Dabar populiaru
Publikuota: 2018 lapkričio 13d. 00:44

Perlojoje paminėtos Perlojos Respublikos šimtosios metinės

Perlojoje paminėtos Perlojos Respublikos šimtosios metinės.
​​​​​​​Rūtos Averkienės nuotr. / Perlojoje paminėtos Perlojos Respublikos šimtosios metinės.

Istorine praeitimi išskirtinis Perlojos kaimas šiomis dienomis mini vieną svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Lapkričio tryliktąją sukanka lygiai šimtas metų, kai perlojiečiai paskelbė savivaldą, kurią vėliau pavadino Perlojos Respublika. Ji turėjo savo kariuomenę, miliciją, teismą, švaros ministrą ir net savo pinigus.

Perlojiečiai visais laikais mokėjo stebinti ir buvo tikri savo krašto patriotai, todėl čia tebestovi 1931 metais pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam, o 1930 metais pačių parapijiečių lėšomis ir pastangomis pastatytą bažnyčią puošia valstybiniai bei patriotiniai akcentai – Vytis, Gedimino stulpai, Jogailaičių kryžius, trispalvė, Vytauto Didžiojo portretas, Lietuvos ir ateitininkų himnai. Ir, žinoma, kunigaikštis Perlius su šūkiu: „Už Perloją ir visą Lietuvą!“.

Gausiai susirinkę perlojiečiai ir garbingi svečiai prasmingai paminėjo šią unikalią ir svarbią Lietuvos istorijos datą. Iškilmingame minėjime „Už Perloją ir visą Lietuvą“ buvo prisiminti šį fenomeną įkūrę bei visais laikais už Perloją ir visą Lietuvą ryžtingai kovoję nedidelio Perlojos kaimo sūnūs ir dukros, kaimo gyventojams linkėta tą vienybę, ryžtą, patriotiškumą išsaugoti ir ateities kartoms.

Šventinis renginys prasidėjo Perlojos istorijos muziejaus lankymu bei specialiai šimtmečiui paruoštos Perlojos istorinę praeitį liudijančios, fotografijomis ir kita istorine medžiaga turtingos ekspozicijos pristatymu. Prie paminklo „Žuvusiems už Perloją ir visą Lietuvą“ budėjo garbės sargyba ir grojo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras (kapelmeisteris Viktoras Ščetilnikovas, dirigentas Ramūnas Valaitis).

Po to visi rinkosi į Šv. Mišias Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, dalyvavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kiti dvasininkai. Jubiliejinį renginį savo dalyvavimu pagerbė premjeras Saulius Skvernelis, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis, dalyvavo Seimo narys Juozas Baublys, Varėnos rajono savivaldybės vadovai, kiti garbūs svečiai.

Ypatingo iškilmingumo suteikė ir šventinę nuotaiką kūrė po gražiaisiais bažnyčios skliautais Šv. Mišių ir minėjimo metu įspūdingai skambėję Varėnos kultūros centro mišraus choro „Harmonija“, vadovaujamo Ilonos Zalanskienės, giedamos giesmės.

Sakydamas pamokslą, Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas pažymėjo, jog Perlojos Respublikos šimtmečio minėjimas suteikia galimybę tuo pačiu peržvelgti Lietuvos šimtmečio laikotarpį bei Lietuvą, kurioje gyvename dabar. Jis kvietė būti tokiems ryžtingiems ir mylėti savo kraštą taip, kaip myli perlojiečiai, kurti tai, kas prasminga ir lieka ateities kartoms.

Perlojos Respublikos šimtmečio minėjimas buvo pradėtas Lietuvos valstybės himnu. Už Lietuvos laisvę žuvę Perlojos Respublikos įkūrėjai ir gynėjai buvo pagerbti tylos minute. Garbės sargybos kuopos kariai ir jaunimas padėjo gėles ant bažnyčios šventoriuje esančiose kapinėse palaidotų Perlojos Respublikos prezidentų, partizanų, šaulių kapų. Minėjimą vedė ir svarbiausius Perlojos istorijos puslapius apžvelgė bei Perlojos Respublikos kūrimo aplinkybes prisiminė iš Perlojos kilęs istorikas Sigitas Lūžys.

Varėnos rajono savivaldybės meras ir Perlojos šimtmečio minėjimo organizacinio komiteto pirmininkas Algis Kašėta, sveikindamas Perlojos gyventojus bei šventės svečius su ypatingu jubiliejumi, pažymėjo, kad perlojiečiai yra pavyzdys mums visiems.

„Jų išskirtinį sąmoningumą, ryžtą ir patriotizmą liudija tas faktas, kad 1918 metų lapkričio dvyliktąją laikinajai Lietuvos Vyriausybei paraginus kurti komitetus, jau lapkričio tryliktąją Perlojoje susirinkimo metu buvo nuspręsta kurti tokį komitetą, kuris ėmė tvarkytis savarankiškai parapijos ribose, turėjo įstatymų leidimo ir vykdomosios valdžios galias, turėjo savo kariuomenę, policiją, teismą, eigulius.

Perlojiškių unikalumas pasireiškė tuo, kad tame susirinkime buvo apsiribota ne tik deklaracijomis. Buvo pasitelkta ir žmogiška išmintis, ir valstietiškas suvokimas, ir savotiška diplomatija. Perloja ne tik sugebėjo apginti save svarbiais momentais. Ji sugebėjo būti įrašyta į Lietuvos istoriją ir tapti legenda. Net ir sovietmečiu tą legendą žinojome.

Pats svarbiausias dalykas yra tai, kad jie rūpinosi ne tik savo šeimomis, savo žeme, bet ir Lietuvos valstybe. Tą liudija ir faktas, kai 1923 metais daugiau kaip keturiasdešimt perlojiškių dalyvavo vaduojant Klaipėdos kraštą, tą parodė ir pokario laikai, kai laisvės kovose žuvo apie penkiasdešimt Perlojos kaimo vyrų ir moterų. Tokie pavyzdžiai ir mus skatina būti savo krašto, savo šalies patriotais. Tikiu, kad dar ne viena perlojiškių karta džiaugsis Perlojos Respublikos legenda, saugos, puoselės ir gražiais darbais kurs savo gimtinę“, – kalbėjo meras.

Tikiu, kad dar ne viena perlojiškių karta džiaugsis Perlojos Respublikos legenda, saugos, puoselės ir gražiais darbais kurs savo gimtinę, – kalbėjo meras.

Su jubiliejine švente visus susirinkusius pasveikino premjeras Saulius Skvernelis.

„Šiandien minime unikalaus istorinio reiškinio šimtmetį. Tai puikus pavyzdys, kai pati bendruomenė ėmėsi konkrečių veiksmų apginti savo šeimas, savo suvokimą, kas yra laisvė, nepriklausomybė, ir tai darė labai veiksmingai.

Šiandien yra tas pats – nors minim Lietuvos valstybės šimtmetį, tačiau ir šiandien mes turime dažnai klestintį godumą, savanaudiškumą ir kitus negerus reiškinius, kurie neleidžia turėti Lietuvos tokios, kurios mes siekėme. Dėl to tokių dvasinių respublikų reikia ir šiandien, reikia stiprių bendruomenių, kad galėtume apginti savo idealus, susitelkti, būti atsparūs. Linkiu Jūsų bendruomenei visada išlikti tokiai ypatingai, nepriklausomai, stipriai“.

Ministras Pirmininkas Perlojos bendruomenės pirmininkei Danutei Karalevičienei įteikė trispalvę ir kvietė ją Perlojoje iškelti visada, kai bendruomenė norės.

Rūtos Averkienės nuotr./Vytautas Landsbergis
Rūtos Averkienės nuotr./Vytautas Landsbergis

Jautrius žodžius perlojiečiams skyrė atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis:

„Perlojos vardas – kaip daina, kaip legenda. Šiandien prisimenamas ypatingas istorijos puslapis. Tai pavyzdys, kaip reikia suprasti savo viltį, pareigą. Tada, kai perlojiečiai ėmė likimą į savo rankas, jie žinojo, kad pagrindinė jėga ir pagalba yra jų pačių širdys. Jie sukūrė mažą, bet tvirtą valstybę, parodė, kaip turi telktis žmonės už savo žemę ir namus. Tie klausimai nėra praeities dalykas.

Dažnai mes galvojame, kad kas kitas už mus turi kovoti. Iki šių dienų Lietuva turi nepamiršt, kad ji pati sprendžia savo likimą. Tegu Perlojos pavyzdys bus dėstomas mokyklose kaip pasiryžimo ginti savo būtį, išlaikyt ir Perloją, ir Lietuvą pavyzdys. Perlojoje žodžiai: „neveltui bočiai tave taip gynė“ turi ypatingą prasmę. Čia bočiai susivienijo dėl Tėvynės. Todėl Perlojai garbė ir šlovė!“.

Seimo narys Juozas Baublys pažymėjo, jog Perlojos Respublika – puikus demokratijos ir bendruomeniškumo pavyzdys. Jis pasidžiaugė, kad per tą šimtmetį perlojiečiai sugebėjo išsaugoti patriotiškumo dvasią. Jis Perlojos bendruomenei padovanojo Lietuvos Nepriklausomybės akto kopiją. Perlojos bendruomenės pirmininkė Danutė Karalevičienė dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie prasmingo renginio organizavimo.

Po iškilmingo minėjimo bažnyčioje premjeras Saulius Skvernelis ir Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta padėjo gėles prie paminklo „Žuvusiems už Perloją ir visą Lietuvą“. Iškilmingą Perlojos Respublikos šimtmečio minėjimą vainikavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestro koncertas ir Garbės sargybos kuopos parodomoji programa.

Perlojos Respublika – prieš šimtą metų demokratiškai nusprendusių gyventi Perlojos parapijos gyventojų savivalda. Tai jų kova už laisvę, artimųjų saugumą, kalbos ir papročių išsaugojimą. 1918 m. lapkričio 13 d.susirinkusi perlojiškių sueiga nutarė paskirti savo valdžią, kuri organizuotų Perlojos parapijos kaimų apsaugą bei užtikrintų tvarką.

Buvo sudarytas parapijos komitetas iš penkių demokratiškai išrinktų narių. Pirmininku buvo išrinktas Jonas Česnulevičius, sekretoriumi – Zigmas Jonytis, nariais – Jonas Svirskas, Raulas Baublys ir Vincas Baublys. Perlojos savivaldai, vėliau pavadintai Perlojos Respublika, be Perlojos priklausė dar dešimt parapijos kaimų – Burokaraistėlė, Dvarčiai, Kaibučiai, Mančiagirė, Milioniškė, Palavysė, Paūliai, Salovartė, Trakiškiai ir Žiūrai.

Rūtos Averkienės nuotr./Perlojos Respublikai 100 metų
Rūtos Averkienės nuotr./Perlojos Respublikai 100 metų

Vienas pirmųjų komiteto nutarimų buvo Perlojos kariuomenės parengimas ir padidinimas. Būrio vadu buvo paskirtas Juozas Lukoševičius. Perlojos kariuomenę Respublikos laikais sudarė apie aštuoniasdešimt vyrų. Perlojos valdžia įsteigė ir miliciją. Jai taip pat vadovavo Juozas Lukoševičius. Ji palaikė drausmė ir tvarką bei ryšius su Respublikos kaimais. Miškų priežiūrai buvo paskirti du eiguliai – Romas Svirskas ir Mikas Stoškus. Teisingumo funkcijai vykdyti buvo įsteigtas Perlojos teismas.

Teismo pirmininku išrinktas Jonas Česnulevičius. Kalėjimą atstojo špitolės rūsys. Visas Respublikos valdžios aparatas dokumentams tvirtinti turėjo vieną antspaudą. Iš pradžių buvo naudojamas bažnytinis antspaudas, vėliau sukurtas antspaudas su herbiniu kunigaikščio Perliaus atvaizdu. Dokumentuose buvo naudota tik lietuvių kalba. Perlojos Respublika gyvavo, deja, neilgai. 1919 m. balandžio pabaigoje nuo Varėnos priartėjo Lietuvos kariuomenės kuopa, tačiau dar nepasiekusi Perlojos, ji buvo apšaudyta. Kuopa grįžo į Varėną, o 1919 m. gegužės 2 d. ta pati Lietuvos kariuomenės kuopa, apsiginklavusi kulkosvaidžiais, atėjo į Perloją.

Perlojiečiai apsiginti nuo stipresnės jėgos nepajėgė, todėl turėjo sudėti ginklus. Perlojos Respublikos prezidentas Jonas Česnulevičius, komiteto nariai bei grupelė vyrų buvo suimti, o po mėnesio paleisti. Tądien Perlojos Respublika buvo panaikinta, bet faktiškai gyvavo iki 1923 metų. Nors ir neilgai gyvavusi, ji visiems laikams tapo puikiu pavyzdžiu, kaip besiformuojant nepriklausomai Lietuvos valstybei nedidelė parapija savarankiškai tvarkė savo gyvenimą.

Temos: 2 Šventė Perloja

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Kultūra

Paaiškėjo, kas tapo 15min metų knygos rinkimų nugalėtojais

Vardai

Muzikinis penktadienis 15min studijoje: „Colours of Bubbles“ pristato išskirtinį koncertinį turą

Aktualu

„MG Baltic“ byloje liudija konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis

Verslas

V.Vasiliauskas: atšalimas yra natūralus gamtos reiškinys, o biudžetas per ambicingas

Verslas

Arūnas Pukelis-Švinius apie Nacionalinį stadioną: man šis projektas įdomus, investuoti norėčiau

Mokslas.IT

Populiariausių 2018 m. slaptažodžių sąrašas parodė: Einsteinas buvo teisus

Aktualu

S.Skvernelis: puolimas prieš Vyriausybę verčia mąstyti apie kandidatavimą į prezidentus

Vardai

143 kg svėrusi Rima Antonovienė: „Pasakiau sau – geriau jau mirsiu sportuodama, nei lašinių kalėjime“

„Eurolygos diena“: pavojus „Žalgiriui“ – iš NBA nusileidęs meteoritas (2/3)

Aktualu

Vilniaus mero posto sieks „valstietis“ ūkio ministras V.Sinkevičius

Verslas

Ž.Mauricas: Lietuva prisivirė košės – negaus pusės milijardo ES paramos

Buvau geras Gyvenimas

Darbo vietas restorane neįgaliesiems kuriantis olandas: ar įsivaizduojate, kaip jaučiasi vaikas žinodamas, kad niekada negalės dirbti?

Aktualu

Rimantas Bazaras: Ar rinkiminiai pažadai yra žodžių melas, demagogija, manipuliacija sinonimai?

Sportas

Plaukimo čempionate – netikėtai blankus R.Meilutytės startas ir sudaužytas Lietuvos rekordas

Aktualu

Strasbūre išpuolį per kalėdinę mugę surengęs užpuolikas – nušautas

Maistas

Burnoje tirpstantys B. Nicholson pyragėliai su kopūstais: ilgai vargti nereiks

Vardai

Mia kardinaliai pakeitė šukuoseną – tapo ilgakase: ar tinka?

24sek

Oficialu: „Ryte“ neužsibuvęs Manny Harrisas žais Turkijoje

Aktualu

Užlietoje Indijos kasyklos „žiurkių oloje“ galėjo žūti 13 žmonių

Aktualu

Vilniuje išdaužyti Mobilios kuopos pareigūnų automobilių langai

Naujienos

Aktualu

Senka lemiamas laikas sutarti dėl „Brexit“

Pasaulis kišenėje

Atradimas Italijoje: alternatyva nuo žmonių dūstančiai Venecijai – Kjodža

Deuce

50-ta pergalė šį sezoną – Novakas Džokovičius galingai startavo Londone

Aktualu

Rinkimų komitetai kelia aistras: etiketė kita, bet turinys – tas pats

24sek

Lietuvos studentų krepšinio lygoje – 76 taškai per kėlinį

Deuce

Matas Vasiliauskas pergalingai pradėjo turnyrą Izraelyje

Vardai

15min startuoja naujas projektas „Atspėk, kas dėžėje“: nepatekę kadrai – tikra juoko bomba

Aktualu

G.Nausėda prakalbo apie santykius su Rusija: jie įmanomi, nors aplinkybės ir sunkios

Aktualu

Ilgus metus Tauragėje dirbanti mokytoja: „Kasdien patiriame psichologinį smurtą“

Aktualu

Kompensacijas už mieste turėtą žemę pretendentai vadina nauja nacionalizacija

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: daugiabutis sostinės centre, skirtas jaunoms šeimoms

Gyvenimas

Sutrikus skydliaukės veiklai padės keli maisto produktai

24sek

Egzamino neišlaikė – Prienų klubas atsisveikino su T.Nashu

Gazas

Renkame Lietuvos Šimtmečio automobilį: „DeSoto Airstream“

Gazas

Automobiliai su varikliais gale XX a. buvo labai populiarūs: kodėl jų beveik nebeliko?

Interviu 24sek

Grupės lyderį pasitinkantis D.Adomaitis savo vyrų prašo kantrybės

Aktualu

Įspūdingi Marijos Antuanetės papuošalai parduodami aukcione

Aktualu

L.Linkevičius kritikuoja Ispaniją dėl planų dirbti su Maskva kibersaugumo srityje

Gyvenimas

Kaip kasdienis gulėjimas šiltoje vonioje padeda kovoti su depresija?

Laisvalaikis

Pamišęs iš meilės: japonas „vedė“ hologramą

Vardai

Gera keliauti kartu

Kviečiame anties

Šiemet buvau geras

Maistas

Dovanoju sveikatą

Sveikata

Parašykite atsiliepimą apie 15min