Dabar populiaru
Publikuota: 2017 gegužės 3d. 14:07

Aukščiausiasis Teismas: patrulis Audrius Ulozas turėjo teisę jėga sulaikyti Augustiną Žemaitį

Policininkas sulaiko nusikaltėlį.
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Asociatyvi iliustracija: policininkas sulaiko įtariamąjį.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą dėl policijos pareigūno įgaliojimų viršijimo. Kaip 2016 m. pasakojo 15min, šioje istorijoje policininko buvo sumuštas ir pažemintas restorano „Šturmų švyturys“ savininko Česlovo Žemaičio sūnus Augustinas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulio Audriaus Ulozo įgaliojimų viršijimo, konstatavo, kad policijos pareigūnas turėjo teisę sulaikyti Augustiną Žemaitį ir nepažeidė policijos veiklą reglamentuojančių norminių aktų nuostatų.

Ar fizinė prievarta buvo būtina?

Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjant įgaliojimų viršijimo bylas, būtina nustatyti, ar pareigūnas turėjo teisę atlikti tam tikrus veiksmus, ar jie buvo būtini, taip pat ar atliekant juos, ypač jei buvo taikoma prievarta, buvo laikytasi proporcingumo reikalavimų.

Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas baudžiamąją atsakomybę už tarnybos įgaliojimų viršijimą, siekia užtikrinti teisinės valstybės siekį atitinkančią, veiksmingą, autoritetingą, Konstitucijai ir kitiems įstatymams neprieštaraujančią policijos veiklą. Dėl to, jei policijos darbuotojas, viršydamas savo tarnybinius įgaliojimus, nukentėjusiajam padaro net ir nedidelę žalą sveikatai, tokia fizinė žala savaime vertintina kaip didelė žala ne tik nukentėjusiajam, bet ir policijos prestižui.

Jei policijos darbuotojas, viršydamas savo tarnybinius įgaliojimus, nukentėjusiajam padaro net ir nedidelę žalą sveikatai, tokia fizinė žala vertintina kaip didelė žala ne tik nukentėjusiajam, bet ir policijos prestižui.

Taigi, jei byloje nustatoma, kad policijos pareigūno veiksmai yra neteisėti, t. y. atlikti viršijant įgaliojimus, asmens sveikatos sutrikdymas paprastai turėtų būti vertinamas kaip didelė žala. Tačiau šioje byloje pripažinus, kad policijos pareigūno veiksmai buvo teisėti, būtini ir proporcingi, neturi teisinės reikšmės klausimas dėl padarytos asmens sveikatai žalos pripažinimo – didele žala.

Būtina išnaudoti ir kitas priemones

Policijos veiklos įstatyme nustatyta, kad policijos pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Prievarta, galinti sukelti kūno sužalojimų ar mirtį, gali būti naudojama tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos.

Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas pasirenka policijos pareigūnas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį bei individualias pažeidėjo savybes. Naudodami prievartą, policijos pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių.

Taip pat, įstatyme nurodyta, kad, prieš naudodamas fizinę prievartą arba šaunamąjį ginklą, policijos pareigūnas privalo įspėti apie tokį ketinimą, suteikdamas asmeniui galimybę įvykdyti teisėtus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai delsimas kelia grėsmę pareigūno ar kito asmens gyvybei ar sveikatai arba toks įspėjimas yra neįmanomas.

Iš avarijos pasitraukė 4 asmenys

LAT teisėjų kolegija išaiškino, kad pareigūno įgaliojimų viršijimas turėtų būti konstatuojamas tik tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad veiksmai, darantys žalos kito asmens teisėms, laisvėms ar teisėtiems interesams, kuriuos asmuo nors ir turėjo teisę atlikti, tačiau pagal konkrečios situacijos aplinkybes buvo negalimi arba nebuvo būtini.

Pastebėjęs A.Žemaitį netoli įvykio vietos, nurodęs jam sustoti ir pamatęs, kad jis bėga tolyn, policijos pareigūnas A.Ulozas ne tik turėjo teisę jį vytis ir sulaikyti, bet ir privalėjo tai padaryti.

Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija priėjo išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas atliko išsamią policijos pareigūnų įgaliojimus reglamentuojančių norminių aktų analizę ir motyvuotai pripažino, kad A.Ulozas pagal byloje nustatytas aplinkybes turėjo teisę vykdyti sulaikymą, kuris buvo būtinas šioje situacijoje: policijos pareigūnai buvo informuoti, kad iš eismo įvykio vietos pasitraukė keturi asmenys (pagal nustatytas byloje aplinkybes, A.Ulozas su kitu pareigūnu, pirmi atvykę į įvykio vietą, patys matė, kad keturi asmenys pasitraukė nuo automobilio), ir ėmėsi priemonių juos rasti bei sulaikyti.

Ne tik galėjo, bet ir privalėjo vytis

Pastebėjęs A.Žemaitį netoli įvykio vietos, nurodęs jam sustoti ir pamatęs, kad jis bėga tolyn, policijos pareigūnas A.Ulozas ne tik turėjo teisę jį vytis ir sulaikyti, tačiau ir privalėjo tai padaryti, nes, kaip numatyta Policijos veiklos įstatyme, „policijos pareigūnas, gavęs pranešimą apie daromą nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą, privalo sulaikyti ir pristatyti į policijos įstaigą asmenį, padariusį įstatymų uždraustą veiką“.

Ta aplinkybė, kad, kaip vėliau paaiškėjo, A.Žemaitis nebuvo susijęs su asmenimis, kurie galimai padarė teisės pažeidimą, nepaneigia policijos pareigūnų veiksmų, siekiant jį pasivyti ir sulaikyti, teisėtumo ir būtinumo. Kasaciniame skunde nurodomos priežastys, dėl kurių A.Žemaitis bėgo (išgąstis, nesupratimas, kad jį vejasi policijos pareigūnas), neturi teisinės reikšmės vertinant, ar pareigūnas turėjo teisę jį vytis ir sulaikyti.

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Asociatyvi iliustracija
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Asociatyvi iliustracija

Nagrinėjant panaudotos sulaikymo metu fizinės prievartos proporcingumą, byloje nustatyta, kad nežymus sveikatos sutrikdymas nukentėjusiajam buvo padarytas ne mažiau kaip dvidešimt dviem trauminiais poveikiais. Iš bylos duomenų matyti, kad iš minėtų dvidešimt dviejų trauminių poveikių septyniolika trauminių poveikių buvo sukelti antrankių uždėjimo, du trauminiai poveikiai – nukentėjusiojo griuvimo ant žemės ir trys trauminiai poveikiai būdingi smūgio sudavimui ranka, kumščiu arba spaudimui rankos pirštu.

Ne tik dėjo antrankius, bet ir mušė?

Išanalizavęs trauminių poveikių kiekį ir pobūdį, sugretinęs juos su nustatytomis sulaikymo aplinkybėmis (tai, jog nukentėjusysis buvo pargriautas ant žemės, kad jis dviejų pareigūnų buvo laikomas prispaustas prie žemės, siekiant, kad jam iš po pilvo būtų ištrauktos rankos ir uždėti antrankiai), apeliacinės instancijos teismas padarė motyvuotą išvadą, kad specialisto išvada dėl trauminių poveikių pobūdžio nepaneigia, kad nežymūs nubrozdinimai ant A.Žemaičio kūno yra jo sulaikymo metu vykusių grumtynių ir panaudotų kovinių imtynių (pargriovimo, prispaudimo ir laikymo keliais bei antrankių uždėjimo) pasekmė.

LAT teisėjų kolegija sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad iš bylos duomenų negalima spręsti, jog trauminiai poveikiai A.Žemaičiui buvo padaryti jį mušant, o ne sulaikant ir dedant antrankius.

