Dabar populiaru
Publikuota: 2018 birželio 11d. 21:00

Tibeto mistika: demonų šauklių kraštas, turintis ir šiurpių ritualų

Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr. / Tibetas

Abraomiškuose Vakarų civilizacijos pursluose išaugusiam piliečiui, be abejo, sunku įsivaizduoti, kad Azijoje jau tūkstančius metų verda visai kitoks religinis gyvenimas nei tas, kurio mus moko šventieji tėvukai. Iš tiesų sunku būtų rasti panašumų tarp lamaizmo ir krikščionybės, tarp gompų ir krikščioniškų vienuolynų, išskyrus šventų tekstų skaitymus, giedojimus ar maurojimus kolektyviai ir bendrą nuosavybę.

Demonų šauklių kraštas

Tibetietiškas gompa, verčiama kaip „buveinė dykumoje“ arba „ramybės vieta“, – tai ne tik atsiskyrimo, bet ir meditacijų, metafizinių mokslų bei budizmo doktrinų studijų vieta. Tai reiškia, jog gompos reikšmingos ne tiek atsiskyrėlišku gyvenimo būdu, kiek žmogaus psichikos tyrinėjimais ir religinės kosmologijos pažinimu.

Tibeto budizmas yra milžiniška mokymų sistema, paremta giliu žmogaus mentalinių ir fizinių galių pažinimu bei savitu visatos sanklodos supratimu. Sniegynų krašto mistikai šimtmečius kruopščiai tyrinėjo tam tikrų kūno pozų, gestų, mimikos ir supančių daiktų poveikį žmogaus savijautai, sąmonei bei pasąmonei.

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Net toks paprastas sėdėjimo būdas kaip lotoso poza labai teigiamai veikia kraujotaką lytinių organų srityje. Todėl nuo pat vaikystės šioje pozoje sėdintys azijiečiai pasižymi labai gera lytine potencija ir beveik visą gyvenimą neturi jokių reprodukcinių organų sutrikimų.

Bene populiariausios vienuolių praktikos, skirtos pasiekti norimas proto būsenas, – meditacija, vizualizacija, sūtrų skaitymas ir jų mokymasis mintinai, mantrų kartojimas, šimtai ar tūkstančiai nusilenkimų kulto objektams, sudėtingų mandalų ir kilkhorų kūrimas įvairiais – religiniais, mistiniais ir magijos tikslais. Tradicijoms išlaikyti naudojamos sudėtingos psichofizinės praktikos ir žodinė perdava, o pagrindinis žinių lobynas slypi vienuolių atmintyje.

Ant Pasaulio stogo gyvenę šviesuoliai siekė, kad neišnyktų iš lūpų į lūpas perduodami mokymai, rūpinosi, kad jie liktų gyvi ne tik knygose, bet ir tautos atmintyje, dėl to jai lavinti išrado unikalių metodų. Štai dėl ko, žvelgiant skaitmeninio amžiaus žmogaus akimis, religijos šalies gyventojai turi ypatingą talentą atsiminti.

Įpročiai ir sugebėjimai įsiminti didžiausius tekstus tarp tibetiečių – ne retenybė. Ir dabar yra ten išminčių, kurie iš pirmo karto įsimena storiausias knygas, o kai kurie vienuoliai gali žodis žodin atkartoti romano ilgio religinius tekstus.

Atvirai kalbant, kur kas geriau ir saugiau, kai svarbi ezoterinė informacija lengvai įsisavinama mintinai ir perduodama žodžiu, negu kai perteikiama raštu. Pirmuoju atveju ji bent nepatenka į protiškai silpnų ir nepasiruošusių kukučių vargšes galveles.

O slaptos psichofizinės technikos su magijos ir savitaigos prieskoniais, lavinančios pašvęstųjų adeptų galimybes, Tibete išties unikalios ir šaknimis nueina į žmonijos istorijos apyaušrį. Štai, pavyzdžiui, tshedo praktika, kai trapa, pasiekę transo būseną, vaizduotėje šeria save demonams. Trapa būna taip įsijautę, jog išgyvena visą siaubą ir skausmą, tarytum jų kūną iš tiesų rytų pulkai bestijų vampyrų. Šios praktikos esmė – perprasti iliuzinę ego prigimtį.

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Arba Lung-gom – tai ypatingos rūšies pusiau dvasinės, pusiau fizinės treniruotės, ugdančios didelę ištvermę, greitį ir judesių lengvumą. Lung-gom-pa vadinami adeptai, kurie nesiilsėdami, nesimaitindami sugeba neapsakomai greitai ir lengvai nueiti didžiulius atstumus, kartais iki kelių šimtų kilometrų.

Visą kelią tolygiu greičiu jie įveikia apimti transo būsenos, burbėdami slaptą savitaigos formulę. Lung-gom-pa milžiniškų atstumų krašte atlikdavo šauklių vaidmenį ir į sambūrius Šalu vienuolyne netoli Šigatsė kviesdavo visai ne žmones, o demonus iš visų Sniegynų šalies pakerčių. Kartais tokie demonų šaukliai po ilgų treniruočių pradėdavo levituoti, o kad be reikalo nepakiltų į orą, nešiojo sunkias metalines grandines.

Subtiliųjų pasaulių išdaigos

Dar vienas mūsų liberaliam, moderniam, skaitmeniniam vakarietiškam protui neįkandamas, o Tibete savaime suprantamu reiškiniu laikomas vadinamasis tulpa fenomenas. Tulpa – tai vaizduotės ir koncentruotos minties jėgos sukurta magiška forma.

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Čia derėtų pažymėti, jog proto vaizdinių objektyvizacija – labai paslaptingas procesas, nesvarbu, ar jis vyksta sąmoningai, ar pasąmoningai. Tenykščiai naldžorpos dažnai susikuria sau demoniūkščius smulkiems darbeliams nuveikti.

O ilgą laiką vienatvėje praleidžiantys gompčenai sugeba objektyvizuoti demonus, jidamus ir dievybes, pavaizduotus thankose. Galbūt šie sutvėrimai, tarsi naujagimiai, atsiradę iš kalnų mistikų koncentruotų minčių, yra jų dvasios vaikai, kurie pabėga nuo gimdytojų kontrolės ir ilgainiui arba iš karto pradeda gyventi savarankišką gyvenimą.

Jeigu magiški sutvėrimai – tulpa egzistuoja, tai nėra nieko keisto, kad paprastų žmonių ir jų keliai kartais susikerta arba dėl juos sukūrusiųjų valios, arba dėl to, kad kai kurių smalsuolių mintys ir veiksmai išprovokuoja sąlygas, leidžiančias jiems pasireikšti ir rodyti savo aktyvumą.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad gyvenate prie upės, bet ne visai šalia kranto. Tokiu atveju žuvis niekuomet nepriartės prie jūsų gyvenamojo būsto. Tačiau išrauskite nuo upės iki savo sklypo kanalą ir jo gale iškaskite kūdrą. Tada pamatysite, jog kartu su vandeniu iš upės į jūsų kūdrą atplauks žuvis. Panašiai gali nutikti ir neriant stačia galva į magijos bei mistikos pasaulį. Todėl verčiau vengti kurti tokius kanalus neapgalvotai, nes po to ir vaidenasi, ir haliucinacijos, ir bildukai...

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Nedaugelis nutuokia, kas slepiasi visatos gelmėse arba subtiliuosiuose pasauliuose, tačiau daug kas bando ten lengvabūdiškai žvilgtelėti kairiąja akimi. Be to, būtina mokėti apsiginti nuo baubų ir demonų, sukurtų jūsų pačių arba pagimdytų kitų. Ir nemanykite, jog pakanka tik netikėti, kad miške gyvena vilkai, ir nė vienas vilkas dėl to jūsų niekuomet nepalies. Naivu. Vulgarus ir primityvus netikėjimas dievais bei kitokiais anapusiniais reiškiniais nė kiek ne geriau už aklą tikėjimą.

