Dabar populiaru
Publikuota: 2011 gruodžio 21d. 16:18

Prezidentei patinka valdyti nusigėrusią šalį? (nuotraukos)

Įkrauk reporterio nuotrauka /

Pavasarį iškėliau klausimą: Kas valdo šalį? Šiandien galima teigti: šalį valdo ne Vyriausybė, Seimas ir Prezidentė, o alkoholio gamybos, importo, prekybos, reklamos jungtinės pajėgos.

Pavasarį iškėliau klausimą: Kas valdo šalį? Šiandien galima teigti: šalį valdo ne Vyriausybė, Seimas ir Prezidentė, o alkoholio gamybos, importo, prekybos, reklamos jungtinės pajėgos. Apskritai – alkoholio junginiai.

Ar 250 visuomeninių organizacijų finansuojamos kontrabandininkų?

Ekonomikos komiteto pirmininkas Dainius Budrys iš Seimo tribūnos pareiškė, kad tie, kurie pasisako už griežtesnę alkoholio kontrolę tikriausiai yra finansuojami kontrabandininkų. Audito komisijos pirmininkė Loreta Graužinienė jam savotiškai antrino. Seimo pirmininkė Irena Degutienė po galutinio balsavimo dėl alkoholio reklamos draudimo atšaukimo pareiškė, kad jautė iš abiejų pusių lobistų spaudimą. Po plenarinio posėdžio jos paklausiau: „Jūs manote, kad visuomeninės organizacijos, kurios atstovauja viešąjam interesui, yra tame pačiame lygmenyje lobistai, kaip ir alkoholio pramonei atstovaujančios ir jos finansuojamos organizacijos?" Viena iš aukščiausių šalies asmenų atsakė: „Aš taip manau." Išreiškė požiūrį į visuomenines, pilietines organizacijas.

Jei nevyriausybinės organizacijos – per 250 (tiek kreipėsi į Prezidentę, kad būtų vetuotas alkoholio reklamos draudimo atšaukimas) yra finansuojamos kontrabandininkų – nusikaltimas nesikreipti į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad šį klausimą išsiaiškintų ir neleistiną finansavimą nutrauktų, o kaltus pasodintų į kalėjimą.

Visuomenininkai, suprantama, už tai, kad būtų ištirta ir nustatyta, koks yra tas kontrabandininkų finansavimo mechanizmas. Bet visuomenė taip pat prašo ir reikalauja, kad būtų nešališkai ištirtas alkoholio reklamos draudimo atšaukimo korupcinės aplinkybės ir procesas, Seimo statuto pažeidimai. Visuomenininkai bent pagrindinius siūlus yra pateikę, už kurių atitinkamos institucijos gali „kabintis", jau įmanoma imtis darbo. Tikriausiai savaime suprantama, kad ir tie, kurie teigia, kad nevyriausybininkai tikriausiai yra finansuojami kontrabandininkų, taip pat turi kažkokius pirminius duomenis tyrimo procesui pradėti?

D. Grybauskaitės žinia alkoholio junginiams: klastokit sociologines apklausas, elkitės nedemokratiškai

Pasirašydama alkoholio reklamos draudimo atšaukimo įstatymą šalies prezidentė D.Grybauskaitė pasiuntė nusikalstamam pasauliui, verslui, politikams žinią: taip ir elkitės, aš tokiems procesams pritariu. Manęs netenkina korupcija vokeliuose, bet aš laiminu sudėtingesnes korupcinių susitarimų schemas, nesilaikymą Seimo statuto ir kitas neskaidrias bei nusikalstamas veikas.

Beje, D.Grybauskaitė pasielgė gana klastingai. Jau pasirašiusi alkoholio reklamos draudimo atšaukimą, susikvietė Lietuvos vyskupus ir į Vyskupų konferencijos pirmininko Sigito Tamkevičiaus lūpas savotiškai įspraudė savo slepiamo sprendimo „pranešimą spaudai": „Ir prezidentė, ir vyskupai yra tos pačios nuomonės, kad šiandien alkoholizmas Lietuvoje yra didelė bėda, bet tą didelę bėdą negalima išspręsti vien tik draudimais. Reikia kai kur draudimų, kai kur reikia ieškoti kitų formų, kad jis būtų ne taip lengvai prieinamas."

Savaime suprantama, kad ne tik draudimais reikia spręsti šią problemą. O kur girdėtos panašios frazės, kad nereikia draudimų, jie neveiks? Ar tai ne alkoholio junginių skrajutė – klišė, kad tik jokiu būdu nedrauskite mums krautis žmonių sveikatos ir gyvybių sąskaita milijonų? Dar kelis dešimtmečius ieškokime „kitų formų" nors ekspertai pačias efektyviausias jau seniai yra pateikę.

Po susitikimo su vyskupais prezidentūros spaudos centras paskelbė: „Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas yra vienas iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklos prioritetų. Šalies vadovės teigimu, stiprinant bendruomenes ir skatinant padėti vieni kitiems, labai svarbus ir katalikų bažnyčios vaidmuo bei indėlis. Prezidentė paragino dvasininkus ir toliau aktyviai veikti sveikatinimo bei socialinių paslaugų srityse, kad pažeidžiamiausi visuomenės sluoksniai – vieniši seneliai, našlaičiai, neįgalieji, iš įkalinimo įstaigų grįžtantys ir sunkumus išgyvenantys žmonės – sulauktų pagalbos ir mažėtų jų socialinė atskirtis."

Girdint tokią išdėstytą poziciją ir parašą po girtuoklystę skatinančiu įstatymu galima perfrazuoti prezidentės poziciją: „Jūs, „kvaileliai" savanoriai, visuomenininkai dirbkite už ačiū (o kartais ir be „ačiū", kontrabandininkų finansuojamais lobistais įvardijami) likviduokite mūsų, politikų, negebėjimą ir nenorą užkirsti blogybėm kelią jo ištakose, spręsti problemas iš esmės. Užsiimkite pasekmėmis. Blogio šaknų neraukime, tik apgenėkime."

Turima informacija rodo, kad prezidentė nevetuodama įstatymo argumentavo tuo, kad, pavyzdžiui Norvegijoje, kur yra visiškai draudžiama alkoholio reklama, tai nedavė rezultatų (suprantama, kas tokius melagingus duomenis pateikė, tačiau tuo keisčiau, kaip ji jais patikėjo?). O ką rodo vien tai, kad Norvegijoje vienas iš mažiausių Europoje alkoholio suvartojimas – 6,1 litro etilo alkoholio tenkančio vienam žmogui per metus (kai tuo tarpu Lietuvoje dvigubai daugiau). Prancūzijoje, kurioje alkoholio reklama buvo beveik visiškai uždrausta, alkoholio suvartojimas visą laiką mažėjo.

Skambios D.Grybauskaitės metinio pranešimo frazės, tėra tik tuščios kalbelės, kaip ir nemažos dalies kitų politikų. Kai reikia imtis konkrečių sprendimų ta apgaulinga mimika visai pasikeičia. O metinio pranešimo kalba buvo daug žadanti: „Ir kiekvieną kartą, kai man bus pateiktas koks nors atskiros grupelės užsakytas, korupcija ar tiesiog kvailybe dvelkiantis įstatymas, asmeniškai domėsiuos jo kilmės istorija. Asmeniškai aiškinsiuos, kurioje teisėkūros grandyje atsirado tokių įtarimų keliančios nuostatos."

Viliamės, kad bent po pasirašymo Prezidentė kreipsis į teisėsaugos institucijas, kad išsiaiškintų kaip alkoholio reklamos draudimo atšaukimas buvo užsakytas, kokia jo kilmės istorija, kokie padaryti akivaizdūs Seimo statuto pažeidimai.

Alkoholio prekybos apimtys apie 5 milijardai litų

Ne veltui kai kurie Seimo nariai sako, kad Seimo vicepirmininku tapo pastovus alkoholio pramonės atstovas Erikas Tamašauskas, o Seimo pirmininku – alkoholio junginių koordinatorius Saulius Galadauskas. Jis ne tik sudarinėdavo darbotvarkę kada įrašyti alkoholio reklamos draudimo atšaukimo klausimą, bet ir nurodydavo „savo pavaldiniams" kaip balsuoti. Ir alkoholio junginiai veikė išvien – tiek stipriųjų, tiek silpnųjų gėrimų gamintojai, Lietuvoje gaminantys ir importuotojai. Kartu bėgiodavo į Seimo kavinę pasitarimams.

