Dabar populiaru
Tiesiogiai
15min be reklamos
Publikuota 2022 09 28, 16:41

I.Milkamanavičiūtė: paprastėja užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje modelis. Atmintinė verslui

2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kuriais yra siekiama supaprastinti migracijos taisykles ir sudaryti sąlygas verslui bei užsieniečiams paprasčiau gauti leidimus laikinai gyventi dirbant Lietuvoje.
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba / Arno Strumilos / 15min nuotr.
Temos: 1 Darbas

Svarbiausiai pakeitimai verslui:

Mažėja būtinų pateikti dokumentų kiekis

Po pakeitimų nebeliko privalomo reikalavimo pateikti dvejų kategorijų dokumentus – ir užsieniečio kvalifikaciją, ir darbo patirtį pagrindžiančius įrodymus. Nuo šiol teikiant prašymus dėl užsieniečių įdarbinimo verslui pakanka pateikti vienos kategorijos dokumentus, t.y. arba kvalifikaciją, arba darbo patirtį pagrindžiančius įrodymus.

Jeigu užsieniečiui siūlomas darbo užmokestis viršija atlyginimą, ne mažesnį negu 1,5 paskelbto paskutinių kalendorinių metų vidutinis mėnesinio Lietuvos statistikos departamento mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydį (BDU), verslui nebereikia pateikti nei kvalifikacijos, nei patirtį pagrindžiančių duomenų. Verslui pakaks pateikti tarpininkavimo raštą Migracijos departamentui, o būsimas darbuotojas savo ruožtu Migracijos departamentui turės pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu.

Šiuo metu 1 BDU yra lygus 1 579,40 EUR.

Atsisakoma Patvirtintų įmonių sąrašo

Anksčiau į šį sąrašą įmonės galėjo registruotis pateikdamos savo duomenis apie tai, jog į jas atvykstantiems dirbti užsieniečiams, kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi, taikomos supaprastintos sąlygos. Praktika parodė, jog mažesnėms įmonėms į šį sąrašą patekti buvo praktiškai nebeįmanoma. Po šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojusių pakeitimų šio sąrašo nuspręsta atsisakyti taip suteikiant galimybę darbdaviui lengviau rasti konkrečiam darbui tinkamą asmenį bei sutaupant laiko ir kaštų renkant bei vertinant susijusius dokumentus.

Atsisakoma Užimtumo tarnybos vaidmens

Įsigaliojus pakeitimams Lietuvos migracijos sistemoje atsisakoma perteklinio Užimtumo tarnybos vaidmens. Anksčiau darbdavys Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje turėdavo registruoti laisvą darbo vietą ir laukti 5 darbo dienas, ar į šią darbo vietą neatsiras kandidatas – Lietuvos Respublikos pilietis. Tik praėjus šiam laikotarpiui, ir tik jeigu toks kandidatas neatsirasdavo, galėjo būti pateikiamas prašymas dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo.

Tokia darbo rinkos tikrinimo procedūra ne tik itin apsunkindavo užsieniečių įsidarbinimą, bet ir neteikdavo realios naudos. Darbdavys per Užimtumo tarnybą paprastai į darbo vietą yra linkęs įdarbinti vietinį asmenį, taip užpildant darbo vietą ir užkertant kelią užsieniečiui įsidarbinti pagal jau pateiktą skelbimą, todėl vienintelis būdas užsieniečiui suteikti galimybę ir įsidarbinti buvo teikiant prašymą iš naujo. Šios ydingos tvarkos atsisakoma.

Eriko Ovčarenko / BNS nuotr./Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas
Eriko Ovčarenko / BNS nuotr./Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas

Lengviau pakeisti darbdavį

Įsigaliojus pakeitimams užsienietis, gavęs leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu, galės tiesiogiai kreiptis į Migracijos departamentą su prašymu dėl darbdavio pakeitimo. Sprendimas turės būti priimtas per 1 mėnesį nuo pateikimo bei įtraukiant reikalavimą tokį užsienietį įdarbinti per 1 mėnesį.

Jeigu dėl darbdavio kaltės (pavyzdžiui, darbdavys baustas už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo pažeidimus, turi nepriemokų valstybės biudžetui ar nesumokėtų baudų) užsienietis nebegalės tęsti darbo pas esamą darbdavį, jis per 3 mėnesius turės pateikti prašymą leisti pakeisti darbdavį. Gavus leidimą – galės per 1 mėnesį įsidarbinti pas naują darbdavį.

Tais atvejais, kuomet Migracijos departamentas atsisakys išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi dėl darbdavio kaltės ir aukščiau minėtų priežasčių, užsienietis iš karto į Migracijos departamentą galės kreiptis dėl naujo leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo pas kitą darbdavį pagrindu ir jam nebebus taikoma anksčiau galiojusi ir privaloma 1-erių metų pertrauka.

Lengvatos Lietuvoje baigusiems studijas

Užsienietis, kuris Lietuvoje baigė studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galės kreiptis per 10 metų nuo studijų ar mokymosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą baigimo. Anksčiau galiojęs 2 metų naikinamasis terminas nebebus taikomas.

Nuo šiol dėl šių užsieniečių verslas neprivalės pateikinėtų dokumentų, įrodančių užsieniečio patirtį, kvalifikaciją, didesnį nei paskutinio paskelbto BDU dydžio darbo užmokestį, neprivalės pateikinėti Užimtumo tarnybos sprendimų.

Lengvėja reikalavimai atvykstantiems dirbti pagal aukštąją kvalifikaciją

Iki rugpjūčio 1 d. užsieniečiai buvo laikomi turinčiais aukštą profesinę kvalifikaciją tik tada, kuomet turėdavo tai įrodantį aukštojo mokslo diplomą arba nors ir neturėdavo aukštojo mokslo diplomo, tačiau buvo įgiję ne mažesnę nei 5 metų darbo profesinę patirtį.

Įsigaliojus pakeitimams, aukštai kvalifikacijai bus prilyginama ir užsieniečių turima ne mažesnė nei 3 metų profesinė patirtis, jeigu ji yra įgyta per pastaruosius 7 metus, kurią jis įgijo dirbdamas informacinių technologijų ir ryšių technologijų (ITRT) paslaugų srities vadovu ar ITRT specialistu. Tai labai svarbus pakeitimas informacinių technologijų sektoriui, kuris turi poreikį ir siekia kuo lengviau pritraukti bei išlaikyti kvalifikuotus šios srities specialistus iš viso pasaulio.

Svarbu yra ir tai, jog vertinant aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį, BDU bus taikomas nebe paskutinio ketvirčio, o paskutinių kalendorinių metų. Tai reiškia, jog 1,2 BDU bus taikomas aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams, jeigu užsieniečio profesija patenka į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą. Svarbiausios iš jų: chemijos, inžinerijos, mechanikos, elektronikos, robotikos, informacinių technologijų ir kitų sričių ekspertai. Jeigu užsieniečio profesija nėra įtraukta į minėtą sąrašą – jo atveju bus taikoma 1,5 paskutinio paskelbto BDU dydžio darbo užmokesčio reikalavimas.

Dar vienas svarbus palengvinimas aukštos kvalifikacijos užsieniečius įdarbinančiam verslui – darbdavys galės įsipareigoti įdarbinti užsienietį ir trumpesniam laikotarpiui – ne 1 metams, kaip buvo anksčiau, o ir 6 mėnesiams.

Mėlynąja kortelę turinčių užsieniečių įdarbinimas

Darbdaviui, ketinančiam įdarbinti užsienietį, turintį kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą taip vadinamąją Mėlynąją kortelę (MK), nebereikės nurodyti informacijos apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu. Be to, MK turintis užsienietis galės pakeisti darbo funkciją pas tą patį darbdavį be Migracijos departamento leidimo, kuris anksčiau buvo būtinas.

Eriko Ovčarenko / BNS nuotr./Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas
Eriko Ovčarenko / BNS nuotr./Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas

Migracijos departamento leidimą leisti pakeisti darbdavį užsienietis MK turėtojas privalės gauti tik jeigu darbdavį keičia per pirmuosius teisėto darbo Lietuvoje metus, o jeigu neteko darbo – nepraėjus 6 mėnesiams nuo darbo netekimo. Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą pas kitą darbdavį praėjus daugiau nei 1 metams – užtenka apie tai pranešti Migracijos departamentui per 7 darbo dienas.

MK turėtojo šeimos narys taip pat galės greičiau gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu Europos Sąjungos valstybėje be pertraukos pragyveno pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvoje. Jeigu MK turėtojas ar jo šeimos narys, gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, išvyks gyventi į ne Europos Sąjungos valstybę, leidimas bus naikinamas tik jeigu užsienietis ne Europos Sąjungos valstybėje pragyvens ilgiau negu 2 metus.

MK turinčių asmenų įdarbinimo procedūrų supaprastinimas bus ypač naudingas toms įmonėms, kurios ieško ir konkuruoja dėl geriausių ir aukštą kvalifikaciją turinčių kandidatų pasaulinėje rinkoje.

Įsidarbinimas pas kelis darbdavius

Po šių pakeitimų įsigaliojimo galės būti sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis. Tokiu atveju tarpininkavimo raštą turės pateikti pirmasis darbdavys, tačiau sąlygas dėl leidimo laikinai gyventi gavimo turės atitikti visi darbdaviai.

Aukštą profesinę kvalifikaciją įrodęs užsienietis taip pat galės įsidarbinti ir pas kitą darbdavį, jeigu kartu lieka dirbti ir pas jį anksčiau įdarbinusį darbdavį, kuris teikė tarpininkavimo raštą dėl MK išdavimo. Apie tai užsienietis turės per 7 darbo dienas pranešti Migracijos departamentui.

Lengvinamos sąlygos į Lietuvą iš Ukrainos dirbti atvykstantiems asmenims

Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenę Ukrainoje, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų ir pasinaudoję galimybe pradėti dirbti be Užimtumo tarnybos išduoto leidimo dirbti arba sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams, bus atleidžiami nuo pareigos gauti šį Užimtumo tarnybos sprendimą. Ši lengvata taikoma, jeigu užsienietis kreipiasi dėl leidimo gyventi darbo pagrindu ir darbo santykiai tęsiami su tuo pačiu darbdaviu.

„Pranešimas spaudai“ – tai naujienų agentūrų, juridinių ir fizinių asmenų sukurti bei platinami pranešimai apie paslaugų, gaminių, įmonių ar įstaigų naujienas ir pan. Spręsdama dėl turinio publikavimo UAB „15min“ atsižvelgia į informacijos aktualumą, naudą visuomenei, viešąjį interesą. Už šio turinio skelbimą UAB „15min“ nėra atlyginama. Redakcija turi teisę pranešimus redaguoti, trumpinti, papildyti, šalinti tekste esančias nuorodas ir pavadinimus.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką