Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota 2017 12 22, 11:14 Atnaujinta 2017 12 22, 12:41

Dar vieną universitetą ištiko LEU likimas: Europos humanitarinis universitetas gali netekti leidimo vykdyti studijas

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorė Nora Skaburskienė priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto (EHU) veiklą vertinti neigiamai, penktadienį pranešė SKVC. EHU su vertinimu teigia nesutinkantis. Pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.
Ceremonijos akimirka
Europos humanitarinis universitetas gali netekti leidimo vykdyti studijas / Luko Balandžio / 15min nuotr.

Spalį Lietuvoje vizitavusi tarptautinė ekspertų grupė, SKVC teigimu, parengė išsamią ataskaitą, kurioje neigiamai įvertino dvi iš keturių EHU veiklos sritis – „Strateginis valdymas“ bei „Mokslo ir (arba) meno veikla“.

„Ketvirtadienį ekspertų pateiktas išvadas svarsčiusi Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija pritarė ekspertų išvadoms“, – tikina SKVC.

SKVC pakartotinį EHU veiklos vertinimą atliko dėl pirmojo 2014 metais vykusio vertinimo rezultatų. Tuomet EHU veikla buvo įvertinta neigiamai, universitetas akredituotas trejiems metams.

„Pirmąkart vertinant, ekspertai pastebėjo 7 gerosios praktikos pavyzdžius ir pateikė 22 rekomendacijas strateginio valdymo gerinimui, 8 rekomendacijas studijų ir mokymosi visą gyvenimą sričiai, 6 rekomendacijas mokslo ir (arba) meno veiklai vystyti ir 2 rekomendacijas dėl poveikio regionų ir visos šalies raidai didinimo“, – teigia SKVC.

15min.lt nuotr./ Diplomas
15min.lt nuotr./ Diplomas

Tarptautinė ekspertų grupė 2017 metų vertinimo išvadose pateikė šiuos pagrindinius EHU veiklos trūkumus:

 • nors EHU padarė pažangą įgyvendindamas ne vieną 2014 metų rekomendaciją dėl strateginio planavimo, universitetui trūksta nuosekliai dokumentais pagrįstos ir suprantamos misijos bei jos suderinimo su strateginiu planu;

 • 2014 metais išsamiai aptarti svarbiausi ir susiję klausimai dėl universiteto misijos, planavimo ir finansavimo iki šiol nėra išspręsti;

 • Universiteto tvarumas tokiomis aplinkybėmis kelia abejonių, nes jo neįmanoma numatyti ir žinoti.

  ekspertų nuomone, reikia aiškaus apsisprendimo tarp EHU kaip politinio projekto ir universiteto. Trumpalaikis finansavimas tinkamesnis politiniam projektui; pagrindinė EHU išliekanti rizika – tai universiteto finansavimas. Tokio modelio universitetas susiduria su sunkumais, kai reikia veikti teisinėje aplinkoje, kur reikalaujama, kad universitete būtų tiek vykdomas mokymas ir mokymasis, tiek vystoma tarptautinio lygio mokslinė veikla ir užtikrinama šių veiklų kokybė. Universiteto tvarumas tokiomis aplinkybėmis kelia abejonių, nes jo neįmanoma numatyti ir žinoti.

 • trūksta stabilaus vadovavimo universitetui, nuo 2014 metų EHU rektoriaus pareigas ėjo trys asmenys. Stabili lyderystė ir vadyba labai svarbios norint susitarti dėl EHU paskirties ir ateities.

 • universiteto padėtis toliau lieka iš esmės pažeidžiama ir jis toliau netenkina nacionalinių teisės aktų reikalavimų kai kuriose srityse, pirmiausia MOSTA nustatytų reikalavimų realiesiems ištekliams; be to, universitetas neturi rizikos plano veikti pasikeitus nuo jo nepriklausančioms ir nenumatytoms finansinėms aplinkybėms.

 • nors EHU pavyko įgyvendinti labai reikšmingus valdymo administravimo ir personalo pokyčius, didžioji jų dalis buvo inicijuoti per praėjusius šešis – aštuoniolika mėnesių, o dalis jų tik planuojami. Vertinimo metu universitetas negalėjo pateikti ekspertams šių pokyčių efektyvumo įrodymų.

 • esminė 2014 metų veiklos vertinimo išvadose pateikta rekomendacija buvo universitetui parengti nuoseklią mokslinių tyrimų strategiją, kurioje būtų nustatyti strategijos prioritetai ir sąsajos su organizacijos strategija. Tačiau ir 2017 metais konstatuota, kad universitetas neturi aiškios mokslo veiklos strategijos, egzistuoja strategijos dalys, ambicijų sąrašas be aiškaus strategijos valdymo ir finansavimo plano, kuris palaikytų mokslo veiklos augimą. Universitetą varžo dabartinis finansavimo modelis ir nuoseklios strategijos stoka.

 • Dabartiniame universiteto strateginiame plane nėra nustatyta, kad moksliniai tyrimai yra svarbi EHU veiklos dalis.

  EHU dar tik kuria intensyvia mokslo veikla užsiimančio universiteto pagrindus. Dabartiniame universiteto strateginiame plane nėra nustatyta, kad moksliniai tyrimai yra svarbi EHU veiklos dalis.

 • EHU išreiškė norą padidinti atvykstamąjį personalo judumą, siekdamas paremti dėstymą ir mokslinių tyrimų veiklą, taip pat studentų mainus, tačiau neturi oficialaus plano, kaip to pasiekti.

Vertinę aukštosios mokyklos veiklą ekspertai pažymėjo, kad EHU nesilaiko kai kurių Lietuvos teisės aktų reikalavimų: vizito 2017 metais spalio 17–19 dienomis metu EHU dar nebuvo suvedę duomenų apie 2017 metais priimtus studentus į Valstybinį studentų registrą; taip pat nebuvo pateikta informacijos apie priimtųjų iš užsienio šalių kvalifikacijų pripažinimą.

„Ekspertų grupė nustatė, kad dalis vidinių aukštosios mokyklos dokumentų vedama ne lietuvių kalba, taip pažeidžiant Valstybinės kalbos įstatymą“, – rašoma pranešime žiniasklaidai.

Aukštoji mokykla neigiamą SKVC vertinimą per 14 dienų gali skųsti Švietimo ir mokslo ministro sudarytai komisijai, o taip pat per 30 dienų – teismui.

N.Skaburskienė: tiek LEU. tiek EHU slegia rizikų nevaldymo problemos

Spalį vizitavusi komisija, SKVC vadovės N.Skaburskiesnės teigimu, vertindama 2014–2017 EHU veiklą pastebėjo ir teigiamų poslinkių, tačiau jų esą neužteko siekiant gauti palankią išvadą.

„Buvo ir tam tikrų gerų poslinkių, bet visa bėda, ką ekspertai pastebėjo, kad pakeitimai į teigiamą pusę prasidėjo prieš 6–18 mėnesių prieš šitą vertinimą, tai reiškia, ne iš karto po to, kai jie buvo neigiamai įvertinti [...]. Ekspertai išvadose pažymėjo, kad planų [gerinti veiklą] yra, bet jų įgyvendinimo, jų efektyvumo daugeliu atveju pastebėti negalima, – 15min sako N.Skaburskienė. – Buvo gerų poslinkių. Tarkime, jie pradeda formuoti ir steigti studijų komitetus, kurie labiau rūpintųsi studijų programų kokybe, bet vėlgi kol kas tai tiktai diegiama ir tų rezultatų, kaip tai įgyvendinama, dar nesimato.“

Praeitą savaitę SKVC taip pat pranešė pakartotinio vertinimo metu neigiamai įvertinusi Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) veiklą – tarptautinė ekspertų grupė neigiamai įvertino dvi iš keturių LEU veiklos sritis.

Pasiteiravus, kuri aukštoji mokykla, EHU ar LEU, yra prastesnėje padėtyje, N.Skaburskienė jų lyginti nesiėmė, kadangi pirmasis universitetas – privatus, antrasis – valstybinis: „Jie yra skirtingi. Gal palyginimui galima pasakyti, kad tiek vienoje, tiek kitoje mokykloje su valdymu tikrai yra problemų, išsakyta labai daug pastabų būtent strateginiam valdymui, rizikos nevaldymo. Lygiai taip pat daug pastabų išsakyta dėl mokslo veiklos valdymo, jo produktyvumo“.

Valdo Kopūsto / 15min nuotr./Nora Skaburskienė
Valdo Kopūsto / 15min nuotr./Nora Skaburskienė

„Bet vėlgi situacija iš esmės skiriasi, nes EHU yra kartu ir tam tikras politinis projektas, galima taip pavadinti. Bet vėlgi ir dėl šito ekspertai turėjo pastabų, nes kaip politinis projektas jis tikrai ganėtinai ilgai užsitęsė [...] Dėl to fragmentuoto finansavimo kylantys sunkumai, aišku, daro įtaką ir visai veiklai – tiek studijų, tiek mokslo“, – pridūrė SKVC vadovė.

Ji taip pat patikino, kad neigiamus veiklos vertinimus iš visų aukštųjų mokyklų gavo tik šie du universitetai.

EHU su sprendimu nesutinka, bet tikisi tęsti veiklą Vilniuje

EHU Valdančioji taryba tikina nesutinkanti su neigiamais universiteto institucinio vertinimo rezultatais, tačiau nepažymi, ar sprendimą skųs komisijai ar teismui.

„EHU vadovybės požiūriu, reformos, įgyvendintos 2015–2017 metų laikotarpyje padarė esminę įtaką universiteto strateginio valdymo, studijų ir mokslo plėtrai, ką pripažino ir universiteto donorai šių metų lapkritį vykusioje Donorų konferencijoje“, – rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jame tame taip aiškina, kad „būdamas vieninteliu universitetu tremtyje EHU įvykdė reikšmingas strateginio valdymo reformas bei pradėjo įgyvendinti naują 2016–2021 metų strateginį planą“.

„Naujas strateginis planas buvo parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra (SIDA) remiantis SKVC rekomendacijomis, kurios buvo pateiktos po 2015 metų vasario universiteto institucinio vertinimo, – tikina universitetas. – EHU vadovybė apgailestauja, kad savo ataskaitoje SKVC neatsižvelgė į universiteto politinę reikšmę Baltarusijai.“

Valdo Kopūsto / 15min nuotr./Maksimas Milta
Valdo Kopūsto / 15min nuotr./Maksimas Milta

Per pastaruosius dvejus metus EHU studentų priėmimai nuolat augo.

Kaip dėstoma pranešime, 2015–2017 metais EHU patvirtino naujos sudėties Valdančiąją tarybą ir Visuotinį dalininkų susirinkimą, įvedė naujas finansinės ir organizacinės kontrolės nuostatas, įdiegė naują organizacinę struktūrą ir optimizavo biudžetą: „EHU Senatas, dirbantis pagal Oksbridžo modelį, per nurodytą laikotarpį patvirtino daugiau nei 40 naujų reglamentų studijų, mokslinių tyrimų bei vadybos srityse. Bendradarbiaujant su Bard College (JAV) buvo sukurta nauja Bendrauniversitetinio rengimo programa. Per pastaruosius dvejus metus EHU studentų priėmimai nuolat augo“.

EHU teigia manantis, kad SKVC neatsižvelgė į oficialų universiteto atsakymą su paaiškinimais, pateiktą gruodžio 14-ąją į išankstinę SKVC ataskaitą, taip pat tvirtina dedantis visas pastangas, kad „universitetas gautų teigiamą institucinį vertinimą ir toliau tęstų savo veiklą Vilniuje“.

EHU Lietuvoje veikia nuo 2006-ųjų. Šiuo metu universitete studijuoja 847 studentai.

Norėdamas tęsti – užsiregistruok

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie 15min