15min be reklamos
2021 03 16, 07:14

Seimas balsuos dėl 2022-ųjų struktūrinio valdžios deficito

Seimas spęs, ar nustatyti, kad 2022 metais struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas negalės viršyti 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Sei­mas antradienį balsuos dėl nu­ta­ri­mo „Dėl vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio tiks­lo nu­sta­ty­mo“ pro­jek­to.
Pinigai
Pinigai / Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr.

Valdžios sektoriaus deficito dydį siū­lo­ma nu­sta­ty­ti vie­niems me­tams, o ne tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui dėl di­de­lio ne­apib­rėž­tu­mo, su­si­ju­sio su koronaviruso krize ir jos pa­da­ri­niais eko­no­mi­kai, so­cia­li­nei ap­lin­kai, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai ir vie­šie­siems fi­nan­sams.

„Įsi­pa­rei­go­ti il­ges­niam lai­ko­tar­piui (...) nė­ra di­de­lės pras­mės, nes at­ei­nan­čių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį mes pa­si­reng­si­me sko­los su­val­dy­mo stra­te­gi­ją (...). Kar­tu su­lauk­si­me in­for­ma­ci­jos iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, ka­da pla­nuo­ja­ma ne­be­tai­ky­ti Sta­bi­lu­mo ir au­gi­mo pak­to iš­im­ties ir bus su­griež­tin­tos fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lės“, – Seimui pristatydama projektą aiškino finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Pasak jos, ti­kė­ti­na, kad 2022 me­tais fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lės dar ne­bus su­griež­tin­tos ir prie griež­tes­nių nor­mų bus grįžtama 2023 me­tais.

„To­dėl su­lau­kę mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos 2022 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, taip pat tu­rė­da­mi sa­vo sko­los su­val­dy­mo stra­te­gi­ją, ti­kė­ti­na, tre­jiems me­tams ga­lė­si­me nu­si­sta­ty­ti to­kį ro­dik­lį, ku­rio kai­ta­lio­ti ne­be­rei­kės“, – teigė G.Skaistė.

Jos teigimu, pa­gal Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos 2021 me­tų va­sa­rio mė­ne­sio sko­los tva­ru­mo ap­žval­gą Lie­tu­vos il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka yra ma­ža.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką