Nugalėtojai

Ekspertų išrinkta iš: Lietuvių autorių grožinės knygos

Ekspertų išrinkta iš: Lietuvių autorių negrožinės knygos

Ekspertų išrinkta iš: Grožinės verstinės knygos

Ekspertų išrinkta iš: Negrožinės verstinės knygos