Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2012 vasario 1d. 14:40

Reginys sukrečiantis vakariečius – kruvinos, mirtinos ir azartiškos eržilų bei gaidžių kovos Filipinuose

Gaidžių peštynės Filipinuose, Maniloje
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Gaidžių peštynės Filipinuose, Maniloje

Pasaulyje gyvūnų ir paukščių kovos rengiamos nuo seno. Esama šalių, kur šios kovos yra tapusios neatsiejama nacionalinės kultūros dalimi ir kur be jų tiesiog neįsivaizduojamas laisvalaikis. Viena iš tokių valstybių – Filipinai.

Šiame salų archipelage nuo seno rengiami rūstūs eržilų susirėmimai ir nuotaikingos kovinių gaidžių peštynės.

Kad išvystų, kaip arkliai susiremia ringe, tūkstančiai žmonių suvažiuoja į Mindanao saloje, esančioje šalies pietryčiuose, organizuojamą kasmetinį Helobungo festivalį. Ši šventė, kurioje dalyvauja tibolio, tasadajaus, ubo ir mamobo musulmoniškų genčių atstovai, gyvenantys kalnuose aplink Sebu ežerą, vyksta keturias dienas. Ne tik eržilų kovos festivalio metu pristatomos – visos vietos etninės grupės čia demonstruoja savo šokius, dainas, pasakoja apie tautinius papročius, tačiau pats didžiausias susirinkusiųjų dėmesys vis dėlto krypsta į arklių susirėmimus. Arklys nuo seno yra laikomas pačiu didžiausiu vietos musulmonų turtu, ir kuo daugiau jų žmogus turi, tuo turtingesniu laikomas ir gali sau leisti turėti daugiau žmonų. 

Scanpix nuotr./Eržilų kovos  dažnai pasibaigia krauju
„Scanpix“ nuotr./Eržilų kovos dažnai pasibaigia krauju

Eržilų kovų tradicijoms – per penki šimtai metų. Filipinuose, kaip jau minėjome, jos daugiausia praktikuojamos musulmonų gyvenamose žemėse, o dar šie papročiai yra išlikę kai kuriuose Kinijos, Indonezijos ir Pietų Korėjos regionuose. Paprastai tai žiaurokas reginys, kadangi eržilai kovoja vienas su kitu iki kraujo. Tam, kad juos sukiršintų tarpusavyje, renginio organizatoriai pasinaudoja seniausiu gyvūnų instinktu – giminės pratęsimo instinktu. Greta tos vietos, kur vyksta kova, pririšama rujojanti kumelaitė, dėl kurios eržilai ir pradeda pliektis. Gerą dešimtį ar daugiau minučių patinai atkakliai grumiasi, stebint įsikarščiavusiai publikai, „pastačiusiai“ pinigus už vieną iš varžovų. Organizatoriai labai akylai stebi, kad kova vyktų kaip reikiant. Vienas iš vyriškių netgi lieka ringe, kad prireikus galėtų taisyti galimas klaidas. Netrukus teisėjai nustato nugalėtoją ir pralaimėjęs eržilas išvedamas iš kovos arenos. Vėliau, publikai linksmai erzeliuojant ir švilpiant, visų akyse nugalėjęs eržilas suporuojamas su kumelaite.

Kolonizatorių dovana  

Keliaujant po Filipinus, tikrai susidaro įspūdis, jog tai – kažkokia gaidžių valstybė. Pirma, vos prašvitus, jau pažadindavo gaidžių giedojimas. Nors viešbučių šeimininkai jų ir neaugindavo, balsai atskriedavo iš toliau, tarsi varžydamiesi tarpusavyje, kieno skardesnis. Antra, išsiruošę į kelią, pro džipo langą matydavome skriejančius motociklus, kurių keleiviai, po pažastimis pasikišę skiauterėtus gražuolius, kažkur skubėdavo. Trečia, net į vietinių reisų lėktuvus vietos gyventojai nešdavosi su savimi specialius pintus narvelius su margaplunksniais peštukais – kaip rankinį bagažą. Nei tau kokių sanitarinių dokumentų registratūra iš jų reikalaudavo, nei – juo labiau – pasakydavo, kad su gaidžiais negalima skristi... Greičiau atvirkščiai – su pasigėrėjimu nužvelgdavo būsimą kovų dalyvį... Tikra tiesa – šių sparnuočių susirėmimai čia – nacionalinė sporto šaka. Jeigu anksčiau gaidžių kovos būdavo plačiai organizuojamos Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Europoje, tai dabar beveik visur uždraustos, kaltinant šių varžybų organizatorius perdėtu žiaurumu. Tik beveik neįmanoma įsivaizduoti, kaip gaidžių peštynių galima būtų atsisakyti Filipinuose, kur jos dievinamos ne mažiau už amerikiečių išpropaguotą krepšinį. Šių sparnuočių kovos, beje, taip pat ne pačių filipiniečių išmislas – jas jiems XVI amžiuje padovanojo aistringieji ispanai, valdę salyną per tris šimtus metų. Per tuos šimtmečius gaidžiai virto tokia verslo rūšimi, kuria užsiimantiems žmonėms negresia jokios krizės: žmonės bet kokiomis sąlygomis eis į gaidžių kovas ir statys už vieną ar kitą sparnuotį. Svarbiausia – išauginti kuo ištvermingesnį ir kuo agresyvesnį kovotoją... 

M.Greičiuvienės nuotr./Netrukus į ringą
M.Greičiuvienės nuotr./Netrukus į ringą

Brangus malonumas 

Gaidžių auginimas – ne toks jau lengvas verslas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Beje, pirmąsyk išvydę šiems sparnuočiams pastatydintus namelius, ne iškart supratome, kam jie skirti: ne vienas iš pradžių pamanėme, jog tai – savitos konstrukcijos aviliai. Geros gaidžių veislės kainuoja labai brangiai, ir filipiniečiai jiems ilgai taupo. Už gaidžio vagystę teisiama!

Gaidžiai ramiai auginami geriausiu atveju iki dvejų metų. Vėliau prasideda pats svarbiausias – treniravimo etapas: su jais elgiamasi taip pat, kaip su sportininkais prieš svarbias varžybas. Neretai – net pažeidžiant įstatymus ir sparnuočiams suleidžiant specialių cheminių medžiagų, žadinančių jų agresyvumą bei didinančių ištvermę. Suprantama, prieš tai kovojama, tačiau... 

M.Greičiuvienės nuotr./`ie gražuoliai dar pas aeimininkus
M.Greičiuvienės nuotr./Šie gražuoliai dar pas šeimininkus

Kovinių gaidžių esama dviejų tipų: tų, kurie kovodami linkę pakilti į orą, ir tų, kurie laikosi arčiau žemės. Skraiduoliai suduoda smūgius iš viršaus, tačiau žemėje esti pakankamai silpni. Jų priešininkams –  atvirkščiai: ore nekaip sekasi, užtat apačioje gali kaip reikiant atsikeršyti. Jei paukščiai peštųsi natūralioje aplinkoje, rimtų traumų vienas kitam tikrai nepadarytų: silpnesnis paprastai būna linkęs sprukti. Tačiau arenoje šios galimybės nėra – tenka kautis iki galo... 

Prieš kovos pradžią gaidžiai specialiai pjudomi, prikišant juos vieną prie kito taip arti, kad savo priešininką išvystų visu gražumu. Specialiai išauginti ir išdresiruoti gaidžiai kaunasi išskirtinai nuožmiai, neveltui daugelis žmonių (tik ne filipiniečių!) šią pramogą laiko laukine, barbariška ir civilizuotam pasauliui nepriimtina. Kovinis gaidys – tai savotiška žudymo mašina, trokšte trokštanti priešininko kraujo. Paprastai peštynės trunka tik kokias penkias minutes. Tęstųsi, žinoma, ilgiau, jei ne pagalbinis įrankis – peiliukai. 

Susirėmimas, trunkantis kelias minutes 

Taip, gaidžiams prie kojų pritvirtinami specialūs peiliukai – su viena ar dviem geležtėmis. Paprastai šis žudymo įrankis prikabinamas prie kairiosios kojos, nors, jei paukščių šeimininkai sutinka, gali būti uždedamas ir ant dešinės, netgi – ant dviejų. Teko regėti šiuos peiliukus iš arti: į medinę dėžutę sudėtas geležtes prie ringo siūlė pirkti prekiautojai, išdidžiai aiškindami, kad šie išskirtinio aštrumo daikčiukai gaminami Vokietijoje iš specialios rūšies vokiško plieno... 

M.Greičiuvienės nuotr./Vokiako plieno peiliukai, tvirtinami gaidžiams prie kojų
M.Greičiuvienės nuotr./Vokiško plieno peiliukai, tvirtinami gaidžiams prie kojų

Sparnuočius apginklavus peiliais, ateina laikas „statyti“ sumas už savo favoritus. Pirmąsyk į šį renginį atėjusiam žmogui būna sunku suprasti, ką reiškia varžybų dalyvių triukšmingai demonstruojami gestai. Pasirodo, jie simbolizuoja atitinkamas pinigų sumas: pirštas, iškeltas į viršų – dešimt; nukreiptas į apačią – tūkstantį, na, o esantis horizontalioje padėtyje – šimtą. Visi, dalyvaujantys gaidžių kovose, dešimt procentų savo lėšų skiria arenos savininkams. Nugalėtojai taip pat atiduoda jiems dešimtąją dalį savo laimėjimo. Be to, valstybė mokesčių pavidalu irgi atsiima savo dalį. 

Kaip jau minėjome, gaidžių susirėmimai netrunka ilgai: paprastai po kelių minučių priešininkui suduodamas finalinis smūgis. Nugalėtu laikomas gaidys, kuris arba numirė ringe, arba pradėjo plūsti kraujais ir kovoti toliau nebeįstengia. 

M.Greičiuvienės nuotr./Būk geras, nepavesk
M.Greičiuvienės nuotr./Būk geras, nepavesk

Jei kovą pralaimėjęs sparnuotis tebėra gyvas, šeimininkas nuskuba su juo pas čia pat budintį veterinarą. Šis, apžiūrėjęs paukštį, nusprendžia, ar jį galima išgelbėti ir vėliau       „sugrąžinti į normą“, ar jis jau tik puodui tetinka. Kovinis gaidys – didelė vertybė filipiniečiui, tad jį, jei tik įmanoma, „sulopo“. Dažnai filipiniečiams pritrūksta lėšų užsimokėti daktarams už savo pačių gydimąsi, o štai „gaidžių chirurgams“ atsiranda. Mat salų archipelago gyventojai tiki likimu, kuris jiems kada nors vis vien padovanos sėkmę – kad ir asmeninio gaidžio laimėtos kovos pavidalu. Neveltui per gaidžių susirėmimus čia liejasi tokios aistros, kurioms aprašyti turbūt reikėtų Hemingvėjaus plunksnos... 

Į sekmadienines gaidžių kovas viename iš Mindanao salos kaimelių atvykome, deja, jau vakarėjant, kai savo eilės ringe tebelaukė tik koks trejetas – ketvertas sparnuočių porų. Užtat aistros paprastomis lentomis aptvertoje aikštelėje virte virė: įsikarščiavę vyrukai (tribūnoje nesimatė nei vienos moteriškės) garsiausiai skandavo savo favoritais laikomų gaidžių vardus, kažką įrodinėdami, vos ne į atlapus vienas kitam kibo, o gestais demonstruojamos sumos, atrodo, nenuilstamai augo. Suprakaitavęs kovų teisėjas su savo pagalbininkais akylai sekė gaidžių susirėmimų eigas, nutrūkdavusias, mūsų akimis, pernelyg jau greitai: vos tik pajunti kovos azartą, žiūrėk, vienas iš plunksnuočių jau ir guli ant šono... Užtat ne mažiau įdomu buvo stebėti vietinius gyventojus emocijų  įkarštyje: vienas įsikarščiavęs ėmė kažką mums įrodinėti tagalų kalba, kitas – greitakalbe angliškai girti juodaplunksnio gaidžio kovinius sugebėjimus, trečias prašėsi įsiamžinamas vaizdo kameroje su gaidžiu po pažastimi: ši diena jam buvusi tokia laiminga, jo peštukas laimėjęs kovą... Tikra filipinietiško kaimo romantika, nieko nepasakysi... 

Taisyklių nevalia pažeisti 

M.Greičiuvienės nuotr./Gaidžių susirėmimai žada ir nemažus pinigus
M.Greičiuvienės nuotr./Gaidžių susirėmimai žada ir nemažus pinigus

Šio kruvino nacionalinio sporto šalininkai šventai tiki: sėkmė lydi tik tuos, kurie nenumoja ranka į šimtmečiais gyvuojančias nerašytas gyvenimiškąsias tiesas (arba, kaip mes pasakytume, prietarus). Filipinietis, gaidžių kovų dieną eidamas „statyti“ už savo sparnuotį, niekada nesiskus barzdos ir nesikirps plaukų. Jei praėjusią naktį buvo ryškiai švietęs mėnulis, pretendentais į nugalėtojus bus besąlygiškai renkami tik balti gaidžiai. Gaidžių kovos niekuomet neorganizuojamos penktadieniais, o tądien, kai jos vyksta, gaidžių savininkų namuose paprastai niekada nešluojamos grindys (mat kartu su šiukšlėmis išgujama ir sėkmė). Paprastai gaidžių susirėmimų dienomis nedidelių filipiniečių kaimelių ir miestelių moterys stengiasi neiti į svečius pas savo kaimynus – dailiosios lyties vizitas kažkodėl laikomas nepalankiu ženklu. Blogai bus ir tada, jei einantysis į areną su savo augintiniu dairysis į šalis. Arba jei, neduok Dieve, pakeliui sutiks laidotuvių procesiją (tokiu atveju prie ringo geriau nei iš tolo nesiartinti). Ir dar – naktį prieš gaidžių kovas patariama... nesimylėti (tik kuo grįstas šis prietaras, mums taip ir liko neaišku). 

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Tragedija Eidintuose: Tauragės rajone vyras nušovė nekenčiamus kaimynus ir nusižudė pats

Vardai

„Modus Dance“ su „X Faktoriaus“ nugalėtojų grupe „120“ triukšmingai uždarė šokių sezoną

Sportas

Pasaulio taurės varžybose Sofijoje J.Kinderiui kiek geriau sekėsi tik fechtavime

Sportas

C.Ronaldo per treniruotę Kijeve sužalojo žiniasklaidos atstovą

Šilta savaitgalio diena prie Elektrėnų marių

Aktualu

Paulius Jurkevičius: Maisto menestreliai dainuoja sveiką majonezą

Vardai

Šeštą mėnesį nėščia Greta Lebedeva atrodo stulbinamai: kaip jai pavyko išsaugoti tokią figūrą?

Sportas

J.Wilshere'o žinutė apie Čempionų lygos finalą papiktino „Arsenal“ sirgalius

Pasaulis kišenėje

Puikiai išsilaikiusios senosios Joniškio žydų kapinės: akmuo, medis ir sustojęs laikas

15min recenzija Kultūra

Knygos recenzija. Sauliaus Paukščio „Pustoniai ir atspalviai“ – bohema amerikiečio akimis

Panevėžyje sučiuptas neblaivus ir teisių neturintis vairuotojas

24sek

„Lakers“ treniruotėse A.Kulboką keičiantis LiAngelo Ballas: „Galiu žaisti ir kitur, bet...“

Deuce

Paaiškėjo R.Berankio ir A.Zverevo „Roland Garros“ turnyre akistatos laikas

24sek

ČL finalo prognozės: dauguma žalgiriečių laukia „Real“ pergalės, bet ne Š.Jasikevičius 

Maistas

„100 tortų Lietuvai“: kulinarinio tinklaraščio ir knygų autorės Signes Meiranes vaikystės medaus tortas

Verslas

Verslininkų namai Vilniuje: elegancija ir pasakiški senamiesčio vaizdai

Gazas

„Formulės 1“ Monako GP kvalifikacija: Danielis Ricciardo aplenkė „Ferrari“ ir „Mercedes“ lyderius!

Pasaulis kišenėje

Džakarta: didžiausia, pergalinga ir klestinti. Apsižioplinimas oro uoste

Aktualu

Socialdemokratai kandidatus į merus kels visose savivaldybėse

Vardai

Vardinių kvepalų reklamai – visiškai nuogos Kim Kardashian nuotrauka

Naujienos

Aktualu

Tragedija Eidintuose: Tauragės rajone vyras nušovė nekenčiamus kaimynus ir nusižudė pats

Sportas

Skaudžios traumos, „Liverpool“ vartininko kuriozai ir fantastiškasis G.Bale'as: „Real“ triumfavo Čempionų lygoje

Gyvenimas

Savo atradimais medikus šokiruojantis P.Claytonas: trys maistinės medžiagos gali mus išgelbėti nuo daugelio ligų ir senėjimo

Kultūra

Viena diena vienoje gatvėje: Kauno V.Putvinskio gatvė tapo traukos centru

Aktualu

D.Trumpo advokatas ir Rusijos oligarchas susitiko prieš pat prezidento inauguraciją: aptarinėjo Rusijos ir JAV santykius

Vardai

Šeštajame „Lietuvos balso“ sezone Džordaną Butkutę keičia Justinas Jarutis

Pasaulio savaitės įvykiai – įspūdingiausiuose kadruose (2018 gegužės 20 – 26 d.)

Kultūra

G.Urbonas apie Lietuvos paviljoną Venecijos architektūros bienalėje: kad išliktume kaip rūšis, turime keisti mąstymo įpročius

„Atsarginiai“: į kampą įvaryti čempionai, Ch.Paulo netektis ir L.Jameso dominavimas geriausių lygos penketų istorijoje

Gazas

„Mercedes-Benz“ gerbėjų vasaros sezono atidaryme – beveik 150 ypatingų automobilių

Kultūra

Ką verta skaityti vasarą: penkios Billo Gateso rekomenduojamos knygos

Gyvenimas

Kas nutinka su poromis ilgalaikiuose santykiuose? 5 moksliniai faktai

Verslas

Palanga pradeda vasaros sezoną: svečiai akylai stebi patiekalų kainas

Vardai

Trakuose – Evelinos Sašenko vestuvės: „Prie šios bažnyčios įvyko pirmas mūsų pasimatymas“

Aktualu

Gaisras Vilniaus dangoraižyje galėjo baigtis tragedija kaip Londone: šiurpinantys sutapimai

Vardai

Panevėžyje ištekėjo pirmojo „X Faktoriaus“ nugalėtoja Giedrė Vokietytė

Gyvenimas

„Dydis nesvarbu“ pataria: stilingas plius dydžio bikinis. Kaip išdrįsti jį apsivilkti?

Vardai

„Modus Dance“ su „X Faktoriaus“ nugalėtojų grupe „120“ triukšmingai uždarė šokių sezoną

Sportas

Pasaulio taurės varžybose Sofijoje J.Kinderiui kiek geriau sekėsi tik fechtavime

Sportas

C.Ronaldo per treniruotę Kijeve sužalojo žiniasklaidos atstovą

Vardai

Žinau, ką renkuosi

Atnaujinkime namus

Video

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Remontas be nervų

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie PasaulisKišenėje