kokybę bei už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

- 15min gali vartotojus informuoti apie šių taisyklių bei paslaugos teikimo pasikeitimus atskirais pranešimais.

Atskiros 15min paslaugos ir projektai gali turėti ir savo specifines taisykles. Su jomis privaloma susipažinti nusprendžiant dalyvauti konkrečiame projekte.

15min teikia tokias paslaugas, kaip naujienos, komunikacinės priemonės, paieškos paslaugos, personalizuotas turinys ir pan.