Alkoholio propagandistai trimitavo, kad reklama neveikia, Vyriausybė savo išvadoje dėl svarstomo įstatymo pareiškė, kad vienoks ar kitoks sprendimas neturės poveikio šalies raidai, o alkoholio junginiai ėjo iš proto, kad būtų atšauktas reklamos draudimas. D.Grybauskaitė pasisakė už naujas priemones, formas mažinant alkoholio suvartojimą. Viena iš priemonių – numatomas kurti Narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos fondas, kurio įplaukos būtų ir keli procentai nuo tabako ir alkoholio akcizų. Kad šis sumanymas taps realybe, tikimybė yra itin minimali. Alkoholio junginiai paveiks valdžios institucijas, kad toks fondas neatsirastų. Alkoholio pramonei netinkamos yra visos priemonės, kurios yra bent kiek efektyvios. Juk tokia yra legalaus narkotiko „verslo" paskirtis: didinti apyvartą, suvartojimą ir pajamas. O visos valdžios institucijos pagal šių junginių nurodymus šokinėja. „Euromonitor" analitikai vertina, kad alkoholio prekybos apimtys Lietuvoje siekia 4,8 mlrd. litų. Tai kaip atskira valstybė (mafijinė) valstybėje su įstatymų leidyba ir finansų ministerija.

Žurnalistai, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, supranta, kad alkoholio reklama daro didžiulę įtaką ypač jaunajai kartai. Šioje istorijoje stebėjome ne vieną atvejį, kai redaktoriai patalpindavo kitokią nuomonę nei alkoholio junginiai pageidaudavo, po kurio laiko medžiaga dingdavo, tikriausiai akcininkams davus įsakymą išimti. Žinios vis vien skverbėsi per socialinius tinklus, per kai kurias neparsidavusias žiniasklaidos priemones. Šios priemonė bus naudojamos artinantis rinkimams, informuojant visuomenę, ką pažadukai krūtinmušiai, saldžialiežuviai kalbą ir ką daro.

O alkoholio lobistų siautėjimas akivaizdus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Dėl alkoholio žymėjimo yra baisus paradoksas: alkoholio gamintojai visomis išgalėmis stengiasi, kad alkoholis būtų priskirtas maisto produktų grupei, bet kai kalbama apie jo ženklinimą padaroma viskas, kad jam negaliotų maisto produktų reikalavimai. Kaip skamba tokia žinia iš Europos Parlamento, kad maisto produktų pakuotėse nuo šiol visoje ES bus privalu nurodyti riebalų, sočiųjų riebalų, angliavandenių, baltymų, cukraus bei druskos kiekį, o taip pat – „europarlamentarai pasiekė, kad šie reikalavimai būtų netaikomi alkoholiniams gėrimams". Tokiu „pasiekimu" buvo stengiamasi dėl visuomenės intereso? Ne, tai taip pat alkoholio junginių darbas.

Ši alkoholio junginių propagandos istorija padidino ir taip jau įsisenėjusį reiškinį mūsų visuomenėje – valdžios ir visuomenės takoskyrą. Valdžia eina siauro verslo nurodomu keliu , visuomenė – savo beviltiškumo keliu. Tačiau tikrai reikia padėkoti tiems Seimo nariams ir politikams, kurie neveidmainiškai tarnauja viešajam, visuomeniniam interesui.

Juozas Dapšauskas

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Neramumus oficialų pavadinimą keičiančioje Makedonijoje finansuoja milijardierius iš Rusijos

Vardai

Žuvusios manekenės D.Didžiūnaitytės artimuosius nuvylė Generalinės prokuratūros atsakymas

Aktualu

Palanga aklavietėje: dėl pavojingų nutrūktgalvių su paspirtukais gali nukentėti ir dviratininkai

Aktualu

S.Skripalio apnuodijimą tiriantys britai žvilgsnius meta į Rusijos karinę žvalgybą – GRU

