Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota 2012 01 13, 16:29

Byloje dėl Sausio 13-osios nusikaltimų neigimo – dozė kaltinamajam Algirdui Paleckiui palankių liudijimų

Teisme nagrinėjamoje Algirdo Paleckio baudžiamojoje byloje gynybos prašymu apklausti kai kurie liudytojai iš esmės patvirtino teisiamojo pareikštą mintį, jog „saviškiai šaudė į savus“.
Algirdas Paleckis
Algirdas Paleckis / Juliaus Kalinsko / 15min nuotr.

Byloje, kurioje partijos „Frontas“ lyderis laukia nuosprendžio dėl kaltinimų, susijusių su Sausio 13-osios nusikaltimų neigimu, dalies liudytojų pasakojimai buvo itin palankūs Algirdui Paleckiui.
Kai kurie teismui sakyti tik tiesą prisiekę liudytojai iš esmės patvirtino teisiamojo pareikštą mintį, jog „saviškiai šaudė į savus“.

2012-ųjų sausio 13-ąją 15min.lt primena, ką pasakojo Vilniaus miesto 1-ame apylinkės teisme nagrinėjamoje A.Paleckio baudžiamojoje byloje gynybos prašymu apklausti liudytojai:

Boleslovas Bilotas parodė, kad buvo Sąjūdyje nuo pat pradžios. Pasak liudytojo, Sąjūdžio vadovybėje visi nuo pirmos minutės galvojo, kaip čia padaryti, kad iš Lietuvos išeitų TSRS kariuomenė. Tuometinės Demokratų partijos vadovybėje buvo svarstoma ir prieita išvados – reikia įvykio, kuris visus sutelktų, suvienytų. Kai kas kalbėjo, kad reikalingas kraujo praliejimas. 1991 m. sausio 12 d. apie 17.00 val. šis liudytojas su keliais asmenimis nuvažiavo prie Vilniaus televizijos bokšto. Prie jų priėjo vienas pažįstamas  ir pasakė: „Mes esame pasiruošę vakarui. Bus staigmena.“ Kitą rytą (sausio 13 d.) rinkosi Sąjūdžio taryba būstinėje Gedimino pr. 1, Vilniuje. Staiga liudytojas išgirdo kalbas: „Vakar šaudė saviškiai.“ Visi nustebo. Tada daug kas nutarė – tylėti! Pasak liudytojo, teismo posėdyje jis pirmą kartą apie tai prabilo;

Jaunutis Lekas, kuris parodė, kad, būdamas 1991 m. sausio mėn. 13 d. prie Vilniaus televizijos bokšto, matė nuo aplinkinių namų šūvius į televizijos bokšto pusę trasuojančiomis kulkomis: „1991 metų sausio 13-osios naktį aš buvau prie TV bokšto Karoliniškėse. Ant penkiaaukščio namo stogo pamačiau kelis žmones. Tai nebuvo kariškiai, nes matėsi civilių siluetai. Iš tos vietos buvo šūvių žybsniai, pliūpsniai. Šaudė ne iš automatų, nes tai buvo pavieniai šūviai. Ar tai į žmones šaudė, ar tai į kaireivius. O SSRS kariai – mačiau – šaudė ne į žmones, o prieš kojas. Jei būtų šaudoma į žmones ir dar tikromis kulkomis, būtų labai daug kraujo“;

Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės.

Danguolė Raugalienė, kuri parodė, kad būdama minioje 1991 m. sausio mėn. 13 d. prie Vilniaus televizijos bokšto, matė nuo aplinkinių namų stogų šūvius į televizijos bokšto pusę, po kurių ant žemės smuko šalia esantys žmonės: „Tą naktį buvau prie TV bokšto. Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes, esą „ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus“. SSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių. Ir dabar dar likę daug liudininkų, bet jie bijo apie tai liudyti.”

Stefanija Svaravičienė, kuri parodė, kad 1991 m. sausio mėn. 13 d. budėjo prie Vilniaus televizijos bokšto, SSRS karinių pajėgų dar nebuvo, ir patvirtino, kad nuo aplinkinių namų stogų arba bokšto buvo šaudoma į tolį;

Alina Vasiljeva, kuri parodė, kad 1991 m. sausio mėn. 13 d. buvo svečiuose pas pažįstamą adresu Architektų g. 194 ir matė, kad buvo šaudoma nuo aplinkinių namų stogų Vilniaus televizijos bokšto kryptimi;

