Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos už 1,00 Eur!
Prenumeruoti

Partizaninis judėjimas Visos temos

Partizaninis judėjimas Nuotr. iš knygos „Lietuva. 101 įdomiausia vieta“/Aplankyti verta Zarasų rajone esantį Antazavės šilą, kuriame 1944 m. partizanai buvo įsirengę 5 slėptuves – žemines. Šiuo metu jos atstatytos ir laukia lankytojų.

Partizaninis judėjimas Lietuvoje prasidėjo po ir per antrąjį pasaulinį karą, kai Lietuva pateko į SSRS sudėtį. Tada prasidėjo masiniai žmonių trėmimai, represijos. SSRS pasiryžo išnaikinti Lietuvių tautą. Lietuviai nenorėję pasiduoti rusams, išduoti savo šalies, kiti tikėjo, jog gali išsikovoti laisvę, dar kiti nenorėjo stoti į Raudonąją armiją ar būti ištremti į Sibirą – visi šie žmonės išėjo į mišką ir tapo partizanais. Lietuvos partizanai – daugiausia civiliai žmonės, dažniausiai vadovaujami kariškių, siekę apginti Lietuvos nepriklausomybę. 

Vilniaus universiteto anglų kalbos ir literatūros studentas. Talentą lingvistikai turinčiam jaunuoliui buvo pranašaujama ir diplomato, ir mokslo darbuotojo ateitis, bet jis pasirinko kovotojo už Lietuvos laisvę kelią

Lietuvos laisvės kovų metraštininkas Albinas Kentra: „Tardomas buvau žiauriai, kartais – dviem pamainomis“

LGGRTC nuotr.

Lazdijų rajone bus palaidotas partizanas V. Venckūnas-Jovaras

Juozas Vitkus-Kazimieraitis, 1946 m.

Angelė Jakavonytė. Kaip mus įkvepia Juozo Vitkaus-Kazimieraičio auka

Laikina Lietuvos karių stovykla Druskininkuose

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šiemet bus minima Klaipėdoje

Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (kairėje) ir jo pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas. 1947 m. Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.

Niūri, bet didvyriška mūsų šalies istorija: Lietuvos laisvės kovų pogrindinio fronto kariai

Juozapavičiaus grupės Siaubo būrio partizanai:  Iš kairės I eilėje 1. būrio vadas Antanas Grušauskas-Siaubas  II eilėje: 2. Juozas Aleksonis-Medinis

Rasti ir identifikuoti penkių Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų palaikai

Pietų Lietuvos srities partizanai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susirinkimą (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)

1949 m. vasario 16 d. LLKS deklaracija – vienas iš svarbiausių valstybės dokumentų

Legendinio partizano Jono Kadžionio-Bėdos 95-ojo gimtadienio paminėjimas

Garsusis Lietuvos partizanas Jonas Kadžionis–Bėda mini 95-erių metų jubiliejų

Užsisakykite 15min naujienlaiškius