Dabar populiaru
Publikuota: 2009 sausio 16d. 11:53

Protesto akcija virto riaušėmis (nuotraukos,video, atnaujinta 21.43 val.)

Prie Seimo
Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr. / Protesto akcija

Dar prieš vidurdienį prie Seimo rūmų prasidėjo profesinių sąjungų organizuota protesto akcija, kurioje smerkiama valdžios taupymo politika. Vėliau dalis mitinguotojų patraukė prie Vyriausybės, o kiti pamėgino veržtis į Seimą.

Prieš 12 val. aikštėje prie Seimo rūmų jau susirinko keli šimtai žmonių, sukviestų į protesto mitingą. Kol kas didžioji dalis susirinkusiųjų – vyresnio amžiaus žmonės.

Žmonėms tebeplūstant į aikštę prie parlamento, pradėtos pirmosios kalbos. Vienas kalbėtojas per garsintuvą pareiškė protestą dėl Lietuvos įsipareigojimo Europos sąjungai šių metų pabaigoje uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Taip pat pareikalavo, kad valdžia atsižvelgtų į Konstitucijos straipsnį, kuris skelbia, jog valdžia tarnauja žmonėms.

Papildyta 12.03 val. Į Nepriklausomybęs aikštę nenutrūkstamai iš visų pusių plūsta žmonės. Policijos paskaičiavimais, lygiai vidurdienį prie Seimo jau buvo susirinkę apie 7 tūkst. mitinguotojų.

Profesinių sąjungų organizuota protesto akcija: 

VIDEO: Vilniuje protesto akcija

Papildyta 12.21 val. Pas mitinguotojus atėjo Seimo narys Algirdas Sysas. Pabendravęs su protestuotojais, jis užsiklijavo lipduką su užrašu „Pritariu visuotinei protesto akcijai!“

Visiškai kitaip mitinguotojai sutiko liberalcentristų lyderį Artūrą Zuoką. Minia jį apmėtė kiaušiniais. Vienas jų pataikė politikui tiesiai į kaktą.

Netrukus po vidurdienio susirinkusieji pradėjo rikiuotis į eiseną, o pirmieji jau pajudėjo Gedimino prospektu Vyriausybės link.

Žmonės garsiai reiškia nepasitenkinimą valdžia, švilpia, skanduoja „Vagys, vagys!“ Taip pat minioje girdisi raginimai „versti Kubilių“.

Viešąją tvarką prižiūrintys policijos pareigūnai jau turi nemažai darbo. Į juos kreipėsi patys mitingo organizatoriai ir pranešė, kad eisenos pradžioje yra keli neblaivūs asmenys, kurie mėgina kelti neramumus. Tvarką taip pat prižiūri kelios dešimtys geltonomis liemenėmis apsirengusių mitingo organizatorių tvarkdarių.

Tuo metu, kol dalis mitinguotojų pajudėjo Vyriausybės link, grupė jaunuolių pamėgino įsiveržti į Seimo III rūmus. Šiuo metu policija siunčia pastiprinimą prie III rūmų ir į vidinį parlamento kiemą.

Papildyta 12.23 val. Naujausiais pranešimais, grupė žmonių mėgina veržtis ir į Seimo II rūmus, mėto į pastatą sniego gniūžtes. Policija prašo pastiprinimo.

Papildyta 12.34 val. Gedimino prospektu žygiuojanti protestuotojų minia jau pasiekė Vyriausybę. Minia skanduoja „Darbo, duonos, pinigų“ ir „Gėda, gėda!“, triukšmauja, bet elgiasi ramiai. Už kiekvieno kampo Gedimino prospekte stovi po kelis policijos pareigūnus.

Eisena žygiuoja Vyriausybės link

VIDEO: Protestas Vilniuje tęsiasi

VIDEO: Žmonės žygiuoja Gedimino prospektu

Papildyta 12.38 val. Policija nustūmė į Seimą mėginusius veržtis protestuotojus atokiau nuo parlamento pastato.

Papildyta 12.58 val. Minia toliau nerimsta prie Seimo. Į parlamento langus jau mėtomi ir akmenys. Išdaužti bent keli naujosios Seimo salės langai. Minia prie Seimo nėra vieninga: kai vieni mėto į parlamentą akmenis ir kiaušinius, kiti piktinasi tokiais veiksmais, sakydami, kad stiklinti langus teks biudžeto pinigais.

Papildyta 13.13 val. Tuo metu prie Vyriausybės vyksta organizuotas mitingas. Profesinių sąjungų atstovai piktinasi valdžios sprendimais dėl mokesčių, pensijų ir švietimo reformų.

„Solidarumo“ vadovė Aldona Jašinskienė susirinkusiesiems sakė: „Lietuvos piliečiai pasiruošę padėti valdžiai išeiti iš krizės, į kurią ją įstūmė su „liūtukų“ ir kitų monopolistų pagalba atsiradę sutvėrimai.“

Prie Seimo toliau siautėja kita protestuotojų dalis. Toliau dūžta parlamento langai, į kuriuos mėtomi kiaušiniai, akmenys, buteliai. Kažkas iš minios į pareigūnus metė raudonų dūmų užtaisą, jis nukrito prie pat įėjimo į parlamentą.

Papildyta 13.18 val. Nors Seimo langai dūžta, pro juos žvilgčioja parlamente esantys jo darbuotojai. Tai dar labiau įsiutino dalį protestuotojų ir paskatino juos aktyviau atakuoti parlamento pastatą akmenimis ir plytgaliais.

Pranešama apie pirmus sužeistuosius per susirėmimus tarp mitinguotojų ir pareigūnų. Prie Seimo dirbantys policininkai prašo sustiprinti medikų pajėgas - atsiųsti dar vieną greitąją. Pirmieji greitosios pagalbos automobiliai jau pajudėjo į ligoninę su sužalotaisiais.

Situacija kaista. Rikiuojasi specialiosios antiriaušinės policijos pajėgos. Minia sklaidoma ašarinėmis dujomis.

Papildyta 13.26 val. Prie Vyriausybės baigėsi oficialioji mitingo dalis, bet žmonės dar nenori skirstytis, dalis jų susispietė prie Vyriausybės pastato. Juos nuo pastato skiria policijos pareigūnų grandinė. Minia reikalauja, kad su jais susitiktų valdžios atstovai.

Prie Seimo minia atsitraukė nuo parlamento pastato, tačiau nesiskirsto. Laužomi aikštėje esantys suolai. Akmenimis apmėtyti policijos automobiliai.

Papildyta 13.37 val. Miniai nuo Seimo atsitraukus atokiau, policijos pareigūnai persigrupuoja. Į įsiaudrinusią minią, kurioje netyla raginimai „eiti į Seimą“, toliau šaudoma ašarinių dujų užtaisais. Minia atsitraukė iki Gedimino prospekto ir senojo Žvėryno tilto.

Minia prie parlamento pastato:

VIDEO: Protestas prie Seimo

Iš Seimo rūmų išėjo dujokaukes užsimovę pareigūnai. Jie pradėjo stumti minią A.Goštauto gatve į abi puses tolyn nuo parlamento.

Pareigūnų iššautas dujų užtaisas pataikė vienam vyrui į galvą, jis paplūdo krauju.

Žmonės prie Vyriausybės beveik išsiskirstė. Dalis jų pasuko Seimo link. Dujų kvapas jaučiamas net Lukiškių kalėjimo apylinkėse.

Papildyta 13.52 val. Toliau vyksta susirėmimai tarp policijos pajėgų ir protestuotojų. Nepatvirtintais duomenimis, pareigūnai šaudė guminėmis kulkomis. Sužeistas mažiausiai dar vienas žmogus, jiss nuo šūvio neteko dalies ausies.

Visas Gedimino prospektas ties Seimu užkimštas greitosios pagalbos automobiliais. Minia nesiskirsto, mėto kas pakliūva į policijos pareigūnus.

Papildyta 14.08 val. Minia grįžta prie Seimo, vėl daužo langus. Pareigūnai traukiasi arčiau parlamento pastato, persigrupuoja. Vėl įvyko susirėmimas, policijos pareigūnai naudoja gumines lazdas. Skamba šūviai į orą. Minia skanduoja „Lietuva, Lietuva!“

Papildyta 14.13 val. Į kojos kelį sužeistas „Fronto“ partijos pirmininko pavaduotojas Antanas Čebatoriūnas. Pirmoji pagalba jam suteikiama greitosios pagalbos automobilyje. Nepatvirtintais duomenimis, vyriškį sužeidė pareigūnų iššauta guminė kulka. Vėliau sužeistasis išvežtas į ligoninę.

Papildyta 14.33 val. Pareigūnai mitinguotojų minią prie Seimo suskaldė į dvi dalis. Viena jų spiečiasi prie senojo Žvėryno tilto, antroji – Gedimino prospekte, Nepriklausomybės aikštės prieigose. Pačioje aikštėje protestuotojų neliko.

Policijos pareigūnai ir toliau naudoja ašarines dujas, neleidžia protestuotojams dar kartą prisiartinti prie Seimo pastato. Į pavienius praeivius policininkai dėmėsio nekreipia, stabdo tik didesnes žmonių grupes.

Papildyta 14.42 val. Susirėmimai tęsiasi Gynėjų gatvėje. Policija stengiasi atskirti ir sulaikyti atskirus aktyviausius protestuotojus.