Iš esmės tikėjimas ir netikėjimas – to paties nežinojimo medžio vaisiai. Mokytojas mistikas niekuomet nepriims į mokinius žmogaus, besilaikančio vulgaraus netikėjimo. Mokinys turi suvokti, kad dievai bei demonai egzistuoja ir gali atnešti gėrį ar blogį tiems, kurie jais tiki, juos garbina ir jų bijo. Be to, jie gali tiesiogiai paveikti ir netikinčius.

O tas, kuris garbina kurią nors dievybę su mintimi, esą ši yra savarankiška, nepriklausoma nuo žmogaus valios, nieko neišmano. Jis – tarsi galvijas, kuriuo naudojasi dievai. Nes iš tiesų kaip dauguma gyvūnų savo mėsa, pienu, kiaušiniais, vilna palaiko žmonių egzistenciją, taip ir kiekvienas žmogus palaiko dievų būtį. Jie maitina dievybes, joms nusilenkinėdami, jas garbindami ir joms aukodami. Tiksliau pasakius, žmonės dievus, demonus, jidamus savo energija bei mintimis maitina, augina ir stiprina.

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Žėrinčio danties istorija

Štai pasakojimas, atspindintis realią tikėjimo įtaką Tibeto čiabuviams bei parodantis didžiulę koncentruotos minties jėgą. Vienoje gyvenvietėje buvo pastatytas naujas vienuolynas. Tačiau norint, kad jis pritrauktų aibes piligrimų, jame tiesiog būtina buvo laikyti kokių nors šventų relikvijų.

Kaimiečiai surinko pinigų, kai kas paaukojo ir paskutinius papuošalus, negailėjo net prabangaus turkio, kad tik būtų nupirkta jų gompai kokių nors šventų daiktų. Tam reikalui kaimo sueigoje išrinko vieną jauną, drūtą gyvulių augintoją, patikėjo jam visą turtą ir pasiuntė jį į Lasą, kad tas nupirktų kokių nors įjėgintų, neabejotinų relikvijų.

Dykynių vyras, pirmą kartą patekęs į šventąjį miestą, visiškai apsalo. Iš pradžių žvalgėsi po vienuolynus, meldėsi, atnašavo dievybėms ir demonams, vėliau pirkosi prabangių aprėdų, pradėjo girtauti, sekioti paskui sijonus ir galų gale paskutinius pinigų likučius pralošė.

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Kadangi negalėjo tuščiomis pasirodyti gimtajame kaime, tai, droždamas namo, pakelėje radęs besivoliojantį kudloto Tibeto šuns dantį, sumetė, jog aukščiausios dievybės siunčia jam ženklą ir tiesia tūkstantį išsigelbėjimo rankų. Vaikis kruopščiai suvyniojo iltį į išeiginę skepetą ir įsikišo giliai į čubos užantį. Po ilgos ir varginančios kelionės namo demonstratyviai išsitraukė apspangusių kaimiečių akivaizdoje šuns iltį ir pareiškė, kad tai ne kas kita, o paties Padmasambhavos dantis.

Tariama Guru Rimpočės relikvija su visomis priderančiomis apeigomis buvo patalpinta į garbingiausią gompos vietą. Nuo to laiko keturkojo dančiui lenkėsi bei lydytą sviestą aukojo visi šio kaimo, artimų ir net tolimų apylinkių gyvulių augintojai, amatininkai, piligrimai, vienuoliai. Taip tęsėsi daugelį metų.

Galų gale, jau perkopęs gyvenimo vidurį, užgyvenęs krūvą atžalų, turtų ir garbę, šelmis nusprendė prisipažinti vyriausiajam vienuolyno lamai. Tačiau garbusis lama taip ir nesuprato, apie ką tas vapa, pamanė, kad karščiuoja. Bet, kadangi jokie lamos įkalbinėjimai ir pamokymai vyro sąžinės nenuramino, vienuolyno galva ryžosi parodyti relikviją iš arti.

Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas
Raimondo Dikčiaus nuotr./Tibetas

Atlikus tam tikrus ritualus, urna buvo atidaryta, ir kaip mūsų sukčius nustebo... Dantis visas žėrėjo nuostabiausiomis vaivorykštės spalvomis ir skleidė kuo palankiausias emanacijas. Tada šelmis netikis, kaip kad įprasta Tibete, tris kartus išsitiesė visu ūgiu priešais relikviją ir trinktelėjo kakta į grindis. Nuo to laiko jis garbino kudloto šuns iltį kiekvieną dieną, nes ir pats įtikėjo, jog tai ne kas kita, o „Guru, gimusio lotoso žiede“, dantis.

Šiurpiausias ritualas

Ir vienas šiurpiausių ritualų – ro-lang, iš tibetiečių kalbos išvertus – „lavonas, kuris pakyla“. Šis ritualas išlikęs nuo senosios Tibeto religijos – bono laikų. Jis svetimas oficialiajam Tibeto budizmui. Ro-lang atlieka ngagkpa – bono magas. Jis turi atgaivinti šviežią neramų numirėlį, jau spėjusį prisidirbti arba susidūrusį su rimtomis problemomis anapusiniame pasaulyje.

Tokiais atvejais nabašnikas sapnuojasi giminaičiams ir per sapnus prašo pagalbos. Žodžiu, neduoda ramybės. Tada velionio artimieji su dovanomis kreipiasi pagalbos ngagkpą. Atsigulęs ant lavono, prispaudęs savo lūpas prie jo burnos, šis be perstojo, nesiblaškydamas, privalo kartoti vieną ir tą pačią užkeikimo formulę. Po kurio laiko mirusiojo kūnas pradeda kilnotis ir stengiasi išsilaisvinti nuo burtininko.

Galų gale lavonas, tvirtai apkabintas kerėtojo, pradeda šokinėti, o, pasiekęs kulminaciją, iškiša liežuvį. Būtent tą akimirką magas turi pademonstruoti visą savo miklumą – dantimis įsikąsti į lavono liežuvį ir jį išrauti. Tada jau numirėlis nurimsta amžiams. Ištraukti liežuviai džiovinami, o ngagkpa juos laiko kaip savo galios įrodymus ir talismanus.

Ištrauka iš numatomos leisti knygos „Geografija transe“.

Temos: 2 Tibetas Budizmas

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Rusijos teisėjų vadas pasvarstė apie netobulą Konstituciją: ką rezga Vladimiras Putinas?

Aktualu

Protestų Ingušijoje dalyviai sako nusivylę Kremliumi ir žada gintis „plikomis rankomis“

Vardai

Mindaugas Kuzminskas patvirtino – skiriasi su žmona Egle: „Aš norėjau šeimos ir vaikų“

24sek

Šaras po pergalės – apie naujoką kosmose, P.Jankūno formą ir žvėrį T.Walkupą

Aktualu

Seksualiai Švėkšnoje išnaudotos merginos trokšta kurti ir mylėti, bet turi mokytis gyventi

„Ginčas“ dėl meilės „Žalgiriui“: kurie žaidėjai nepateisina Šaro lūkesčių?

Aktualu

Panevėžyje BMW nesuvaldęs „klevo lapas“ sumaitojo stovėjusį „Nissan“

Interviu Vardai

I.Launikonytė: apie metų skirtumo nepaisančią meilę V.Kovaliovui, išvaizdos pokyčius ir muzikos terapiją

Interviu Kultūra

Berlyno kino festivalio programos konsultantas W.Speckas: kinas yra politiškas menas

24sek

Naujokas liko ant suolo – Kauno „Žalgiris“ vos neprisižaidė su „Dzūkija“

Gyvenimas

Dosnus klientas padavėjai paliko 10 tūkst. JAV dolerių arbatpinigių

Sportas

Po įvarčio į savus vartus „Arsenal“ išgelbėjo fantastiškas 5 minučių dublis

Gyvenimas

Valstybė nusprendė geriau už Valentiną žinanti, kuo jai gydytis: moteris jaučiasi bandomuoju triušiu

Aktualu

TS-LKD prezidentiniuose debatuose V.Ušackas dūrė: „Partijos vadovybė pasirinkusi Ingridą“

Aktualu

Nepilnamečių pataisos namų direktorius – atvirai apie tai, kas dedasi „vaikų kalėjime“

Verslas

Mirė vienas „United Colors of Benetton“ įkūrėjų Gilberto Benettonas

Vardai

Milžinas ir coliukė: kalnu pramintas „Sostų karų“ aktorius vedė savo mylimąją

Gyvenimas

Translyčių menstruacijos: vyrai, kurie serga mėnesinėmis, ir moterys, kurios – ne

Aktualu

Tomas Viluckas: Skausminga istorija rašoma Ukrainoje

Verslas

R.Vainienė: kitų metų biudžetas serga

Naujienos

Vardai

Kriptomilijonierius P.Aršauskas apie nufilmuotą „Lamborghini“ skrydį: „O matosi, kad aš vairuoju?“

Sportas

Prieš pasaulio čempionatą – R.Kadyrovo propagandos šou su M.Salah

24sek

Serijoje lygu – po karštos kovos M.Lukauskio tritaškis nudūrė Kauno „Žalgirį“

Aktualu

Nuo verslininko iki bedarbio: įgūdžius atnaujina beveik 600 parengtojo rezervo karių

15min recenzija Kultūra

„Paskutinė s#####“: Q.Tarantino košmaras „Alisos stebuklų šalyje“ motyvais

15min iš Elmhulto Verslas

„Ikea“ pristatė jaunatvišką kolekciją ir atskleidė, kuo lietuviai skiriasi nuo latvių

Vardai

Antradienį – šou „Vienas prieš vieną“ su juoko užtaisu: susitiks M.Katleris ir V.Grincevičius

24sek

Lietuvos laukia ilga NBA naktis: į stipriausią krepšinio lygą belsis vienas lietuvis

Gyvenimas

P.Mekionis teigia atradęs sveikatingumo pagrindą: „Vaisiai – tikrasis supermaistas“

Verslas

TOP 20 „Sodros“ skolininkų: skolingas kas ketvirtas verslininkas

Gazas

BMW Kaune važiavo kaip „YouTube“ vaizdeliuose iš Rusijos: ekspertas rado paaiškinimą tokiam elgesiui

24sek

Tadas Sedekerskis pasitraukė iš NBA naujokų biržos

15min iš Prancūzijos Pasaulis kišenėje

Kodėl Bulonės miesto meras pirmadienį iškėlė trispalvę ir pasipuošė kaklaraiščiu iš Lietuvos?

Gazas

Tragedija Katalonijos trasoje: žuvo 14-metis motociklininkas

Mokesčių reforma Verslas

V.Vasiliauskas: jei nuklysime į reformų detales, nepamatysime demografinės duobės

Aktualu

Rusų kultūros dienos dalyviai ukrainiečių aktyvistę pasitiko nuostaba ir pykčiu

Sportas

Švedija rengiasi gyvenimui be Zlatano Ibrahimovičiaus

Laisvalaikis

Afrikoje netikėtai nunyko vieni seniausių baobabų, sako mokslininkai

Aktualu

Vokietijoje per autobuso avariją nukentėjo devyni britų moksleiviai

Aktualu

A.Merkel ir D.Trumpo nuotrauka iš G-7 viršūnių susitikimo gali patekti į istorijos vadovėlius

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie PasaulisKišenėje