15min be reklamos

Kitoks būdas pasveikti, arba Kaip susikurti laimingą gyvenimą

Dabartinis gyvenimo tempas veikia žmogų toli gražu ne teigiamai. Ligos jaunėja, skyrybų procentas vis auga, dabar jis siekia bene septyniasdešimt procentų, žmonės jaučiasi vieniši tarp žmonių. Kaip išbristi iš to liūno? Kaip tapti sveiku ir laimingu žmogumi?
Riebus maistas – sveikos širdies priešas
Moteris / „Shutterstock“ nuotr.

Šiuolaikinės medicinos gydymo principai

Tradicinė medicina, tokia įprasta daugumai žmonių, tampa vis labiau neįgali įveikti žmones kamuojančias ligas. Kuriami nauji vaistai, tačiau ligų daugėja, randasi dar sunkesnės jų formos, jos jaunėja, o gydytojai tik skėsčioja rankomis.

Bėda ta, kad šio gydymo principas – pasekmių šalinimas. Net nesusimąstoma, kad viskas gyvenime turi savas priežastis, taip pat ir liga. Priežasties-pasekmės dėsnis egzistuoja, nepriklausomai tikime mes tuo ar ne. Taip ir liga neatsiranda iš niekur, ji ateina kaip pagalbininkas.

Kas tai yra liga? Kokios jos funkcijos?

„Liga – tai saviti kvalifikacijos kėlimo kursai.“  A. Alekseičikas

„Matome, kad liga – tai pasąmonės pranešimas, jog tam tikri jūsų poelgiai ir tam tikros mintys bei jausmai konfliktuoja su visatos dėsniais. O tai reiškia, kad norint išsigydyti bet kokią ligą, reikia savo mintis ir emocijas suderinti su visatos dėsniais.“ V.Sinelnikovas

Štai tokias mintis galime perskaityti žmonių, jau kitaip žiūrinčių į ligą. Ar reikia čia dar ką ir bepridurti?

Galimybė pasveikti be vaistų, arba pamilk ligą savo

Ateina metas, kai žmonės nusivilia bejėge medicina ir ima dairytis aplinkui, ieškoti kitų kelių, kitų būdų gydytis, sveikti. Kas ima domėtis liaudies medicina, kiti ieško galimybių homeopatijoje, treti atranda dar nelabai plačiai žinomą, naują psichoterapijos rūšį, kai gydymas vyksta per bendravimą su savo pasąmone.

Tai panirimo į save technika (moksliškai įvardijama kaip transas), kai išsiaiškinamos ligą sukėlusios priežastys – tai gali būti įvairios žmogaus mintys, jausmai, tam tikros patirtys, kuriose buvo priimti tam tikri sprendimai, ilgainiui nulėmę ligos išsirutuliojimą.

Visatos dėsniai. Ar žinome juos?

Dauguma žmonių dabar gyvena „aklai“. Nesuvokdami visatos dėsnių, jie blaškosi ir nesupranta, kodėl vienaip ar kitaip klojasi jų gyvenimas. Tuomet dažnai užklumpa nusivylimas, kartais žmones privedantis netgi prie savižudybės (2014 metais 100 tūkstančių žmonių teko 31,7% savižudžių, pagal savižudybių paplitimą trigubai viršijame ES vidurkį).

Anot jau minėto V. Sinelnikovo, visų ligų atsiradimo priežastis ir asmeninio gyvenimo kančias galima sugrupuoti į tris pagrindines grupes:

1. Savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties nesupratimas;

2. Visatos dėsnių nesupratimas ir jų nesilaikymas;

3. Pragaištingų minčių, jausmų ir emocijų egzistavimas pasąmonėje ir sąmonėje. 


Ji24.lt pakalbino gydytoją Ingridą Žitkauskienę, kadaise dirbusią tradicinėje medicinoje, bet pasirinkusią kitokį kelią padėti žmonėms.

– Kada žmonės ima ieškoti netradicinių gydymo būdų? Kokios jūsų pastebimos tendencijos?

Kaip tik lūkesčiai trukdo mėgautis tuo, kas yra, ir branginti tai, ką turi, – kas ir sudaro laimės pojūtį.

– Pirmiausia ieškoma pasveikimo, kai tradicinė medicina neduoda norimo rezultato arba kai nustatyta nepagydoma liga. Taip pat kaip papildoma pagalba sunkių ligų atveju (pavyzdžiui, onkologiniai susirgimai). Dažnai kreipiasi tėvai dėl nesibaigiančių savo vaikų ligų.

Kreipiamasi ir dėl vadinamų psichosomatinių sutrikimų, kai tradicinėje medicinoje nerandama organinių pakitimų, o žmogų kamuoja įvairūs nusiskundimai.

– Kokie žmonių pirminiai įspūdžiai, reakcijos į gydymo seansą?

– Užsiėmimų metu drauge su pacientu leidžiamės į nežinomą kelionę, kurioje atrandame įvairiausių įslaptintų įdomių dalykų. Dėl to žmonėms iš pradžių gali būti nejauku suvokti, kad visos ligų priežastys yra ne išorėje, o pačiame žmoguje, bet iš kitos pusės – tai yra gera žinia, nes viską įmanoma perkurti, ir tolimesnis darbas tampa vis lengvesniu ir džiaugsmingesniu. Žmogus įpranta nebebijoti „baubų“ savyje, išmoksta priimti save tokį, koks yra, ir siekti tokio, kokio nori – sveiko ir laimingo.

– Kaip šis metodas veikia sprendžiant kitas gyvenime kylančias problemas?

– Šia metodika galima spręsti bet kokią problemą – ar tai būtų sveikatos,  ar santykių, ar turto.

Kadangi dėl tam tikrų vidinių priežasčių žmogus turi išorines pasekmes, kurios jo netenkina, reikalinga peržiūrėti vidines priežastis ir jas pakeisti, kad būtų pasiektas naujas, tenkinantis rezultatas.

Pasąmoninis protas veikia kitaip negu sąmoninis. Pasąmonėje gali būti įsitikinimai, tiesiogiai darantys įtaką gyvenimui, sąmoningai dažnai to nesuvokiant.

Kaip pavyzdys, dažnai tarp mūsų tautiečių sutinkamas įsitikinimas: „Norint kažką turėti, reikia sunkiai dirbti“. Tačiau gali būti ir kitoks įsitikinimas: „Svarbu užsiimti mėgstama veikla ir turėsi visko, ko nori“. Vieno ir kito žmogaus gyvenimai kardinaliai skirsis. Juk kuo tiki, tai ir turi.

Taip pat skaitykite: 7 maisto produktai, kuriuos rekomenduoja dietologai

– Ką svarbu suvokti ir kaip elgtis norint būti sveiku ir laimingu žmogumi?

– Svarbiausia suvokti, kad savo laimės kalvis esi tik tu pats.

Dabar dažnai žmonės susitelkę į išorę – galvoja, kad laimingu jį turi padaryti kažkas: ar tai būtų žmogus, ar įsigyjami daiktai. Kaip tik lūkesčiai trukdo mėgautis tuo, kas yra, ir branginti tai, ką turi, – kas ir sudaro laimės pojūtį.

Laimė – tai žmogaus vidinė būsena, mažai priklausanti nuo išorės. Turtuolis, pasiekęs visko, ko troško, gali būti nelaimingu, kai vargšas, nieko neturintis, gali jaustis laimingu.

Kiekvieną akimirką žmogus turi įvairias pasirinkimo galimybes ir nuo jo pasirinkimo priklausys tolesnė jo gyvenimo eiga.

Laimės būsena pasiekiama per paprastą požiūrį į gyvenimą ir sugebėjimą jausti meilę, dėkingumą.

Žmogaus sveikatą veikia išoriniai ir vidiniai veiksniai, todėl svarbi vidinė ir išorinė švara. Išorinę švarą sudaro aplinkos ekologija, vidinę – darnios mintys, teigiamas požiūris į save ir į pasaulį, pozityvūs jausmai.

– V. Sinelnikovas tarp ligų atsiradimo bei asmeninio gyvenimo kančių priežasčių mini savo gyvenimo tikslo, prasmės ir paskirties nesupratimą. Gal jūsų terapijos seansų metu žmonės tai atranda, suvokia?

– Dažnai žmonės kreipiasi, norėdami pasveikti, bet, mano nuomone, tiek pat svarbu suvokti savo vietą pasaulyje. Savo užduoties ir paskirties suvokimas veda link sielos sveikatos, todėl žmonės, ir pasveikę fiziškai, užsiėmimus noriai tęsia su tikslu atrasti save, sužinoti daugiau apie save.

Dabar būdingas trumparegiškumas, kai žmogus temąsto apie keletą metų į priekį, bet natūraliai kyla klausimas, ar dėlto mes užgimėme, kad užaugtume, išsimokslintume, padarytume karjerą, dar užsidirbtumėm pinigų išsimaitinimui, kažkokiems malonumams, susirgtume ir numirtume? Šitokia mums peršama pasaulėžiūra veda link beviltiškumo, energijos stokos ir savęs, kaip žmogaus, nesuvokimo.

Žmogus nėra kažkokia atskira ląstelė šalia viso organizmo, mes kiekvienas esame Visatos dalelė ir tik nuo mūsų priklauso, kaip darysim įtaką viskam, kas mus supa. Žmogus gali būti arba vėžine ląstele, kai savanaudiškai viską ima iš aplinkos, o į ją išmeta atliekas užteršdamas visą organizmą, arba darnia ląstele, skleidžiančia šviesą apie save, tuomet sveikas ir žmogus, ir visas pasaulis.

Kiekvienas gimstantis kūdikis ateina su užduotimi būti ta šviečiančia ląstele. Tai ir yra žmogaus užduotis ir ją smagu savyje atrasti.

– Visatos dėsniai. Kokie jie? Kaip savas mintis ir emocijas suderinti su jais?

– Yra apie dešimt pagrindinių Visatos dėsnių, bet paminėsiu keletą.

Tikriausiai kiekvienas yra girdėjęs apie laisvos valios dėsnį, bet nesusimąsto, ką jis reiškia. Žmogus yra laisvas kurti bet ką – pragarą, ligas, badą, karus ar rojų, džiaugsmą, amžinybę. Kiekvieną akimirką žmogus turi įvairias pasirinkimo galimybes ir nuo jo pasirinkimo priklausys tolesnė jo gyvenimo eiga.

Kokią kūrybą žmogus pasirenka, tokias išdavas turi (ką pasėsi, tą ir pjausi) – tai lemia priežasties-pasekmės dėsnis. Žmogaus pasirinkimas tiesiogiai susijęs su jo vidine darna (ar nedarna), priklausomai nuo to, kokia energija vyrauja – puikybės ar meilės, džiaugsmo ar liūdesio ir t. t. Pagal tikėjimą jūsų, t. y. kuo tikiu, taip kuriu. Nežinant dėsnio gali atrodyti, kad išorė įtakoja žmogų, nors yra atvirkščiai – žmogus kuria išorę. Išorėje yra pasekmės. Nepakeitus priežasčių (įsitikinimų, požiūrio, vidinės darnos), nepakis ir pasekmės.

Kuo labiau spaudi save ar kitą, tuo didesnis pasipriešinimas – taip veikia veiksmo-atoveiksmio dėsnis. Pavyzdžiui, kuo daugiau stengiesi „auklėti“, tuo mažiau pavyksta.

Energijos tvermės dėsnis. Niekas niekur neprapuola: kiekviena kada nors žmogaus sumąstyta mintis lieka bendrame energiniame minčių lauke. Kaip ir bet koks veiksmas turi įtakos visam pasauliui. Tai vaizdžiai nusako taip vadinamas drugio efektas: drugelio sparnų plazdėjimas Pietų Amerikoje gali sukelti taifūną Japonijoje. Viskas tarpusavyje glaudžiai susiję.

Dabar žmonės dažniausiai gyvena pagal kažkieno nustatytas normas, primestą pasaulėžiūrą. Gyventi pagal dėsnius – tai iš tiesų gyventi pagal širdies balsą, t. y. pagal savo svajones, savo gyvenimo supratimą.

Kartais užtenka pakeisti požiūrį į darbą, į kitą žmogų, į save, kad pasikeistų situacija.

Kadangi visi esame išskirtiniai, nepakartojami, tai ir visiems vienodas gyvenimo būdas nėra tinkamas. Todėl daugelis žmonių, nesijausdami gerai „įprastoje“ gyvenimo eigoje mokslas-darbas-karjera, ieško kitų galimybių, kur galėtų save išreikšti. Jeigu žmogus taip, kaip gyvena, jaučia džiaugsmą, jaučiasi laimingu, vadinasi, jis gyvena pagal savo širdies balsą. Kai žmogus jaučia nuovargį, energijos stoką, netgi fizinius nusiskundimus ir gyvena lyg robotas vien dėlto, kad taip reikia, tai rodo, kad jis gyvena ne pagal savo užduotį.

Taip pat skaitykite: 31-erių Orinta Šalkauskienė: „Nei vėžys, nei ketvirta stadija nėra nuosprendis“

Trumpai apie esmę. Pasąmonėje esantys įsitikinimai, įgyti paties žmogaus bei priimtos nuostatos (šeimos, giminės, tautos perduoti įsitikinimai), dažnai esti esminėmis, ligas kuriančiomis, priežastimis. Tad vienas iš metodikos būdų – atrasti įsitikinimus, trukdančius pasiekti norimus tikslus, ir juos pakeisti. Kartais užtenka pakeisti požiūrį į darbą, į kitą žmogų, į save, kad pasikeistų situacija.

„Visų pirma, prieš pradėdami gydytis, pakeiskite požiūrį į savo ligą. Jokiu būdu nežvelkite į ligą kaip į blogį, netgi jei ta liga mirtina. Neužmirškite, kad šią ligą sukūrė jūsų pasąmoninis protas, kuris visuomet ir visur rūpinasi jumis. Vadinasi, susirgote dėl svarių priežasčių. Neskubėkite koneveikti savo organizmo ir savo ligos. Atvirkščiai – už ligą padėkokite Dievui ir savo pasąmoniniam protui. Padėkokite pačiai ligai. Padarykite tą, net jei tai ir atrodo keistai.“  V. Sinelnikovas

Remtasi literatūra:

1. V. Sinelnikovas. „Pamilk ligą savo“.

2. Knyga sudaryta iš pokalbių su A. Alekseičiku „Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną“.


Parengė Donata Svirnelytė-Račkauskienė

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Kimčių ekspertas pasakoja viską, ko iki šiol nežinojote apie šį Azijos virtuvės stebuklą, ir dalinasi autentišku receptu
Reklama
„Švyturys-Utenos alus“ jungiasi prie „Stiprūs kartu“ ir „Blue/Yellow“ pagalbos Ukrainos našlaičiams
Reklama
„Mantingoje“ laimę atradę darbuotojai: „Čia siekiame geriausio rezultato“
Reklama
Testas: atsakykite į 10 klausimų apie „Apple Watch“ laikrodžius ir laimėkite 200 EUR dovanų kuponą!
Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką