Lietuvių autoriaus knyga

Jonas ir Adolfas Mekai „Gyvenimo lai(š)kai“

Leidykla: „Post scriptum. Littera“

„Gyvenimo lai(š)kai“

Jono ir Adolfo Mekų vardai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 1949 metais JAV atsidūrę broliai kūrė avangardo istoriją, bendravo su žymiausiais pasaulio menininkais, tačiau už profesinių pasiekimų slypėjo ir nepaliaujamas gimtojo krašto ir Semeniškiuose (Biržų r.) likusios šeimos ilgesys. „Šią knygą būtų galima pavadinti filmu, atsidūrusiu ant popieriaus, kuriame susitinka Mekų šeimos nariai ir jų artimieji. Dviejų brolių gyvenimas skleidžiasi laiškuose šeimos nariams, likusiems Lietuvoje", – pasakoja knygos sumanytojas Kęstutis Pikūnas.

 

Įsimintina knyga, kurios nesupjaustytuose, skaitymo rituališkumą ir išskirtinumą kuriančiuose puslapiuose laiškiškai slepiasi dviejų pasaulyje garsių lietuvių, rašytojų ir prisiekusių kino kūrėjų, brolių Jono ir Adolfo Mekų laiškai mamai Elžbietai Mekienei. Laiškai iš Amerikos, to Vakarų kapitalistinio svajonių pasaulio į už geležinės uždangos tūnantį amžinai Mekų nepamirštamą Semeniškių kaimą Biržų rajone, Lietuvos TSR.

Jūratė Čerškutė