Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2017 liepos 21d. 05:46

Tiesa ar melas? Gintautas Paluckas: „Mes labai aiškiai parėmėme valstybinių įmonių vadovų kadencijas“

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas tikina, kad socialdemokratai atsikratė ydos saugoti postuose savus ir net palaikė valstybinių įmonių vadovų kadencijų įvedimą, nepaisydami, kad dėl to darbų gali netekti partijos bičiuliai. Ar tikrai tai tiesa?

Praėjusią savaitę kartu su Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu viešėdamas 15min studijoje G.Paluckas tikino, kad socialdemokratai atsikratė žalingo politinio įpročio postuose saugoti savus.

„Aš tik pažymėsiu, kad mes parėmėme labai aiškiai valstybinių įmonių vadovų kadencijų klausimą, nors ten irgi yra daug socialdemokratų per daugelį valdžios metų. Ir daugelis jų neteks darbo. Ir tai yra teisinga. Rotacija turi vykti ir turi būti galimybės naujiems, jauniems žmonėms. Taip kad čia tų žalingų įpročių mes labai sparčiai atsikratome. Tai negali būti priekaištas šiandien socialdemokratams“, – teigė G.Paluckas.

Patikrinta 15min

15min pasiteiravo, kuo remdamasis socialdemokratų pirmininkas teigia, kad jo partija rėmė valstybinių įmonių vadovų kadencijų įvedimą, jei balsavimo rezultatai Seime rodo ką kita.

Valstybės ir savivaldybių įmonių vadovų kadencijas riboti šiemet sausį pasiūlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pagal jos teiktas pataisas numatyta leisti vienoje vietoje dirbti ne ilgiau kaip dešimt metų iš eilės.

Šis projektas Seimui buvo pateiktas kovo 14 dieną – pačioje pavasario sesijos pradžioje. Už jį po pateikimo balsavo 3 socialdemokratų partijos frakcijos nariai – Petras Čimbaras, Raminta Popovienė ir Rimantė Šalaševičiūtė, prieš buvo Algimantas Salamakinas, dar trys – Andrius Palionis, Artūras Skardžius ir Antanas Vinkus – susilaikė.

Nė vienas socialdemokratas klausimą pristačiusiai prezidentės patarėjai neuždavė klausimų, neišsakė argumentų nei prieš, nei už pataisas.

Visi balsavimo rezultatai čia.


Svarstymo stadijoje už valstybės įmonių vadovų kadencijų įvedimą socialdemokratai taip pat nebalsavo vieningai. Už tai, kad pataisos būtų svarstomos toliau, balsavo 4 socialdemokratai – Juozas Bernatonis, Gediminas Kirkilas, Andrius Palionis ir Rimantas Sinkevičius, prieš buvo Algimantas Salamakinas ir Algirdas Sysas, o Rasa Budbergytė ir Juozas Olekas susilaikė.

Balsavimo rezultatai čia.

Tačiau didesnio socialdemokratų palaikymo įstatymas svarstymo stadijoje sulaukė ne šiaip sau. Tą dieną Seimas buvo pritaręs „tvarkiečio“ Algimanto Dumbravos pataisai, kad kadencijos būtų pradėtos skaičiuoti tik nuo 2017 m. lie­pos 1 dienos. Tai reikštų, kad dešimtmečius dirbę vadovai būtų galėję pareigose likti dar dviem penkerių metų kadencijoms – tai yra dar dešimčiai metų.

Tuomet socialdemokratas A.Salamakinas Seimo salėje kalbėjo nesuprantantis, kam išvis reikia įvesti kadencijas.

„Da­bar mes sa­ko­me, ati­dir­bai dvi ka­den­ci­jas, čiuožk, nes tu kaž­kuo jau pa­si­da­rei blo­gas. Kuo? Ko­dėl įsta­ty­mo lei­dė­jas da­bar sa­ko, kad po dvie­jų ka­den­ci­jų ši­tas va­do­vas, ku­ris dir­ba ge­rai, tam­pa ar­ba po­ten­cia­liu va­gim, ar­ba po­ten­cia­liu dun­du­ku. Tai aš tik­rai ne­su­pran­tu, ko­dėl mes ši­tą įsta­ty­mą tu­ri­me pri­im­ti. Ma­nau, kad rei­kia bal­suo­ti prieš“, – kalbėjo jis.

Prieš kadencijų įvedimą pasisakė ir socialdemokratas J.Olekas.

„Iš tik­rų­jų rei­kia, kad va­do­vas, kaip ir ki­tas bet ku­ris spe­cia­lis­tas, ga­lė­tų dirb­ti ir džiaug­tis sa­vo re­zul­ta­tais ir mes ga­lė­tu­me džiaug­tis, jei­gu jis dir­ba ge­rai. Jei­gu ne, yra ki­tos prie­mo­nės, kaip ko­le­gos mi­nė­jo, dėl ko bū­tų ga­li­ma žmo­gų at­leis­ti. Bet dir­bant ge­rai tu­rė­tų ga­lio­ti ir so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, ir iš­mo­kos pa­lie­kant dar­bo vie­tą, ir pa­na­šūs da­ly­kai“, – Seimo salėje kalbėjo jis.

Per paskutinį balsavimą – nė vieno socialdemokratų balso

Priėmimo stadijoje 2017 m. gegužės 4 dieną Seimas vėl apsisprendė valstybės įmonių vadovų kadencijas skaičiuoti nuo tada, kai jie pradėjo dirbti, o ne leisti jiems dirbti dar dešimt metų po įstatymo pataisų įsigaliojimo.

Socialdemokratas A.Palionis tuomet dar siūlė iki šiol buvusį darbą, nepaisant jo trukmės, laikyti pirma kadencija ir leisti vadovams likti pareigose dar vienai kadencijai po 2018 m. Konservatoriai ir „tvarkiečiai“ paprašė pertraukų ir įstatymo priėmimas buvo atidėtas kitai dienai.

Vėl prie klausimo Seimas grįžo gegužės 9 dieną.

A.Palionis tuomet dar kartą pristatė savo pataisą: „Iš­ei­na taip, kad maximum jis ga­lės dirb­ti 14 me­tų. Jei­gu virš de­šim­ties, per me­tus savinin­ko tei­ses tu­rin­ti ar vals­ty­bė, ar sa­vi­val­dy­bė tu­ri or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­są ir jau tas va­do­vas ne­ga­li ei­ti į kon­kur­są, ko­vo­ti dėl va­do­vo po­zi­ci­jos. Ma­no pa­siū­ly­mas yra toks, kad tie va­do­vai, ku­rie iš­dir­bo de­šimt ir dau­giau me­tų, tu­rė­tų ga­li­my­bę nors da­ly­vau­ti kon­kur­se. Vi­sa pa­siū­ly­mo es­mė yra to­kia“.

Už A.Palionio pasiūlymą balsavo 12 socialdemokratų. Vis dėlto Seimas tokiam siūlymui nepritarė.

Tuomet galutiniame balsavime dėl kadencijų įvedimo nė vienas socialdemokratas nebalsavo už tai, kad įstatymo pataisos būtų priimtos.

Prieš balsavo 8 socialdemokratai – Valentinas Bukauskas, Algirdas Butkevičius, Petras Čimbaras, Raminta Popovienė, Julius Sabatauskas, Algimantas Salamakinas, Algirdas Sysas, Rimantė Šalaševičiūtė, susilaikė Juozas Bernatonis ir Gediminas Kirkilas, Juozas Olekas, Andrius Palionis, Artūras Skardžius ir Antanas Vinkus.

Balsavimo rezultatai čia.

G.Paluckas: „Valstiečiai“ nesilaikė susitarimo

Aiškindamas, kuo remdamasis kalbėjo, kad socialdemokratai palaikė valstybės įmonių vadovų kadencijų įvedimą, jei balsavimo rezultatai rodo, kad už tai numatančias įstatymo pataisas priėmimo stadijoje nebalsavo nė vienas socialdemokratas, G.Paluckas kaltino „valstiečius“.

„Mūsų frakcijoje valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų kadencijų klausimas buvo svarstytas ir mes jį palaikėme. Bendrame koalicijos frakcijų posėdyje buvo nuspręsta, kad mes, socdemai, užregistruosim pasiūlymą, jog pasibaigus dviem kadencijoms, naujas konkursas turi būti organizuotas per vienerius metus, o senasis vadovas turi teisę dalyvauti konkurse ir mėginti savo laimę. Tačiau plenarinių posėdžių salėje partneriai pakeitė nuomonę ir užregistruotą pataisą atmetė. Dėl šios priežasties frakcija nebalsavo arba susilaikė dėl viso projekto. Šis keistas kazusas nekeičia mūsų nuostatos – mes palaikome valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų kadencijų ribojimą ir neketinam priimtų sprendimų peržiūrėti ar kitaip revizuoti“, – aiškino jis.

Tačiau 15min kalbinti „valstiečiai“ nieko apie tokį susitarimą dėl valstybės įmonių vadovų kadencijų neprisiminė. Atvirkščiai – jie tvirtino, kad socialdemokratai nuo pat įstatymo pataisų pateikimo aiškiai rodė joms nepritariantys.

Protokolų ten nerašo, bet neprisimint sutarimų nėra gražu, – tikina G.Paluckas.

Pasak Ekonomikos komiteto pirmininko, „valstiečio“ Virginijaus Sinkevičiaus, jokio rimto susitarimo dėl valstybės įmonių vadovų kadencijų būti net negalėjo, nes socialdemokratų pasiūlymas iš esmės būtų pakeitęs įstatymo esmę ir nubraukęs reformą.

„Socialdemokratų frakcija buvo prieš. Visą laiką nuo pradžių iki galo. Dar buvo žaidimai, bet jie balsavo visą laiką prieš. Ta A.Palionio pataisa būtų visą esmę pakeitusi, tai mes niekaip negalėjome sutikti jos paremti. Tas klausimas koalicijos posėdyje gal buvo iškeltas nebent prie „kitų klausimų“, kai kažkas kažką pasako, bet nelabai jau kas klauso. Tuose posėdžiuose chaosėlio kartais būna, kai sėdi 70 žmonių, bet aš tokio klausimo išvis nepamenu“, – kalbėjo V.Sinkevičius.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Virginijus Sinkevičius
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Virginijus Sinkevičius

„Valstietis“ Virginijus Poderys taip pat sako, kad šis klausimas buvo pristatytas prie kitų klausimų, kaip „karšta bulvė“, bet tikrai nebuvo sutarta visiems palaikyti A.Palionio pasiūlymo.

„Buvo ad hoc tas klausimas iškeltas. Buvo apsikeista replikomis, nuomonėmis, tačiau, kad klausimas būtų buvęs paruoštas ir diskutuotas, tai to tikrai nebuvo. Jis buvo išmestas į pokalbį gale posėdžio prie kitų darbotvarkės klausimų kaip karšta bulvė. Kai sėdi 70-80 žmonių, galima suprasti, ką tai reiškia. Klausimas nebuvo paruoštas ir anonsuotas, dėl jo nebuvo balsuojama ir nepamenu, kad būtų susitarta, būtų sukirsta rankomis“, – sakė V.Poderys.

Susitarimo nepamena ir Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė. Anot jos, G.Paluckas, nedirbdamas Seime, klaidingai supranta, kaip jame dirbama ir kaip pasiekiami sutarimai.

„Tai yra juokinga, tai rodo nepatyrimą parlamentinėje veikloje ir, švelniai tariant, neįsigilinimą, kaip dirba Seimas. Plenarinių posėdžių salėje būna pasiūlymai iš visų pusių – ir iš kairės, ir iš dešinės. Tada jau nebežiūri į kažkokį stagmatišką susitarimą, kad taip, o ne kitaip, žiūri iš principo, kad būtų priimtas įstatymas. Aš tikrai neprisimenu tiksliai balsavimo dėl A.Palionio pasiūlymo ir nesureikšminčiau mažo pasiūlymo viso įstatymo kontekste. Tai buvo šiaudas, grūdelis, kuris nebūtų reikšmingas visame įstatymo pakete, kurį mes svarstėme ir priėmėme“, – kalbėjo R.Baškienė.

Irmanto Gelūno / 15min nuotr./Povilas Urbšys, Rima Baškienė, Tomas Tomilinas ir Stasys Jakeliūnas
Irmanto Gelūno / 15min nuotr./Povilas Urbšys, Rima Baškienė, Tomas Tomilinas ir Stasys Jakeliūnas

„Valstiečių“ frakcijos narys Povilas Urbšys taip pat sako, kad socialdemokratai, kaip ir konservatoriai, niekada nepalaikė valstybės įmonių vadovų kadencijų įvedimą.

„Aš tokio susitarimo neprisimenu. Daugiau buvo diskutuota dėl biudžetinių įstaigų vadovų kadencijų, kurios galiausiai ir nebuvo priimtos. Kad dėl valstybės įmonių vadovų kadencijų būtų susitarimas, aš tikrai to nepamenu. Visą laiką jautėsi, kad koalicijos partneriams tai jautrus klausimas ir jie buvo linkę padaryti taip, kad kadencijos nebūtų įvestos, nes neva kompetencija svarbiausia ir juos reikia išlaikyti. Sakyti, kad buvo susitarimas, aš tikrai nedrįsčiau. Koalicijos partneriai kartu su konservatoriais labai jautriai reagavo į šį klausimą“, – teigė P.Urbšys.

Pats G.Paluckas sako pats dalyvavęs tame posėdyje, kur buvo sutarta, kad A.Palionis teiks pasiūlymą ir koalicija jį palaikys.

„Protokolų ten nerašo, bet neprisimint sutarimų nėra gražu“, – sako jis.

15min vertinimu, nepaisant to, ar buvo koalicijos susitarimas dėl A.Palionio pasiūlymo palaikymo, G.Palucko teiginys, kad socialdemokratai labai aiškiai parėmė valstybės įmonių vadovų kadencijų įvedimą, nėra teisingas, nes partijos frakcijos nariai vangiai įstatymo pataisas palaikė tiek priėmimo, tiek svarstymo stadijose, o per priėmimą nė vienas socialdemokratas nebalsavo už kadencijų įvedimą.

Prezidentūros duomenimis, šių metų pradžioje beveik pusei valstybės įmonių (34 iš 79) vadovavo žmonės, dirbantys postuose daugiau nei 10 metų, o ilgiausiai – daugiau nei 20 metų, vadovauja 12 miškų urėdijų ir kelių priežiūros įmonių vadovai. Tiek pat metų dirba ir dviejų valstybės valdomų akcinių bendrovių vadovai. Šiuo metu valstybė valdo 79 valstybės įmones.

Jūs klausiate – tikriname mes
Įveskite politiko ar kito visuomenės veikėjo teiginį, kurį reikia patikrinti. Jei tik įmanoma, nurodykite, kur ir kada tai buvo pasakyta.
* privalomi laukai
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Žinau, ką renkuosi

Atnaujinkime namus

Video

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Remontas be nervų

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min