Dabar populiaru
Publikuota: 2014 rugpjūčio 29d. 09:06

7 išmintingi būdai sutaupyti prieš Rugsėjo 1-ąją

Mokykla
Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Mokykla

Artė­jant nau­jiems mok­slo metams, pabaigoje preky­bos cen­trai, kanceliarinių prekių par­duo­tu­vės ir inter­net­inės sve­tainės ner­i­asi iš kailio bandy­damos prisivil­i­oti kuo dau­giau pirkėjų. Prekių gausa ir kainos daž­nam mokinio tėveliui apsuka gal­vas. Tačiau ar tikrai tam, kad vaikas gerai mokytųsi, turime pirkti tiek daug? Kaip ir ką pirkti, kad Rugsėjo 1-oji taptų žinių, o ne daiktų švente.

Pirkite pagal sąrašą ir nusis­tatykite limitą

Pirmokėlių tėvai rodos pasiryžę nupirkti viską, kad tik vaikas norėtų eiti į mokyklą. Moky­to­jai tik­ina, kad dauge­lis tėvelių vaikams perka per daug ir visiškai nekreipia dėme­sio į rekomen­duo­jamą daiktų sąrašą, kuris padeda ne išlaidauti ir prisipirkti nereikalingų daiktų, o sutaupyti. Jei tokio sąrašo netu­rite, verčiau prieš iš anksto pasikon­sul­tuokite su klasės auk­lė­toju. Apsipirkti vykite kartu su vaikais, esant gal­imy­bei leiskite patiems išsirinkti daik­tus, tačiau iš anksto aptarkite plan­uo­jamą išleisti pinigų sumą ir neviršykite limito.

Derybų menas

Nau­jus mok­slo metus vaikams norisi pradėti įsigy­jant nau­jus daik­tus – nauja kuprinė, nauji sportini­ai bateliai, apranga, rašik­lių dėk­las ar pan. Vaikui tai yra puiki moty­vacija ir paska­tin­i­mas grįžti į mokyklą, tačiau nepa­grįs­tai augančios išlai­dos tėvams. Prieš apsiperkant svarbu su vaiku pasikalbėti, kurios sąrašo prekės yra būti­nos, o kurios – ne. Jei noro pirkti kas­met kažką naujo ar atsisakyti kelių daiktų sumažinti nepavyk­sta, paskatinkite vaikus nau­doti savo san­tau­pas – tai tikrai turės įtakos jų sprendimui.

Peržiūrėkite, ką jau turite namuose

Prieš keli­au­jant pirkti kanceliarinių prekių mokyk­lai, pravartu peržiūrėti, ką jau turite namu­ose.

Prieš keli­au­dami pirkti kanceliarinių prekių mokyk­lai, peržiūrėkite, ką jau turite namuose. Gal čia rasite nenau­dotų sąsi­u­vinių, skri­es­tuvą ar trin­tukų rink­inį. Šiuos daik­tus iš karto išbraukite iš sarašo. Į turimų daiktų skaiči­av­imą įtraukite ir vaikus, kartu aptarkite reikalin­gas mokslams priemones ir jų kiekį. Žino­ji­mas, ko tik­sliai reikia, padės sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko. Vaikų įsitrauki­mas paskatins labiau tau­soti priemones ir mokys plan­uoti savo išlaidas.

Taupykite ne visur

Renkan­tis prekes, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į kainą, bet ir prekės kokybę. Juk ekologiški dažai mažiau kenks ne tik gam­tai, bet ir jais piešiančiam vaikui. Vaikai kar­tais paskanauja flo­mas­terių, išsitepa dažais ar kli­jais drabužius, rankas, todėl tėveliams svarbu, kad šios priemonės būtų netok­siškos. Prekių gau­soje atkreip­kite dėmesį ir į gaminto­jus, kurie nau­doja mažesnes pakuotes, siūlo ekologiškas prekes ir skiria dau­giau dėme­sio prekės koky­bei, o ne išvaizdai.

Daik­tai, kurie tar­naus ilgiau, atsipirks greičiau

Tikri­au­siai kiekvien­u­ose namu­ose gal­ima rasti krū­vas rašik­lių, kuri­uos išmes­ime vos pasi­bai­gus rašalui. Tačiau, ar toks var­to­ji­mas padeda sutaupyti ir ugdo vaiko sąmoningumą? Pirk­dami rašik­lius rinkimės tuos, kuri­u­ose gal­ima pakeisti šerd­e­les. Užuot kiekvieną dieną rūpin­damiesi, ar vaikas sveikai maiti­nasi ir pakanka­mai geria van­dens, nupirkite vaikams stilin­gas daugkartines van­dens ger­tuves. Nešio­jama ger­tuvė van­de­niui padės sutaupyti nemenką sumą pinigų, kurią vaikas išleistų kiekvieną dieną, pirk­damas saldžius gėrimus mokykloje.

Ben­draukite ir keiskitės

Visi vaikai užauga, keiči­asi jų por­eikiai ir pomė­giai, vad­i­nasi, lieka begalės nereikalingų daiktų. Tad, labai tikėtina, jog aukštes­niųjų klasių tėvai mielai par­duos pigiau, atid­uos ar iškeis nebereikalin­gus vaikų daik­tus. Jei jūsų vaikas nebe pirmokas, gal­būt ir jūs turite vadovėlių ar kitų daiktų, reikalingų žemes­niųjų klasių mok­sleivi­ams, – ini­ci­juokite mai­nus tarp tėvų, nepamirškite apsi­lankyti sendaikčių turgeli­u­ose – taip laimės visi.

Kurkite ben­drus patyrimus

Ruošiantis Rugsėjo 1-ajai svarbu atminti, kad ne nauji daik­tai, o kartu praleis­tas laikas įkvėps vaikus mokytis atsakingai ir siekti užsi­brėžtų tik­slų. Užuot chaotiškai lei­dus laiką preky­bos cen­tru­ose ir švaisčius pini­gus, leiskite laiką drauge ir kurkite ben­drus patyrimus – kartu su vaikais dvi­rači­ais pasi­važinėkite sen­uoju mokyk­los keliu.

www.ekorekomendacijos.lt
www.ekorekomendacijos.lt

 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Gera keliauti kartu

Praktiški patarimai

Video

10:56
04:13
03:15

Maistas

Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką