Dabar populiaru
Publikuota: 2012 gruodžio 31d. 10:54

Šimtuosius metus pradėjęs Taujėnų kunigas Jonas Voveris: „Savo gyvenime blogų žmonių nesutikau“

Kunigas Jonas Voveris aktyviai dalyvavo sąjūdžio veikloje. "Gimtosiso žemės" nuotr.
Sovietų lagerius išgyvenęs kunigas Jonas Voveris aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. "Gimtosios žemės" nuotr.

Taujėnų šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios rezidentui monsinjorui jubiliatui Jonui Voveriui lapkritį sukako 99-eri. Garbaus amžiaus sulaukęs dvasininkas, globojamas rūpestingos šeimininkutės, dienas leidžia klebonijoje. Kunigo šiokiadieniai dažniausiai prabėga klausantis Marijos radijo transliacijų. Šventadienius praleisti klebonijoje jam būtų kančia – monsinjoras bet kokiu oru veržte veržiasi į bažnyčią. Jis mielai klauso išpažinčių, o prasidėjus Mišioms iš klausyklos skuba prie altoriaus.

Šimtuosius gyvenimo metus pradėjęs kunigas J.Voveris niekuo nesiskundžia, nedejuoja dėl kūno negalių. Jis dėkoja

Taip Jonas Voveris atrodė būdamas gimnazistu.
Taip Jonas Voveris atrodė būdamas gimnazistu. "Gimtosios žemės" nuotr.

Aukščiausiajam už pašaukimą eiti Dievo keliu, galimybę pasiaukoti ir melstis. Kunigas spinduliuoja gerumu, ramybe ir džiaugiasi gyvenimo kelyje sutikęs tik gerus žmones: „Nebuvo blogų parapijų, nepasitaikė sutikti piktų, blogų žmonių...“

Į kunigystę atvedė žinių troškimas

Kai šią savaitę Taujėnuose aplankėme seniausią Kauno arkivyskupijoje kunigą J.Voverį, jis su mumis sveikinosi gulėdamas ligos patale. Į jį monsinjorą paguldė netikėtai užklupusi sloga. Tačiau ir sunegalavęs dvasininkas mielai leidosi į prisiminimus, stebindamas gera atmintimi.

Būsimasis kunigas gimė 1913 metų lapkričio 2 dieną Ukmergės apskrities Kurklių valsčiaus Vaičiuliškių kaime. Šeimoje augo trys sūnūs ir trys dukros.

„Mokiausi Ukmergėje gimnazijoje, kai mirė mama...“ – į tolimą praeitį mintimis nuklydo dvasininkas.

Po kelerių metų Amžinybėn, taip pat pakirstas džiovos, iškeliavo ir tėvas. Našlaičiais likusių vaikų gyvenimas nelepino.
„Iš Ukmergės teko persikelti į gimnaziją Kaune. Ją baigdamas svarsčiau, kur galėčiau toliau mokytis. Gerai apgalvojau ir nusprendžiau stoti į kunigų seminariją. Norėjau daugiau sužinoti apie gyvenimą – ne tik dabartinį, bet ir būsimą.

„Visos parapijos skirtingos. Kiekvienoje gyvena skirtingi žmonės. Bet visos parapijos buvo geros – blogų man nepasitaikė."

Tokių žinių galėjo suteikti tik teologijos mokslas“ – pasakoja kunigas. 1939-aisiais jis baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą ir buvo įšventintas į kunigus.

Keliavo iš parapijos į parapiją

Garbaus amžiaus kunigas prisipažino, kad jam būtų sunku prisiminti visas parapijas, kuriose teko darbuotis. Tačiau tuoj pat pridūrė, jog ilgame kunigystės kelyje blogų parapijų nebuvo: „Visos parapijos skirtingos. Kiekvienoje gyvena skirtingi žmonės. Bet visos parapijos buvo geros – blogų man nepasitaikė...“

Įšventintas į kunigus J.Voveris buvo paskirtas į Pernaravos parapiją Kėdainių rajone. Netrukus jį perkėlė dar arčiau Ukmergės, į Vidiškius. Po pusės metų jaunajam kunigui vėl teko kraustytis. Dabar – į Kauną. Tuometinei valdžiai vis užkliūdavo J. Voverio pamokslai, kuriuose kunigas ragino tikinčiuosius lankyti bažnyčią, melstis, pabardavo bedievius. Vos tik valdžia pradėdavo labiau domėtis jaunuoju pamokslininku, vyskupijos valdytojas jį perkeldavo į kitą parapiją. Bet tai nepadėjo jo išgelbėti nuo Sibiro.

Į lagerį – vietoje bendravardžio

1947 metais kunigas J.Voveris Kaune buvo suimtas. Šančių kunigą saugumas kaltino už tai, kad per pamokslą kalbąs prieš komunistų valdžią. Dvasininkas teisinosi, jog žodžio „komunistas“ nėra nė minėjęs. Tuomet jam atšovę, kad komunistus vadinąs bedieviais, ir tai yra tas pats... Taip pat saugumiečiai piktinosi, jog J.Voveris bažnyčioje kvietęs tikinčiuosius melstis už visus, kurie yra palaidoti kapinėse ir parapijoje. Vadinasi, liepė melstis ir už banditus...

Pateikę kunigui tokius „kaltinimus“ saugumiečiai pakišę jam pasirašyti prokuroro sankciją areštui. J.Voveris perskaitė ir pamatė – vardas bei pavardė nurodyti jo, bet tėvo vardas ir gimimo data – kiti. Kai pabandė aiškintis, jog pareigūnai jį supainiojo su kitu žmogumi, šie dokumente ištaisė tėvavardį bei gimimo datą ir kunigą išsiuntė dešimčiai metų į lagerį.

Nors žinojo, jog į Sibirą keliauja vietoj kurso draugo, taip pat Jono Voverio, kunigas daugiau teisybės neieškojo. Susitaikė su likimu ir džiaugėsi, kad išgelbėjo kitą žmogų.

„Lageryje sutikau daug įvairių žmonių – katalikų ir kitų tikėjimų. Vieni buvo nuteisti už vagystes, kiti – už dar sunkesnius nusikaltimus. Iš pradžių buvome tik du lietuviai“, – apie tremtį prisimena kunigas ir priduria, jog visi nuteistieji jam buvo geri.

Nors žinojo, jog į lagerį keliauja vietoj kurso draugo, taip pat Jono Voverio, susitaikė su likimu ir džiaugėsi, kad išgelbėjo kitą žmogų.

Kunigas šį sunkų išbandymą sutiko su džiaugsmu. Jis laimingas, kad galėjo slapta atlikti savo pareigas – klausyti nuteistųjų išpažinčių ir suteikti jiems vilties, laikyti šv. Mišias. Sibire praleistų metų jis nevadina išbrauktais iš gyvenimo. Greičiau tai buvę netikėtų susitikimų metai.

Iš lagerio J.Voveris buvo paleistas 1954 metais, vietoj skirtų dešimties praleidęs čia septynerius metus – mirus Stalinui kunigo byla buvo peržiūrėta ir bausmės laikas sutrumpintas.

Kunigui barti vaikų neteko

Nuo 1970 metų kunigas J.Voveris gyvena Taujėnuose. Ilgus metus buvęs parapijos klebonu, dabar šias pareigas užleido ukmergiškiui kunigui Dainiui Lukonaičiui. Tačiau Taujėnai buvo ir yra jo parapija, jis myli visus tikinčiuosius, už juos meldžiasi ir visiems linki tik gero.

Grįžęs iš tremties J.Voveris pradėjo rašyti. Iš pradžių rašė spausdinimo mašinėle, nes kunigo knygų spaustuvės nebūtų spausdinusios. Atkūrus nepriklausomybę į vienuolika išleistų knygų sugulė jo pamokslai, eilėraščiai, kita kūryba. Taip pat kunigas išleido kelias knygeles, skirtas vaikams ir jaunimui.

