Bilietai į „Sirenų” tarptautinės programos spektaklius

Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ – didžiausias ir svarbiausias metų teatro įvykis Lietuvoje. Nuo pat pirmojo, 2004 m. įvykusio „Sirenų“ festivalio jame kasmet pristatomi įdomiausi bei svarbiausi užsienio ir lietuvių teatro kūrėjų darbai. Nors pagrindinė festivalio teritorija – šiuolaikinio teatro reiškiniai, čia trinamos ribos tarp skirtingų meno sričių, žanrų, tautybių, kartų. 

Žodis „sirenos“ savo prigimtimi dviprasmis. Sirenos ir gelbėja, ir žudo. Sirena – tai šaižus signalas, įspėjantis apie pavojų, bet kartu tai ir mitologinė paukščiažmogė būtybė, viliojanti peržengti ribą. Toks yra ir mūsų visų kartu kuriamas tarptautinis teatro festivalis. 

 „Sirenų“ erdvė priklauso įvairovei ir dialogui, būtent todėl joje vyksta ne tik spektakliai, performansai, instaliacijos, koncertai, parodos, bet ir diskusijos, pokalbiai, kūrybinės dirbtuvės, koncertai, konferencijos, seminarai.

Norime kurti festivalį kaip reiškinį, ne dirbtinai įjungiantį sirenų aliarmą, o iš tikrųjų išmušantį iš kasdienės rutinos, tampantį unikaliu, brandinančiu pokytį ir kaip gyvas teatrinis įvykis ištinkantį kiekvieną jame atsidūrusį.

2019 metų festivalio tema – „Ryšio klaida“, festivalis vyks rugsėjo 25 – spalio 13 d.

SIRENOS 2019: RYŠIO KLAIDA

Tai festivalio tarptautinę ir lietuviškąją programą jungianti tema, ir festivalio šūkis. O iš tiesų – tai mūsų nuoširdus kvietimas diskusijai.

„Ryšio klaida“ – tai tas bendrasis vardiklis, kuris šiemet stumtels mus atsikratyti esamų ar primestų stereotipų. Tai bus proga rimtai ar su gera ironija revizuoti praeitį ir projektuoti ateitį. 
Mes nuolat ieškome ryšio su šeima, draugais, bendradarbiais, tais, su kuriais bendraujame ir kuriuos sekame socialiniuose tinkluose, netgi nepažįstamaisiais. Tie bandymai surasti ryšį, susikalbėti ne visada sėkmingi. 

„Ryšio klaidoje“ atsiduria ir skirtingos kartos, tėvai ir vaikai. Kodėl kiekviena karta laikoma nesuprastąja, kodėl ji su įniršiu dekonstruoja praeitį, o tada iš tų pačių elementų kuria savo dabartį ir ateitį? 

Atsispiriant nuo kartų, svarstysime, kas gali būti autoritetai ar mokytojai jaunajai kartai ir koks šiandien  yra mokytojo vaidmuo – kaip mokyti jaunimą gyventi ateities pasaulyje, kurio dar negalime įsivaizduoti? Ir ar tikrai pasaulis mūsų, bet tik vienam „sezonui“?

SIRENŲ MISIJA

– tapti gyvu, visuomenę išjudinančiu reiškiniu, čia ir dabar ištinkančiu įvykiu, užčiuopiančiu pulsuojantį dabarties nervą

– kurti gyvo dialogo erdvę, visiems atvirą agorą, kurioje ne ieškoma vienos tiesos, o dekonstruojamos įvairios jos formos

– plėsti ribas ir griauti hierarchines struktūras: žanro, geografines, tapatybės, sociumo
žengti į nesaugias teritorijas, rizikuoti ir nebijoti pristatyti jaunus, nežinomus vardus, aptikti tai, kas taps svarbu rytoj

– ieškoti trūkstamos jungties – tarp mūsų pačių, kuriančio ir stebinčio, tada ir dabar, tarp esančių čia ir išėjusių ten

ISTORIJA IR TIKSLAI

Nuo pat pirmojo – 2004 m. įvykusio „Sirenų“ festivalio jame kasmet pristatomi įdomiausi bei svarbiausi ne tik užsienio, bet ir lietuvių teatro kūrėjų darbai. 

Nors pagrindinė festivalio teritorija – šiuolaikinio teatro reiškiniai, čia trinamos ribos tarp skirtingų meno sričių, žanrų, tautybių ir kartų. Ši erdvė priklauso įvairovei ir dialogui, būtent todėl joje vyksta ne tik spektakliai, performansai, instaliacijos, koncertai, parodos, bet ir diskusijos, pokalbiai, kūrybinės dirbtuvės, konferencijos, seminarai. 

„Sirenose“ kiekvienas yra ir kūrėjas, ir žiūrovas, ir kritikas, taigi būtent galimybė pabuvoti skirtinguose vaidmenyse, pakeisti požiūrio tašką sukuria mums naują apžvalgos aikštelę, iš kurios pradedame matyti ne atskiras detales, o visumą.

Mums rūpi dialogas tarp mūsų regione ir kitur pasaulyje kuriančių menininkų, tarp kūrėjų ir žiūrovų, tarp meistrų ir debiutantų, nes mes tikime, kad būtent toks bendravimas generuoja naujas sinapses, kurios keičia mąstymą, o tada – gal net elgesį ir vertybes.

Meninė festivalio programa susideda iš šių segmentų: tarptautinės programos, Lietuvos teatro vitrinos ir klubo. Nuo 2019 m. į festivalio meninę programą įtrauktas ir Baltijos dramos forumas, kuris kasmet vyksta Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Lietuvoje šį forumą rengia „Sirenos“, Scenos meno kritikų asociacija, Lietuvos kultūros institutas bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

„Sirenos“ priklauso didžiausiam tarptautiniam teatro organizacijų tinklui IETM (Informal European Theatre Meeting).