Ekologiniai iššūkiai, su kuriais šiandien susiduria planeta, kiekvieną įpareigoja dėti visas įmanomas pastangas siekiant atsakingai naudoti gamtos išteklius, tausoti aplinką ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Ekologinis sąmoningumas yra būtina verslo socialinės atsakomybės dalis. Būdami viena didžiausių įmonių šalyje, tvarios verslo plėtros neįsivaizduojame be atsakingo požiūrio į savo poveikį aplinkai. Todėl daug dėmesio skiriame neigiamo aplinkosauginio pėdsako mažinimui, efektyviam atliekų tvarkymui ir perdirbimui, gamtos išteklių taupymui, žmonių sveikatos apsaugai. Visus sprendimus priimame remdamiesi žiedinės ekonomikos principais ir to prašome iš savo darbuotojų bei partnerių.