Valerijus Šulcas (buvęs Vidaus Reikalų Ministerijos 6-ojo skyriaus – kovos su organizuotu nusikalstamumu, darbuotojas), kuris parodė, kad 1991 m. sausio mėn. 13 d., vykdydamas VMI vadovybės užduotį, jis kartu su kitais suformuotos grupės milicijos darbuotojais stebėjo SSRS karinių pajėgų puolimą iš devynaukščio namo, esančio priešais televizijos bokštą, viršutiniame aukšte esančio buto. Vykdant stebėjimą, V.Šulcas matė bei fiksavo šūvius, kurie buvo atliekami nuo šio namo stogo į televizijos bokšto pusę: „Tą naktį apie 1.30 val. mes – t. y. penkių VRM pareigūnų grupė – buvome prie TV bokšto Karoliniškėse. Įsikūrėme tiesiai priešais bokštą esančio devynaukščio namo 8-ojo aukšto bute, paprašę gyventojų mus įsileisti (dabar šis namas yra Sausio 13-osios g. 37). Mes ten išbuvome kelias valandas, per pačius įvykius. Atidarę langą filmavome. Staiga tiesiai virš langų, nuo stogo, pasipylė šūviai į TV bokšto pusę. Tai buvo kelios automato serijos. Išbėgome iš buto ir ėmėm lipti laiptais iki stogo liuko, bet jis buvo uždarytas iš išorės. Tada staigiai liftu nusileidome žemyn ir pamatėme, kaip iš kitos laiptinės išėjo du vyriškiai su pailgu krepšiu. Jis buvo panašus į ilgavamzdį automatą krepšyje. Pamatę mus šie du vyriškiai puolė bėgti, mes – juos vytis. Vyriškiai įsmuko į kiemą, kur jų jau laukė automobilis „Žiguli“ su vairuotoju – ir jie paspruko. Apie tai mes papasakojome savo vadovui, bet jokio tyrimo vykdyta nebuvo.“

Apie tai mes papasakojome savo vadovui, bet jokio tyrimo vykdyta nebuvo.

Margarita Bogdanova, kuri parodė, kad 1991 m. sausio mėn. 13 d. išvakarėse ėjo pas savo pažįstamą, gyvenančią Sausio 13-ios g. (buvusioje Sudervės g.,), Vilniuje, prie Vilniaus televizijos bokšto, ir matė žmones, kurie su pailgais dėklais bėgo į laiptinę, o vakare nuo šio namo stogo girdėjo šūvius;

Juozas Arbačiauskas, kuris parodė, kad kartu su grupe Druskininkų miesto gyventojų buvo autobusu atvežtas prie Vilniaus televizijos bokšto, kur ir buvo 1991 m. sausio mėn. 13 d. prieš ir SSRS karinių pajėgų puolimo metu. Šis liudytojas patvirtino, kad, būdamas prie bokšto, matė šūvius nuo aplinkui televizijos bokštą esančių namų stogų;

Pavelas Lagodnyj, kuris parodė, kad 1991 m. sausio mėn. 13 d. buvo minioje prie įėjimo į Vilniaus televizijos bokštą. Atvykstant SSRS karinėms pajėgoms, iš vieno iš šalia bokšto esančių namų stogo buvo tarsi duotas signalas šaunant trasuojančiomis kulkomis. Taip pat šis liudytojas patvirtino, kad SSRS karinių pajėgų puolimo metu jis matė šūvius nuo 37 numerių pažymėto Sudervės g. namo stogo, o maždaug po kelių dienų pastebėjo, kad prie šio namo paaugliai buvo aptikę šovinių tūtelių;

Kristina Bradauskienė, kuri parodė, kad 1991 m. sausio mėn. 13 d. buvo prie Vilniaus televizijos bokšto bei patvirtino, kad matė šūvius nuo 37 numerių pažymėto Sausio 13-osios g., Vilniuje, namo stogo, kurių kryptis buvo nuo stogo į televizijos bokšto papėdę, kur buvo susirinkę žmonės.