„Turėjau madą parašyti, tad ir rašiau. Dabar jau akys nebešviesios – negaliu nei rašyti, nei skaityti...“ – prisipažįsta J.Voveris.

Knygų skaitymas buvo vienas iš didžiausių kunigo pomėgių. Jis skaitydavo ne tik lietuviškai, bet ir vokiečių, rusų, lotynų, lenkų kalbomis. Tai, ką perskaitęs, neretai panaudodavo pamokslams.

„Pamokslą sakyti nebuvo sunku, bet pirma jam turėjau pasiruošti“, – apie kunigo pareigas kalba J. Voveris.
Taujėniškiui teko ne vienerius metus dėstyti mokykloje tikybą. Bendravimas su vaikais jam buvęs didelis džiaugsmas:

„Po pamokų mokiniai mane didžiuliu būriu palydėdavo iki namų... O barti vaikų neteko nė karto – nebuvo už ką...“
Nuklydęs į tolimus prisiminimus kunigas prataria, jog dabar laikai kiek pasikeitė. Tikriausiai ir mokykloje dėstyti būtų sunkiau...

Taujėnų žmonės kunigą J. Voverį meiliai šaukia Tėveliuku. Tokį vardą jam pelnė ne tik jo paprastumas, nuolatinis nesavanaudiškas rūpestis žmonėmis ir bažnyčia, noras pagelbėti kiekvienam.

Dešimtį metų J.Voveris redagavo ir leido parapijos laikraštį „Tėviškėlė“. Paprašytas tai prisiminti kunigas paaiškina, kad tai buvęs krikščioniškos krypties laikraštis – jį pasiekdavę žinelių apie parapijos gyvenimą, be to, leidinėlyje parašydavo tikintiesiems aktualiomis temomis.

Taujėniškiai šaukia Tėveliuku

Taujėnų žmonės kunigą J. Voverį meiliai šaukia Tėveliuku. Tokį vardą jam pelnė ne tik jo paprastumas, nuolatinis nesavanaudiškas rūpestis žmonėmis ir bažnyčia, noras pagelbėti kiekvienam, kuriam reikia kokios nors pagalbos.
„Man nieko nereikia... Džiaugiuosi, jei galiu dalintis su kitais...“ – yra sakęs kunigas.

Taujėniškiai galėtų paminėti daugybę atvejų, kai kunigas J.Voveris be jokio atlygio laidojo mirusius parapijos tikinčiuosius, krikštijo jų vaikus. Kunigo širdies gerumą ir dosnumą yra pajutę visi, kuriems teko su juo bendrauti.

„Neretai pagalvodavau, kad galiu netrumpai gyventi... Beveik visą savo gyvenimą praleidau kaime, kur grynas oras, be to, niekada negėriau alkoholinių gėrimų, buvau blaivininkas ir stengiausi gyventi taip, kaip moko katalikų tikėjimas...“ – atsisveikindamas pratarė kitąmet 100 metų jubiliejų minėsiantis kunigas J.Voveris.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Ankstyvas rytas Palangos tvarkytojams: konteineriai medžiuose ir rutulių žvejyba

Aktualu

Sigitas Tamkevičius: Sekmadienio Evangelija. Kur ieškoti dvasinės atgaivos?

Gyvenimas

200 kv. name – modernaus minimalizmo atspindžiai ir jokių nereikalingų daiktų

Maistas

Trupininių pyragų magija: 10 nuostabių kepinių prie savaitgalio arbatėlės receptų

Vardai

Princui George'ui suėjo penkeri: mielas būsimo karaliaus albumas ir nauja, nuginkluojanti šypsena

Pasaulio savaitės įvykiai – įspūdingiausiuose kadruose (2018 liepos 15 – 21 d.)

Aktualu

Orai.lt: tvankus ir šiltas oras nesitrauks

Aktualu

Regina Statkuvienė: Ar tikrai valstybė apgins vaikus?

