Iki -60% prenumeratai. Paskutinės akcijos dienos!
Išbandyti

Jonizuojančioji spinduliuotė veterinarijoje naudojama vis dažniau

Gydant gyvūnus, kasdien atliekamos įvairiausios diagnostikos, kiek rečiau gydomosios procedūros, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Kaip ir medicinoje, taip ir veterinarijoje, skiriant rentgeno ar kitus tyrimus, kuriuose naudojamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, svarbu įvertinti, kad tyrimo nauda būtų didesnė negu žala, patirta dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
RSC archyvas / Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė
RSC archyvas / Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė / RSC archyvo nuotr. / Gretos Skaraitienės / BNS nuotr.

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais turi būti įteisinta, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kaip šių reikalavimų laikomasi, vertina Radiacinės saugos centro (RSC) specialistai, ypač daug dėmesio skirdami veterinarijos gydytojų, jiems padedančių asmenų bei gyvūnų radiacinei saugai.

Suprasti akimirksniu

  • Prieš 20 metų veterinarai naudodavo medicinos įstaigose naudotą įrangą. Dabar situacija pasikeitusi – veterinarijos klinikos įsigyja specializuotų, veterinarijai skirtų rentgeno diagnostikos aparatų.
  • Veterinarijoje dažniausiai atliekamos rentgeno diagnostikos procedūros. Įrangos įvairovė plati: stacionarūs, kilnojamieji, dantų intraoraliniai rentgeno diagnostikos aparatai, kompiuteriniai tomografai.
  • Gyvūnai dažnai būna gana judrūs, todėl, atliekant rentgeno diagnostikos procedūras, gyvūnų judesius tenka suvaržyti pagalbinėmis priemonėmis – diržais, įtvarais, gultais, laikikliais ir pan.
  • Dažniausiai rentgeno diagnostikos tyrimai atliekami katėms ir šunims, tačiau RSC darbuotojai yra matę vėžlio, gyvačių, driežų rentgeno diagnostikos tyrimų vaizdų.
  • Radiacinės saugos požiūriu, veterinarijoje naudojama jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžianti įranga visiškai nesiskiria nuo tos, kuri naudojama medicinoje.
  • Veterinarijos specialistų paruošimas ir nuolatinis mokymas radiacinės saugos klausimais – viena svarbiausių radiacinės saugos priemonių, siekiant sumažinti darbuotojų ir gyvūnų apšvitą.

Daugėja specialiai veterinarijai skirtos įrangos

Pastaruoju metu pastebima, kad Lietuvos veterinarijos įstaigos įsigyja vis daugiau naujesnės diagnostinės įrangos, kurioje naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Didėja įvairių gyvūnams skirtų diagnostinių bei gydymo procedūrų skaičius, vis dažniau veterinarijos gydytojai taiko tuos metodus, kurie dar visai neseniai buvo skirti tik žmonėms gydyti – diagnostinę branduolinę mediciną ar spindulinę terapiją.

Be to, įprastus rentgeno diagnostikos tyrimus keičia sudėtingesni intervencinės radiologijos bei kompiuterinės tomografijos tyrimai, reikalaujantys daugiau darbuotojų profesinių žinių ir kompetencijos. RSC Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė pasakoja, kad prieš 20 metų veterinarai paprastai naudodavo medicinos įstaigose naudotą įrangą – ji būdavo techniškai tvarkinga, dar tinkama naudoti, todėl veterinarijos įstaigos ją įsigydavo ir tirdavo gyvūnus.

Prieš 20 metų veterinarai paprastai naudodavo medicinos įstaigose naudotą įrangą.

Dabar situacija visiškai pasikeitusi – veterinarijos klinikos įsigyja specializuotų, būtent veterinarijai skirtų rentgeno diagnostikos aparatų. „Gyvūnų tyrimams skirta įranga yra patogesnė, galima parinkti įvairius konkrečiam gyvūnui skirtus nustatymus, ji turi daug įvairių priedų, tokių kaip specialūs diržai, įtvirtinimo elementai, gultai ir kt.

Visa tai palengvina veterinarijos gydytojų darbą, tyrimai – kokybiškesni, diagnozės – tikslesnės, be to, nauja įranga suteikia galimybę atlikti daugiau sudėtingesnių tyrimų“, – sako RSC specialistė.

Branduolinė diagnostika ir spindulinė terapija veterinarijoje taikoma rečiau

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė pastebi, kad, atsirandant vis modernesnei jonizuojančią spinduliuotę naudojančiai įrangai, veterinarijos gydytojai suinteresuoti gauti kuo daugiau žinių, kad galėtų visapusiškai išnaudoti turimą įrangą, tinkamai pasirinkti jos parametrus, gauti aiškius tyrimų vaizdus, o kartu ir maksimaliai apsaugoti tiriamus gyvūnus.

RSC archyvo nuotr. /Iš RSC archyvų
RSC archyvo nuotr. /Iš RSC archyvų

„Anksčiau veterinarijos gydytojams trūko žinių, nebuvo reikiamų mokymų, jiems tekdavo asmeniškai konsultuotis su medicinoje dirbančiais radiologais, o dabar situacija yra pasikeitusi – būsimieji veterinarijos gydytojai radiologijos pagrindų mokomi universitete pagal specialias, būtent veterinarijos specialistams skirtas programas“, – pastebi RSC specialistė.

Veterinarijos praktikoje, kaip ir medicinoje, dažniausiai atliekamos rentgeno diagnostikos procedūros. Radiologijos įrangos įvairovė plati: stacionarūs, kilnojamieji, dantų intraoraliniai rentgeno diagnostikos aparatai, kompiuteriniai tomografai.

Pasitelkiama ir diagnostinė branduolinė medicina, kuri ligoms diagnozuoti naudoja radionuklidų turinčius radiofarmacinius vaistinius preparatus, bei spindulinė terapija. Tačiau spindulinėje terapijoje naudojama įranga, o tai reiškia ir pats gyvūnų gydymas, yra itin brangūs, tam reikalingi kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai, todėl Lietuvoje šis gydymo būdas dar netaikomas, o ir kitose pasaulio šalyse dažniau naudojamas moksliniais tikslais.

Branduolinės medicinos diagnostikos procedūros gyvūnams Lietuvoje taip pat netaikomos, bet taikomos Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Belgijoje, JAV ir kitose šalyse. Iš esmės, branduolinės medicinos diagnostikos procedūros gyvūnams niekuo nesiskiria nuo analogiškų žmonėms taikomų procedūrų.

Diagnostikos specifiką lemia gyvūnų būklė

Pasakodama apie radiologinę diagnostiką veterinarijoje, RSC specialistė D.Šerėnaitė-Pečiulė pažymi, kad gyvūnų diagnostikai būdinga tai, jog gyvūnai dažnai būna gana judrūs, todėl, atliekant rentgeno diagnostikos procedūras, gyvūnų judesius tenka suvaržyti pagalbinėmis priemonėmis – diržais, įtvarais, gultais, laikikliais ir pan. Šios priemonės neturi sukelti gyvūnams skausmo ir kančių, o padėti veterinarijos gydytojams greitai ir kokybiškai atlikti tyrimą ir gauti vertingą vaizdą.

Branduolinės medicinos diagnostikos procedūros gyvūnams niekuo nesiskiria nuo analogiškų žmonėms taikomų procedūrų.

„Jeigu gyvūno būsena leidžia, jis užmigdomas vaistais. Privalumas – niekam jo nereikia laikyti, gyvūnas tinkamai įtvirtinamas ir veterinarijos gydytojas gauna tokios kokybės ir tokios projekcijos vaizdą, kokio reikia diagnozei patvirtinti arba paneigti.

Jeigu dėl gyvūno būklės ar dėl kitų priežasčių gyvūno negalima užmigdyti, tada reikia, kad jį palaikytų. Deja, ne visada pavyksta gyvūną tinkamai išlaikyti reikiamoje pozicijoje, pavyzdžiui, itin sunku tai padaryti kai gyvūnas sužeistas, taigi padedantysis turi būti gerai instruktuotas, kaip elgtis procedūros metu“, – pasakoja D.Šerėnaitė-Pečiulė. Specialistė atskleidžia, kad dažniausiai rentgeno diagnostikos tyrimai atliekami katėms ir šunims, tačiau RSC darbuotojai yra matę vėžlio, gyvačių, driežų rentgeno diagnostikos tyrimų vaizdų.

Įdomu dar ir tai, kad dalis veterinarijos gydytojų dirba lauko sąlygomis, ne tik veterinarijos klinikose. Tai atvejai, kai tiriami stambūs gyvūnai – žirgai arklidėse, galvijai fermose ir pan.

Tuomet rentgeno diagnostikos procedūroje taip pat dalyvauja padedantis asmuo. Siekiant apsaugoti, kad padedantysis asmuo negautų nepagrįstos apšvitos, jis instruktuojamas, kaip elgtis procedūros metu, ir jam išduodamos apsaugos priemonės (kaip ir tyrimus atliekant veterinarijos klinikose). Itin svarbu, kad darbas vyktų greitai, tiksliai, visi žinotų, kaip elgtis, ir vykdytų nurodymus.

Specialistų paruošimas ir mokymas – viena svarbiausių radiacinės saugos priemonių

„Radiacinės saugos požiūriu, veterinarijoje naudojama jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžianti įranga visiškai nesiskiria nuo tos, kuri naudojama medicinoje – jai keliami tokie patys radiacinės saugos bei kokybės kontrolės užtikrinimo reikalavimai – įranga privalo būti techniškai tvarkinga, prižiūrima, darbuotojai – mokomi, instruktuojami ne tik radiacinės saugos, bet ir darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais klausimais.

Gretos Skaraitienės nuotr. / BNS nuotr. /RSC Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė
Gretos Skaraitienės nuotr. / BNS nuotr. /RSC Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė

Su šia įranga dirbantys veterinarijos gydytojai kartą per penkerius metus turi išklausyti radiacinės saugos mokymų kursą, sudarytą pagal veterinarijos darbuotojams skirtą programą. Radiacinės saugos reikalavimus veterinarijoje nustato Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklės, parengtos atsižvelgiant į Tarptautinės atominės energijos agentūros bei įvairių šalių reguliuojančiųjų institucijų rekomendacijas.

Jei veterinarijos gydytojas planuoja atlikti įprastus rentgeno diagnostikos tyrimus, jam būtinas kvalifikacinis pasirengimas, jis turi būti išmokytas dirbti su konkretaus modelio rentgeno diagnostikos įranga.

Veterinarijos įstaigos turi parengti procedūrų atlikimo, registravimo ir apskaitos tvarką ir instrukcijas, aprašančias, kaip tyrimo metu turėtų elgtis padedantys asmenys.

RSC skiria daug dėmesio veterinarijos darbuotojų supažindinimui su radiacinės saugos reikalavimais, leidžia jiems skirtus leidinius, organizuoja seminarus. Veterinarijos specialistų paruošimas ir nuolatinis mokymas radiacinės saugos klausimais – viena svarbiausių radiacinės saugos priemonių, siekiant sumažinti darbuotojų ir gyvūnų apšvitą.

Radiacinės saugos centras tikrina veterinarijos įstaigas

Vykdant radiacinės saugos priežiūrą, rentgeno diagnostiką atliekančias veterinarijos įstaigas tikrina RSC pareigūnai. RSC Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistė D.Šerėnaitė-Pečiulė sako, kad tokios įstaigos tikrinamos planine tvarka pagal kasmet rengiamą metinį tikrinimo planą arba neplaninių patikrinimų metu, kai veterinarijos klinika įsigyja naujos įrangos ar seną aparatą keičia nauju.

Patikrinimų metu vertinama, kaip laikomasi visų radiacinę saugą užtikrinančių reikalavimų, peržiūrima ir įvertinama dokumentacija, tikrinama, ar laiku buvo atlikti kokybės kontrolės bandymai, ar darbuotojai išmokyti dirbti su nauja įranga, ir t. t.“.

Geriausių rezultatų, siekiant kokybiškai atlikti darbą bei sumažinti veterinarijos klinikų darbuotojų, padedančių asmenų bei pačių gyvūnų apšvitą, sulaukiama tada, kai veterinarijos klinikos, atsakingos už radiacinės saugos užtikrinimą, ir RSC darbuotojai sutelkia teorines ir praktines žinias.

Daugiau informacijos apie radiacinę saugą rasite skiltyje – Lietuvos žmonių radiacinė sauga.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
„Playtime 2024“ – jau rugsėjį Kauną sudrebins didžiausias Lietuvoje kompiuterinių žaidimų festivalis
Reklama
Kaip sutaupyti įsirengiant automatinę laistymo sistemą?
Reklama
Testas apie vėjo elektrines: ką žinote apie elektros gamybą iš vėjo?
Reklama
Dantų atkūrimas per parą – implantacijos laimėjimas, leidžiantis akimirksniu susigrąžinti šypseną
Užsisakykite 15min naujienlaiškius