Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2014 rugpjūčio 29d. 09:06

7 išmintingi būdai sutaupyti prieš Rugsėjo 1-ąją

Mokykla
Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Mokykla

Artė­jant nau­jiems mok­slo metams, pabaigoje preky­bos cen­trai, kanceliarinių prekių par­duo­tu­vės ir inter­net­inės sve­tainės ner­i­asi iš kailio bandy­damos prisivil­i­oti kuo dau­giau pirkėjų. Prekių gausa ir kainos daž­nam mokinio tėveliui apsuka gal­vas. Tačiau ar tikrai tam, kad vaikas gerai mokytųsi, turime pirkti tiek daug? Kaip ir ką pirkti, kad Rugsėjo 1-oji taptų žinių, o ne daiktų švente.

Pirkite pagal sąrašą ir nusis­tatykite limitą

Pirmokėlių tėvai rodos pasiryžę nupirkti viską, kad tik vaikas norėtų eiti į mokyklą. Moky­to­jai tik­ina, kad dauge­lis tėvelių vaikams perka per daug ir visiškai nekreipia dėme­sio į rekomen­duo­jamą daiktų sąrašą, kuris padeda ne išlaidauti ir prisipirkti nereikalingų daiktų, o sutaupyti. Jei tokio sąrašo netu­rite, verčiau prieš iš anksto pasikon­sul­tuokite su klasės auk­lė­toju. Apsipirkti vykite kartu su vaikais, esant gal­imy­bei leiskite patiems išsirinkti daik­tus, tačiau iš anksto aptarkite plan­uo­jamą išleisti pinigų sumą ir neviršykite limito.

Derybų menas

Nau­jus mok­slo metus vaikams norisi pradėti įsigy­jant nau­jus daik­tus – nauja kuprinė, nauji sportini­ai bateliai, apranga, rašik­lių dėk­las ar pan. Vaikui tai yra puiki moty­vacija ir paska­tin­i­mas grįžti į mokyklą, tačiau nepa­grįs­tai augančios išlai­dos tėvams. Prieš apsiperkant svarbu su vaiku pasikalbėti, kurios sąrašo prekės yra būti­nos, o kurios – ne. Jei noro pirkti kas­met kažką naujo ar atsisakyti kelių daiktų sumažinti nepavyk­sta, paskatinkite vaikus nau­doti savo san­tau­pas – tai tikrai turės įtakos jų sprendimui.

Peržiūrėkite, ką jau turite namuose

Prieš keli­au­jant pirkti kanceliarinių prekių mokyk­lai, pravartu peržiūrėti, ką jau turite namu­ose.

Prieš keli­au­dami pirkti kanceliarinių prekių mokyk­lai, peržiūrėkite, ką jau turite namuose. Gal čia rasite nenau­dotų sąsi­u­vinių, skri­es­tuvą ar trin­tukų rink­inį. Šiuos daik­tus iš karto išbraukite iš sarašo. Į turimų daiktų skaiči­av­imą įtraukite ir vaikus, kartu aptarkite reikalin­gas mokslams priemones ir jų kiekį. Žino­ji­mas, ko tik­sliai reikia, padės sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko. Vaikų įsitrauki­mas paskatins labiau tau­soti priemones ir mokys plan­uoti savo išlaidas.

Taupykite ne visur

Renkan­tis prekes, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į kainą, bet ir prekės kokybę. Juk ekologiški dažai mažiau kenks ne tik gam­tai, bet ir jais piešiančiam vaikui. Vaikai kar­tais paskanauja flo­mas­terių, išsitepa dažais ar kli­jais drabužius, rankas, todėl tėveliams svarbu, kad šios priemonės būtų netok­siškos. Prekių gau­soje atkreip­kite dėmesį ir į gaminto­jus, kurie nau­doja mažesnes pakuotes, siūlo ekologiškas prekes ir skiria dau­giau dėme­sio prekės koky­bei, o ne išvaizdai.

Daik­tai, kurie tar­naus ilgiau, atsipirks greičiau

Tikri­au­siai kiekvien­u­ose namu­ose gal­ima rasti krū­vas rašik­lių, kuri­uos išmes­ime vos pasi­bai­gus rašalui. Tačiau, ar toks var­to­ji­mas padeda sutaupyti ir ugdo vaiko sąmoningumą? Pirk­dami rašik­lius rinkimės tuos, kuri­u­ose gal­ima pakeisti šerd­e­les. Užuot kiekvieną dieną rūpin­damiesi, ar vaikas sveikai maiti­nasi ir pakanka­mai geria van­dens, nupirkite vaikams stilin­gas daugkartines van­dens ger­tuves. Nešio­jama ger­tuvė van­de­niui padės sutaupyti nemenką sumą pinigų, kurią vaikas išleistų kiekvieną dieną, pirk­damas saldžius gėrimus mokykloje.

Ben­draukite ir keiskitės

Visi vaikai užauga, keiči­asi jų por­eikiai ir pomė­giai, vad­i­nasi, lieka begalės nereikalingų daiktų. Tad, labai tikėtina, jog aukštes­niųjų klasių tėvai mielai par­duos pigiau, atid­uos ar iškeis nebereikalin­gus vaikų daik­tus. Jei jūsų vaikas nebe pirmokas, gal­būt ir jūs turite vadovėlių ar kitų daiktų, reikalingų žemes­niųjų klasių mok­sleivi­ams, – ini­ci­juokite mai­nus tarp tėvų, nepamirškite apsi­lankyti sendaikčių turgeli­u­ose – taip laimės visi.

Kurkite ben­drus patyrimus

Ruošiantis Rugsėjo 1-ajai svarbu atminti, kad ne nauji daik­tai, o kartu praleis­tas laikas įkvėps vaikus mokytis atsakingai ir siekti užsi­brėžtų tik­slų. Užuot chaotiškai lei­dus laiką preky­bos cen­tru­ose ir švaisčius pini­gus, leiskite laiką drauge ir kurkite ben­drus patyrimus – kartu su vaikais dvi­rači­ais pasi­važinėkite sen­uoju mokyk­los keliu.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Video

Maudymosi kostiumėlių tendencijos

Pinigai mano ateičiai

30 geriausių restoranų

Remontas be nervų

Sveikata

Svajonių virtuvė

Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką