Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2014 rugpjūčio 29d. 12:40

Kaip nenaudojamus daiktus paversti pinigais

Sendaikčių turgus
„Urmo“ nuotr. / Sendaikčių turgus

Daž­nai net nesusimąs­tome, kad papil­domų pajamų gal­ime gauti tiesiog apsidairę savo namu­ose — riedučiai, kny­gos, vaik­iškas dvi­ratis, nenešio­jami rūbai ir taip toliau. Negana to, nenaudojamų daiktų laiky­mas sandėliuku­ose, balkon­u­ose ar palėpėse atneša vien rūpesčius. Par­duo­dami nenau­do­ja­mus daik­tus gal­ime ne tik papil­do­mai (ir be vargo) užsidirbti, sutaupyti vietos namu­ose, bet ir labiau rūpin­tis gamta — senas daik­tas suteiks daug dži­augsmo nau­ja­m šeimininkui be papil­do­mos taršos gamtai.

Prarasto laiko negrąžin­site, tačiau dalį pinigų — verta

Viena iš priežasčių, kodėl žmonės plan­uoja, tačiau taip ir neat­sikrato senų ir nenau­do­jamų daiktų yra ta, kad jie vis prisi­me­nama, kiek daug laiko sug­aišo ir kiek pinigų išleido įsigy­dami daik­tus. Sprendi­mas par­duoti senus daik­tus nepadės susi­grąžinti prarasto laiko, tačiau dalį pinigų — tikrai. Pini­gus, gau­tus už nenau­do­ja­mus daik­tus, gal­ima skirti koky­biškam poil­siui su šeima ar drau­gais, naujų įspūdžių kūrimui, poil­siui gam­toje ar kelionėms.

Kaip ir ką parduoti

pagrind­inė sėk­mingo par­davimo taisyklė — konkurencinga kaina. Stenkitės ne uždirbti, bet min­i­maliai kom­pen­suoti išlaidas

Par­duoti gal­ima tiek nau­do­tus, tiek nenau­do­tus daik­tus: išaugti vaikų rūbe­liai, namų apy­vokos daik­tai (tau­rės, lėkštės, buities tech­nika), kom­pak­tiniai diskai, kny­gos, rūbai, meno kūriniai, asmeniniai daik­tai ir papuošalai. Sąrašą gal­ima tęsti, tačiau pagrind­inė sėk­mingo par­davimo taisyklė — konkurencinga kaina. Stenkitės ne uždirbti, bet min­i­maliai kom­pen­suoti išlaidas.

5 būdai užsidirbti par­duo­dant senus daiktus

Sendaikčių tur­gus. Sendaikčių turgūs – tikri loby­nai, kuri­u­ose atr­a­site keisči­ausių daiktų. Preki­auti sendaikčių tur­guje gali kiekvienas nor­in­tis, tereikia iš anksto užsireg­istruoti. Preki­auti lei­džiama beveik viskuo – rankdar­biais, dėvė­tais drabuži­ais, ava­lyne, kny­gomis, muzikos įrašais, žais­lais. Į turgų kvieči­ami ir rankdar­bių gam­into­jai. Ypatin­gas sendaikčių išskirt­inu­mas – draugiška atmos­fera. Čia ne tik par­du­osite, bet ir sur­a­site naujų bičiulių.

Inter­neto sve­tainės. Preki­au­jant inter­net­inėse sve­tainėse svar­biau­sia — aiški, ryški ir infor­matyvi daikto fotografija. Nepat­ingėkite ir skirkite dau­giau laiko fotogra­fuo­dami, parinkdami gerą apšvi­etimą. Nes­lėp­kite trūkumų, taip negaišite laiko pirkėjui graži­nant nau­dotą prekę. Nesidrovėkite ir aiškiai išvardinkite par­duo­damo daikto pri­val­u­mus, tech­ninius duome­nis, išmatavimus ir visą kitą būt­iną infor­ma­ciją. Par­duo­dant nau­dotą tech­niką svarbu pabrėžti par­davimo priežastį, tai padidins pasitikėjimą jumis. Venkite kvi­esti nepažįs­ta­mus pirkėjus namo.

Socialiniai tin­klai. Jūsų nenau­do­ja­mas daik­tas naują šeimininką gali surasti ir pasi­dal­i­jus infor­ma­cija socialin­i­u­ose tin­klu­ose. Drau­gus daž­nai sieja ben­dri hobiai: fotografija, buri­av­i­mas, dvi­račiai ar kiti pomė­giai. Todėl dal­i­jan­tis skel­bimu socialin­i­u­ose tin­klu­ose gali padėti par­duoti ir greičiau, ir patogiau.

Mainų vakarėliai. Orga­nizuokite mainų vakarėlius į kuri­uos kviesite savo drau­gus ir pažįs­ta­mus. Tok­i­u­ose vakarėli­u­ose patogu ne tik par­duoti, bet ir mainyti. Mainų vakarėli­u­ose daž­nai užsimezga ir nau­jos pažin­tys, susi­pažįs­tama su įdomi­ais žmonėmis. Svarbu, kad vakarėlio dalyvių ratas nebūtų uždaras — juk negal­ime kiekvieną sezoną siū­lyti pirkti tą patį pus­paltį jei jo niekas nepirko prieš metus. Tokie vakarėliai turi didesnį pasisekimą, kai į juos kvieči­ami nauji žmonės.

Atnau­jinkite ir par­duokite. Senas plas­tikines dėžutes rekomenduojama atgaivinti ir naudoti ilgiau. Tam puikiai tiks dekupažo tech­nika. Deku­pažo pagrindu gali būti stik­las, medis, akmens, met­alo ar plas­tiko paviršius. Nau­do­jant nesudėt­ingą tech­niką sena kremo dėžutė virs orig­i­naliu daiktu, kuris papuoš naujo šeimininko namus. Deko­ruoti gal­ima senus nuo­traukų rėmelius, indus, vei­drodžius, laikrodžius ar dėžutes.

SVARBU: Geri­au­sias būdas taupyti ir pini­gus bei laiką, ir gamtą — pirkti mažiau.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Grąžinti verta

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Praktiški patarimai

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min