Taip pat LAT pažymėjo, kad nukentėjusysis, būdamas įsitikinęs, kad sulaikymo metu jis patyrė žalos, turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka.

Verslininkas Česlovas Žemaitis pernai buvo nusprendęs netylėti ir viešai papasakoti savo sūnaus Augustino istoriją.

Jaunuolis manė, kad jį vejasi plėšikas

Č.Žemaitis teigė gerai pamenantis šiuos įvykius, nes tą vasarą vyko Pasaulio futbolo čempionatas. Sūnus išėjo varžybų žiūrėti pas draugę, o po jų ėjo namo. Ir vos išėjo iš apšviestos laiptinės į neapšviestą kiemą, iš tamsos išgirdo: „Stok!“

Pasirodo, tuo metu patruliai dairėsi kažkokių įtariamųjų. A.Žemaitis pamanė, kad jį puola plėšikas, tad ėmė bėgti.

Patekęs į šviesos ruožą ir galų gale pamatęs, kad jį vijosi policininkas, sustojo. Sustojo ir pakėlė rankas.

Pareigūnas pribėgo, užlaužė ranką ir, pargriovęs sūnų ant žemės, pradėjo jį mušti: „Ko bėgi?“

Už atsakymą „Galvojau, kad plėšikas“ – gavo papildomų smūgių. Smūgiavo daug sykių: į žandikaulį, kairę ausį, po kelis kartus – į dešinį šoną ties kepenų sritimi ir per šonkaulius, kelis kartus kumščiu smogė į galvos sritį, vėl į šoną.

Nuotr. iš asmeninio archyvo/Augustinas ir Česlovas Žemaičiai
Nuotr. iš asmeninio archyvo/Augustinas ir Česlovas Žemaičiai

Pribėgo dar vienas, uždėjo antrankius, pakėlė nuo žemės, sūnus paprašė policininko, kuris jį vijosi ir prieš jį smurtavo, paduoti nuo smūgio ant šaligatvio nukritusius akinius (be jų silpnai mato). Policininkas pašvietė žibintuvėliu į akinius ir, ciniškai užmindamas batu, juos sutraiškė.

Vėliau policijai teko pripažinti, kad įvyko klaida, Augustino sulaikymas buvo nesusipratimas. Tačiau už įvykio padarinius pareigūnai taip ir neatsiprašė.

Vienintelė moralinė paguoda nukentėjusiai šeimai - šiuo metu pareigūnas A.Ulozas yra atleistas iš darbo dėl kyšininkavimo.

Nutartis neskundžiama

Prokuroro ir nukentėjusiojo kasaciniai skundai buvo atmesti ir paliktas galioti apeliacinės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis, LAT nenustačius esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama, rašoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantės Dovilės Bružaitės trečiadienį paviešintame pranešime.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remiantis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Kaip paauglių mergaičių susirašinėjimo grupė Rusijoje tapo FST taikiniu?

N-18 Aktualu

Stovykloje advokato galbūt tvirkintos mažametės draugė atskleidė, kas dėjosi mergaičių kambaryje

Aktualu

Į avariją Molėtų rajone pateko penki šauktiniai, vienas nuo patirtų sužalojimų mirė

Gyvenimas

Mokytojos lenktynės su liga: sukaupiau paskutines jėgas ir nušliaužiau iki automobilio

Kultūra

Naujoje A.Anušausko knygoje – neskelbti faktai apie A.Ramanauską-Vanagą

Aktualu

Prezidentė Dalia Grybauskaitė skelbia dirbanti be poilsio: ką ji veikia?

Vardai

Sauliaus Prūsaičio koncertą Karklėje vainikavo masinės maudynės: į jūrą atlikėjas nėrė su kostiumu

Verslas

Siūlo nesitikėti, kad už drabužius mokėsime tiek pat, kiek ispanai

Vardai

Karklės festivalio aidai: pramogautojai liko be agurkų ir maišų užkasto alkoholio

Ar gerai žinote, kaip saugiai elgtis geležinkelyje?

Pasaulis kišenėje

Lietuviai parasparnių maršrutinių skrydžių čempionatą surengė Ukrainos kalnuose

Vardai

Šokėja Eglė Straleckaitė-Daugėlė su vyru išgyvena santuokos krizę

Aktualu

Lietuviški patiekalai, kurie nuo senų laikų buvo populiariausi užsienio šalių virtuvėse

24sek

Brolių Lavrinovičių komandos paieškų istorijoje – svarbus posūkis

Į pajūrį grįžusi saulė pritraukė būrį paplūdimio lankytojų

Vardai

Po skyrybų šokėjas D.Žebrauskas-Skruzdėliukas verčia naują lapą, tik planus dar stabdo traumos

Kultūra

E.Vėlyvis apie šou bažnyčioje: jei ne šis performansas, vargu ar viešumoje būtume pamatę tiek trydos

Sportas

Dirbtinis futbolas: natūralios vejos nebus ir Nacionaliniame stadione

24sek

Simas Buterlevičius keliasi į Kėdainius

Gyvenimas

Ar knygų skaitymas autobuse gali kenkti mūsų akims?

Naujienos

Aktualu

D.Kepenio sveikatos gairės Lietuvai: įteisinta alternatyvi medicina, uždrausti transriebalai

Aktualu

Kaip paauglių mergaičių susirašinėjimo grupė Rusijoje tapo FST taikiniu?

Aktualu

Tomas Viluckas: Ar įmanoma pasmerkti komunizmą?

N-18 Aktualu

Stovykloje advokato galbūt tvirkintos mažametės draugė atskleidė, kas dėjosi mergaičių kambaryje

Aktualu

Į avariją Molėtų rajone pateko penki šauktiniai, vienas nuo patirtų sužalojimų mirė

Gyvenimas

Mokytojos lenktynės su liga: sukaupiau paskutines jėgas ir nušliaužiau iki automobilio

Kultūra

Naujoje A.Anušausko knygoje – neskelbti faktai apie A.Ramanauską-Vanagą

Aktualu

Prezidentė Dalia Grybauskaitė skelbia dirbanti be poilsio: ką ji veikia?

Vardai

Sauliaus Prūsaičio koncertą Karklėje vainikavo masinės maudynės: į jūrą atlikėjas nėrė su kostiumu

Ar gerai žinote, kaip saugiai elgtis geležinkelyje?

Verslas

Siūlo nesitikėti, kad už drabužius mokėsime tiek pat, kiek ispanai

Vardai

Karklės festivalio aidai: pramogautojai liko be agurkų ir maišų užkasto alkoholio

Pasaulis kišenėje

Lietuviai parasparnių maršrutinių skrydžių čempionatą surengė Ukrainos kalnuose

Vardai

Šokėja Eglė Straleckaitė-Daugėlė su vyru išgyvena santuokos krizę

Aktualu

Lietuviški patiekalai, kurie nuo senų laikų buvo populiariausi užsienio šalių virtuvėse

24sek

Brolių Lavrinovičių komandos paieškų istorijoje – svarbus posūkis

Kultūra

E.Vėlyvis apie šou bažnyčioje: jei ne šis performansas, vargu ar viešumoje būtume pamatę tiek trydos

Į pajūrį grįžusi saulė pritraukė būrį paplūdimio lankytojų

Vardai

Po skyrybų šokėjas D.Žebrauskas-Skruzdėliukas verčia naują lapą, tik planus dar stabdo traumos

Sportas

Dirbtinis futbolas: natūralios vejos nebus ir Nacionaliniame stadione

Vardai

Atgal į mokyklą

Parašykite atsiliepimą apie 15min