Sportas

Sensacija: APOEL išmetusi „Sūduva“ – kitame Čempionų lygos atrankos etape

Pasaulis kišenėje

2 savaičių maršrutas Kambodžoje – tikrasis šalies veidas

Gyvenimas

Mes lygūs. Vandenlentininkė iš BOBų A.Čepliejūtė: „Moteris priverčiam raukytis, o vyrus – juoktis“

Aktualu

Donaldas Trumpas: susitikimas su Vladimiru Putinu buvo dar geresnis nei su NATO

Kultūra

Aukščiausiais balais vertinamas muziejus, kuriame lankytojai supranta esą svarbūs

Išrinkti geriausi šių metų šunų fotografijos kadrai

Vardai

M.Kavaliausko sužadėtinės Rusnės mergvakaris: vyrų choro serenada ir uždaras SPA vakarėlis Sopote

Gazas

Vilniečiai pasipiktino: išklotas naujas asfaltas, o gatvė tuoj dings po smėlio sąnašom

Verslas

Naujovė apkarto: Nidos gyventojai nebeapsikenčia „tuktukų“ skleidžiamo triukšmo

Vardai

Netikėtas posūkis Žilvino Grigaičio ir jo žmonos Elle santykiuose: „Jokių skyrybų nebuvo“

Mokslas.IT

Ką byloja priklausomybė nuo socialinių tinklų arba jų atsisakymas

Gyvenimas

Psichoterapeutas E.Laurinaitis: Antikos komedijų ir šiandienos žmonės beveik nesiskiria

15min recenzija Kultūra

Knygų recenzija. Trupantys dvasios ir kūno kaulai

Sportas

Paaiškėjo „Sūduvos“ varžovas kitame Čempionų lygos atrankos etape

Kultūra

Menotyrininkė: „Laisvės karys“ bus nepastebimas, nes tokia estetika nebeveikia

Deuce

Naujas rekordas – „US Open“ paskelbė įspūdingą prizinį fondą

Naujienos

Aktualu

Neramumus oficialų pavadinimą keičiančioje Makedonijoje finansuoja milijardierius iš Rusijos

Vardai

Žuvusios manekenės D.Didžiūnaitytės artimuosius nuvylė Generalinės prokuratūros atsakymas

Aktualu

Palanga aklavietėje: dėl pavojingų nutrūktgalvių su paspirtukais gali nukentėti ir dviratininkai

Aktualu

S.Skripalio apnuodijimą tiriantys britai žvilgsnius meta į Rusijos karinę žvalgybą – GRU

Sportas

Sensacija: APOEL išmetusi „Sūduva“ – kitame Čempionų lygos atrankos etape

Pasaulis kišenėje

2 savaičių maršrutas Kambodžoje – tikrasis šalies veidas

Gyvenimas

Mes lygūs. Vandenlentininkė iš BOBų A.Čepliejūtė: „Moteris priverčiam raukytis, o vyrus – juoktis“

Sportas

Paaiškėjo „Sūduvos“ varžovas kitame Čempionų lygos atrankos etape

Kultūra

Menotyrininkė: „Laisvės karys“ bus nepastebimas, nes tokia estetika nebeveikia

Deuce

Naujas rekordas – „US Open“ paskelbė įspūdingą prizinį fondą

Kultūra

Brangiausias Kinijos filmas patyrė epinio masto nesėkmę

Vardai

Vashos ir krepšininko R.Rutkausko medaus mėnuo Tailande: džiunglių egzotika ir nustebinę „lady boys“

Verslas

ES nubaus „Google“ už piktnaudžiavimą rinkos padėtimi

Maistas

Idėja, kai lieka vištienos: meksikietiškos tortilijos

Sportas

Prancūzų talentas pavergė pasaulį – laimėtą premiją paaukojo kilniam tikslui

Vardai

Beata Nicholson laukiasi ketvirto vaiko: „Mano pilve vėl laikinas butas ir statybos darbai!“

Verslas

„Lidl“ Palangoje stato parduotuvę šalia „Rimi“ ir ieško darbuotojų

Gyvenimas

Didžiausi šalia mūsų esantys alergenai ir ką daryti su jais susidūrus

24sek

Tony Parkeris sukritikavo FIBA langus: „Siaubinga idėja“

Kultūra

Vilniaus miesto muziejaus idėjos raida: kaip kalbos netapo tikrove

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie Ikrauk.lt