Papildyta 14.52 val. Policija baiminasi, kad gali neatlaikyti Žvėryno tiltas, ant jo susispietę daugybė žmonių. Policija stengiasi nustumti žmones nuo tilto jėga, tuo tarpu kai kurie praeiviai siūlo prisijungti prie jų, klausinėja, kokią algą jie gauna.

Netoli Seimo daugybė įkaušusių žmonių, tarpuvartėse jie atvirai geria alkoholį. Matyti nemaži radikalių grupuočių atstovų būriai, nemažai susirinkusių skinų.

Papildyta 15.08 val. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai gretomis lėtai pajudėjo nuo Seimo pastato protestuotojų link, mėgindami didinti tarpą tarp jų ir parlamento. Prieš tai protestuotojai prie parlamento suniokojo vieną automobilį, kai kažkas iš minios šūktelėjo, kad automobilis priklauso Seimui.

Paskutinėmis žiniomis sužeisti trys žmonės – du civiliai ir vienas policininkas.

Į Vilnių traukiamos papildomos policijos pajėgos. Baiminamasi, kad sutemus protestai ir riaušės įsiplieks nauja jėga. Liudininkų teigimu, aplinkiniuose kiemuose riaušininkai ginkluojasi tuo, kas papuola po ranka.

Papildyta 15.20 val. Ant senojo Žvėryno tilto ir jo prieigose susirinkę mitinguotojai vėl pradėjo mėtyti akmenis į policjios pareigūnus, užtvėrusius jiems kelią prie Seimo. Policijos pareigūnai juos smarkiai apšaudė ašarinėmis dujomis ir minia pasileido bėgti atgal į Žvėryną. Išsisklaidžius dujoms protestuotojai vėl pradėjo lėtai eiti Seimo link.

Papildyta 15.26 val. Pranešama, kad keliems žmonėms iš minios buvo pavykę prasiveržti į Seimo vidų, tačiau netrukus jie buvo sulaikyti, suguldyti ant žemės, jiems surakintos rankos. Kai kurie žmonės iš išsklaidytos minios siautėja Žvėryne, Gedimino prospekte.

Papildyta 15.34 val. Mitinguotojai nustumti nuo Seimo į Žvėryno pusę, susirėmimai su jais vyksta prie cerkvės. Žmonės apšaudyti guminėmis kulkomis, pareigūnams niekaip nepavyksta nustumti jų toliau.

Žvėryno tiltu nuo Seimo pusės bandė pravažiuoti banko „Snoras“ inkasatoriai, tačiau tiltu iki galo dėl vykstančių susirėmimų jiems pravažiuoti nepavyko.

Goštauto ir Jasinskio gatvių sankryžoje buvo sudaužytas tarnybinio policijos automobilio galinis stiklas.

Papildyta 15.42 val. Pirminiais duomenimis, neramumų metu buvo sužeista ne mažiau 10 žmonių, suimta apie 40 mitinguotojų.

Policijos pajėgos prie Seimo:

VIDEO: Policijos pajėgos prie Seimo
VIDEO: Prie Seimo. Atokvėpis

Iš Seimo aikštės stumiami paskutiniai čia esantys žmonės, vėl pasigirdo keletas šūvių. Sulaikomi žmonės.

Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paskelbė, kad pirmadienį rengia posėdį, kuriame svarstys tarnybų veiksmus ir kaip buvo užtikrinta viešoji tvarka per mitingą Vilniuje.

Papildyta 15.53 val. Aplink Seimą situacija aprimus, matyti tik vaikštinėjančių jaunuolių grupelės, nemažai nepilnamečių. Situacija rimsta ir Žvėryne, žmonės išsiskirstė, po gatves vaikštinėja keliasdešimt jaunuolių, kurie šaukia „Gėda“.

Papildyta 16.08 val. Žvėryne suimtieji sodinami į tarnybines mašinas, situacija čia aprimusi. Gedimino prospekte policija įkalbinėja žmones eiti namo.

Papildyta 16.18 val. Goštauto gatvėje grupė jaunuolių skanduoja „Seimą lauk!“. Policininkai prašo mitinguotojus atsitraukti, sakydami, kad jeigu neįvykdys reikalavimo, prieš juos bus panaudotos visos priemonės.

Gedimino prospekte sulaikomi mitinguotojai, daugelis jų – neblaivūs, keli suimti už tai, kad šlapinosi viešoje vietoje.

iš sulaikytų mitinguotojų konfiskuota durklų, peilių.

Papildyta 16.34 val. Mitinguotojai išvaikyti iš Goštauto gatvės, prieš juos panaudotos ašarinės dujos, garsinės bombos. Dalis žmonių nulėkė į Žvėryną.

Prie Seimo dirba policijos ekspertai, o Seime prasideda specialus pasitarimas.

Sklinda gandai, kad vakare gali prasidėti naujas Seimo šturmas. Informacija apie tai neva sklinda SMS žinutėmis. Daugybė gatvėse likusių mitinguotojų akivaizdžiai neblaivūs, parduotuvėse masiškai perkamas alkoholis.

Papildyta 16.51 val. Nors padėtis aplink Seimą daugmaž kontroliuojama, aplinkinėse gatvėse jaunuoliai siautėja, stumdo mašinas, jas niokoja.

Goštauto gatvėje pamažu vėl pradeda rinktis žmonės, nors dar visai neseniai jie buvo išsklaidyti.

Papildyta 17.09 val. Seimo prieigos jau beveik sutvarkytos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai čia vis dar budi – įtarimų nesukeliančius asmenis praleidžia, o įtartinus sulaiko. Pranešama, kad tarp sulaikytųjų – du įtariamieji riaušių kurstytojai. Susidūrimų metu sužeisti trys pareigūnai.

Papildyta 17.20 val. Pirminiais duomenimis, padaryta žala sieks 2 mln. litų. Daugybė išdaužytų langų jau užkalti, tačiau nemažai jų dar nesutvarkyti.

Papildyta 18.42 val. Nors situacija prie Seimo jau, atrodytų, buvo aprimus, gauti pranešimai, kad vėl daužomi Seimo rūmų langai. Čia vėl skubiai siunčiami patruliai.

Papildyta 18.56 val. Prie Seimo vėl masiškai važiuoja pareigūnai, uždarytas transporto judėjimas gatvėse aplink Seimą, tikrinami įtartini praeiviai. Tiesa, žmonių prie Seimo yra visai nedaug, jie bendrauja su pareigūnais, agresyviai nusiteikusiųjų nematyti.

Papildyta 19.11 val. Pareigūnai vėl pradėjo suėmimus. Pranešama, kad Gedimino prospekte, netoli Lukiškių aikštės, sulaikyta 10 skinų.

Papildyta 19.24 val. Policija išplatino pareiškimą, kuriame ragina visus, kurie turi planų vėl rinktis prie Seimo, atsisakyti tokių ketinimų. „Policijos pareigūnai yra pasirengę atremti naujus riaušininkų veiksmus, Vilniaus apsk. policijos pajėgos yra mobilizuotos“, – rašoma pranešime.

Papildyta 19.31 val. Seimo rūmų pastatuose išdaužta apie 30 langų stiklų, taip pat dužo netoliese esančio Gynėjų gatvėje įsikūrusio restorano stiklai, apgadinti dar keli Seimo apylinkėse esantys pastatai, pranešė BNS.

Tuo tarpu teigiama, kad tarp jaunuolių platinami SMS, raginantys vėl pulti Seimą šį vakarą.  „Lietuvos ryto“ televizija pranešė, kad prie Seimo susirinko apie 200 apgirtusių jaunuolių, kurie kalba apie naują šturmą.  

Papildyta 20.44 val. Policijos departamento generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas LTV laidai „Panorama“ sakė, jog sustiprintos policijos pajėgos šiuo metu patruliuoja mieste. Jis teigė, kad prie Seimo yra ramu ir tvirtino tikįs, kad daugiau neramumų neturėtų kilti. „Situacija kontroliuojama“, – sakė V.Telyčėnas.

Papildyta 21.06 val. Kaip pranešė „Lietuvos ryto“ televizija, vos prieš keletą minučių link Seimo vėl ėmė traukti jaunuolių būriai, jų yra apie 100. Pareigūnai bando jaunuolių būrius išsklaidyti.

Gedimino prospekto ir Rotundo gatvių sankryžoje buvo apmėtytas policijos automobilis. Žalos nepadaryta, tai padarę jaunuoliai sulaikyti, tačiau, anot pareigūnų, jie į policijos poskyrį vežami nebus.

Papildyta 21.43 val. Buvo pasklidę nemažai gandų apie jaunuolių susibūrimus įvairiose Vilniaus vietose, tačiau, atrodo, nei vienas iš jų neturėjo nieko bendro su galimu nauju išpuoliu prieš Seimą.

Ramu ir Nepriklausomybės aikštėje prieš Seimą, kur budi policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Draudžiamas eismas dalimi Gedimino prospekto ir Goštauto gatve palei Seimą.

Tiesa, kai kurie jaunuoliai vis dar bando praeiti arčiau Seimo, keli jų buvo sulaikyti, pas juos rasti buteliai su degiu skysčiu.

Riaušių prie Seimo atomazga (3 dalis)

Riaušių prie Seimo įkarštis (2 dalis)

Riaušių prie Seimo įžanga (1 dalis)

Temos: 1 Mitingas

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Praktiškai su „Norfa“

Skanumėlis

Video

07:03
00:49
17:58

Esports namai

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie 15min