Dabar populiaru
Publikuota: 2019 vasario 18d. 12:06

Mykolas Kirkutis: 7 dalykai, kuriuos svarbu žinoti apie kelionės išlaidų į teismą atlyginimą

Mykolas Kirkutis Šaukimo į teismą gavimas neretam gali sukelti įvairias emocijas, nesaugumo, nežinios jausmą. Jei asmuo kviečiamas į teismo posėdį kitame mieste, kyla daugiau neaiškumų – kas ir kaip atlygins su atvykimu į teismą susijusias išlaidas? Pateikiame atsakymus į 7 dažniausiai užduodamus klausimus, su kuriais susiduria į teismą dėl kelionės išlaidų kompensavimo besikreipiantys asmenys.

1. Kam kompensuojamos kelionės į teismą metu patirtos išlaidos?

Šiuo metu galiojantys teisės aktai nustato, kad teisė į kelionės išlaidų atlyginimą suteikiama į teismą šaukiamiems liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams. Šiems asmenims atlyginamos kelionės išlaidos ir tais atvejais, kai jie šaukiami pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į instituciją, nagrinėjančią administracinio nusižengimo bylą.

2. Kur kreiptis, norint gauti kelionės išlaidų kompensaciją?

Pageidaudami, kad kelionės į teismą išlaidos būtų atlygintos, vykstantys į teismą liudytojai, nukentėjusiesieji, ekspertai, specialistai ir vertėjai arba jų įgalioti atstovai turi kreiptis į jiems šaukimą išsiuntusį teismą su rašytiniu prašymu. Tokio prašymo formą galima rasti kiekviename teisme, teismo dokumentų priėmimo skyriuje. Dėl šių formų visada galima kreiptis į teismo posėdžių sekretorių prieš teismo posėdį arba po jo.

Teismui taip pat galima pateikti laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodyti pateikiančio prašymą asmens:

  1. vardas, pavardė;

  2. asmens kodas ar gimimo metai;

  3. gyvenamosios vietos adresas;

  4. bylos, į kurios nagrinėjimą asmuo buvo šaukiamas, numeris ir procesinė padėtis joje;

  5. bankas ir banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti pinigus, numeris;

  6. kelionės išlaidas patvirtinantys įrodymai.

Toliau prašymas yra perduodamas bylą nagrinėjančiam teisėjui, kuris vertina prašomų atlyginti išlaidų pagrįstumą.

Pažymėtina, kad teismas kompensuoja tik pagrįstas kelionės išlaidas. Apie patirtų išlaidų pagrįstumą kiekvienu atveju sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes. Pavyzdžiui, kelionės į teismą išlaidos, patirtos naudojantis taksi paslaugomis, nesant išskirtinių, tokias išlaidas pateisinančių aplinkybių (sveikatos būklė ar pan.), nebus atlygintos. Taigi asmenys, turintys teisę gauti kelionės išlaidų atlyginimą, šia teise turėtų naudotis sąžiningai ir teisingai, nepiktnaudžiauti ja ir nepagrįstai neišlaidauti, pasirinkdami savo atvykimo į teismą būdą.

3. Kokie dokumentai įrodo kelionės į teismą išlaidas?

Tais atvejais, kai į teismą vykstama viešuoju transportu, svarbu išsaugoti ir teismui pateikti kelionės viešuoju transportu bilietą ir jo įsigijimą patvirtinančius dokumentus (jeigu pačiame kelionės biliete nenurodyta kaina).

Jei į teismą vykstama automobiliu, privaloma pateikti transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, transporto priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis apie degalų sunaudojimo normą šimtui kilometrų, paprastai ir degalų įsigijimo kvitą.

Itin svarbu, kad asmuo kartu su prašymu pateiktų kelionės išlaidas patvirtinančius įrodymus. Jei tokie įrodymai nepateikiami, kelionės išlaidos nėra atlyginamos.

4. Kaip apskaičiuojamas apmokėtinų išlaidų dydis?

Teismai, priimdami sprendimą dėl apmokėtinų kelionės automobiliu išlaidų dydžio, atsižvelgia į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas, nustatytas atitinkamai transporto priemonei pagal teismui pateiktus šios transporto priemonės techninius duomenis.

Tais atvejais, kai nėra galimybės pateikti transporto priemonės gamintojo duomenų apie degalų sunaudojimo normą šimtui kilometrų, apmokėtinų išlaidų dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių, taikant Teisėjų tarybos patvirtintose Kelionių automobiliais išlaidų apmokėjimo metodinėse rekomendacijose nustatytą transporto priemonės bazinę degalų sunaudojimo normą. Minėtos rekomendacijos skelbiamos Lietuvos teismų tinklapyje (Teismų savivalda – Teisėjų taryba – Nutarimai).

5. Per kiek laiko nuo kelionės reikia kreiptis, norint gauti kompensaciją?

Nors teisės aktuose nėra nustatytas konkretus terminas, per kurį asmuo turėtų pateikti prašymą kompensuoti išlaidas ir jas patvirtinančius įrodymus, teismo asmeniui atlygintos kelionės išlaidos paprastai priteisiamos iš bylą pralaimėjusių arba kaltais pripažintų asmenų. Dėl to rekomenduotina, kad toks prašymas būtų pateikiamas iki galutinio teismo sprendimo priėmimo.

Kita vertus, dokumentai, įrodantys kelionės išlaidas į teismą, yra pakankamas pagrindas tokiu pačiu dydžiu atlyginti ir kelionės išlaidas iš teismo į namus. Tai leidžia pateikti prašymą atlyginti kelionės išlaidas iš karto po teismo posėdžio, į kurį minėti asmenys buvo kviečiami.

6. Kaip greitai kompensuojamos kelionės išlaidos?

Išlaidų suma jas patyrusiems proceso dalyviams į prašyme nurodytą banko sąskaitą paprastai pervedama per kelias darbo dienas nuo teismo pirmininko patvirtinimo.

Tais atvejais, kai prašymas atlyginti kelionės į teismą išlaidas netenkinamas arba tenkinamas iš dalies, bylą nagrinėjęs teisėjas šį klausimą išsprendžia nutartimi. Šiuo klausimu teismų priimtos nutartys yra galutinės ir neskundžiamos.

Dera atkreipti dėmesį, kad pagal dabartinę teisinę bazę yra atlyginamos tik faktiškai patirtos kelionės į teismą išlaidos. Vadinasi, asmenys negali prašyti teismo iš anksto apmokėti šių išlaidų.

7. Kaip kompensuojamos išlaidos asmenims, atvykusiems į teismą iš užsienio?

Pabrėžtina, kad kelionės išlaidų atlyginimas priklauso ir į Lietuvos teismą iš užsienio valstybės atvykusiems asmenims. Kaip jau minėta, atlyginamos tik pagrįstos ir protingos kelionės į teismą išlaidos, todėl užsienyje gyvenantiems asmenims kelionės išlaidų kompensuojama tiek, kiek kelionė būtų kainavusi vykstant ekonomine (turistine) klase. Taigi, jeigu asmuo iš užsienio valstybės į teismą Lietuvoje atskrido ne ekonomine (turistine), o verslo klase, jam atlygintina kelionės išlaidų suma neviršys ekonominės (turistinės) klasės kelionės išlaidų.

Mykolas Kirkutis yra Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus konsultantas.

Temos: 2 Kelionės Teisė

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Praktiški patarimai

Skanumėlis
Gerumu dalintis gera

Video

03:39
01:19
00:58

Dabar tu gali

Parašykite atsiliepimą apie 15min