Dabar populiaru

MaiNuo - Kaulinis senis

2019-12-19 11:26
Trys žuvų kauleliai, Trys ašakėlės, Vienas mėnesėlis. Ant aukšto kalno senis kaulinis, Geležinio kalno senis. Pasakyk, sauluže, pasakyk, kur vėjas Nusinešė brolelius juodais debesėliais? Tankūs eglynai, raganos trobelė, Beldžiasi ir durys atsiveria, atsidaro. Pasakyk, senele, pasakyk, brangioji, Kur mano broleliai juodvarniais plasnoja? Ant aukšto kalno senis kaulinis Tavo brolelių sparnus prirakinęs. Imki tris kaulelius, tris ašekėles, Pas kaulinį senį lydės mėnesėlis. Trys žuvų kauleliai, Trys ašakėlės Vienas mėnesėlis. The Bony Grey-Headed ``````````````````````````````````````````````````````````````````` Three fish bones, Three fish rinds, One little moon. On the high mountain the bony grey-headed, The old man of the irony mountain. Three fish bones, Three fish rinds, One little moon. On the high mountain the bony grey-headed, The old man of the irony mountain. Tell me, the sun, tell me, where the wind Carried my brothers in the black clouds? Thick spruce forest, the witch’s shack; Knocking and the doors open. Tell me, grannie, tell me, sweetheart Where are my dear brothers wandering blackbirds? On the high mountain the bony grey-headed Your brother’s wings holds chained Take three little bones, three fish rinds; To the bony grey-headed the moon will escort you. Three fish bones, Three fish rinds, One little moon. ``````````````````````````````````````````````````````````````````` Atlikėjai: Kanklės ir tekstai: Liepa Kazlauskaitė, Vokalas: Giedrė baltakytė ir Agnė Motiejauskaitė, Bansuri: Adomas Šimkūnas, Tabla: Bernardas Janauskas, Perkusija: Vytautas Varanka.
Temos: 0