VIDEO: 15min.lt - A.Paleckio į Sausio 13-osios bylą atvestų liudytojų pareiškimai

Aprašyta ir „Durnių laive“

Nagrinėjant A.Paleckio bylą, teisiamojo advokatas Jurijus Binevičius taip pat priminė, kad prie šios baudžiamosios bylos medžiagos yra prijungtos ištraukos iš 2003 metais išleistoje Vytauto Petkevičiaus, rašytojo ir politiko, 1992–1996 metais ėjusio Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigas, knygos „Durnių laivas“, kurioje: 78-79 puslapiose rašoma: „Ant Vytauto Landsbergio ir Audriaus Butkevičiaus sąžinės guli Sausio 13-osios aukos, nes vienam sumanius, o kitam įsakius, kelios dešimtys pasieniečių buvo perrengti ir įleisti į televizijos bokštą. Tai jie šaudė į minią iš viršaus žemyn. „Čia pat rašoma, jog „apie tai man pasakojo ir spaudoje teisybės ieškojo keli nukentėję pasieniečiai. Ir nieko negalėjo įrodyti, nes buvo išbraukti iš gynėjų sąrašų. Viskas vyko kaip lapių medžioklėje – vienas įpykdė, kitas įvykdė ir dabar yra kam gėles padėti.“

Šios knygos 195 puslapyje V.Petkevičius rašo apie A.Butkevičiaus, tuometinio Krašto apsaugos departamento direktoriaus, imuniteto tarnybos vadovą Virginijų Česnulevičių: „Apie jį (V.Česnulevičių) ieškoti informacijos buvau priverstas, kai iš perrengtų pasieniečių sužinojau, kaip tas tipas su pistoletu rankose mokė juos tylėti apie įvykius prie televizijos bokšto.“

A.Butkevičius neigė, kad organizavo šaudimus

Kalbėjau su žmogumi, kuris sakė man tą naktį šaudęs nuo stogo. Jis buvo savanoris.

Anot A.Paleckį ginančio teisininko J.Binevičiaus, pasakytina, kad nors liudytojas A.Butkevičius teismo posėdžio metu ir neigė aplinkybę, kad prie Vilniaus televizijos bokšto per 1991 m. sausio mėn. 13 d. įvykius buvo ginkluotų nepriklausomos Lietuvos šalininkų, tačiau prie baudžiamosios bylos medžiagos yra prijungtas Antano Stonkaus, 1991 metais ėjusio Šilalės kriminalinės milicijos vadovo pareigas, 2011 m. sausio mėn. 13 d. dienraštyje „Vilniaus diena“ išspausdintas interviu, kuriame šis asmuo pripažįsta, kad jis kartu su kitais 25 Šilalės milicijos skyriaus pareigūnais prie Vilniaus televizijos bokšto 1991 m. sausio mėn. 13 d. naktį buvo ginkluoti.

Taip pat, teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas Vladas Gulbinas parodė, kad A.Butkevičius šiam liudytojui per pastaruosius metus ne vieną kartą yra prisipažinęs, jog būtent jis (A.Butkevičius) organizavo šaudimus į minią, kuri gynė Vilniaus televizijos bokštą per 1991 m. sausio mėn. 13 d. puolimą. Taip pat, teismo posėdžio metu apklausta liudytoja Birutė Dilpšienė paliudijo, kad jos pažįstamas Genadijus Medvediackas jai ir jos vyrui patvirtino, kad 1991 metais buvo savanoris ir šaudė prie Vilniaus televizijos bokšto per 1991 m. sausio 13-sios dienos įvykius. B:Dilpšienė: „Kalbėjau su žmogumi, Genadijumi Medvediacku, kuris sakė man tą naktį šaudęs nuo stogo. Jis buvo savanoris.“

Kaltinamas dėl žodžių „Saviškiai šaudė į savus“

Algirdas Paleckis teisiamas dėl viešų pareiškimų 2010-11-02 „Žinių radijo“ laidoje „Raktas“. A.Paleckis kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 2 str. 1 d. (Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas). Kaip rašoma kaltinamajame akte, tiesioginės radijo laidos „Raktas“ metu, turėdamas tikslą neigti ir šiurkščiai menkinti 1991 m. sausio 11013 dienomis, Lietuvos Respublikos teritorijoje SSRS vykdytos agresijos prieš Lietuvos Respublikos gyventojus metu įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus, tyčia, užgauliu ir įžeidžiančiu būdu viešai pareikšdamas „O kas buvo sausio 13-ąją prie bokšto? Ir, kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“, neigė ir šiurkščiai menkino įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos teismų sprendimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais pripažintą 1991 m metų SSRS agresijos prieš Lietuvos Respublikos faktą, jos metu SSRS įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus prieš Lietuvos Respublikos gyventojus, ir tokiu užgauliu ir įžeidžiančiu viešu pasisakymu įžeidė asmenų, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės išsaugojimo, atminimą ir jų artimuosius. Nuosprendį A.Paleckiui teismas žada skelbti sausio 18 dieną.

Norėdamas tęsti – užsiregistruok

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie 15min