Vardai

Aktorė R.Dominaitytė pasibaisėjo valstybinių darželių valdžia: „Senamadiškas požiūris ir pažintys“

Aktualu

Laisvės premijos laureatė disidentė N Sadūnaitė mini 80 metų jubiliejų

Pasaulis kišenėje

Vilkaviškietis senoviniu „Moskvičiumi“ įveikia tūkstančius kilometrų

Aktualu

Gerasis nacis: Vilniuje šimtus žydų išgelbėjęs vokietis tapo filmo herojumi

Gazas

Palangos lenktynėse pergalę išplėšė „Porsche“ vairavusi „Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport“ komanda

Tik 15min Pasaulis kišenėje

Kitokia Kolumbija. Rytų Andų pabėgėliai

Vardai

Palangoje – vienintelis solinis Jazzu koncertas: gerbėjų antplūdis ir „kietos moterys“ scenoje

24sek

Vos atidengta Los Andžele išniekinta dar viena LeBronui Jamesui skirta freska

Vardai

Kodėl Meghan Markle ir Kate Middleton negali avėti batų su platforma šalia karalienės

Aktualu

Per įkaitų dramą Los Andžele nušauta moteris, įtariamasis pasidavė policijai

Mokslas.IT

Vienišiausias žmogus Žemėje: Amazonės džiunglėse nufilmuotas 22-ejus metus čia gyvenantis vyras

Verslas

Pabėgimas į gamtą: Baltijos saloje suartėjo skandinaviškos ir japoniškos tradicijos

Naujienos

Aktualu

Ankstyvas rytas Palangos tvarkytojams: konteineriai medžiuose ir rutulių žvejyba

Aktualu

Sigitas Tamkevičius: Sekmadienio Evangelija. Kur ieškoti dvasinės atgaivos?

Gyvenimas

200 kv. name – modernaus minimalizmo atspindžiai ir jokių nereikalingų daiktų

Maistas

Trupininių pyragų magija: 10 nuostabių kepinių prie savaitgalio arbatėlės receptų

Vardai

Princui George'ui suėjo penkeri: mielas būsimo karaliaus albumas ir nauja, nuginkluojanti šypsena

Pasaulio savaitės įvykiai – įspūdingiausiuose kadruose (2018 liepos 15 – 21 d.)

Aktualu

Orai.lt: tvankus ir šiltas oras nesitrauks

Aktualu

Regina Statkuvienė: Ar tikrai valstybė apgins vaikus?

Vardai

Aktorė R.Dominaitytė pasibaisėjo valstybinių darželių valdžia: „Senamadiškas požiūris ir pažintys“

Aktualu

Laisvės premijos laureatė disidentė N Sadūnaitė mini 80 metų jubiliejų

Pasaulis kišenėje

Vilkaviškietis senoviniu „Moskvičiumi“ įveikia tūkstančius kilometrų

Aktualu

Gerasis nacis: Vilniuje šimtus žydų išgelbėjęs vokietis tapo filmo herojumi

Gazas

Palangos lenktynėse pergalę išplėšė „Porsche“ vairavusi „Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport“ komanda

Tik 15min Pasaulis kišenėje

Kitokia Kolumbija. Rytų Andų pabėgėliai

Vardai

Palangoje – vienintelis solinis Jazzu koncertas: gerbėjų antplūdis ir „kietos moterys“ scenoje

24sek

Vos atidengta Los Andžele išniekinta dar viena LeBronui Jamesui skirta freska

Vardai

Kodėl Meghan Markle ir Kate Middleton negali avėti batų su platforma šalia karalienės

Aktualu

Per įkaitų dramą Los Andžele nušauta moteris, įtariamasis pasidavė policijai

Mokslas.IT

Vienišiausias žmogus Žemėje: Amazonės džiunglėse nufilmuotas 22-ejus metus čia gyvenantis vyras

Verslas

Pabėgimas į gamtą: Baltijos saloje suartėjo skandinaviškos ir japoniškos tradicijos

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie 15min