Algis Krupavičius

 • 1961
  Rugsėjo 13 d. gimė Ožkasviliuose.
 • 1984
  Baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 
 • 1986
  Tapo SSRS mokslų akademijos Pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto aspirantu. 
 • 1989
  Istorijos mokslų kandidatas.
 • 1989
  Tapo Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytoju.
 • 1991
  Iki 1995 m. buvo Lietuvos politologų asociacijos prezidentas. 
 • 1992
  Tapo Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju. 
 • 1994
  Atliko tyrimus Karaliaus koledže, Londono universitete. 
 • 1995
  Dėstė Šiaurės vakarų universitete Čikagoje.
 • 2003 
  Tapo Europos rinkimų studijos atstovybės Lietuvoje direktoriumi, Lietuvos mokslo tarybos ekspertu.
 • 2004
  Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys. 
 • 2015
  VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas.
 •  Kauno mero Visvaldo Matijošaičio visuomeninis patarėjas viešosios politikos ir administravimo klausimams.
 • 2016
  Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio visuomeninis patarėjas vidaus politikos, švietimo ir mokslo klausimams.
 • 2018
  Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pripažintas neetiškai citavęs buvusio doktoranto tekstą.
 • 2020
  Dėl akademinės etikos pažeidimų neteko VDU Socialinių mokslų fakulteto dekano pareigų.

Naujienos